Godišnji plan i program 2016. / 2017.

 

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ

PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

 

 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA

 

DJEČJI  VRTIĆ  PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

ZA PEDAGOŠKU 2016. / 2017. GODINU

 

 

 

 

 

 

KLASA : 601-02/16-10-83

URBROJ : 238-14/78-16-01

Kloštar Ivanić                                                                                                Ravnateljica:

Rujan 2016.                                                                                Grozdana Jakovljević

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

OSOBNA KARTA USTANOVE.....................................................................................................................4

VIZIJA I MISIJA DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ ……………………………..….5

1.      USTROJSTVO RADA ...................................................................... ................ ...................................6

1.1    BITNE ZADAĆE....................................................................................................................................7

1.2    RADNICI ...............................................................................................................................................7

1.3    RADNO VRIJEME ................................................................................................................................9

1.4    STRUKTURA GODIŠNJEG ZADUŽENJA ODGOJITELJA............................................................12

1.5    STRUKTURA TJEDNOG ZADUŽENJA............................................................................................12

1.6    PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG MINIMUMA – PROGRAM PREDŠKOLE...............13

2.      MATERIJALNI UVJETI RADA .........................................................................................................14

2.1.   BITNE ZADAĆE..................................................................................................................................14

2.2    RAD STRUČNIH TIJELA ..................................................................................................................16

2.2.1    PLAN RADA ODGOJITELJSKOG VIJEĆA...................................................................................16

2.2.2    PLAN RADA UPRAVNOG VIJEĆA...............................................................................................17

3.      NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE ........................................................18

3.1    BITNE ZADAĆE.................................................................................................................................18

4.      ODGOJNO OBRAZOVNI RAD.........................................................................................................21

4.1    PROGRAMI.........................................................................................................................................21

4.2    SADRŽAJNE ODREDNICE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA ...............................................23

4.3    PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNI ASPEKTI ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA…24

4.4    PLANIRANJE.....................................................................................................................................24

4.5    NAČINI UNAPREĐENJA REDOVNOG PROGRAMA RANOG ODG. I OBR. ........................25

4.5.1 RAD NA PROJEKTIMA…………………………………….........................................................25

4.5.2 ODGOJNI ZDRAVSTVENO REKREATIVNI PROGRAMI……………………………...…..27

4.5.3 KRAĆI PROGRAMI .........................................................................................................................28

4.5.3.1 RANO UČENJE STRANOG JEZIKA – ENGLESKI JEZIK………………………………...28

4.4.3.2 POSEBAN DRAMSKO SCENSKI PROGRAM …………………………………………......28

4.5.4 AKTIVNOSTI ....................................................................................................................................28

4.6    DJEČJI VRTIĆ – GENERATOR DRUŠTVENOG ŽIVOTA DJECE I RODITELJA.................29

4.7    UNAPREĐIVANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA ...............................................................30

4.8    BORAVAK DJECE NA ZRAKU........................................................................................................30

4.9.   PEDAGOŠKA DOKUMETACIJA ……………………………………………………………....30

4.10  PLAN EKOLOŠKIH DJELOVANJA..................................................................................................31

4.11. INTEGRACIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I POSEBNIM ODG. POTREBAMA..35

5.       STRUČNO USAVRŠAVANJE……………………………………………....................................36

5.1    CILJ.......................................................................................................................................................36

5.2    BITNE ZADAĆE: ................................................................................................................................36

5.3    INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE..............................................................................36

5.4    KOLEKTIVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE ................................................................................38

6.      SURADNJA S RODITELJIMA............................................................................................................39

6.1    CILJ.......................................................................................................................................................39

6.2    BITNE ZADAĆE .................................................................................................................................39

7.    SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA…….........................................................................41

8.    VREDNOVANJE I FINANCIRANJE PROGRAMA ……………………………………………......45

9.1 PROGRAM RADA RAVNATELJICE ……………………………………………………………..….46

9.2 PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA ……………………………….……..52

9.3 PROGRAM RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE ……………………………………………….56

 

 

OSOBNA KARTA USTANOVE:

NAZIV USTANOVE: Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić

BROJ OBJEKATA: 2

Centralni objekt, Naftaplinska 23/a

Područni objekt, „Livada“, Trg svetog Ivana 1 (Dvorište pučkog doma )

 

KONTAKT: Tel: 01 2892 545

Fax.: 01 3899 006

Mob.: 099 807 71 49

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Web: www.djecjivrtic-proljece.hr

 

BROJ ODGOJNIH SKUPINA: 6 (2 jasličke, 4 vrtićke) + 2 skupine programa predškole

 

Tablica 1: Radnici vrtića

 

Ime i prezime

Stručna sprema i stupanj

Radno mjesto

Staž

(tekuća godina u stažu)

 

Zaposlenje (određeno – neodređeno)

Jakovljević Grozdana

Odgajatelj mentor – VŠS

Ravnateljica

30

Neodređeno

Zoran Buhač

Prof. pedagogije i sociologije – VSS

Pedagog

8

Neodređeno

Ljerka Markuš

Medicinska sestra- SSS

Odgajateljica

34

Neodređeno

Morena S. Sadiković

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

7

Neodređeno

Nikolina Petrak

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

6

Neodređeno

Jasmina Š. Štajdohar

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

11

Neodređeno

Martina Filipović

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

13

Neodređeno

Marina Filipović Malvić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

9

Neodređeno

Romana Kesegić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

24

Neodređeno

Katarina Bilandžić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

8

Neodređeno

Jelena Rajković

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

27

Neodređeno

Lidija Družinec

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

25

Neodređeno

Minja Jelić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

16

Neodređeno

Jelena Marković

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

4

Određeno*

Antonela Keškić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

2

Određeno**

Nives Forjan Kezele

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

/

Pripravnik volonter

Ivana Frigan

Ekonomist - SSS

Administrativno računovodstveni referent

26

Neodređeno

Nada Kašner

Frizer -SSS

Glavna kuharica

33

Neodređeno

Sandra Bokun

Opća gimnazija - SSS

Kuharica

13

Neodređeno

Vesna Božić

Šumarski tehničar - SSS

Spremačica

12

Neodređeno

Mirjana Pavanić

Prodavač - KV

Spremačica

11

Neodređeno

 

**zaposlen na pola radnog vremena

*određeno

 

VIZIJA I MISIJA DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

Kao ustanova permanentno provodimo proces stvaranja zajedničke vizije i misije vrtića. U tom su procesu sudjelovali svi zaposleni u vrtiću koji su davali svoje prijedloge vizije, misije, vrijednosti i gesla vrtića. Na odgajateljskim vijećima smo  analizirali dobiveno i stvarali jedinstven smjerokaz za daljnji rad i razvoj naše ustanove. Na taj je način dobiveno slijedeće:

 

VIZIJA:

 

 

Nova zgrada vrtića u kojoj se dijete osjeća sigurno i prihvaćeno, a izgrađena je po europskim mjerilima i odgovarajućim energetskim certifikatima kao mjesto s neograničenim izvorims učenja kroz suvremenu didaktiku i mogućnosti razvoja putem različitih programa i aktivnosti.

 

MISIJA:

 

 

Stvarati pozitivno i poticajno prostorno, materijalno, socijalno, emocionalno okruženje koje će djeci dati potporu uz pomoć stručno osposobljenih odgajatelja, ekološke osviještenosti i lokalnog identiteta te sve potrebne uvjete za poželjan rast, razvoj i obrazovanje malog pojedinca u lokalnoj zajednici.

 

 

 

VRIJEDNOSTI

 

 

 

 • Tolerancija
 • Suradnja
 • Samostalnost
 • Stjecanje novih znanja i vještina
 • Komunikacija
 • Poštovanje
 • Odgovornost
 • Poticanje
 • Ustrajnost

 

GESLO

 

 

 

„Mali vrtić za veliki svijet!“

 

 

 

 

 

 1. 1. USTROJSTVO RADA

 

 

Djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jest njega, odgoj, obrazovanje i zaštita djece rane i predškolske dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

 

U okviru djelatnosti naš vrtić organizira i provodi slijedeće programe:

 

 • Cjeloviti primarni program odgoja, obrazovanja i zaštite predškolske djece
 • Minimalan program odgoja i obrazovanja djece godinu dana prije polaska u osnovnu školu – program predškole

 

 

Redovni programi vrtića dopunjuju se po izboru djece i roditelja:

 

 • Eko program
 • Odgojno zdravstvenim programima, ljetovanje, izleti, škola plivanja…
 • Integracija djece s teškoćama u razvoju u cjeloviti primarni program odgoja, obrazovanja i zaštite predškolske djece koji se provodi u dječjem vrtiću
 • Kraći programi;
 • rano učenje stranoga jezika  - engleski jezik,
 • poseban dramsko scenski program
 • Izdvojene integrirane aktivnosti u odgojnim skupinama:, folklor…

 

 

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić pohađa kroz godinu:

 

 • U redovnom programu do 127 djece raspoređeno u šest odgojnih skupina
 • U programu predškole do 50 djece

 

Ustanova obavlja svoju djelatnost na dvije lokacije:

 

 • Centralni objekt vrtića na adresi Naftaplinska 23/a, 10312 Kloštar Ivanić
 • Područni objekt vrtića, „Livada“ na adresi Trg svetog Ivana 1 (Dvorište pučkog doma) 10312 Kloštar Ivanić

 

 

Centralni vrtić je namjenski građen objekt za tri odgojne skupine i u njemu su smještena djeca od prve do četvrte godine života.

