AKCIJA - ZA MANJE OTPADA !!!

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ


ORGANIZIRA AKCIJU U MEĐUNARODNOJ INICIJATIVI EKO ŠKOLA„LITTER LESS CAMPAIGN“


(KAMPANJA ZA MANJE OTPADA)7. STUDENOG 2013. OD 9.00 D0 11.00 SATI


U PARKU HRVATSKIH BRANITELJA U KLOŠTRU IVANIĆU


GDJE ĆEMO ZAJEDNO ČISTITI OKOLIŠ I INFORMIRATI GRAĐANE


NAŠA SE AKCIJA ODVIJA POD GESLOM

 „GIVE KIDS A CHANCE“


(DAJMO ŠANSU DJECI)

 

GIVE KIDS A CHANCE !!!