SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA DV PROLJEĆE

KLASA: 601/02-20-02/15

URBROJ: 238/14-78-20/03

U Kloštar Ivaniću, 18.05.2020.

 

Temeljem članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić sazivam 26. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 21.05.2020. s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a. Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

D N E V N I     R E D

 1. Verifikacija zapisnika 24. i 25. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Razmatranje završenog Natječaja za upis djece u pedagošku godinu 2020./2021.godinu i donošenje zaključka
 4. Razno

 

Dostaviti :

 1. G.Krešimir Bunjevac
 2. Gđa.Ana Pavelić Tremac
 3. Gđa.Minja Jelić
 4. G.Stjepan Mihaljević
 5. G.Željko Filipović - načelnik Općine Kloštar Ivanić

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nenad Kukec

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 601/02-20-02/15

URBROJ: 238/14-78-20/02

U Kloštar Ivaniću, 28.02.2020.

 

Temeljem članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić sazivam 25. telefonsku sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 02.03.2020. (ponedjeljak) s početkom u 11.00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I     R E D

1. Donošenje Odluke o izboru kandidata po raspisanom natječaju za prijem u radni odnos odgojitelja/ice  pripravnika/ce – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

 

Nenad Kukec

 

 

Dostaviti:

1 . G. Krešimir Bunjevac

2 . Gđa. Minja Jelić

3.  Gđa. Ana Pavelić Tremac

4.  G. Stjepan Mihaljević

5.  Gđa. Grozdana Jakovljević – ravnateljica

 

 

KLASA: 601/02-19-01/05

URBROJ: 238/14-78-19/12

U Kloštar Ivaniću, 13.12.2019. godine

 

Temeljem članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić sazivam 23. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 18.12.2019. godine s početkom u 16.30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a. Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I        R E D

 

 1. Verifikacija zapisnika 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje 1. rebalansa financijskog plana za 2019. godinu
 4. Donošenje financijskog plana za 2020. te projekcija za 2021. i 2022. godinu
 5. Donošenje Odluke o osnovici bruto plaće za 2020. godinu
 6. Razno

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nenad Kukec

 

 

 

 

Dostaviti:

 1. Gđa. Ana Pavelić Tremac
 2. Gđa. Minja Jelić
 3. G. Stjepan Mihaljević
 4. G. Krešimir Bunjevac
 5. G. Željko Filipović - načelnik Općine

 

KLASA: 601/02-19-01/05

URBROJ: 238/14-78-19/11

U Kloštar Ivaniću, 27.11.2019.

 

Temeljem članka 51.Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić sazivam 22.sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 02.12.2019.godine s početkom u 16.30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a.Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I        R E D

 

 1. Verifikacija zapisnika 21.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje Odluke o izboru kandidata po raspisanom Natječaju za prijem u radni odnos-administrativni radnik/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
 4. Donošenje Odluke o izboru kandidata po raspisanom Natječaju za odgajatelja/icu na određeno puno radno vrijeme-zamjena do povratka nenazočnog radnika
 5. Razno

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nenad Kukec

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 1. Gđa.Ana Pavelić Tremac
 2. Gđa.Minja Jelić
 3. G.Stjepan Mihaljević
 4. G.Krešimir Bunjevac
 5. G Željko Filipović-načelnik Općine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 601/02-19-01/05

URBROJ: 238/14-78-19/10

U Kloštar Ivaniću, 11.11.2019.

 

Temeljem članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić sazivam 21. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 19.11.2019. godine s početkom u 16.30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a. Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I        R E D

 

 1. Verifikacija zapisnika 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Verifikacija novog člana Upravnog vijeća DV Proljeće Kloštar Ivanić
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos administrativnog radnika/ce -1 izvršitelj/ica na nedređeno puno radno vrijeme
 5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijem u rad odgajatelja/ice - zamjena do povratka nenazočnog radnika – 1 izvršitelj/ica  na određeno puno radno vrijeme
 6. Razno

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nenad Kukec

 

 

Dostaviti:

 1. Gđa. Ana Pavelić Tremac
 2. Gđa. Minja Jelić
 3. G. Stjepan Mihaljević
 4. G. Krešimir Bunjevac
 5. G Željko Filipović - načelnik Općine

 

 

 

 

KLASA: 601/02-19-01/05

URBROJ: 238/14-78-19/09

U Kloštar Ivaniću, 20.09.2019.