Područni vrtić je prenamijenjeni prostor za djecu od četvrte do sedme godine života u tri odgojne skupine. To je vrlo neadekvatan i građevinski nesiguran, vlažan i pohaban prostor s natrulim zidovima. Vanjski okoliš je nedostatne površine i to bez zelenila potpuno asfaltiran smješten ispred parkirališta i mjesne gostione koja nikako nije povoljan okoliš zbog ponašanja osoblja i gostiju za poželjan razvoj i odgoj predškolske djece. Uz to, krovište je u stanju raspadanja te je potrebna hitna sanacija koja je dogovorena s Osnivačem, Općinom Kloštar Ivanić. Ukoliko sredstva Osnivača to dopuste promijenit će se cijelo krovište, no u suprotnom radit će se hitna sanacija dijela krovišta i strujnog priključka koji predstavlja sigurnosnu ugrozu po djecu, odgajatelje i roditelje.

 

1.1 BITNE ZADAĆE

 

Unapređenje kvalitete života djece i odraslih prema suvremenim spoznajama teorije i napredne prakse predškolskog odgoja.

 

 • Primjena temeljnih načela Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje  te zaštite prava djeteta.
 • Doprinijeti radom odraslih brizi za mlađi naraštaj Općine i šire društvene zajednice.
 • Učiniti vrtić mjestom kreativnog i stručno – kompetitivnog djelovanja.

 

Pedagoška godina započinje 1. rujna 2016. godine i završava 31. kolovoza 2017. godine.

Rad se organizira u petodnevnom radnom  tjednu s ukupno pet radnih dana.

Tijekom ljeta prelazi se na ljetnu organizaciju rada kada se odgojno obrazovni rad provodi u centralnom objektu za tri odgojne skupine.

Radno vrijeme (s dežurstvima) vrtića započinje u 5.30, traje do 17.30 sati ,no moguće su i preinake radnog vremena ovisno o potrebama roditelja.

Dan vrtića obilježavamo 21. ožujka.

 

1.2 RADNICI

Kako je krajem 2013. godine istekao zakonski rok dat predškolskim ustanovama  za potpuno usklađivanje s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 94/2013) koji svojim  člankom 52.b predviđa novčane kazne ako dječji vrtić  ne poštuje odredbe Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja, tako u ovom planu dajemo prikaz trenutne situacije sa zaposlenim radnicima i potrebu primjene navedenih dokumenata. Uz to maksimalnim trudom i provedenim Natječajem za upis djece u pedagošku godinu 2016. /2017. nastojimo posložiti od jasličke dobi broj djece u skupinama, te nakon dugo vremena krenuti sa poštivanjem propisanog standarda. Važno je istaći i prezentirati trenutnu i usklađenu sliku radničkog kadra u našoj ustanovi, prikazati trenutnu situaciju i zakonsku obvezu, broj zaposlenih u našem vrtiću. Posebnim zahtjevom ove godine opet ćemo tražiti potrebe za zaposlenim u financijskom planu.

Tablica 2. Plan i struktura potrebnih radnika  za cjeloviti primarni desetsatni program koji bi

cijelosti bio usklađen s Državnim pedagoškim standardom

 

Rb.

RADNO MJESTO

BROJ

(trenutno zaposlenih)

BROJ

(po odredbama DPS-a)

NAPOMENA

1.

Ravnatelj

1

1

 

2.

Pedagog

1

1

 

3.

Zdravstveni voditelj –vanjski suradnik

0,35

0,35

Članak 34. DPS-a

4.

Odgojitelj

12,5*

12,5*

 

5.

Administrativno računovodstveni referent

1

1,3

Članak 37. DPS-a

6.

Kuharica

2

2

 

7.

Spremačica

2

2

 

8.

Radnik na održavanju (domar)

0

1

Članak 38. DPS-a

UKUPNO

19,40

20,38

 

 

* program predškole ostvaruje 1 odgojitelj u ½ vremena na određeno vrijeme (listopad 2016. – svibanj 2017.)

** u oba vrtića postoje odgajatelji – voditelji objekta

**** zdravstveni voditelj je vanjski suradnik čije su radno vrijeme i tjedna zaduženja određena ugovorom

U dogovoru dva osnivača (Općina Križ i Općina Kloštar Ivanić) radi se na mogućnosti zapošljavanja edukacijskog rehabilitatora za obje ustanove. Dosta djece s kategoriziranim teškoćama u razvoju kao i onu djecu koja pokazuju određena odstupanja bismo zbrinuli i omogućili im adekvatnu skrb na taj način tijekom boravka u dječjem vrtiću. Obzirom da se radi o financijskim sredstvima neplaniranim u ovoj financijskoj godini,  nadamo se pozitivnom ostvarenju. Uz to svjedoci smo sve većeg broja djece s govornim teškoćama te nam je prioritet zapošljavanje logopeda što smo već nekoliko puta predočili na sastancima upravnog vijeća. Zadatak nam je pripremiti okvirni plan za isto.

 

Tablica 3. Raspored zaposlenika vrtića

 

VRTIĆ

RB.

NAZIV SKUPINE

BROJ DJECE

ODGOJITELJI

CENTRALNI NAFTAPLINSKA BB

1.

Mlađa jaslička

14

Romana Kesegić

Katarina Bilandžić

2.

Starija jaslička

17

Ljerka Markuš

Jelena Rajković

3.

Mlađa vrtićka

22

Lidija Družinec

Minja Jelić

 

Centralni ukupno:

53

 

PODRUČNI „LIVADA“

1.

Srednja vrtićka

22

Nikolina Petrak

Antonela Keškić **

Marina Filipović Malvić*

 

2.

Starija vrtićka

28

Martina Filipović

Jasmina Šinjor  Štajdohar

 

3.

Predškolska

24

Jelena Marković

Morena Silov Sadiković

Područni ukupno:

74

 

UKUPNO

127

 

% u skupini je dijete s teškoćama u razvoju, u integraciji u redovni program

*na rodiljnom dopustu

**zamjena za rodiljni dopust

 

Tablica 4. Raspored ravnatelja, stručnih suradnika i drugih radnika vrtića

 

RADNO MJESTO

MJESTO RADA

IME I PREZIME

Ravnateljica

Centralni vrtić

Grozdana Jakovljević

Područni vrtić

Pedagog

Centralni vrtić

Zoran Buhač

Područni vrtić

Administrativno računovodstveni referent

Centralni vrtić

Ivana Frigan

Glavna kuharica

Centralni vrtić

Nada Kašner

Kuharica

Centralni vrtić

Sandra Bokun

Područni vrtić

Spremačica 1

Centralni vrtić

Vesna Božić

Spremačica 2

Područni vrtić

Mirjana Pavanić

 

*svi radnici mogu biti raspoređeni na rad u oba vrtića ako je to potreba posla i organizacije rada, ili po odluci ravnateljice

1.3 RADNO VRIJEME

 

Radno vrijeme ustanove je desetsatno od 06.00 -16,00sati.i  usklađuje se s potrebama zaposlenih roditelja ,a temeljem provedenih intervjua i individualnih razgovora.

Ritam dnevnog života djece u dječjem vrtiću usklađuje se s potrebama djece.

Radno vrijeme centralnog i područnog vrtića odvija se unutar 10 sati u danu uz dežurstvo koje započinje prema potrebama roditelja  (jutarnje 05.45), te poslijepodne nakon 16.00 sati.

U slučaju ostanka djeteta u vrtiću duže od navedenog radnog vremena, odgojitelj je dužan ostati s djetetom do dolaska roditelja.

 

Tablica 5. Radno vrijeme vrtića i ritam dnevnog života djece

 

Rb.

AKTIVNOSTI

CENTRALNI OBJEKT

PODRUČNI OBJEKT

Mlađa jaslička skupina

(1 – 2 god)

Starija  jaslička skupina

(2 – 3 god)

Mlađa vrtićka skupina

(3 – 4 god)

Srednja vrtićka skupina

(4 – 5 god)

 

Starija  vrtićka

skupina

(5 – 6 god)

Pred školska skupina

(5 – 7 god)

1.

Okupljanje djece u sobi dežurne skupine

5.45– 7.15

5.45– 7.15

5.45 – 7.15

5.45 – 7.15

5.45– 7.15

5.45 – 7.15

2.

Aktivnosti po  slobodnom izboru djece

7.15 – 7.50

7.15 – 7.45

7.15 – 7.45

7.15 – 8.00

7.15 – 8.00

7.15 – 8.00

3.

