SVETI NIKOLA U POSJTU DJEČJEM VRTIĆU PROLJEĆE

Piše: Zoran Buhač, pedagog

Sveti Nikola ne zaboravlja Kloštar Ivanić. Iako na svojem popisu osim djece ima još i mornare, bit će da je bio na moru i da ga je topli zrak malo zbunio, jer dok se vraćao na kontinent nije znao kako će ovdje ovako zahladnjeti pa se eto, na tom svojem putu da obiđe svu djecu svijeta malo i prehladio. Nažalost nije mogao govoriti pa su mu pomogli zaposlenici vrtića da djeci prenese ono što je htio reći, a rekao da su se sva djeca lijepo ponašala tijekom cijele godine da su poštivala roditelje, odgajateljice i da su trudili tako da nije bilo potrebe za šibama, jer ipak je sveti Nikola ekološki osviješten pa ako ne treba, onda ne treba. Poklone su dobili svi  od programa predškole kao i sva djeca svih skupina redovnog programa koje je sveti Nikola redom posjetio.