"JEŽIĆI" POMAŽU PTIČICAMA

Piše: Zoran Buhač

Iz mnogih priča, bajki i crtića znamo kako se ježevi prikazani kao brižne životinje. Na kraju i najpoznatija priča, Ćopićeva „Ježeva kućica“ govori o junaku koji se zna brinuti. E takvi su i naši ježevi, odnosno Ježići, srednja odgojna skupina iz područnog objekta Livada koji su primijetili da sada kada je pao snijeg ptice, ti naši pernati prijatelji, nemaju otkud i gdje pronaći hranu. Tako se došlo na ideju da ptičice nahranimo mi. Uz sav trud i volju trebalo je skupiti malo suhog kruha, vreće od krumpira te po komadić špage i hranilica za ptice će biti gotova. Kako se radi o zadatku koji je u cijelosti primjeren djeci, djeca su sama izradila ovu pomoć za krilata stvorenja koja se muče pronaći sredstva vlastitog preživljavanja. Osim hranilica, došla je ideja i da se za ptice napravi kućica gdje se mogu smjestiti kada je hladno i kada puše pa je i to napravljeno o letvica parketa. Nakon posla izrade svega, djeca su zajedno s odgajateljicama izašli na zrak i postavili hranilice po dvorištu dječjeg vrtića.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt podaci

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
Kloštar Ivanić


OIB:72007988952

Matični objekt Naftaplinska 23/a

Tel: 01/2892-545

Fax: 01 3899 006

Ravnateljica: ravnateljica@djecjivrtic-proljece.hr

Ravnateljica izravni telefon: 01 3899 002

Pedagog: pedagog@djecjivrtic-proljece.hr

Pedagog izravni telefon: 01 3899 008

Računovodstvo: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr

Računovodstvo izravni telefon: 01 2895 545

Službeni mobitel za upite roditelja:

099 238 65 16

 

Područni objekt Livada

Trg svetog Ivana 1

Tel.: 01 62 64 918

Voditelj objekta: Jelena Marković, odgajateljica

Službeni mobitel: 099 238 65 17

Pretraži sadržaj