Jutarnja tjelovježba

 

7.45 – 7.50

7.45 – 7.55

8.00 – 8.10

8.00 – 8.05

8.00 – 8.05

4.

Priprema za doručak

7.50 – 8.00

7.50 – 8.00

7.55 – 8.00

8.10 – 8.15

8.05 – 8.15

8.05 – 8.15

5.

Doručak

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30

8.30 – 9.00

8.30 – 9.00

8.30 – 9.00

6.

Situacijske, planirane i zajedničke aktivnosti (individualni i grupni rad)

8.30 – 9.30

8.30 – 9.30

8.30 – 10.00

8.45 – 10.15

8.45 – 9.45

8.45 – 9.45

7.

Zajednička aktivnost

 

 

 

9.45 – 10.15

9.45 – 10.15

9.45 – 10.15

8.

Pripreme za boravak na zraku

9.30 – 9.45

9.30 – 9.45

10.00 -10.15

10.15 – 10.30

10.15 – 10.20

10.15 – 10.20

9.

Boravak na zraku

9.45 – 10.15

9.45 – 10.15

10.15 – 11.00

10.30 – 11.15

10.20 – 11.15

10.20 – 11.15

10.

Priprema za ručak

10.15 – 10.30

10.15 – 10.30

11.00 – 11.15

11.15 – 11.30

11.15 – 11.30

11.15 – 11.30

11.

Ručak

10.30 – 11.00

10.30 – 11.00

11.15 – 11.45

11.30 – 12.00

11.30 – 12.00

11.30 – 12.00

12.

Priprema za dnevni odmor (osobna higijena)

11.00 – 11.30

11.00 – 11.30

11.45 – 12.10

12.00 – 12.15

*spavači

12.00 – 12.30

*spavači

12.00 – 12.30

*spavači

13.

Dnevni odmor

11.30 – 13. 45

11.30 – 13. 45

12.10 – 14.00

12.15 – 14.00

*spavači

12.30 -13.30

*spavači

12.30 – 13.30

*spavači

14.

Priprema za užinu

13. 45 – 14.00

13. 45 – 14.00

14.00 – 14.15

14.00 – 14.15

13.30 – 13.45

13.30 – 13.45

15.

Užina

14.00 - 14.15

14.00 - 14.15

14.15 – 14.30

14.15 – 14.30

13.45 – 14.00

13.45 – 14.00

16.

Aktivnosti po slobodnom izboru djece (soba, igralište)

14.15 – 15.30

14.15 – 15.30

14.30 – 15.30

14.30 – 15.30

14.00 – 15.30

14.00 – 15.30

17.

Sakupljanje u sobi dežurstva i dežurstvo

15.45 – 16.00 (dežurstvo prema potrebi)

15.45 – 16.00 (dežurstvo prema potrebi)

15.45 – 16.00 (dežurstvo prema potrebi)

15.45 – 16.00 (dežurstvo prema potrebi)

15.45 – 16.00 (dežurstvo prema potrebi)

15.45 – 16.00 (dežurstvo prema potrebi)

*djeca predškolske skupine ne spavaju tijekom dana jer se radi o školskim obveznicima. Djeca koja su iz drugih skupina, a također su školski obveznici ne spavaju. Ako žele, ta djeca također mogu koristiti dnevni odmor.

 

Ritam dežurstva i dnevnog života djece mijenjat će se po objektima i skupinama ukoliko bude potreba, a temeljem praćenja potreba djece na prijedlog roditelja, odgojitelja, stručnih suradnika ili odlukom ravnateljice.

Tablica 6. Radno vrijeme odgojitelja

 

Rb.

ODGOJNA SKUPINA

I. TURNUS

II. TURNUS

1.

Mlađa jaslička skupina

7.15 – 12.00

10.00 – 15.30

2.

Starija jaslička skupina

7.15 – 12.00

10.15 – 15.45

3.

Mlađa vrtićka skupina

7.15 – 12.00

10.15 – 15.45

4.

Srednja vrtićka skupina

7.30 – 12.30

10.30 - 15.45

5.

Starija vrtićka skupina

7.30 – 12.30

10.30 - 15.45

6.

Predškolska  skupina

7.30 – 12.30

10.30 - 15.45

 

NAPOMENA: Svaka skupina dežura po tjedan dana te se na taj način manjak efektive koji je prvi pogled vidljiv u svakodnevnom radu nadopunjuje efektivom ostvarenom tijekom dežurstva i iznosi 5.30 sati neposrednog rada odgojitelja u mjesečnom izračunu kao i 27,5 u tjednom radnom vremenu u direktnom radu s djecom.

 

Tablica 7. Radno vrijeme ravnateljice, stručnih suradnika i stručne razvojne službe

 

Rb.

FUNKCIJA

RADNO VRIJEME

NAPOMENA

1.

Ravnateljica

8.00 – 16.00

*po potrebi može biti drugačije, a po odluci upravnog vijeća

2.

Pedagog

 

07.30 – 14.30

*prema potrebama i prirodi radnih obveza može ponekad biti drugačije uz prethodnu najavu

3.

Zdravstvena voditelj

0,35 ukupnog radnog vremena

*prema potrebi više

4.

Admin. račun. referent

07.00 – 15.00

 

5.

Glavna kuharica

06.00 – 14.00

 

6.

Kuharica

07.00-15.00

 

7.

Spremačica – centralni objekt

10.00 – 18.00

 

 

8.

Spremačica – područni objekt

11.00 – 19.00

*radno vrijeme je specifično zbog provođenja programa predškole u kasnim poslijepodnevnim satima u područnom objektu

 

Tablica 8. Struktura radnih dana i sati u pedagoškoj 2016. / 2017. godini

 

DANI U GODINI

RADNI SATI U GODINI

MJESECI

DANI

SUBOTE

NEDJELJE

BLAGDANI

RADNI DANI

RAD S DJECOM

OSTALI POSLOVI

MJESEČNA

OBVEZA

IX.

30

4

4

 

22

121

55

176

X.

31

5

5

1

21

115,5

52,5

168

XI.

30

4

4

1

21

115,5

52,5

168

XII.

31

5

4

1

21

115,5

52,5

168

I.

31

4

5

1

21

115,5

52,5

168

II.

28

4

4

 

20

110

50

160

III.

31

4

4

 

23

126,5

57,5

184

IV.

30

5

5

1

19

104,5

47,5

152

V.

31

4

4

1

22

121

55

176

VI.

30

4

4

2

20

110

50

160

VII.

31

5

5

 

21

115,5

52,5

168

VIII.

31

4

4

1

22

121

55

176

UKUPNO

365

52

52

9

253

1391,5

632.5

2024

 

Godišnja satnica od 253 radna dana puta osam sati iznosi 2024 sata raspoređuje se na neposredan rad s djecom i ostale poslove.

 

1.4 STRUKTURA GODIŠNJEG ZADUŽENJA ODGOJITELJA

 

Radni dani u godini: 253 x 8 = 2024 sati koji su preraspoređeni na:

 

 

 1. Neposredni rad s djecom:
  • U skupini
  • U dežurstvu
  • Neposredan rad s djecom uključuje i vođenje aktivnosti, izlete, vođenje radionica za djecu i roditelje, sudjelovanje na priredbama  u vrtiću i lokalnoj zajednici.

 

 • 253 x 5,5 = 1391,5

 

 

 1. Ostali poslovi:
  • Planiranje, valorizacija
  • Suradnja s roditeljima
  • Stručno usavršavanje
  • Sjednice Odgojiteljskog vijeća
  • Pripremanje materijala
  • Uređivanje radnog prostora
  • Dnevni odmor

 

 • 253 x 2,5 = 632,5

 

 

 

1.5 STRUKTURA TJEDNOG ZADUŽENJA

 

Radni dani tjedno:   5 x 8 = 40 raspoređeno na

 

 

 1. Neposredni rad s djecom:
  • U skupini
  • U dežurstvu

 

 • 5 x 5,5 = 27,5

 

 

 1. Ostali poslovi:
  • Planiranje, valorizacija
  • Suradnja s roditeljima
  • Stručno usavršavanje
  • Sjednice Odgojiteljskog vijeća
  • Pripremanje materijala
  • Uređivanje radnog prostora
  • Dnevni odmor

 

 • 5 x 2,5 = 12,5

 

Početkom radne godine svaki radnik dobiva rješenje o godišnjem zaduženju sati rada na pojedinim poslovima.

 

Svaki radnik dužan je evidentirati dnevnu i mjesečnu realizaciju sati rada na odgovarajućem obrascu i na kraju mjeseca ga predati voditelju.

Voditelj tromjesečno predaje ravnatelju na uvid i verifikaciju.

 

Radno vrijeme i raspored svih radnika, ako je potrebno zbog organizacije rada, kvalitete rada ili  nepredviđenih potreba može se promijeniti tijekom godine odlukom ravnateljice.

