ODLUKA O POZIVU NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naručitelj Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952, na temelju članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-01/13-01-26, URBROJ: 238/14-01/01-13-01) i članaka 3. i 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-02/17-05-34, URBROJ: 238-14/78-17-01), ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Grozdana Jakovljević, donosi 20.11.2019. godine

 

O D L U K U

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE  NABAVE

 

I.

Podaci o Naručitelju: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ, NAFTAPLINSKA 23/a, mob: 099/807-7149.

II.

Odgovorna osoba Naručitelja:  Grozdana Jakovljević, ravnateljica.

III.

Predmet nabave: nabava svježeg voća i povrća.

IV.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 51.100,00 kuna bez PDV-a odnosno 58.000,00 kuna sa PDV-om.

V.

 

Izvor i način planiranih sredstava: financijskim planom ustanove.

VI.

Imenovani članovi Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave.

- Kristina Šilipetar- predsjednica komisije,

- Sandra Bokun Rajić- član,

- Vesna Božić- član.

Poslovi i zadaci Povjerenstva proizlaze iz članka 7. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

Ovlašteni predstavnici Povjerenstva Naručitelja odgovaraju za svoj rad  odgovornoj osobi Naručitelja.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Ravnateljica

Jakovljević Grozdana

KLASA: 333/02-19-01/01

URBROJ: 238/14-78-19/01

Kloštar Ivanić, 20.11.2019. godine

 

Dostaviti .

1. Članovima Povjerenstva

2. Pismohrana

 

 

Naručitelj Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952, na temelju članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-01/13-01-26, URBROJ: 238/14-01/01-13-01) i članaka 3. i 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-02/17-05-34, URBROJ: 238-14/78-17-01), ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Grozdana Jakovljević, donosi 20.11.2019. godine

 

O D L U K U

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

I.

Podaci o Naručitelju: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ, NAFTAPLINSKA 23/a, tel: 099/807-7149.

II.

Odgovorna osoba Naručitelja:  Grozdana Jakovljević, ravnateljica.

III.

Predmet nabave: meso svinjetina, junetina, teletina (svježe i smrznuto), prerađevine od mesa, salame i suhomesnati proizvodi.

IV.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 44.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 55.000,00  kuna sa PDV-om.

V.

Izvor i način planiranih sredstava: financijskim planom ustanove.

VI.

Imenovani članovi Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave.

- Kristina Šilipetar – predsjednica komisije,

- Sandra Bokun Rajić – član,

- Vesna Božić – član.

Poslovi i zadaci Povjerenstva proizlaze iz članka 7. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

Ovlašteni predstavnici Povjerenstva Naručitelja odgovaraju za svoj rad odgovornoj osobi Naručitelja.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

KLASA: 333/02-19-01/02

URBROJ: 238/14-78-19/01

Kloštar Ivanić, 20.11.2019. godine

 

 

Dostaviti .

1. Članovima Povjerenstva

2. Pismohrana

 

 

Naručitelj Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952, na temelju članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-01/13-01-26, URBROJ: 238/14-01/01-13-01) i članaka 3. i 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-02/17-05-34, URBROJ: 238-14/78-17-01), ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Grozdana Jakovljević, donosi 20.11.2019. godine

 

O D L U K U

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

I.

Podaci o Naručitelju: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ, NAFTAPLINSKA 23/a, tel: 099/807-7149.

II.

Odgovorna osoba Naručitelja:  Grozdana Jakovljević, ravnateljica.

III.

Predmet nabave: piletina, puretina i proizvodi od pilećeg i purećeg mesa.

IV.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 20.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 25.000,00  kuna sa PDV-om.

V.

Izvor i način planiranih sredstava: financijskim planom ustanove.

VI.

Imenovani članovi Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave.

- Kristina Šilipetar – predsjednica komisije,

- Sandra Bokun Rajić – član,

- Vesna Božić – član.

Poslovi i zadaci Povjerenstva proizlaze iz članka 7. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

Ovlašteni predstavnici Povjerenstva Naručitelja odgovaraju za svoj rad odgovornoj osobi Naručitelja.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

KLASA: 333/02-19-01/03

URBROJ: 238/14-78-19/01

Kloštar Ivanić, 20.11.2019. godine

 

 

Dostaviti .