 

Temeljem članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić sazivam 20. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 25.09.2019. s početkom u 16.30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a. Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I        R E D

 

 1. Verifikacija zapisnika 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje Odluke o odabiru kandidata za računovodstvenog radnika po raspisanom Natječaju
 4. Donošenje  Odluke odabiru kandidata za psihologa po raspisanom Natječaju
 5. Donošenje prijedloga Oduke o imenovanju ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 6. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu
 7. Rasprava i  prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Proljeće, Kloštar Ivanić za pedagošku 2019./2020.godinu
 8. Prijedlog i prihvaćanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2019./2020.
 9. Rasprava i prihvaćanje Prijedloga financijskog plana za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu

10.  Razno

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nenad Kukec

 

Dostaviti:

 1. Gđa.Štefica Božić
 2. Gđa.Ana Pavelić Tremac
 3. Gđa.Minja Jelić
 4. G.Stjepan Mihaljević
 5. G Željko Filipović - načelnik Općine

 

 

 

 

KLASA: 601/02-19-01/05

URBROJ: 238/14-78-19/08

U Kloštar Ivaniću, 21.08.2019.

 

Temeljem članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić sazivam 19. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 27.08.2019.(utorak) s početkom u 16.30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a. Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI   RED

 1. Verifikacija zapisnika 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje Odluke o odabiru kandidata za odgojitelja – voditelja predškole za pedagošku godinu 2019./2020. po raspisanom natječaju
 4. Polugodišnji obračun financijskog plana za 2019. godinu
 5. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2018./2019. - rasprava i prihvaćanje
 6. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 7. Razno - prijedlog za zapošljavanje psihologa na puno radno vrijeme

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nenad Kukec

 

 

 

Dostaviti:

 1. Gđa.Štefica Božić
 2. Gđa.Ana Pavelić Tremac
 3. Gđa.Minja Jelić
 4. G.Stjepan Mihaljević
 5. G Željko Filipović - načelnik Općine

 

 

 

 

KLASA: 601/02-19-01/05

URBROJ: 238/14-78-19/07

U Kloštar Ivaniću, 12.06.2019.

 

 

Temeljem članka 51.Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić sazivam 18. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 17.06.2019. (ponedjeljak) s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a. Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 1. Verifikacija zapisnika 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Rješavanje žalbe na rezultate upisa djece u vrtić
 4. Donošenje Odluke o rasporedu rezultata  Dječjeg vrtića Proljeće za 2018.godinu
 5. Razno

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nenad Kukec

 

 

 

 

 

Dostaviti :

 1. Gđa.Štefica Božić
 2. Gđa.Ana Pavelić Tremac
 3. Gđa.Minja Jelić
 4. G.Stjepan Mihaljević
 5. G.Željko Filipović-načelnik Općine Kloštar Ivanić

 

 

 

KLASA: 601/02-19-01/05

URBROJ: 238/14-78-19/06

U Kloštar Ivaniću, 07.05.2019.

 

Temeljem članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić sazivam 17. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 15.05.2019. (srijeda) s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić ,Naftaplinska 23/a. Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I     R E D

 1. Verifikacija zapisnika 14., 15. i 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Upisi u pedagošku godinu 2019./2020.
 4. Donošenje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata iz 2018. godine
 5. Razno

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

 

Nenad Kukec

 

 

 

Dostaviti:

1 . Gđa. Štefica Božić

2 . Gđa. Minja Jelić

3.  Gđa. Ana Pavelić Tremac

4.  G. Stjepan Mihaljević

5.  Gđa. Grozdana Jakovljević - ravnateljica

6.  G. Željko Filipović – načelnik

7.  G. Krešimir Bunjevac – predsjednik Općinskog vijeća

 

 

 

 

KLASA: 601/02-19-01/05

URBROJ: 238/14-78-19/05

U Kloštar Ivaniću, 10.04.2019.

 

Temeljem članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić sazivam 16. telefonsku sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 11.04.2019. (četvrtak) s početkom u 11.00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I     R E D

1. Donošenje Odluke o izboru kandidata po raspisanom natječaju za prijem u radni odnos spremačice – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

 

Nenad Kukec

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

1 . Gđa. Štefica Božić

2 . Gđa. Minja Jelić

3.  Gđa. Ana Pavelić Tremac

4.  G. Stjepan Mihaljević

5.  Gđa. Grozdana Jakovljević – ravnateljica

 

KLASA: 601/02-19-01/05

URBROJ: 238/14-78-19/04

U Kloštar Ivaniću, 01.04.2019.