 

 

1.6  PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG MINIMUMA – PROGRAM PREDŠKOLE

 

 

Program predškole se također realizira u sklopu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

 

Program predškole započinje 1. listopada 2016.  i traje do 31. svibnja 2017 . u okviru održavanja od minimalnih 250 sati rada pa do maksimalnih 300 sati rada.

 

Upisuje se ukupno do 50 djece.

 

Djeca su raspoređena u dvije odgojne skupine, po datumima dolaska – parna i neparna.

 

Radno vrijeme je od 15:30 do 18:30 svakim danom, od ponedjeljka do petka.

 

Prostor za izvođenje programa je soba dnevnog boravka u područnom vrtiću „Livada“ na adresi Trg svetog Ivana 1 (Dvorište pučkog doma ).

 

Odgajatelj koji vodi ovaj program radi na pola radnog vremena i zaposlen je na određeno vrijeme.

 

Program predškole će također tijekom pedagoške godine ostvarivati kraći program posjeta i izleta, prisutnost na kazališnim predstavama i vrtićkim manifestacijama, te događajima u lokalnoj zajednici kao oblicima izvan institucijskog rada.

 

2. MATERIJALNI UVJETI RADA

 

2.1 BITNE ZADAĆE:

 1. U suradnji sa Općinom Kloštar Ivanić ulagati maksimalne napore u realizaciji financijskog plana, steći potrebne kadrove po Državnom pedagoškom standardu.
 2. U suradnji s Osnivačem osigurati sredstva za investicijsko održavanje.
 3. Sprave na igralištu i opremu u centralnom objektu dječjeg vrtića ishoditi putem sredstava fondova EU. (Proces je u tijeku, čeka se raspisivanje natječaja.)
 4. Čuvanje postojećeg inventara i didaktičke opreme
 5. Osigurati sredstva za nastavak provođenja HACCAP  sustava

6.   Dorađivati u suradnji s načelnikom Općine Kloštar Ivanić i arhitektima program    velikih investicija – dogradnja centralnog vrtića, prilog financijskom planu –  oprema soba dnevnog boravka djece adekvatnim namještajem i materijalima. Područnom vrtiću osigurati igralište primjerene veličine i standardnu opremu.

7.  U suradnji s Osnivačem pristupiti sanaciji krovišta na područnom objektu.

 

Tablica 9. Investiciono održavanje

 

 

ZADATAK

 

OSIGURANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

NOSITELJ

ZADATAKA

ROK IZVRŠENJA

 

 1. Konkretne pripreme na izgradnji novoga objekta

 

 

 

 

 1. Nabava nove opreme i didaktičkih sredstava u centralnom objektu ,popisivanje potrebne nove opreme za dogradnju dijela vrtića

 

 

 

 1. Nabava i postava igrala na prostoru predviđenom za igru djece u centralnom objektu (brod, tobogan, kućica).

 

 

OSTALE POTREBE

 

 1. Redovna nabava dostatnih i kvalitetnih prehrambenih proizvoda

 

 1. Nabava likovnog potrošnog materijala za stvaralaštvo djece

 

 1. Redovno održavanje informativne elektroničke opreme i nabava uredskog materijala

 

 

 1. Osiguravanje optimalnih sanitarnih uvjeta za redovite i izvanredne potrebe (dezinsekcija,dezinfekcija i deratizacija unutarnjih i vanjskih prostora)

 

 

 1. Redovna godišnja kontrola svih instalacija, strojeva i aparata po propisima sigurnosti na radu

 

 

 1. Sanacija krovišta područnog objekta

 

 1. Održavanje zelenila i zelenih površina vrtića

 

 1. Izrada vrtićkog časopisa i godišnjaka za 2017.

 

 

 1. Postava guma doniranih na dječje igralište

 

 

 

 1. Izrada i postava novog pješčanika

 

 

11 . Izrada i postava poučne staze kroz voćnjak; postava trupčića za penjanje

 

12 .  Krečenje soba dnevnog boravka

 

 

 

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

 

 

 

 

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

EU fondovi.

 

 

 

 

 

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

Roditeljske uplate

EU fondovi

 

 

 

 

 

 

Roditeljske uplate

 

 

 

Roditeljske uplate

 

 

 

 

 

Roditeljske uplate

 

 

 

Redovna sredstva vrtića

Roditeljske uplate

 

 

 

 

 

 

Redovna sredstva vrtića

Roditeljske uplate

 

 

 

Osnivač-Općina Kloštar Ivanić

 

 

Općina Kloštar Ivanić

 

 

Donacija

 

 

 

Redovna sredstva vrtića

Donacija drveta šumarije Novoselec

 

 

 

Donacija drva

 

 

 

 

 

 

Redovna sredstva vrtića

 

 

Ravnateljica

 

 

 

 

 

 

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

Ravnateljica

 

 

 

 

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

Ravnateljica

 

 

 

 

 

 

Kuhinja

Računovodstvo

Ravnateljica

 

 

Odgajatelji

Voditelji objekta

Ravnateljica

 

 

Ravnateljica

 

 

 

 

Ravnateljica

Zdravstveni voditelj

 

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica

 

 

 

 

 

Ravnateljica

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

 

Ravnateljica

 

 

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

Ravnateljica

 

Ravnateljica

Odgajatelji Roditelji Udruga branitelja Općine Kloštar Ivanić

 

 

 

Roditelji Ravnateljica Svi zaposleni

 

 

Roditelji Svi zaposleni

 

 

Domar ,odgajatelji

 

 

 

Tijekom cijele pedagoške godine.

 

 

 

 

 

Tijekom cijele pedagoške godine.

 

 

 

 

Jesen 2016- proljeće 2017. (ovisno o datumu natječaja i eventualno dobivenim sredstvima ) ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele pedagoške godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom godine

 

Kolovoz-rujan 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesen 2016.

 

 

 

 

 

Jesen 2016.

 

 

 

 

 

 

Tijekom Projektnog dana u jesen 2016.

 

 

Tijekom priprema za početak pedagoške godine

 

 

U slučaju početka dogradnje vrtićkog novog dijela kao što za sada pokazuju planovi Osnivača i vrtića doći će do premještanja pojedinih sprava i igrala na zraku uz pomoć   svih zaposlenih i izvođača koji će biti odabran.

Zbog same moguće dogradnje planirano uređenje vrtićkog igrališta pomaknut će se u skladu s rokovima završetka radova (iduća godina).

 

2.2 RAD STRUČNIH TIJELA

 

2.2.1 PLAN RADA ODGAJATELJSKOG VIJEĆA

 

Zadaće za realizaciju:

 1. Razmatranje i usvajanje godišnjeg plana i programa rada 2016. /  2017. ped. god.

Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvješća i plana rada za 2016. / 2017. ped. god.

Donošenje, razmatranje i usvajanje Kurikuluma dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

za 2016. / 2017. ped. god.

Planiranje i realizacija stručnog usavršavanja.

Obilježavanje važnih datuma kao i Dana vrtića.

Planiranje nabave potrebne opreme i centara aktivnosti u odgojnim skupinama.

 

 1. Planiranje i valorizacija svih provedenih aktivnosti

 

 • Hrvatski olimpijski dan
 • Dječji tjedan
 • Dani kruha
 • Jesenske svečanosti
 • Projektni dan vrtića  (eko svečanost)
 • Večer matematike
 • Božićni blagdani
 • Fašnik
 • Uskrsni blagdani
 • Noć knjige
 • Podizanje zelene zastave
 • Dan vrtića - 20 godina odvajanja i 59 godina predškolskog odgoja na području   Općine Kloštar Ivanić
 • Izrada vrtićkog časopisa Proljeće
 • Dan planeta zemlje
 • Završna druženja i druge svečanosti
 • Završna druženja skupina kraćih programa

 

 1. Upoznavanje odgojno obrazovnih radnika s najnovijim dostignućima na području njege, odgojno obrazovnog rada putem uključivanja u savjetovanja s ciljem daljnjeg napretka

 

 1. Razmjena iskustava s drugim ustanovama u županiji i gradu Zagrebu

NAPOMENA: Navedene zadaće ćemo raspraviti, donositi odluke, organizirati stručni rad kroz 4- 5 sjednica odgojiteljskog vijeća.

 

2.2.2  PLAN RADA UPRAVNOG VIJEĆA

 1. Donošenje godišnjeg plana i program rada za 2016. / 2017.
 2. Prihvaćanje Izvješća o radu Vrtića za 2015. / 2016.
 3. Prihvaćanje kurikuluma dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za 2016. / 2017. ped. god.
 4. Financijsko materijalna problematika
 5. Kadrovska problematika – raspisivanje natječaja za izbor radnika
 6. Rješavanje nepredviđenih potreba za zakonsko organizacijsko funkcioniranje ustanove, vrtića
 7. Uključenost u dogradnju Ustanove

 

 

3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

3.1 BITNE ZADAĆE

 1. Zaštita i unapređivanje zdravlja djece kroz sistematski zdravstveni nadzor i zdravstvenu prevenciju.
 2. Praćenje adaptacije i zadovoljavanje primarnih potreba kroz individualizaciju ritma dnevnog života s posebnim naglaskom na zadovoljavanje individualnih potreba za snom.
 3. Unapređivanje prehrane u skladu s važećim normativima i suvremenim spoznajama s naglaskom na obrok kao društveno i kulturološko iskustvo.
 4. Prevencija prehrambenih poremećaja – pretilost, pothranjenost.
 5. Predstavljanje osobe odgajatelja kao modela pri usvajanju prehrambenih navika i vrijednosti bontona.
 6. Osiguranje optimalnih sanitarno higijenskih i sigurnosnih uvjeta u unutarnjem i vanjskom prostoru dječjeg vrtića.

