Obavijest o upisu

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

NAFTAPLINSKA 23/a,

KLOŠTAR IVANIĆ

KLASA: 601-02/24-03/05

URBROJ: 238-14-78-05-24-1

U Kloštar Ivaniću, 19.03.2024. godine

 

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 57/22 i 101/23“), članka 50.

Statuta Dječjeg vrtića Proljeće (KLASA: 007-01/23-01/03, URBROJ: 238-14-78-05-23-1) i članka 4. st. 4. Pravilnika o upisu djece

u Dječji vrtić Proljeće (KLASA: 601-02/23-01/06, URBROJ: 238-14-78-05-23-1) Upravno vijeće na    30. sjednici održanoj dana 19. ožujka  2024. godine donosi

 

NATJEČAJ


za upis djece u Dječji vrtić Proljeće u pedagošku godinu 2024. / 2025.

 

Prijave za upis se mogu podnijeti za slijedeće programe:

1. Cjelodnevni primarni 10-satni program ranog odgoja, obrazovanja, njege i skrbi djece predškolskog uzrasta

2. Program predškole (zakonski obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u školu koja će do 31. ožujka 2025. napuniti šest godina života)

3. Kraći programi unutar cjelodnevnog 10-satnog programa za djecu (sastavljaju se dodatni ugovori; rano učenje stranog jezika i dramsko-scenski program – za djecu od pete godine života)

 

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta može se podići u Dječjem vrtiću Proljeće radnim danom (ponedjeljak – petak)  ili preuzeti s www.djecjivrtic-proljece.hr. Na istoj adresi se može pronaći i Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće.

 

Zahtjevi za upis podnositi će se od 30. ožujka do 10. travnja 2024. godine u 12.00 sati jer se svi predani zahtjevi naknadno obrađuju putem platforme e-upisi preko portala e-građani.

 • Osobno u tajništvu Dječjeg vrtića Proljeće, Centralni objekt Naftaplinska 23/a svakog radnog dana od 7:30 do 15:30
 • Slanjem poštom na adresu Naftaplinska 23/a 10312 Kloštar Ivanić
 • Predajom u poštanski sandučić na adresi vrtića
 • Elektroničkom poštom na  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Putem platforme e-upisi preko portala e-građani https://e-upisi.hr/

*Ukoliko niste korisnik sustava e-građani, a htjeli biste predati Zahtjev za upis na ovaj način, javite se u računovodstvo vrtića za pomoć pri predaji zahtjeva.

**vrijedi samo za redovan program, predaja zahtjeva za program predškole se provodi isključivo predajom dokumentacije u vrtić. Rok za predaju dokumentacije za upis u program predškole je 15. rujna 2024.

 1. 1. Osnovna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev za upis:

1)          Rodni list djeteta (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja)

2)          Potvrdu o prebivalištu djeteta (može i fotokopija, izdaje MUP, bez obzira na datum izdavanja)

3)          Fotokopija zdravstvene iskaznice djeteta

4)          Fotokopija iskaznice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)

5)          Fotokopija osobnih iskaznica oba roditelja*

6)          Potvrda o zaposlenosti i radnom vremenu roditelja

7)          Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu**

8)          Privola/suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu provođenja e-upisa (dostupna na web stranici vrtića)

 

 1. 2. Na sve prikupljene osobne podatke bit će primijenjene odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka u ustanovama i prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Roditelji će dobiti šifru pod kojom će njihov zahtjev biti vođen i pod kojom će biti objavljen redoslijed u rezultatima upisa.

 

 1. 3. Rezultati upisa bit će objavljeni do i zaključno s 26. travnja 2024. godine:

v   na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Proljeće

v   na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Proljeće

v   na platformi e-upisi

v   slanjem Rješenja o upisu poštom na adresu podnositelja zahtjeva.***

 

4.      Na Rezultate upisa, kada budu objavljeni, nezadovoljni će roditelji moći uložiti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Proljeće u roku od 15 dana nakon objave rezultata.

 

*Roditelji koji se prijavljuju na natječaj za program predškole trebaju dostaviti dokumentaciju od 1) do 5)

**Dokazi prema članku 8. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić uključuju: Dokaz o invaliditetu uslijed sudjelovanja u Domovinskom ratu, Izvadak iz Hrvatskog registra osoba s invaliditetom za roditelje s invaliditetom, Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć, Dokaz o zaposlenosti roditelja, Potvrda o kategorizaciji djeteta s teškoćama u razvoju, Pravomoćno rješenje o samohranosti roditelja i/ili jednoroditeljskoj obitelji, Dokaz o udomiteljstvu djeteta, Dokaz o broju malodobne djece u obitelji koji je troje ili prelazi troje djece (kopije rodnih listova malodobne djece)..

***temeljem Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) dječji vrtić ima obvezu izdati pisano rješenje podnositelju zahtjeva za upis unutar 30 dana od datuma zaključenja postupka

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: KREŠIMIR BUNJEVAC

Profil

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.88 MB
Application afterInitialise: 0.010 seconds, 3.92 MB
Application afterRoute: 0.013 seconds, 5.06 MB
Application afterDispatch: 0.039 seconds, 12.75 MB
Application afterRender: 0.054 seconds, 14.71 MB

Korištenje Memorije

15539280

11 upita evidentirano

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'hrft42e4p8ffgjhn46r1eebn25'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1713379182' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'hrft42e4p8ffgjhn46r1eebn25'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'hrft42e4p8ffgjhn46r1eebn25','1713380082','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 21)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS 'groups', s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 66
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-04-17 18:54:42' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-04-17 18:54:42' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='66'
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 21 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Učitane Jezične Datoteke

Dijagnostika neprevedenih tekstova

Ništa

Dizajner neprevedenih tekstova

Ništa