SVETI NIKOLA U POSJTU DJEČJEM VRTIĆU PROLJEĆE

Piše: Zoran Buhač, pedagog

Sveti Nikola ne zaboravlja Kloštar Ivanić. Iako na svojem popisu osim djece ima još i mornare, bit će da je bio na moru i da ga je topli zrak malo zbunio, jer dok se vraćao na kontinent nije znao kako će ovdje ovako zahladnjeti pa se eto, na tom svojem putu da obiđe svu djecu svijeta malo i prehladio. Nažalost nije mogao govoriti pa su mu pomogli zaposlenici vrtića da djeci prenese ono što je htio reći, a rekao da su se sva djeca lijepo ponašala tijekom cijele godine da su poštivala roditelje, odgajateljice i da su trudili tako da nije bilo potrebe za šibama, jer ipak je sveti Nikola ekološki osviješten pa ako ne treba, onda ne treba. Poklone su dobili svi  od programa predškole kao i sva djeca svih skupina redovnog programa koje je sveti Nikola redom posjetio.

 

Kontakt podaci

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
Kloštar Ivanić


OIB:72007988952

Matični objekt Naftaplinska 23/a

Tel: 01/2892-545

Fax: 01 3899 006

Ravnateljica: ravnateljica@djecjivrtic-proljece.hr

Ravnateljica izravni telefon: 01 3899 002

Pedagog: pedagog@djecjivrtic-proljece.hr

Pedagog izravni telefon: 01 3899 008

Psiholog: psiholog@djecjivrtic-proljece.hr

Računovodstvo: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr

Računovodstvo izravni telefon: 01 2895 545

Administracija: administratorica@djecjivrtic-proljece.hr

Službeni mobitel za upite roditelja:

099 238 65 16

 

Područni objekt Livada

Trg svetog Ivana 1

Tel.: 01 62 64 918

Pretraži sadržaj