UPISI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2013. / 2014.

 

KLASA: 601-02/13-04-28

URBROJ: 238-14-78-13-01

Kloštar Ivanić

30. travanj 2013. godine

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić temeljem članka 8. Pravilnika o upisu djece donijelo je na 57. sjednici održanoj 18. travnja 2013. god. Odluku o raspisivanju oglasa za upis djece.

OGLAS

za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić

za pedagošku godinu 2013. / 2014.

 

Prijave za upis se mogu podnijeti za slijedeće programe:

 

 • Cjelodnevni primarni program odgoja, obrazovanja i zaštite predškolske djece

 

 • kraći programi unutar cjelodnevnog 10-satnog programa

 

 • rano učenje stranog jezika – engleski jezik
 • lutkarstvo
 • eko skupina
 • folklorna skupina
 • zbor „Kloštranski vrapčići“

 

 • Program predškole

 

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta može se podići u Dječjem vrtiću Proljeće radnim danom (ponedjeljak – petak)  ili preuzeti s www.djecjivrtic-proljece.hr.

Zahtjevi za upis zaprimati će se od 2. svibnja  2013. do 31. svibnja 2013. godine u tajništvu vrtića od ponedjeljka do petka između 07:00 do 15:00 sati.

Osnovna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev za upis:

 • Adresiranu poštansku omotnicu (s adresom djeteta ili roditelja) s poštanskom markom
 • Rodni list djeteta (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja)
 • Potvrdu o prebivalištu djeteta (izdaje MUP)
 • Fotokopija osobnih iskaznica oba roditelja
 • Potvrda o zaposlenosti roditelja
 • Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu*

 

Na sve prikupljene osobne podatke bit će primjenjene odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka u ustanovama.

Rezultati upisa bit će objavljeni 17. lipnja 2013. godine:

 • na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Proljeće
 • poštom na adresu korisnika.


Na rezultate upisa i Rješenje o upisu može se uložiti žalba Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić u roku od 15 dana nakon objave rezultata.

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

 

Miljenko Majdek

______________________________________________________________________________

*Dokazi uključuju: Rješenje o invaliditetu, Potvrda o statusu branitelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć, Potvrda o kategorizaciji djeteta s teškoćama u razvoju, Liječnička potvrda o težoj bolesti u obitelji, Pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje, Potvrda o statusu redovnog studenta...

 

Kontakt podaci

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
Kloštar Ivanić


OIB:72007988952

Matični objekt Naftaplinska 23/a

Tel: 01/2892-545

Fax: 01 3899 006

Ravnateljica: ravnateljica@djecjivrtic-proljece.hr

Ravnateljica izravni telefon: 01 3899 002

Pedagog: pedagog@djecjivrtic-proljece.hr

Psiholog: psiholog@djecjivrtic-proljece.hr

Pedagog / Psiholog izravni telefon: 01 3899 008

Računovodstvo: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr

Računovodstvo izravni telefon: 01 2892 545

Administracija: administratorica@djecjivrtic-proljece.hr

Službeni mobitel za upite roditelja:

099 807 71 49

 

Područni objekt Livada

Trg svetog Ivana 1

Tel.: 01 62 64 918

Mobitel: 099 238 65 17

Pretraži sadržaj