1. Članovima Povjerenstva

2. Pismohrana

 

 

Naručitelj Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952, na temelju članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-01/13-01-26, URBROJ: 238/14-01/01-13-01) i članaka 3. i 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-02/17-05-34, URBROJ: 238-14/78-17-01), ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Grozdana Jakovljević, donosi 20.11.2019. godine

 

O D L U K U

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

I.

Podaci o Naručitelju: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ, NAFTAPLINSKA 23/a, tel: 099/807-7149.

II.

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica.

III.

Predmet nabave: živežne namirnice.

IV.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 54.000,00 kuna bez PDV-a odnosno  67.850,00 kuna sa PDV-om.

V.

Izvor i način planiranih sredstava: financijskim planom ustanove.

VI.

Imenovani članovi Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave.

- Kristina Šilipetar – predsjednica komisije,

- Sandra Bokun Rajić – član,

- Vesna Božić – član.

Poslovi i zadaci Povjerenstva proizlaze iz članka 7. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

Ovlašteni predstavnici Povjerenstva Naručitelja odgovaraju za svoj rad odgovornoj osobi Naručitelja.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

KLASA: 333/02-19-01/04

URBROJ: 238/14-78-19/01

Kloštar Ivanić, 20.11.2019. godine

 

 

Dostaviti .

1. Članovima Povjerenstva

2. Pismohrana

 

 

 

Naručitelj Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952, na temelju članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-01/13-01-26, URBROJ: 238/14-01/01-13-01) i članaka 3. i 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-02/17-05-34, URBROJ: 238-14/78-17-01), ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Grozdana Jakovljević, donosi 20.11.2019. godine

 

O D L U K U

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

I.

Podaci o Naručitelju: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ, NAFTAPLINSKA 23/a, tel: 099/807-7149.

II.

Odgovorna osoba Naručitelja:  Grozdana Jakovljević, ravnateljica.

III.

Predmet nabave: kruh, peciva i ostali pekarski asortiman.

IV.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 21.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 24.150,00  kuna sa PDV-om.

V.

Izvor i način planiranih sredstava: financijskim planom ustanove.

VI.

Imenovani članovi Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave.

- Kristina Šilipetar – predsjednica komisije,

- Sandra Bokun Rajić – član,

- Vesna Božić – član.

Poslovi i zadaci Povjerenstva proizlaze iz članka 7. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

Ovlašteni predstavnici Povjerenstva Naručitelja odgovaraju za svoj rad odgovornoj osobi Naručitelja.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

KLASA: 333/02-19-01/05

URBROJ: 238/14-78-19/01

Kloštar Ivanić, 20.11.2019. godine

 

 

Dostaviti .

1. Članovima Povjerenstva

2. Pismohrana

 

 

Naručitelj Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952, na temelju članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-01/13-01-26, URBROJ: 238/14-01/01-13-01) i članaka 3. i 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-02/17-05-34, URBROJ: 238-14/78-17-01), ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Grozdana Jakovljević, donosi 20.11.2019. godine

 

O D L U K U

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

I.

Podaci o Naručitelju: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ, NAFTAPLINSKA 23/a, tel: 099/807-7149.

II.

Odgovorna osoba Naručitelja:  Grozdana Jakovljević, ravnateljica.

III.

Predmet nabave: opskrba električnom energijom.

IV.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 53.100,00 kuna bez PDV-a odnosno 60.000,00 kuna sa PDV-om.

V.

Izvor i način planiranih sredstava: financijskim planom ustanove.

VI.

Imenovani članovi Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave.

- Kristina Šilipetar – predsjednica komisije,

- Sandra Bokun Rajić – član,

- Vesna Božić – član.

Poslovi i zadaci Povjerenstva proizlaze iz članka 7. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

Ovlašteni predstavnici Povjerenstva Naručitelja odgovaraju za svoj rad odgovornoj osobi Naručitelja.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

KLASA: 333/02-19-01/06

URBROJ: 238/14-78-19/01

Kloštar Ivanić, 20.11.2019. godine

 

 

Dostaviti .

1. Članovima Povjerenstva

2. Pismohrana

 

 

 

 

 

 

 

Naručitelj Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952, na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-01/13-01-26, URBROJ: 238/14-01/01-13-01 i članka 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić od 26.11.2018., Jakovljević Grozdana, ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić donosi

 

O D L U K U

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE  NABAVE

 

 

I.

Podaci o Naručitelju: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ,NAFTAPLINSKA 23/a, mob: 099/807-7149.

II.

Odgovorna osoba Naručitelja:  Jakovljević Grozdana, ravnateljica.

