LJETNA ORGANIZACIJA RADA ZA 2018. / 2019. PEDAGOŠKU GODINU

LJETNA ORGANIZACIJA RADA ZA 2018. / 2019. PED. GOD.

od 17. lipnja do 30. kolovoza 2019. godine

 

 

 

 

 

 

*ukoliko broj djece bude varirao od brojeva navedenih u provedenim anketama, rad će se organizirati u više ili manje skupina, shodno trenutnim potrebama.

**u tim ćete slučajevima biti obaviješteni o prostornoj organizaciji rada.

 

 

 

 

 

Dugo, toplo ljeto želi Vam Vaš…

 

 

…Dječji vrtić Proljeće

Kloštar Ivanić