 

Temeljem članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić sazivam 15. telefonsku sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 02.04.2019. (utorak) s početkom u 9.50 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I     R E D

1. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos spremačice – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

 

Nenad Kukec

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

1 . Gđa. Štefica Božić

2 . Gđa. Minja Jelić

3.  Gđa. Ana Pavelić Tremac

4.  G. Stjepan Mihaljević

5.  Gđa. Grozdana Jakovljević – ravnateljica

 

 

 

 

 

KLASA: 601/02-19-01/05

URBROJ: 238/14-78-19/03

U Kloštar Ivaniću, 26.02.2019.

 

Temeljem članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić sazivam 14. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 06.03.2019. s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a. Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 1. Verifikacija zapisnika 12. sjednice i 13. telefonske sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2019./2020.
 4. Prijedlog Plana upisa djece u pedagošku godinu 2019./2020.
 5. Financijsko izvješće za 2018. godinu i utvrđivanje ekonomske cijene za 2018. godinu –izvjestitelj ravnateljica
 6. Godišnji obračun financijskog plana za 2018.godinu - izvjestitelj Kristina Šilipetar
 7. Razno

 

 

 

 

Dostaviti:

 1. Gđa. Štefica Božić
 2. Gđa. Ana Pavelić Tremac
 3. Gđa. Minja Jelić
 4. G. Stjepan Mihaljević
 5. G. Željko Filipović- načelnik Općine Kloštar Ivanić

Predsjednik Upravnog vijeća.

Nenad Kukec

 

 

 

KLASA: 601/02-19-01/05

URBROJ: 238/14-78-19/02

U Kloštar Ivaniću, 31.01.2019.

 

Temeljem članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić sazivam 13. telefonsku sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 04.02.2019. (ponedjeljak) s početkom u 11.45 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I     R E D

1.  Donošenje Odluka o izboru kandidata po raspisanim  Natječajima za prijem u radni odnos odgojitelja/ica na određeno puno radno vrijeme - zamjena za rodiljni dopust – 2 izvršitelja/ice

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

 

Nenad Kukec

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

1 . Gđa. Štefica Božić

2 . Gđa. Minja Jelić

3.  Gđa. Ana Pavelić Tremac

4.  G. Stjepan Mihaljević

5.  Gđa. Grozdana Jakovljević - ravnateljica

 

 

 

 

KLASA: 601/02-19-01/05

URBROJ: 238/14-78-19/01

U Kloštar Ivaniću, 14.01.2019.

 

Temeljem članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić sazivam 12. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 17.01.2019.(četvrtak) s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić ,Naftaplinska 23/a. Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 1. Verifikacija zapisnika 11.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje Odluka o izboru kandidata po raspisanim  Natječajima za prijem u radni odnos – kuhar i spremačica neodređeno – puno radno vrijeme, spremačica – puno radno vrijeme zamjena za porodiljski, viša medicinska sestra – neodređeno - pola radnog vremena -izvještava ravnateljica
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za odgajatelja/icu na određeno puno radno vrijeme - zamjena za rodiljni dopust
 5. Razno

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

 

Nenad Kukec

 

 

 

Dostaviti:

1 . Gđa. Štefica Božić

2 . Gđa. Minja Jelić

3.  Gđa. Ana Pavelić Tremac

4.  G. Stjepan Mihaljević

5.  Gđa. Grozdana Jakovljević - ravnateljica

6.  G. Željko Filipović - načelnik

 

 

 

KLASA: 601/02-18-08/98

URBROJ: 238/14-78-18/01

U Kloštar Ivaniću, 17.12.2018.

 

Temeljem članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić sazivam 11. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 17.12.2018. s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a. Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 1. Verifikacija zapisnika 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 4. Donošenje 2. rebalansa financijskog plana za 2018. godinu
 5. 2. rebalans plana nabave za 2018. godinu
 6. Financijski plan za 2019. te projekcija za 2020. i 2021. godinu
 7. Donošenje Odluke o osnovici bruto plaće za 2019. godinu
 8. Plan nabave za 2019. godinu
 9. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za spremačice – 1 izvršitelj/ica puno radno vrijeme na neodređeno zbog povećanja opsega posla i 1 izvršitelj/ica puno radno vrijeme na određeno zamjena za porodiljski dopust

10.  Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za glavnu medicinsku sestru – 1 izvršitelj/ica pola radnog vremena na neodređeno

11.  Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za kuhara/icu – 1 izvršitelj/ica puno radno vrijeme na neodređeno

12.  Donošenje Odluke o isplati otpremnine radi odlaska u mirovinu gđe. Nade Kašner

13.  Razno

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nenad Kukec

 

Dostaviti:

1 . Gđa. Štefica Božić

2 . Gđa. Minja Jelić

3.  Gđa. Ana Pavelić Tremac

4.  G. Stjepan Mihaljević

5.  Gđa. Grozdana Jakovljević - ravnateljica

6.  G. Željko Filipović - načelnik

 

 

 

 

KLASA : 601-02/18-03-21

URBROJ : 238-14/8-18-02

Kloštar Ivanić, 18.05.2018.