 

Tablica 10. Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece po sadržajnim smjernicama

Rb

Područje rada

Sadržaj

Nositelji, sudionici

Vrijeme

1.

Utvrđivanje i praćenje zdravstvenog stanja djece

 

Inicijalni intervju

 

Roditelji

Zdravstveni voditelj

Pedijatar

Odgojitelji

Ravnatelj

Pedagog

Zavod za javno zdravstvo

Pri upisu

 

Sistematski zdrav. Pregled

 

 

Sistematski zdrav. Nadzor

 • Antropometrija
 • Procjena psihološkog statusa
 • Adaptacija
 • Govorne teškoće
 • Razvojne teškoće

* Kontinuirano

* Dva puta   godišnje

* Po potrebi

 

Zdravstvena trijaža

 

Dnevno

 

Pregled pri pojavi infektivne bolesti

 

Po pojavi

2.

Kultura življenja i zadovoljavanja osnovnih potreba djece

 

2.1 Uspostavljanje, provođenje i unapređivanje ritma dnevnog života djece u odnosu na ind. Potrebe i dob, osiguranjem optimalnog vremena i uvjeta za odmor, prehranu, kreativnu djelatnost i boravak na zraku

Odgojitelji

Roditelji

Pomoćno osoblje

Stručna razvojna služba

* Kontinuirano

 

Odgojno zdravstveni program

Izleti djece u prirodu (park)

 • Jednodnevni
 • Izleti djece i roditelja

 

Odgojitelji

Roditelji

Vanjske ustanove

*Zimski period

*Proljetni period

3.

Provođenje mjera primarne prevencije:

a) loko motornog sustava

b) respiratornih oboljenja

c) pothranjenost i pretilost

d) zdravlje zuba

e) djeca s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Rano otkrivanje smetnji

 

Roditelji

Zdravstveni voditelj

Pedijatar

Odgojitelji

Ravnatelj

Pedagog

Stručno razvojna služba

Zdravstvene ustanove

Zavod za javno zdravstvo

* Kontinuirano

 

3.2 Otkrivanje invaliditeta tjelesne aktivnosti, adekvatna obuća, oprema

 

3.3 Boravak na zraku, provjetravanje, higijena mjesta u tijeku spavanja, osobna higijena, pravovremena izolacija i prehrana

 

 

3.4 Adekvatna prehrana, evaluacija

Antropometrije

 

3.5 Zdravstveni odgoj, higijena i fluoridacija

3.6 Rano otkrivanje, tretman

4.

Unapređivanje prehrane

 

4.1 Primjena normativa

 

Zdravstveni voditelj

*Kontinuirano

 

4.2 Kontrola primjene

 

Zavod za javno zdr.

*4 X god.

 

4.3. Usvajanje kulture prehrane

 

Odgojitelji,

Zdravstveni voditelj

Roditelji

*Kontinuirano

 

4.4 Timski rad na planiranju jelovnika

Primjena knjige „Prehrambeni     standard za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi“

 

*1 X mj.

 

4.5 Roditeljski sastanci

 

*1 X god.

 

4.6 Pisani edukativni materijal za roditelje i odgajatelje

 

Zdravstveni voditelj

Odgojitelji

Pedagog

*Kontinuirano

 

4.7 Anketa o prehrani za roditelje, djecu i odgajatelje u cilju evaluacije i unapređenja

 

*Svibanj

5.

Sistematski -  sanitarno – higijenski nadzor i unapređivanje sanitarno – higijenskih uvjeta

 

Kontrola općeg stanja i održavanje čistoće, mikroklime, osobne higijene djece i radnika

Higijena rublja

Postupanje s otpadom

Higijena okoline

Sanitarno higijenski uvjeti u kuhinji

 

 

 

Zdravstveni voditelj

Zavod za javno zdr.

Sanitarna inspekcija

*Kontinuirano

*4 X god.

 

5.2 DDD

 

Škarda, Čazma

* Kontinuirano

* Po potrebi

 

Nabava sanitetskog materijala i sredstava za dezinfekciju

 

Zdravstveni voditelj

 

6.

Provođenje higijensko epidemioloških mjera

 

Stalno praćenje epidemiološke situacije u dječjem vrtiću i zajednici

 

Zdravstveni voditelj

Odgojitelji

Roditelji

Domovi zdravlja

* Kontinuirano

* Po potrebi

 

Poduzimanje mjera

 

 

Jutarnja trijaža i izdvajanje iz kolektiva

 

 

Sanitarni pregled radnika

 

7.

Zdravstveni odgoj odgajatelja, djece i roditelja

7.1 Zdravstveni odgoj kao sustavni dio individualnih i kolektivnih usvavršavanja

Zdravstveni voditelj

Odgojitelji

 

* Kontinuirano

* Po planu rada i održavanja roditeljskih sastanaka

 

7.2 Zdravstveni odgoj djece

 

 

7.3 Zdravstvena poduka roditelja – roditeljski sastanci edukativni letci

8.

Dokumentacija i evidencija

 

8.1. Evidencija o zdravstvenom stanju djece

 

Zdravstveni voditelj

 

Kontinuirano

 

 

8.2 Evidencija o procijepljenosti

 

 

8.3 Evidencija o pobolu

 

 

8.4 Evidencija o povredama

 

 

8.5 Evidencija kod epidemioloških indikacija

 

 

8.6 Evidencija o higijensko – sanitarnom nadzoru

 

 

8.7 Evidencija o sanitarnom pregledu radnika

 

 

4. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD

 

4.1 PROGRAMI

Svi su programi rada s djecom u vrtiću koncipirani u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Državnim pedagoški standardom predškolskog odgoja – dva osnovna dokumenta predškolske djelatnosti. U Dječjem vrtiću Proljeće ostvaruju se slijedeći programi:

 

 • Cjelodnevni program ranog odgoja i obrazovanja predškolske djece
 • Program predškole
 • Kraći programi;

v  rano učenje stranoga jezika  - engleski jezik,

v  poseban dramsko scenski program

Cilj

stvaranje uvjeta za optimalan rast i razvoj djece i unapređivanje kvalitete njihova života.

 

Tablica 11. Bitne zadaće odgojno obrazovnog rada

RB.

PODRUČJA RADA

ZADACI RADA

OBRAZLOŽENJE

1.

Tjelesni rast i razvoj djece

- svakodnevno zadovoljavati djetetove potrebe za kretanjem

(šetnja, tjelovježba, sportske aktivnosti…)

 

- djelovati na sve mišićne skupine, poticati pravilnog držanja djeteta (varijetet aktivnosti)

 

- uspostaviti i razvijati navike za održavanje higijene

(upoznavanje i sjecanje navika od najranije dobi)

 

- osvijestiti važnost očuvanja svojeg i tuđeg zdravlja (uključuje i Pojačani program sigurnosti)

 

 

Djetetovu prirodnu potrebu za kretanjem treba svakodnevno zadovoljavati,ali jednako tako i znati ih usmjeravati. Osiguravanjem dovoljno pokretnih igara na otvorenom prostoru, jutarnjeg vježbanja u zatvorenom, što više boravka na otvorenom i što više šetnje - sve su to čimbenici koje možemo ostvariti u našem vrtiću (odgojitelji će u skladu s uvjetima procijeniti kada, gdje, kako, zašto).

 

2.

Poticanje stvaralačkih sposobnosti

 

- osigurati uvjete za razvijanje stvaralačkih sposobnosti

(unapređenje materijalnih uvjeta rada)

- razvijati samostalnost i samopouzdanje

(životno praktične i radne aktivnosti u svakodnevnom ritmu)

- poticati dječju radoznalost, potrebu za istraživanjem i eksperimentiranjem

(poboljšanje materijalnih uvjeta i intrizične motivacije)

- omogućiti djeci da razvijaju svoje potencijale u kojima su najbolji

(individualni rad s djecom)

- omogućiti djeci pristup raznim vrstama pedagoški neoblikovanog materijala

(„sto jezika djece“…)

Raznim aktivnostima poticati djecu na stvaralaštvo. Poticati ih na aktivno učenje i sudjelovanje po principu učenja čineći, i principu pokušaja i pogrešaka.

 

3.

