Aktivnosti

U sklopu tzv. slobodnih aktivnosti koje zasad nemaju službenu verifikaciju i ne mogu ući u plan odgojno obrazovnog rada kao zasebni programi jer su integriran u rad određenih odgojnih skupina, a odvijaju se po ritmu i potrebama djece valja izdvojiti :

 

  • Folklornu radionicu (predškolska skupina Krijesnice).

 

 

NAPOMENA: Kako broj djece koji je potreban za kvalitetno provođenje ovakvih programa ovisi o interesu djece, ali, što je još važnije, materijalnim mogućnostima roditelja da podrže takve interese djece, realizacija svakog ovog navedenog programa ne mora biti sigurna. No, svi će programi roditeljima biti ponuđeni.