Obavijest o upisu

Upisi u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za slijedeću pedagošku se odvijaju tijekom travnja tekuće godine što je unaprijed najavljeno i objavljeno odlukom Upravnog vijeća.

Prijava za upis se sastoji od Zahtjeva za upis kojem je potrebno priložiti:

1)      Rodni list djeteta (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja)

2)      Potvrdu o prebivalištu (može i fotokopija,  izdaje MUP)

3)      Fotokopija zdravstvene iskaznice djeteta

4)      Fotokopija iskaznice imunizacije djeteta

5)      Fotokopija osobnih iskaznica oba roditelja

6)      Potvrda o zaposlenosti roditelja

7)      Potvrda o radnom vremenu roditelja

8)      Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu

*Dokazi uključuju: Rješenje o invaliditetu, Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć, Potvrdu o kategorizaciji djeteta s teškoćama u razvoju, Liječničku potvrdu o težoj bolesti u obitelji, Pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje,Potvrda o statusu redovnog studenta itd.

 

Roditelji koji prijavljuju dijete za Program predškole Zahtjevu za upis prilažu dokumente od 1) do 5).

U Želji za što boljom zaštitom podataka, kako djece tako i roditelja pri predavanju zahtjeva, oni se uvode pod šifrom koja je poznata samo podnositelju zahtjeva te se i podaci obrađuju i objavljuju pod tom šifrom.