ZIMSKA ORGANIZACIJA RADA 2019. / 2020.

Nakon obrađenih anketa o potrebama za uslugama vrtića

za navedeno razdoblje i dobivenom brojkama,

obaviještavamo Vas da će rad u ovom razdoblju biti organiziran na način da će:


• djeca jasličkih skupina biti smještena u sobu dnevnog boravka skupine SOVICE

•djeca vrtićkih skupina biti smještena u sobi dnevnog boravka skupine BUBAMARE

•za svu djecu će biti organiziran dnevni odmor

NAPOMENA: Ukoliko dođe do povećanja broja djece

u skupinama od onog koji je najavljen anketom,

rad će se organizirati u dodatnim skupinama o

čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

 

Radno vrijeme dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić


na Badnjak, 24. XII. 2019. i Staru godinu 31. XII. 2019.


jest do 14.00 sati


dok je dežurstvo do 15.00 sati


Sretni blagdani!!!