Socio -emocionalni i društveni razvoj

 

 

- stvoriti veselo ozračje u skupini

(poticajno materijalno i nematerijalno okruženje)

- „Ja“ ovoj skupini trebam (razvijati samopoštovanje i pozitivnu sliku o sebi)

 

- jačanje osobnosti djeteta u izražavanju i ostvarivanju svojih prava, potreba, interesa i želja

(stvaranje osjećaja sigurnosti u prostoru i skupini)

 

- usvojiti osnovna načela uljudnog ponašanja

(bonton u odnosu na vršnjake, roditelje, odgajatelje i druge odrasle)

 

- razviti sposobnost uvažavanja tuđih želja i potreba

(postizanje empatije kao vrhunac socioemocinalnog razvoja u predškolskom razdoblju)

 

Kod djeteta pobuditi interes za drugu djecu. Raditi na razvijanju što kvalitetnijih odnosa među vršnjacima koji se temelje na uvažavanju osobnosti drugog, prihvaćanju razlika i suradnji. Potruditi se stvoriti kolektivni grupni identitet poželjan za ostvarivanje uspješne socijalizacije.

 

4.

Spoznajni razvoj

 

- istraživački odnos prema okolini

(okolina treba biti zanimljiva)

 

- uzročno posljedični odnosi među stvarima i pojavama

(pružiti mogućnost otkrivanja odnosa djeci)

- razvijanje osnovnih osjetila

(mnogostrukost poticaja, aktivnosti i mmaterijala)

 

- savladavanje osnovnih operacija (matematička i logička znanja)

 

- razvijanje spoznaje o okolini koja nas okružuje

(pojedinac kao dio okoline)

Stvoriti atmosferu poticajnu za bilo kakvo istraživanje. Ostvariti uvjete gdje će svako dijete u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama imati priliku razviti istraživački nagon. U skladu s razvojnim stadijem, djetetu ponuditi mogućnost učenja i razvijanja.

 

5.

Komunikacija

-verbalni poticaji u svakoj prilici

(komunikacija djeteta sa svim dionicima procesa boravka u dječjem vrtiću)

 

-implementacija osnova ranog učenja stranog jezika u cjelokupni odgojno obrazovni rad jedne odgojne skupine

(upoznavanje djece s nekim terminima iz stranog jezika, a izričito se tiču svijeta koji okružuje djecu)

 

- upoznati dijete sa umjetničkim tekstovima

(kroz razne bajke i priče, ponuditi i nove načine pripovijedanja; slikopriča, strip…)

 

- omogućiti djeci da se izraze putem drugih oblika

(likovni, glazbeni, pantomima, ples)

 

-stvaranje okruženja poticajnog za razvoj poduzetnosti pojedinca i odgojne skupine

(aktivnosti i poticaji koje traže samoinicijativnost djeteta)

 

- razvijati i poticati zanimanje djece za uključivanjem u društveni život i zbivanja u našem mjestu

(plodna suradnja s lokalnom zajednicom)

 

Kao osnovni cilj odgojno obrazovnog rada u predškolskim ustanovama su socijalizacija i komunikacija kao temelji funkcioniranja pojedinca u društvu. Komunikacija i  razina vještine komuniciranja omogućuju djetetu zdrav odnos spram čitave okoline.

 

 

 

4.2  SADRŽAJNE ODREDNICE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

 

 

Sadržaje rada prilagoditi dječjem iskustvu, interesima i potrebama razvojne dobi.

Organizirati i provoditi:

 

 • Aktivnosti koje će jačati kreativnost djeteta
 • Obogaćivati programe izletima, posjetima
 • Aktivnosti sa sadržajima iz područja promicanja ljudskih prava djece i odraslih
 • Aktivnosti vezane za odgoj za održivi razvoj i upoznavanje etnološke baštine
 • Uvoditi nove i  inovativne centre aktivnosti
 • Uključiti roditelje u unapređivanje i poboljšavanje uvjeta rada dječjeg vrtića
 • Osvještavati lokalnu sredinu o važnosti postojanja ustanove predškolskog odgoja

Jedan od bitnih oblika rada na nivou odgojne skupine je projektni rad, te stoga planiramo provesti projekte za čije ideje ćemo dobiti poticaj od same djece i koje ćemo realizirati onim tempom kako to djeca budu tražila.

 

Provodit će se različite vrste aktivnosti kao što su:

 

 • Životno praktične i radne
 • Istraživačko spoznajne
 • Društveno zabavne
 • Raznovrsne igre
 • Raznovrsno izražavanje i stvaranje
 • Specifične aktivnosti s kretanjem
 • Uključivanje u društveni život lokalne zajednice

4.3 PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNI ASPEKTI ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

 

 

U vrtiću su osmišljeni i centri aktivnosti koji se mijenjaju i nadopunjavaju tijekom pedagoške godine:

 

 • Centar za početno čitanje i pisanje
 • Centar za likovno izražavanje
 • Centar za građenje
 • Centar obiteljskih i dramskih igara
 • Centar za matematiku i manipulativne igre
 • Centar za istraživanje prirode
 • Centar za glazbu
 • Prostor za igre na otvorenom (terasa na kojoj se mogu provoditi aktivnosti s vodom i pijeskom)

 

4.4 PLANIRANJE

 

Planovi na nivou odgojnih skupina obuhvaćaju sljedeće:

 

 • Plan razdoblja adaptacije (jednomjesečni) s primjerenom knjigom pedagoške dokumentacije
 • Makro plan (tromjesečni) i (dvomjesečni  – ljetni) sa sastavnicama: razvojne zadaće, materijalno-organizacijski   uvjeti, sklopovi aktivnosti, oblici suradnje
 • Tjedni plan sa sastavnicama: planiranje aktivnosti po metodičkom slijedu, poticaji te poslovi nužni za ostvarenje plana
 • Dnevni plan sa sastavnicama: planirani poticaji za usmjerene i spontane aktivnosti, iskorišteni situacijski poticaji, dnevne zabilješke o djeci i aktivnostima, suradnja sa stručnjacima
 • Evaluacija

4.5 NAČINI UNAPREĐENJA REDOVNOG PROGRAMA RANOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

4.5.1.  RAD NA PROJEKTIMA

Već treću pedagošku godinu za redom vodimo se idejom obogaćivanja ranog odgoja i obrazovanja putem realizacije projekata u odgojnim skupinama. Ideja preuzeta iz suvremene pedagoške teorije i prakse pokazala se vrlo zahvalnom u svakodnevnom radu s djecom, ali i profesionalnim napretkom odgajateljica koje si putem provođenja projekata u odgojnim skupinama postavljaju nove izazove za zadatke i ciljeve koje zajedno s djecom žele postići.

Projekt odgojnoj skupini pruža osjećaj odgovornosti, dužnosti, strpljivosti te navikava djecu na kontinuitet u nekom djelovanju. Sve te odlike su važne za pojedinca kojem će mu trebati kasnije u obrazovanju i životu.

Projekti u skupinama omogućavaju djeci pozitivnu identifikaciju sa skupinom jer svi zajedno sudjeluju u ostvarivanju zajedničkog cilja, ali imaju i priliku doprinositi svojim djelovanjem kao i idejama razvoju i smjeru projekata.

Svaka odgojna skupina se odlučila na provođenje nekog projekta koji je proizašao iz dječjeg interesa ili je prikladan dobi djeteta, što je slučaj u jasličkim i mlađoj skupini. Projekti su pomno osmišljeni te se vodilo mišlju da djeci budu zanimljivi, odgajateljima izazovni i uglavnom snažno sredstvo obogaćivanja ukupnog odgojno-obrazovnog rada.

Trajanje projekata će ovisiti interesu djece i samoj unutarnjoj kvaliteti organizacije i vođenja.

Planirani projekti bi trebali trajati uglavnom tijekom pedagoške godine, a ukoliko interes bude ostao, projekti će se nadograditi za slijedeću pedagošku godinu.

Prezentacija i evaluacija provođenih projekata će se održavati u sklopu stručnog usavršavanja na razini ustanove gdje će odgajatelji uz pomoć raznih materijala (audio, video, foto, izrađeni predmeti…) prikazati tijek rada te uz pomoć drugih odgajatelja procjenjivati i ocjenjivati provedene zadaće projekata.

 

Tablica 12. Projekti u vrtiću tijekom pedagoške godine 2016. / 2017.

 

Odgojna

skupina

Naziv projekta

Cilj projekta

Zadaci projekta

Uvjeti projekta

Pedagoške metode i sredstva

Vrijeme provođenja

Mlađa jaslička odgojna skupina

Akcijsko istraživanje: Unapređivanje uvjeta senzo motornog razvoja djece jasličkog uzrasta

 

 

Uočavanje i poboljšavanje uvjeta senzo motornog razvoja djece tijekom boravka u dječjem vrtiću.

 

 

1. zapažati koji elementi senzomotoričkog razvoja nisu dovoljno materijalno potkrijepljeni u dječjem vrtiću.

2. donositi nove elemente koji će pružiti napredak u razvoju taktilne, vizualne, auditivne i olfaktorne percepcije.

