NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSTVENI REFERENT/ICA

 

Radno mjesto


Broj: 1564726


Mjesto rada: KLOŠTAR IVANIĆ, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 22.1.2018


Natječaj vrijedi do: 29.1.2018


 

Posloprimac


Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine


Ostale informacije:

Opis poslova: vođenje knjigovodstva i administracije.
Prijavi treba priložiti:
- dokaz o stručnoj spremi,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

a sukladno čl. 25. Zakona,
- dokaz o radnom stažu,
- domovnicu
- i životopis.
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.

Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu Dječji vrtić Proljeće,

10312 Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23a. Natječaj je objavljen dana 22. siječnja 2018. na web

stranici vrtića www.djecjivrtic-proljece.hr i oglasnoj ploči vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


 

Poslodavac


Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE


Kontakt: pismena zamolba: NAFTAPLINSKA 23/A, 10312 KLOŠTAR IVANIĆ


 

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:

DARKO OŽETSKI

IVANIĆ GRAD, 22.1.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODGOJITELJ/ICA  - VODITELJ/ICA  PROGRAMA PREDŠKOLE

 


Mjesto rada: KLOŠTAR IVANIĆ, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla


Radno vrijeme: 20 sati tjedno


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 23.10.2017.


Natječaj vrijedi do: 30.10.2017.


Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu


 

Posloprimac


Potrebna zvanja: predškolski odgoj


Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska


Radno iskustvo: 1 godinu


Ostale informacije: Opis poslova: voditelj predškole u dječjem vrtiću. Radni odnos do 31.5.2018. Natječaj je raspisan u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici vrtića i oglasnoj ploči vrtića.


 

Poslodavac


Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE


Kontakt:

  • osobni dolazak: NAFTAPLINSKA 23/A, KLOŠTAR IVANIĆ
  • mobitel: 099 8077149
  • pismena zamolba: NAFTAPLINSKA 23/A, 10312 KLOŠTAR IVANIĆ
  • e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODGOJITELJ / ICA PREDŠKOLSKE DJECE

Stručno osposobljavanje za rad

Mjesto rada: KLOŠTAR IVANIĆ

Traženo radnika: 1

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Rok za prijavu: 22.5.2017.

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

 

Radno mjesto

Mjesto rada: KLOŠTAR IVANIĆ, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 12.5.2017. Natječaj vrijedi do: 22.5.2017.

Posloprimac

Potrebna zvanja: predškolski odgoj Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Ostale informacije: Opis poslova: odgojno-obrazovni rad sa djecom u dječjem vrtiću.

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/7 i 94/13), zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru), radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/7 i 94/13). Potvrde o nekažnjavanju pribaviti će Ustanova po službenoj dužnosti nakon obavljenog izbora kandidata. Kandidat je dužan uz prijavu priložiti: dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice), dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO), životopis (vlastoručno potpisan). Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.

Poslodavac

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE Kontakt: pismena zamolba: NAFTAPLINSKA 23/A, 10312 KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

REGIONALNI URED ZAGREB

www.hzz.hr

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

NAFTAPLINSKA BB

10312 KLOŠTAR IVANIĆ

POTREBE ZA RADNICIMA

Broj biltena: 85                 IVANIĆ GRAD, 3.5.2017

ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSTVENI REFERENT/ICA

 

Radno mjesto

 

Broj: 1469758

________________________________________

Mjesto rada: KLOŠTAR IVANIĆ, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

________________________________________

Broj traženih radnika: 1

________________________________________

Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

________________________________________

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

________________________________________

Smještaj: Nema smještaja

________________________________________

Naknada za prijevoz: U cijelosti

________________________________________

Natječaj vrijedi od: 3.5.2017

________________________________________

Natječaj vrijedi do: 11.5.2017

________________________________________

 

Posloprimac

 

Potrebna zvanja: ekonomski stručni radnik

________________________________________

Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine

________________________________________

Ostale informacije:

Opis poslova: uvođenje u poslove administrativno-računovodstvenog referenta - vođenje knjigovodstva i administracije. Prijavi treba priložiti dokaze o stručnoj spremi, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci), a sukladno čl. 25.Zakona, dokaz o radnom stažu, domovnicu i životopis. Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu Dječji vrtić Proljeće, 10312 Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23a. Natječaj je objavljen 24. ožujka 2017. na web stranici vrtića, www.djecjivrtic-proljece.hr i na oglasnoj ploči vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U obzir dolaze kandidati sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem ekonomskog smjera. Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.

________________________________________

 

Poslodavac

 

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

________________________________________

Kontakt: pismena zamolba: NAFTAPLINSKA 23A, 10312 KLOŠTAR IVANIĆ

________________________________________

 

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:

DARKO OŽETSKI

IVANIĆ GRAD, 3.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

REGIONALNI URED ZAGREB

www.hzz.hr

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

NAFTAPLINSKA BB

10312 KLOŠTAR IVANIĆ

POTREBE ZA RADNICIMA

Broj biltena: 84                 IVANIĆ GRAD, 2.5.2017

PSIHOLOG-PRIPRAVNIK/PSIHOLOGINJA-PRIPRAVNICA

 

Radno mjesto

 

Broj: 1469261

________________________________________

Mjesto rada: KLOŠTAR IVANIĆ, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

________________________________________

Broj traženih radnika: 1

________________________________________

Vrsta zaposlenja:

•             Na određeno; povećan opseg posla

•             pripravnik

________________________________________

Radno vrijeme: 20 sati tjedno

________________________________________

Smještaj: Nema smještaja

________________________________________

Naknada za prijevoz: Djelomično

________________________________________

Natječaj vrijedi od: 2.5.2017

________________________________________

Natječaj vrijedi do: 10.5.2017

________________________________________

 

Posloprimac

 

Razina obrazovanja:

•             Viša ili prvostupanjska

•             Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

________________________________________

Radno iskustvo: Traži se pripravnik

________________________________________

Ostale informacije:

Opis poslova: poslovi psihologa u radu sa djecom u dječjem vrtiću.