III.

Predmet nabave: nabava svježeg voća i povrća.

IV.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 38.400,00 kuna bez PDV-a odnosno 48.000,00 kuna sa PDV-om.

V.

Izvor i način planiranih sredstava: financijskim planom ustanove.

VI.

Imenovani članovi Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave.

- Kristina Šilipetar- predsjednica komisije

- Sandra Bokun Rajić- član

- Vesna Božić- član

 

Poslovi i zadaci Povjerenstva proizlaze iz članka 7. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

Ovlašteni predstavnici Povjerenstva Naručitelja odgovaraju za svoj rad  odgovornoj osobi Naručitelja.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Ravnateljica

Jakovljević Grozdana

 

KLASA: 333-02/18-01-01

URBROJ: 238-14/78-18-01

 

Dostaviti .

1. Članovima Povjerenstva

2. Pismohrana

 

 

Naručitelj Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952, na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA. 601-01/13-01-26, URBROJ: 238/14-01/01-13-01 i članka 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić  od 26.11.2018.,  Jakovljević Grozdana, ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić donosi

 

O D L U K U

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

I.

Podaci o Naručitelju: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ, NAFTAPLINSKA 23/a, tel: 099/807-7149.

II.

Odgovorna osoba Naručitelja:  Jakovljević Grozdana, ravnateljica.

III.

Predmet nabave: meso svinjetina, junetina, teletina (svježe i smrznuto), prerađevine od mesa, salame i suhomesnati proizvodi

IV.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 30.400,00 kuna bez PDV-a odnosno 38.000,00  kuna sa PDV-om.

V.

Izvor i način planiranih sredstava: financijskim planom ustanove.

VI.

Imenovani članovi Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave.

- Kristina Šilipetar – predsjednica komisije

- Sandra Bokun Rajić – član

- Vesna Božić – član

 

Poslovi i zadaci Povjerenstva proizlaze iz članka 7. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

Ovlašteni predstavnici Povjerenstva Naručitelja odgovaraju za svoj rad odgovornoj osobi Naručitelja.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

 

 

KLASA: 333-02/18-01-02

URBROJ: 238-14/78-18-01

 

 

Dostaviti .

1. Članovima Povjerenstva

2. Pismohrana

 

Naručitelj Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952, na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA. 601-01/13-01-26, URBROJ: 238/14-01/01-13-01 i članka 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić  od 26.11.2018.,  Jakovljević Grozdana, ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić donosi

 

O D L U K U

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

I.

Podaci o Naručitelju: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ, NAFTAPLINSKA 23/a, tel: 099/807-7149.

II.

Odgovorna osoba Naručitelja:  Jakovljević Grozdana, ravnateljica.

III.

Predmet nabave: piletina, puretina i proizvodi od pilećeg i purećeg mesa.

IV.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 23.200,00 kuna bez PDV-a odnosno 29.000,00  kuna sa PDV-om.

V.

Izvor i način planiranih sredstava: financijskim planom ustanove.

VI.

Imenovani članovi Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave.

- Kristina Šilipetar – predsjednica komisije

- Sandra Bokun Rajić – član

- Vesna Božić – član

 

Poslovi i zadaci Povjerenstva proizlaze iz članka 7. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

Ovlašteni predstavnici Povjerenstva Naručitelja odgovaraju za svoj rad odgovornoj osobi Naručitelja.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

 

 

KLASA: 333-02/18-01-03

URBROJ: 238-14/78-18-01

 

 

Dostaviti .

1. Članovima Povjerenstva

2. Pismohrana

 

Naručitelj Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952, na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA. 601-01/13-01-26, URBROJ: 238/14-01/01-13-01 i članka 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić  od 26.11.2018.,  Jakovljević Grozdana, ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić donosi

 

O D L U K U

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

I.

Podaci o Naručitelju: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ, NAFTAPLINSKA 23/a, tel: 099/807-7149.

II.

Odgovorna osoba Naručitelja:  Jakovljević Grozdana, ravnateljica.

III.

Predmet nabave: živežne namirnice.

IV.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 76.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 95.000,00  kuna sa PDV-om.

V.

Izvor i način planiranih sredstava: financijskim planom ustanove.

VI.

Imenovani članovi Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave.