3. bilježiti razlike (ako su uočljive) nakon uvođenja novih poticaja.

 

Izraditi kutiju sa skrivenim elementima. Izraditi senzomotoričko vozilo. Izraditi platformu s različitim zvučnim poticajima. Izraditi mirisne kutijice…

 

Pedagoški neoblikovani materijal (karton, plastične, boce, čaše).

Prirodni materijali Razne tkanine raznih dezena, tekstura i površine…

Kretanje, slušanje, dodirivanje,

 

Tijekom cijele pedagoške godine

Starija  jaslička

Odgojna skupina

 

Igra pedagoški neoblikov-anim

materijalo-m

Istraživanje i manipuliranje svim osjetilima

 

1. poticati okulo-motoriku

2. upoznati raznovrsni pedagoški neoblikovani materijal

3. usvojiti pojmove „veliko -  malo“

4. naučiti i usvojiti pojmove „tiho – glasno"

 

 

Izraditi poligon, pokrivaljke, umetaljke, zvečke, taktilne površine. Šetnje okolicom vrtića

Hodanje uz niz stepenice. Spuštanje niz tobogan

 

Pjevanje stihova, brojalice uz zvečke. Taktilne površine – vrećice s različitim punjenjem za hodanje (pijesak, kamenčići, spužva).

 

Tijekom cijele pedagoške godine

Mlađa vrtićka

odgojna skupina

„Emocije!“

Istraživanje i upoznavanje te prihvaćanje i nošenje s vlastitim emocijama

 

*projekt je nastavak projekta započetog prošle pedagoške godine.

1. pri pojavi različitih emocija, djeci omogućiti da slobodno, neposredno ili posredno izraze svoje emocije

2. izraditi centre za posredno izražavanje emocija

3. uspostaviti različite načine i tehnike opisivanja svojih emocija – likovno, verbalno, glazbeno, pokretom

4. u spektar emocija, nakon radosti i tuge dodati ljutnju i strah

 

Izraditi centre za posredno izražavanje emocija: kutija za vikanje, kutak za osamljivanje, boksačka vreća, postaviti mrežu ogledala po sobi dnevnog boravka.

 

Pedagoški neoblikovani materija.

Ogledala.

Vreća za boks.

Crtanje.

Rasprava.

Pjevanje.

Hodanje. Trčanje.

Tijekom cijele pedagoške godine

Srednja vrtićka

odgojna skupina

„Četiri godišnja doba“

Praćenje i uočavanje promjena u prirodi tijekom četiri godišnja doba

1. promatrati prirodu

2. uočavati i bilježiti promjene

3. dokumentirati promjene

4. uz prirodne promjene pratiti i tijek kulturnih događanja u godini – blagdani, važni datumi…

 

Mogućnost češćeg boravka na otvorenom radi uočavanja promjena.

Dokumentiranje promjena na sve moguće načine i medije – crtanje, fotografija, kolaž, herbarij …

 

Šetnje Kloštrom Ivanićem.

Crtanje, slikanje. Pjesme i plesovi vezani uz godišnja doba.

Društvene igre.

Slikovnice

Kalendar

Enciklopedije

 

Tijekom

cijele pedagoške godine

Starija

Vrtićka odgojna skupina

„Čuvajmo prirodu“ – eko projekt

Osvješćivanje o bitnosti očuvanja okoliša svaki dan.

 

1. spoznavati okoliš u svim njegovim varijacijama (šuma, ravnica, planina, more, rijeke…)

2. učiti o okolišu

3. razvijati sposobnosti promatranja i zapažanja

4. omogućiti djeci uvjeta izražavanja slobodnog mišljenja

5. razvijati ekološku svijest

5. poticati razvijanja osjećaja ljubavi i poštovanja prema okolišu

 

Boravak na otvorenom. Skupina je nositelj ekološkog programa za cijeli vrtić za ovu i narednu pedagošku godinu.

Eko kalendar.

Šetnje

Promatranje

Zapažanje

Razgovor.

Crtanje.

 

Tijekom

cijele pedagoške godine

Pred školska odgojna skupina

„Pogled u svijet“

Razvijanje raznih vidova izražavanja kod djece

1. upoznati i steći spoznaje o temama koje djecu okružuju

2. samostalno (i uz roditelje) stjecati spoznaje o nekoj temi

3. razvijati samostalnost u  prezentaciji o temi

 

Djeca dobivaju „temu“ koju obrđuju tijekom tjedana s roditeljima i prezentiraju u dječjem vrtiću.

Razni mediji izražavanja i prezentiranja. Unaprijeđena suradnja s roditeljima

Tijekom

cijele pedagoške godine

4.5.2 ODGOJNO-OBRAZOVNI I  ZDRAVSTVENO REKREATIVNI PROGRAMI

 

I ove godine će Vrtić pokušati organizirati dodatne odgojno zdravstvene programe po izboru djece i roditelja. U suradnji s roditeljima nastojat ćemo obuhvatiti što veći broj djece u programima kraćeg trajanja za koji roditelji pokazuju osobiti interes:

 

Tablica 13. Izleti

 

RB.

MJESTO

VRIJEME

1.

Zoološki vrt domaćih životinja Ivanić-Grad

Jesen 2016.

2.

Jahački klub „Casus“, Johovec, Križ

Jesen 2016.

3.

Seoska imanja na području Kloštra Ivanića

Proljeće 2017.

3.

Čigoć, selo roda i Park prirode Lonjsko Polje

Proljeće 2017.

4.

Zoološki vrt Maksimir, Zagreb

Proljeće 2017.

 

Tablica 14. Posjeti

 

RB.

MJESTO

VRIJEME

1.

Posjet lokalnim ustanovama Kloštra Ivanića – pošta, općina, ambulanta, knjižnica, groblje…

Jesen 2016.

3.

Posjet dječjem kazalištu, Zagreb

Jesen/Zima 2016. / 2017.

4.

Posjet osnovnoj školi, Kloštar Ivanić

Proljeće 2017.

5.

Posjet muzeju s adekvatnim predškolskim programom

Proljeće 2017.

 

Tablica 15. Duži programi

 

RB.

MJESTO

VRIJEME

1.

 

Roditeljima i djeci će biti ponuđeno ljetovanje sa skupinom  u rekreacijskom centru Crikvenica prikladnom djeci predškolskog uzrasta sa svim preduvjetima nužnim za boravak djece na duže vrijeme u pratnji odgojitelja iz skupine.

*ova će opcija biti ponuđena starijoj i predškolskoj vrtićkoj skupini.

 

Ljeto 2017.

2.

 

Kako je Sportsko rekreacijski centar „Petek“ u sklopu svoje djelatnosti u suradnji s nekoliko verificiranih kineziologa za rad s predškolskom djecom oformio školu plivanja i univerzalnu školu sporta, roditeljima će biti ponuđena mogućnost kontinuiranog polaženja škole plivanja u skupini s organiziranim prijevozom.

 

Proljeće / Ljeto 2017.

 

4.5.3 KRAĆI PROGRAMI

4.5.3.1  RANO UČENJE STRANOG JEZIKA – ENGLESKI JEZIK

 

U sklopu rada i u skladu s interesima roditelja, organizirani su kraći programi u našem vrtiću. Rano učenje stranog jezika već je dvije pedagoške godine  prešao u cjelokupnu organizaciju našeg vrtića. Dvije odgajateljice, Katarina Bilandžić i Nikolina Petrak su steklesvjedodžbe o položenoj B2 razini korištenja i razumijevanja engleskog jezika, što je stupanj dostatan za provođenje programa ovakve vrste u dječjim vrtićima. Zatim su te odgajateljice u suradnji s pedagogom sastavile čitav program s razrađenim planom rada koji je dobio verifikaciju MZOS i AZOO. Program će se provoditi u dvije skupine (ovisno o interesu djece i roditelja) u područnom objektu dva puta u tjednu po dva školska sata. Osigurava se sva potrebna didaktika i literatura za početak provođenja. Program se provodi po preporukama proizašlih od strane Agencije za odgoj i obrazovanje te je usklađen s kronološkom dobi i stupnjem razvoja djeteta. Program se temelji na upoznavanju i korištenju tekovina engleskog jezika u svakodnevnom životu i komunikaciji. Također se upoznaje i kultura engleskog govornog područja.

 

4.5.3.2  POSEBAN DRAMSKO SCENSKI PROGRAM

 

Poseban dramsko scenski program koji traje već treću godinu za redom, kraći program u našem vrtiću za čije je provođenje odgajateljica Romana Kesegić stekla sve potrebne kompetencije polaženjem stručnih skupova i seminara vezanih uz lutkarstvo i dramsko scenski izraz. Odgajateljica je u suradnji s pedagogom sastavila program i plan rada koji je također dobio verifikaciju MZOS. Program će se provoditi u jednoj skupini u trajanju od jednog školskog sata jedanput tjedno. Program se bazira na razvoju izražajnosti kroz posredno sredstvo – lutku.