 

Temeljem  čl. 31 . Statuta sazivam 5. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 22.05.2018. (utorak) s početkom u 16,30 sati u prostorijama Vatrogasne zajednice u Pučkom domu.

D N E V N I   R E D

 1. 1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. 3. Organizacija rada u ljetnom periodu – izvještava G. Jakovljević
 4. 4. Izvješće o završenom Natječaju za upis djece u pedagoškoj godini 2018-2019 – izvještava G. Jakovljević
 5. 5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – izvještava G. Jakovljević
 6. 6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice – izvještava G. Jakovljević
 7. 7. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nenad Kukec

Dostaviti :

1 . g. Stjepan Mihaljević

2 . gđa Štefica Božić

3 . gđa. Minja Jelić

4 . g. Nenad Kukec

5 . gđa. Ana Pavelić Tremac

6. g. Željko Filipović-načelnik

 

 

 

 

 

 

 

KLASA : 601-02/17-01-07

URBROJ : 238-14/8-17-08

Kloštar Ivanić, 13.12.2017.

 

Temeljem  čl. 31 . Statuta sazivam 3. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 18.12.2017. (ponedjeljak) s početkom u 13,00 sati u prostorijama Vatrogasne zajednice u Pučkom domu.

D N E V N I   R E D

 1. 1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. 3. Donošenje II Rebalansa za 2017. godinu
 4. 4. Donošenje plana nabave II Rebalansa za 2017. godinu
 5. 5. Donošenje Financijskog plana za 2018. te 2019. i 2020. godinu
 6. 6. Donošenje Odluke o bruto osnovici za 2018. godinu
 7. 7. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nenad Kukec

Dostaviti :

1 . g. Stjepan Mihaljević

2 . gđa Štefica Božić

3 . gđa. Minja Jelić

4 . g. Nenad Kukec

5 . gđa. Ana Pavelić Tremac

6. g. Željko Filipović-načelnik

 

 

 

 

 

 

KLASA : 601-02/17-01-07

URBROJ : 238-14/8-17-05

Kloštar Ivanić, 17.7.2017.

 

Temeljem  čl. 31 . Statuta sazivam 27. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 20.7.2017. (četvrtak) s početkom u 14,00 sati u prostorijama Vatrogasne zajednice (Pučki dom)

 

D N E V N I   R E D

 

 

 

 1. Verifikacija Zapisnika 27.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice-izvjestitelj ravnateljica
 3. Polugodišnji obračun financijskog plana za 2017. – izvještava I.Frigan
 4. Prihvaćanje 1. Rebalansa financijskog plana za 2017. godinu – izvještava ravnateljica
 5. Razmatranje žalbi na upis u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić
 6. Razno

 

Predsjednik upravnog vijeća  :

Nenad Kukec

Dostaviti :

1 . g. Stjepan Mihaljević

2 . g. Božidar Balenović

3 . g. Zoran Buhač

4 . gđa. Barbara ŠpanjolPandelo

5 .gđa. Grozdana Jakovljević

6. g. Željko Filipović-načelnik

 

 

 

KLASA : 601-02/16-02-13

URBROJ : 238-14/8-16-08

Kloštar Ivanić, 5.10.2016.

 

Temeljem čl. 31 . Statuta sazivam HITNU 22. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 7.10.2016. (petak ) s početkom u 9,30 sati u prostorijama

Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a.

 

D N E V N I R E D

 

1.Rasprava i prihvaćanje Prijedloga financijskog plana za 2017. te projekcije za 2018. i

2019. Prijedlog i prihvaćanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za

2016./2017. ped. godinu

2.Rasprava i prihvaćanje Odluke o financiranju Programa predškole za pedagošku godinu 2016./2017.u Dječjem vrtiću Proljeće

3.Razno


Predsjednik Upravnog vijeća

Nenad Kukec

 

Dostaviti :

1.G. Stjepan Mihaljević

2.G. Božidar Balenović

3.G. Zoran Buhač

4.Gđa.Barbara Španjol Pandelo

5.Gđa .Grozdana Jakovljević

6.G. Željko Filipović-načelnik

 

 

 

 

 

KLASA : 601-02/16-79

URBROJ : 238-14/8-16-01

Kloštar Ivanić, 24.08.2016.