- Kristina Šilipetar – predsjednica komisije

- Sandra Bokun Rajić – član

- Vesna Božić – član

 

Poslovi i zadaci Povjerenstva proizlaze iz članka 7. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

Ovlašteni predstavnici Povjerenstva Naručitelja odgovaraju za svoj rad odgovornoj osobi Naručitelja.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

 

 

KLASA: 333-02/18-01-04

URBROJ: 238-14/78-18-01

 

 

Dostaviti .

1. Članovima Povjerenstva

2. Pismohrana

 

 

Naručitelj Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952, na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA. 601-01/13-01-26, URBROJ: 238/14-01/01-13-01 i članka 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić  od 26.11.2018.,  Jakovljević Grozdana, ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić donosi

 

O D L U K U

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

I.

Podaci o Naručitelju: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ, NAFTAPLINSKA 23/a, tel: 099/807-7149.

II.

Odgovorna osoba Naručitelja:  Jakovljević Grozdana, ravnateljica.

III.

Predmet nabave: kruh, peciva i ostali pekarski asortiman.

IV.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 20.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 21.000,00  kuna sa PDV-om.

V.

Izvor i način planiranih sredstava: financijskim planom ustanove.

VI.

Imenovani članovi Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave.

- Kristina Šilipetar – predsjednica komisije

- Sandra Bokun Rajić – član

- Vesna Božić – član

 

Poslovi i zadaci Povjerenstva proizlaze iz članka 7. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

Ovlašteni predstavnici Povjerenstva Naručitelja odgovaraju za svoj rad odgovornoj osobi Naručitelja.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

 

 

KLASA: 333-02/18-01-05

URBROJ: 238-14/78-18-01

 

 

Dostaviti .

1. Članovima Povjerenstva

2. Pismohrana

 

Naručitelj Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952, na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA. 601-01/13-01-26, URBROJ: 238/14-01/01-13-01 i članka 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić  od 26.11.2018.,  Jakovljević Grozdana, ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić donosi

 

O D L U K U

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

I.

Podaci o Naručitelju: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ, NAFTAPLINSKA 23/a, tel: 099/807-7149.

II.

Odgovorna osoba Naručitelja:  Jakovljević Grozdana, ravnateljica.

III.

Predmet nabave: opskrba električnom energijom.

IV.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 53.097,35 kuna bez PDV-a odnosno 60.000,00 kuna sa PDV-om.

V.

Izvor i način planiranih sredstava: financijskim planom ustanove.

VI.

Imenovani članovi Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave.

- Kristina Šilipetar – predsjednica komisije

- Sandra Bokun Rajić – član

- Vesna Božić – član

 

Poslovi i zadaci Povjerenstva proizlaze iz članka 7. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

Ovlašteni predstavnici Povjerenstva Naručitelja odgovaraju za svoj rad odgovornoj osobi Naručitelja.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

 

 

KLASA: 333-02/18-01-06

URBROJ: 238-14/78-18-01

 

 

Dostaviti .

1. Članovima Povjerenstva

2. Pismohrana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ Proljeće

Naftaplinska 23/a

KLOŠTAR IVANIĆ

 

KLASA: 406-01/16-03-17

URBROJ: 238-14-78-16-01

 

U Kloštar  Ivaniću; 28.11.2016.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu svježeg voća i povrća (evidencijski broj nabave: BN - _/16) za 2016. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava svježeg voća i povrća , sukladno troškovniku iz dijela II. ovog  Poziva na dostavu ponuda

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 30.000,00 kuna

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 09.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Naftaplinska 23/a ; Kloštar Ivanić , s  naznakom na računu broja sklopljenog ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 5% procijenjene vrijednosti nabave. Trajanje za ozbiljnost jamstva ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.
 • Ovlašteni predstavnici vratit će ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude nakon sklapanja ugovora sa odabranim ponuditeljem.
 • Rok za dostavu ponuda: 16.12.2016. do 12,00 sati

 

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Ponude možete dostaviti:

Rok za dostavu ponude: 13.12.2016.  do 12,00 sati

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a;  Kloštar Ivanić; 10312

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ivana Frigan tel.01/2892 545;fax  01/3899-006

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

 

 

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava svježeg voća i povrća

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće , Naftaplinska 23/a , Kloštar Ivanić, OIB 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovna banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava svježeg voća i povrća

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

krumpir

kg

850

 

 

2.

mrkva

kg

130

 

 

3.

celer

kg

30

 

 

4.

Salata zelena

kg

20

 

 

5.

