ODLUKA O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZA 2013. / 2014. PEDAGOŠKU GODINU

 

KLASA: 601-02/13-06-37

URBROJ: 238-14-14-78-13-01

 

Kloštar Ivanić

14. lipanj. 2013.g.

 

ODLUKA POVJERENSTVA ZA UPIS DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ O PRIJAMU I UPISIMA DJECE ZA

PEDAGOŠKU GODINU 2013. / 2014.

 


U skladu s Pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić i Pravilnikom o radu Upravnog vijeća dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Povjerenstvo za upis djece za pedagošku godinu 2013. / 2014. u sastavu: Zoran Buhač, pedagog u svrhu predsjednika upisne komisije, Ljerka Markuš, zdravstvena voditeljica i Lidija Družinec, odgajateljica u svrhu članova, je nakon uvida u prisiglu dokumentaciju i sastavljanja zapisnika o broju prijava donijelo odluku prihvatiti sve primljene zahtjeve za upis djece, te djecu shodno dobi smjestiti u odgojne skupine kako slijedi (uključujući pritom i djecu prijavljenu za program predškole):

 

MLAĐA JASLIČNA SKUPINA  (djeca rođena 2012. g.)

 1. Babić Lana
 2. Bardić Mia
 3. Brcko Dalila
 4. Čakan Teo
 5. Hrgić Gabrijel
 6. Jagić Jakov
 7. Jankovec Helena
 8. Jerković Dorotea
 9. Kašner Matej
 10. Pavun Paula
 11. Perko Ema
 12. Šepec Noa
 13. Šinjor Tin
 14. Vincek Andrija

STARIJA JASLIČNA SKUPINA (djeca rođena 2011.g.)

 1. Birt Martin
 2. Duvnjak Lena Ivana
 3. Kukec Kim
 4. Mučnjak Matej
 5. Pastuović Ema
 6. Pavanić Gabrijela
 7. Vuković Petra

MLAĐA VRTIĆKA SKUPINA (djeca rođena 2010.g.)

 1. Fukač Mislav
 2. Hrgić Tea
 3. Pudić Lana

STARIJA MJEŠOVITA VRTIĆKA SKUPINA (djeca rođena 2008. i 2009.g.)

 1. Fabijanić Dominik
 2. Fukač Gloria
 3. Martić Lea
 4. Zelić Nika

PROGRAM PREDŠKOLE (djeca koja će tijekom slijedeće pedagoške godine biti školski obveznici za školsku godinu 2014./2015

1.         Bahčić Ivan

2.         Baštijan Toni

3.         Batar Paula

4.         Bijader Jan

5.         Božić Emma

6.         Bradić Marin

7.         Bužonja Gabrijela

8.         Čuturić Ante

9.         Dianić Tena

10.       Dolić Josip

11.       Gjurinski Krunoslav

12.       Gorić Gabrijel

13.       Guskić Eva Maria

14.       Havliček Mirjam

15.       Hršak Venio

16.       Ivanić Ena

17.       Jakopčević Ida

18.       Jelavić Lea

19.       Karivan Mateo

20.       Kožić Ivan

21.       Krsnik Lukas

22.       Kurešić Nikolina

23.       Maljur Ilijana

24.       Marić Jelena

25.       Martić Luka

26.       Mužar Teo

27.       Novosel Ema

28.       Plantak Jan

29.       Popović Lana

30.       Pukšec Branko

31.       Rašić Antonio

32.       Ružić Mihael

33.       Sever Martina

34.       Šaran Karlo

35.       Šipuš Jan

36.       Vrbić Daniel

 

Predsjednik Povjerenstva za upis

Zoran Buhač, pedagog

 

 


 

Kontakt podaci

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
Kloštar Ivanić


OIB:72007988952

Matični objekt Naftaplinska 23/a

Tel: 01/2892-545

Fax: 01 3899 006

Ravnateljica: ravnateljica@djecjivrtic-proljece.hr

Ravnateljica izravni telefon: 01 3899 002

Pedagog: pedagog@djecjivrtic-proljece.hr

Pedagog izravni telefon: 01 3899 008

Psiholog: psiholog@djecjivrtic-proljece.hr

Računovodstvo: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr

Računovodstvo izravni telefon: 01 2895 545

Administracija: administratorica@djecjivrtic-proljece.hr

Službeni mobitel za upite roditelja:

099 238 65 16

 

Područni objekt Livada

Trg svetog Ivana 1

Tel.: 01 62 64 918

Pretraži sadržaj