 

Temeljem  čl. 31 . Statuta sazivam 20. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 29.08.2016. (ponedjeljak ) s početkom u 14,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a.

 

D N E V N I   R E D

 

1 . Verifikacija zapisnika 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

2 . Izvješće ravnatelja između dvije sjednice

3 . Godišnje izvješće o radu  Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2015./2016.

4. Donošenje prijedloga o plaćanju boravka u  vrtiću nakon 16,00 sati

5 . Razno

Predsjednik Upravnog vijeća

Nenad Kukec

 

Dostaviti :

 1. G. Stjepan Mihaljević
 2. G. Božidar Balenović
 3. G. Zoran Buhač
 4. Gđa.Barbara Španjol Pandelo
 5. Gđa .Grozdana Jakovljević
 6. G. Željko Filipović-načelnik

 

 

 

KLASA:601-02/16-

URBROJ:238-14-78-16-

U Kloštar Ivaniću, 19.04.2016.

 

Temeljem čl. 31. Statuta  sazivam 18. sjednicu  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 25.04.2016. (ponedjeljak), s početkom u 15 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska bb.

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Verifikacija  Zapisnika 16. i 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice
 3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić-izvještava ravnateljica.
 5. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2016./2017.- izvještava ravnateljica
 6. Ljetna organizacija rada - godišnji odmori
 7. Razno

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

Nenad Kukec

 

Dostaviti:

 1. g .Stjepan Mihaljević
 2. g. Božidar Balenović
 3. g. Zoran Buhač
 4. gđa. Barbara Španjol Pandelo
 5. gđa .Grozdana Jakovljević
 6. g. Željko Filipović-načelnik

 

 

 

 

KLASA:601-02/16-02-13

URBROJ:238-14-78-16-04

U Kloštar Ivaniću, 30.03.2016.

 

Temeljem čl. 51. Statuta  sazivam 17. sjednicu  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 30.03.2016. (SRIJEDA), s početkom u 14 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska bb.

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga izmjene i dopune Statuta
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
 3. Razno

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

Nenad Kukec

 

Telefonski obavijestiti :

 1. G. Stjepan Mihaljević
 2. G. Božidar Balenović
 3. Gđa. Barbara Španjol  Pandelo
 4. G. Zoran Buhač
 5. Gđa. Grozdana Jakovljević
 6. G. Željko Filipović načelnik Općine Kloštar Ivanić
 7. Gđica. Mateja Pokas upravni pravnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA:601-02/16-02-13
URBROJ:238-14-78-16-03
U Kloštar Ivaniću, 18.03.2016.


Temeljem čl. 31. Statuta sazivam 16. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće
Kloštar Ivanić dana 23.03.2016. (SRIJEDA), s početkom u 15 sati u prostorijama Dječjeg
vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska bb.


D N E V N I R E D
1.  Verifikacija Zapisnika 15.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar
Ivanić
2.  Izvješće ravnatelja između dvije sjednice
3.  Donošenje Godišnjeg obračuna financijskog plana za 2015.
4.  Donošenje Odluke o odabiru kandidata po raspisanom natječaja za prijem u radni odnos odgojitelja– izvještava ravnateljica
5.  Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga izmjene i dopune Statuta
6.  Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
7.  Ponovljeno izglasavanje za puno radno vrijeme pedagoga
8.  Prijedlog Plana upisa za pedagošku godinu 2016/2017.
9.  Razno


Predsjednik Upravnog vijeća
Nenad Kukec

 

 

 

Dostaviti:
1.  g .Stjepan Mihaljević
2.  g. Božidar Balenović
3.  g. Zoran Buhač
4.  gđa. Barbara Španjol Pandelo
5.  gđa .Grozdana Jakovljević
6.  g. Željko Filipović-načelnik

 

 

 

KLASA:601-02/16-02-13

URBROJ:238-14-78-16-02

U Kloštar Ivaniću, 22.02.2016.

 

Temeljem čl. 31. Statuta  sazivam 15. sjednicu  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 22.02.2016. (ponedjeljak), s početkom u 15 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska bb.

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Verifikacija  Zapisnika 14.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice
 3. Donošenje Plana nabave za 2016. godinu – izvještava ravnateljica
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos odgojitelja – zamjena za rodiljni dopust 1 izvršitelj na određeno vrijeme – izvještava ravnateljica
 5. Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu – izvještava ravnateljica
 6. Razno

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

Nenad Kukec