Kupus bijeli

kg

230

 

 

6.

Luk crveni

kg

110

 

 

7.

Peršun korijen list

kg

12

 

 

8.

kelj

kg

70

 

 

9.

poriluk

kg

24

 

 

10.

Zelje kiselo

kg

50

 

 

11.

Tikvice

kg

22

 

 

12.

krastavci

kg

20

 

 

13.

grah

kg

60

 

 

14.

češnjak

kg

8

 

 

15.

kruške

kg

280

 

 

16.

jabuke

kg

300

 

 

17.

banane

kg

1200

 

 

18.

naranče

kg

350

 

 

19.

mandarine

kg

250

 

 

20.

kesten

kg

10

 

 

21.

limun

kg

10

 

 

22.

breskve

kg

25

 

 

23.

marelice

Kg

20

 

 

24.

grožđe

Kg

90

 

25.

šljive

Kg

15

 

26.

nektarine

Kg

125

 

27.

lubenica

Kg

120

 

28.

dinja

kg

15

 

29.

rajčica

kg

73

 

30.

Paprika

kg

30

 

31.

Kisela repa

kg

40

 

32.

Rajčica

Kg

80

 

33.

Paprika

Kg

30

 

34.

Kisela repa

kg

30

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a

PDV

 

 

 

 

Cijena ponude s PDV-om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takove ne obavezuju Naručitelja.

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Naftaplinska 23/a

KLOŠTAR IVANĆ

 

KLASA:406-01/16-03-18

URBROJ:238-14/78-16-01

 

U Kloštru Ivaniću , 28.11.2016. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Ivanić Grad (u daljem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu živežnih namirnica (evidencijski broj nabave: BN - 3/16) za 2016. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava živežnih namirnica , sukladno troškovniku iz dijela II. ovog  Poziva na dostavu ponuda

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 48.000,00 kuna

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 13.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plačanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, s naznakom na računu broja sklopljenog ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 

 

 • odgovarajuću potvrdu

 

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Ponude možete dostaviti:

Rok za dostavu ponude: 13.12.2016. do 12,00 sati

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a;  Kloštar Ivanić; 10312

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ivana Frigan tel.01/2892 545; fax  01/3899-006

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

 

 

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava živežnih namirnica

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB 17653468355

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovna banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava živežnih namirnica

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

Sol morska sitna

kg

55

 

 

2.

Šećer

kg

210

 

 

3.

Dodatak jelima od povrća i začinskog bilja 1 kg

(pr. Vegeta ili jednakovrijedan)

Nap.________________

kg

70

 

 

4.

Slatka mljevena paprika (cca 1kg)

Nap.________________

kom

10

 

 

5.

Papar mljeveni – crni (cca 100g)

Nap.________________

kom

5

 

 

6.

Origano (cca 150g)

Nap.________________

kom

2

 

 

7.

Čaj (kamilica) 20/1

kom

40

 

 

8.

Čaj (šipak) 20/1

kom

40

 

 

9.

Čaj (brusnica) 20/1

kom

40

 

 

10.

Tunj komadi (cca 1700g)

Nap.________________

kom

22

 

 

11.

Petit keksi (cca 960 g)

Nap._________________

kom

75

 

 

12.

Tunj komadi (cca 185g)

Nap.________________

kom

100

 

 

13.

Kavovina (cca 250g)

(pr. Divka i sl.)

Nap.________________

kom

20

 

 

14.

Rogač mljeveni (cca 200g)

Nap.________________

kom

2

 

 

15.

Limunska kiselina (cca 500g)

Nap.________________

kom

8

 

 

16.

Ocat alkoholni 5l

Nap.________________

kom

5

 

 

17.

Ocat alkoholni 1l

Nap.________________

kom

18

 

 

18.

Đuveč (850g)

Nap.________________

kom

35

 

 

19.

Kako prah (100g)

Nap.________________

kom

40

 

 

20.

Kompot voćna salata (cca 1560/2650g)

Nap.________________

kom

5

 

 

21.

Kompot breskva (cca 1455/2650ml)

Nap._______________

 

10

 

 

22.

Šećer u prahu (cca 500g)

Nap._______________

kom

15

 

 

23.

Ječmena kaša (cca 1kg)

kom

25

 

 

24.

Mak mljeveni (cca 200g)

Nap._______________

kom

5

 

 

25.

Kava mljevena (cca 250g)

Nap._______________

kom

5

 

 

26.

