UPISI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2013. / 2014.

 

KLASA: 601-02/13-04-28

URBROJ: 238-14-78-13-01

Kloštar Ivanić

30. travanj 2013. godine

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić temeljem članka 8. Pravilnika o upisu djece donijelo je na 57. sjednici održanoj 18. travnja 2013. god. Odluku o raspisivanju oglasa za upis djece.

OGLAS

za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić

za pedagošku godinu 2013. / 2014.

 

Prijave za upis se mogu podnijeti za slijedeće programe:

 

 

 

 

 

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta može se podići u Dječjem vrtiću Proljeće radnim danom (ponedjeljak – petak)  ili preuzeti s www.djecjivrtic-proljece.hr.

Zahtjevi za upis zaprimati će se od 2. svibnja  2013. do 31. svibnja 2013. godine u tajništvu vrtića od ponedjeljka do petka između 07:00 do 15:00 sati.

Osnovna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev za upis:

 

Na sve prikupljene osobne podatke bit će primjenjene odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka u ustanovama.

Rezultati upisa bit će objavljeni 17. lipnja 2013. godine:


Na rezultate upisa i Rješenje o upisu može se uložiti žalba Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić u roku od 15 dana nakon objave rezultata.

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

 

Miljenko Majdek

______________________________________________________________________________

*Dokazi uključuju: Rješenje o invaliditetu, Potvrda o statusu branitelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć, Potvrda o kategorizaciji djeteta s teškoćama u razvoju, Liječnička potvrda o težoj bolesti u obitelji, Pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje, Potvrda o statusu redovnog studenta...