Uvjeti:

- završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/7 i 94/13)

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljanom obavijesti o izboru

- radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Potvrde o nekažnjavanju pribaviti će Ustanova po službenoj dužnosti nakon obavljenog izbora kandidata.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

1. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice putovnice ili domovnice)

3. dokaz o radno iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

4. životopis (vlastoručno potpisan)

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima , imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, pred dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužna se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i priložiti slijedeće dokaze:

- rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo pravo prednosti, dokaz  da je nezaposlena i priložiti akt o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14),

- rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo pravo prednosti, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos osoba koja se poziva na pravno prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom  48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine br. 33/92, 77/92, 17/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13)

- dokaz o utvrđenom statusu s invaliditetom i priložiti dokaz o tome na koji način je  prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca – osoba koja se poziva na pravno prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13 i 152/14).

Uz prijavu na natječaj i obvezen priloge navedene za dostavu uz prijavu, osoba koja se poziva na pravo prednosti dužna je priložiti izvornik ili presliku valjanog i važećeg dokaza, ako i svu drugu dokumentaciju utvrđenju odredbama posebnih zakona na čiju se primjenu podnositelj prijave poziva.

Natječaj se s danom  2.5.2017. godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, web stranici Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje. Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je do zaključno s danom 10.5.2017. godine.

Pisane prijave u zatvorenim omotnicama podnose se osobno ili preporučeno poštom na adresu: DJEČJI VRITĆ PROLJEĆE, NAFTAPLINSKA 23/A, 10312 KLOŠTAR IVANIĆ s naznakom „Za natječaj – stručni suradnik“

Pisane prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti razmatrane.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u primjerenom roku na web stranici Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

________________________________________

 

Poslodavac

 

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

________________________________________

Kontakt: pismena zamolba: NAFTAPLINSKA 23A, 10312 KLOŠTAR IVANIĆ

________________________________________

 

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:

DARKO OŽETSKI

IVANIĆ GRAD, 2.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

REGIONALNI URED ZAGREB

www.hzz.hr

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

NAFTAPLINSKA BB

10312 KLOŠTAR IVANIĆ

 

POTREBE ZA RADNICIMA

 

Broj biltena: 59                 IVANIĆ GRAD, 24.3.2017

 

ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSTVENI REFERENT/ICA

 

Radno mjesto

 

Broj: 1452368

________________________________________

Mjesto rada: KLOŠTAR IVANIĆ, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

________________________________________

Broj traženih radnika: 1

________________________________________

Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

________________________________________

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

________________________________

Smještaj: Nema smještaja

________________________________________

Naknada za prijevoz: U cijelosti

________________________________________

Natječaj vrijedi od: 24.3.2017

________________________________________

Natječaj vrijedi do: 3.4.2017

________________________________________

 

Posloprimac

 

Razina obrazovanja:

•             Viša ili prvostupanjska

•             Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

________________________________________

Ostale informacije:

Opis poslova: uvođenje u poslove administrativno-računovodstvenog referenta - vođenje knjigovodstva i administracije. Prijavi treba priložiti dokaze o stručnoj spremi, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci) a sukladno čl. 25. Zakona, dokaz o radnom stažu, domovnicu i životopis. Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala. U obzir dolazi VŠS/VSS ekonomskog smjera. Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu Dječji vrtić Proljeće, 10 312 Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23a. Natječaj je objavljen dana 24. ožujka 2017. na web stranici vrtića, www.djecjivrtic-proljece.hr i oglasnoj ploči vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

________________________________________

 

Poslodavac

 

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

________________________________________

Kontakt: pismena zamolba: NAFTAPLINSKA 23A, 10312 KLOŠTAR IVANIĆ

________________________________________

 

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:

DARKO OŽETSKI

IVANIĆ GRAD, 24.3.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

REGIONALNI URED ZAGREB

www.hzz.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

NAFTAPLINSKA BB

10312 KLOŠTAR IVANIĆ

POTREBE ZA RADNICIMA

Broj biltena: 196

IVANIĆ GRAD, 11.10.2016

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

 

Radno mjesto


Broj: 1390097


Mjesto rada: KLOŠTAR IVANIĆ, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla


Radno vrijeme: 20 sati tjedno


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: Djelomično


Natječaj vrijedi od: 11.10.2016


Natječaj vrijedi do: 19.10.2016


 

Posloprimac


Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska


Radno iskustvo: 1 godinu


Ostale informacije:

Opis poslova: odgojno obrazovni rad sa djecom.
Prijavi treba priložiti dokaze
- o stručnoj spremi
- dokaz o položenom državno stručnom ispitu
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni posltupak (ne starije od 6 mjeseci), a sukladno čl. 25. Zakona
- domovnicu
- i životopis.
Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu Dječji vrtić Proljeće, 10312 Kloštar Ivanić, Naftaplinska bb. Natječaj je objavljen dana 11. listopada 2016. na web stranici vrtića, www.djecjivrtic-proljece.hr i oglasnoj ploči vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


 

Poslodavac


Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE


Kontakt: pismena zamolba: 10312 KLOŠTAR IVANIĆ, NAFTAPLINSKA BB


 

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:

DARKO OŽETSKI

IVANIĆ GRAD, 11.10.2016