Kukuruzne pahuljice (cca 1kg)

Nap._______________

kom

45

 

 

27.

Cikla (staklenka – cca 2400g)

Nap._______________

kom

40

 

 

28.

Keksi napolitnke 1 kg

(pr. Kraš napolitanke ili jednakovrijedan)

Nap.______________

kom

30

 

 

29.

Kakao instant napitak (cca 800g)

(pr. Krašxpres ili jednakovrijedan)

Nap.______________

kom

45

 

 

30.

Vitaminski instant napitak

(cca 1kg)

(pr. cedevita, juicy vita ili jednakovrijedan)

Nap.______________

kom

15

 

 

31.

Kremni namaz (cca 2,5kg)

(pr. Lino lada ili jednkovrijedan)

Nap.______________

kom

30

 

 

32.

Med cvjetni (cca 900g)

Nap.______________

kom

5

 

 

33.

Rajčica koncentrat (cca 800g)

Nap.______________

kom

55

 

 

34.

Mažuran mljeveni  (cca 6g)

Nap.______________

kom

10

 

 

35.

Riža (cca 1kg)

Nap.______________

kom

120

 

 

36.

Vanilin šećer (cca 1kg

Nap.______________

kom

5

 

 

37.

Prašak za pecivo (cca 1kg)

Nap.______________

kom

5

 

 

38.

Prehrambena boja

(pr. Aroma i sl.)

Nap.______________

kom

20

 

 

39.

Čajni kolutići (cca 800g)

Nap.______________

kom

10

 

 

40.

Čajna pašteta (cca 100g)

Nap.______________

kom

270

 

 

41.

Tjestenina (cca 1 kg)

Nap. __________________

kom

240

 

42.

Tjestenina za juhu (cca 500g)

Nap. _____________________

Kom

37

 

43.

Kukuruz šećerac (cca 150g)

Nap. _____________________

Kom

62

 

44.

Ulje (cca 1 l)

Nap. ______________________

Kom

240

 

45.

Marmelada miješana (cca 3 kg)

Nap. _______________________

Kom

10

 

46.

Marmelada marelica (cca 3 kg)

Nap. _______________________

Kom

10

 

47.

Kiseli krastavci (cca 2.400 kg)

Nap. _______________________

kom

30

 

48.

Peršun sušeni listići (cca 150g)

Nap. _______________________

Kom

12

 

49.

Voćni jogurt (cca 150g)

Nap. ________________________

Kom

1500

 

50.

Jogurt tekući (cca 180 g)

Npr. ________________________

Kom

600

 

51.

Topljeni sir (cca 140 g)

Nap. ______________________

Kom

100

 

52.

Kukuruzna krupica  (cca 1 kg)

Nap. ___________________

Kom

15

 

53.

Pšenićna krupica (cca 1 kg)

Nap. ______________________

Kom

25

 

54.

Kukuruzno brašno (cca 1 kg)

Nap. _________________________

Kom

15

 

55.

Miješana salata (cca 2.400 g)

Nap. ________________________

Kom

10

 

56.

Prezli (cca 500g)

Nap. __________________________

Kom

15

 

57.

Margo nova (cca 500g)

Nap. __________________________

Kom

55

 

58.

Sir svježi (cca 500g)

Nap. ___________________________

Kom

170

 

59.

Mliječni namaz (cca. 70g)

Nap. __________________________

kom

700

 

60.

Mileram (cca 400g)

Nap. __________________________

Kom

300

 

61.

Trajno mlijeko (cca 1 l)

Nap. __________________________

Kom

2.400

 

62.

Maslac (cca 250g)

Nap. __________________________

Kom

190

 

63.

Sir Gouda (cca 1 kg)

Nap. __________________________

Kg

30

 

64.

Listovi za pite i savijaće (cca 500g)

Nap. ________________________

Kom

30

 

65.

Jaja (cca 10/1)

Nap. ________________________

Kom

170

 

66.

Kompot višnja (cca 2400g)

Nap. _________________________

kom

10

 

67.

Kokosovo brašno (cca 200g)

Nap. __________________________

Kom

20

 

68.

Kuglice s čokoladom (cca 800g)

(Pr. Nesquik kuglice ili jednkovrijedan)

Nap. _________________________

kom

70

 

69.

Piškote (cca 800g)

kom

40

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV:

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takove ne obavezuju Naručitelja.