 

 

Oba programa zahtijevaju, pošto nisu integrirana u cjelodnevni program, dodatni angažman odgajatelja i  same ustanove te je za njih formirana cijena usuglašena s Osnivačem te iznosi 130,00 kn za rano učenje stranog jezika, odnosno 80,00 kn za posebni dramsko scenski program. Oba programa su ponuđena djeci životne dobi od 4 do 7 godina i provodit će se u prostorijama područnog objekta Livada.

 

4.5.4 AKTIVNOSTI

 

U sklopu tzv. slobodnih aktivnosti koje zasad nemaju službenu verifikaciju i ne mogu ući u plan odgojno obrazovnog rada kao zasebni programi jer su integriran u rad određenih odgojnih skupina,  pokušat ćemo kao neformalnu aktivnost u dječjem vrtiću oformiti :

 

 • Folklornu radionicu

 

 

NAPOMENA: Kako broj djece koji je potreban za kvalitetno provođenje ovakvih programa ovisi o interesu djece, ali, što je još važnije, materijalnim mogućnostima roditelja da podrže takve interese djece, realizacija svakog ovog navedenog programa ne mora biti sigurna. No, svi će programi roditeljima biti ponuđeni.

 

4.6 DJEČJI VRTIĆ – GENERATOR DRUŠTVENOG ŽIVOTA DJECE I RODITELJA

 

Osim odgojno obrazovnog rada u svom formalnom obliku, Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić također svojim krajnjim korisnicima – djeci želi ponuditi kvalitetan i ispunjen, kako društveni, tako u kulturni život u užoj i široj zajednici. Neki navodi iz ovog popisa, kao i prijašnjeg, ovise o financijskoj participaciji ili samom sudjelovanju roditelja.  Ukoliko nešto od navedenog izostane, događaji neće biti održani.

 

Tablica 16. Sudjelovanje i djelovanje DV Proljeće za zajednicu

 

RB.

DOGAĐAJ

VRIJEME

Gostovanje kazališne skupine Lutonjica

Listopad 2016.

Jesenska svečanost / Dani kruha

Listopad 2016.

Projektni dan – uređenje okoliša vrtića u suradnji s roditeljima i lokalnom samoupravom

Listopad 2016.

Posjet lokalnom groblju i Spomen parku uz Dan svih svetih

Studeni 2016.

Posjet knjižnici povodom Mjeseca hrvatske knjige

Listopad / Studeni 2016.

Večer matematike – nacionalna kampanja

Prosinac 2016.

Gostovanje Božićne predstave  „Novogodišnji šušur“ u organizaciji Produkcije Z.

Prosinac 2016.

Organizacija radionice izrade božićnih ukrasa – suradnja s roditeljima

Prosinac 2016.

Zajedničko kićenje bora – suradnja s lokalnom samoupravom i roditeljima

Prosinac 2016.

Obilježavanje božićnog programa u Općini Križ – suradnja s Dječjim vrtićem Križ

Prosinac 2016.

Organizacija i sudjelovanje na pokladnim svečanostima, izložbi, radionicama i  povorci organiziranoj u čitavom mjestu – suradnja s osnovnom školom i lokalnom samoupravom

Veljača 2017.

Gostovanje kazališta „Smješko“/ „Putujuće k.“  u dječjem vrtiću

Veljača 2017.

Gostovanje klauna i mađioničara Joze Boze i „Eko predstava“

Ožujak 2017.

Gostovanje kazališne skupine „Glazbene priče“

Travanj 2017.

Proslava Dana vrtića – dvadeset godina DV Proljeće Kloštar Ivanić

Svibanj 2017.

Podizanje Zelene zastave i obnova statusa Eko škole

Svibanj 2017.

Završne svečanosti pojedinih skupina, ponajviše onih koje pohađaju budući školski obveznici.

Svibanj 2017.

Sudjelovanje u obilježavanju Dana općine Kloštar Ivanić

Lipanj 2017.

 

NAPOMENA: većina aktivnosti bila bi ponuđena djeci i roditeljima polaznika programa predškole.

4.7 UNAPREĐIVANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

 

 

Kako je djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima vrlo usko povezana s didaktičkim pomagalima – njihovom kvalitetom u pogledu smislenosti i izdržljivosti, vrlo je važno kontinuirano obogaćivati izbor istih u odgojnim skupinama. Mnogo takvih pomagala dolazi od samih ruku odgojitelja koji ih od pedagoški neoblikovanog materijala, često uz suradnju s djecom i roditeljima, izrađuju za potrebe rada. Često takvi predmeti ispunjavaju svoju funkciju u svojoj punini, ali zbog materijala i same izvedbe koji nisu profesionalni predmet nema tako dugu atraktivnost i trajnost kao i pravi predmeti.

No, ne može se baš svaka aktivnost i potreba zadovoljiti izrađenim objektima. Neka su didaktička pomagala upravo univerzalna i korisna samo u svojoj tvorničkoj izvedbenoj verziji. Stoga valja imati u vidu nabavku novih didaktičkih pomagala. Neka od potrebnih pomagala čiju će se nabavku pokušati ostvariti tijekom ove pedagoške godine:

Plan nabave nove didaktičke opreme za sve odgojne skupine dječjeg vrtića

 

 • Nove slikovnice – primjerene uzrastu djece u skupini
 • Igračke za pijesak – zbog izloženosti vanjskim vremenskim utjecajima treba obnavljati
 • Oprema za tjelesni odgoj – potrebna zbog čestih aktivnosti koje uključuju kreatnje
 • Bazen – kako za vodu tako i za pijesak.
 • Povećala – za jednostavne istraživačke aktivnosti
 • Magneti i magnetski konstruktori – za upotpunjenje kutića građenja
 • Društvene igre – najviše zbog činjenice da školski obveznici ne koriste dnevni odmor
 • Sredstva za mjerenje – težine, geometrijska mjerila …
 • Model staje – zbog velikog interesa djece za domaćim životinjama
 • Alati – za igre u centrima građenja
 • Satovi – za učenje vremena
 • Znanstveni setovi – pokusi za istraživačke aktivnosti
 • Setovi za modeliranje – djecu upoznaju s novim materijalima i tehnikama

 

4.8 BORAVAK DJECE NA ZRAKU

 

 • Djeca na zraku moraju boraviti svakodnevno osim za lošeg i vrlo hladnog vremena
 • Boravak na zraku mora biti osmišljen i organiziran (šetnje u bližu okolinu, pokretne igre, igre s pjevanjem, igre s pomagalima – lopte, obruči, hodalice i ostalo)
 • Organizirati kraće izlete (poludnevne) u bližu okolicu (seosko gospodarstvo, voćnjak, polje, livadu)
 • Organizirati prema interesu i potrebi zimovanja i ljetovanja

 

4. 9 PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

Vođenje pedagoške dokumentacije se podrazumijeva za odgovoran proces pa ćemo tu tijekom godine voditi Matičnu knjigu djece, Ljetopis, dosjee djece, upitnike pri upisu, imenike djece po skupinama, knjige pedagoške dokumentacije po skupinama, evidencijske liste prisutnosti djece, evidencijske liste prikupljanja sredstava ili sudjelovanja roditelja, zdravstvenu dokumentaciju djece, često fotografiranje i drugo bilježenje odgojno obrazovnog rada.

 

4.10. PLAN EKOLOŠKIH DJELOVANJA

Plan i program rada u provođenju odgoja i obrazovanja za okoliš provodit će se kroz projekte vezane za ekologiju, a tema vodilja u ovoj pedagoškoj godini bit će:

 

OTPAD – UZMI ILI OSTAVI

 

Nositelji programa:

- Eko - odbor

- Djeca i odgojitelji

- Roditelji

- Ostalo osoblje vrtića (spremačice, kuharice, domar)

- Kumovi – Jakopović d.o.o., Mislav Lukša – Explanta d.o.o., Miljenko Ždero

 

CILJ:

 

-Poticanje ekološke svijesti kod djece ponašanjem i zalaganjem odraslih, zdravim navikama življenja i odnošenjem prema prirodi! Akcijama ekološkog djelovanja kod djece razviti kritičko razmišljanje o neprihvatljivom ponašanju.

 

ZADACI:

 

SPOZNAJNI:

 

-Učenje čineći – djelovanjem i akcijama stjecanje iskustva, promišljanje, bilježenje, uočavanje pozitivnih i negativnih utjecaja čovjekovog djelovanja na prirodu.

 

SOCIO-EMOCIONALNI:

 

-Razvoj odnosa sa vršnjacima, dogovaranje, pomaganje

-Samostalno donošenje odluka

-Razlikovanje poželjnog i nepoželjnog djelovanja

 

PSIHOMOTORIČKI:

 

-Razvoj fine motorike složenim motoričkim radnjama (baratanje sitnim predmetima, izrađivanje predmeta izrezivanjem, lijepljenjem, nizanjem, oblikovanjem)

 

GOVOR, IZRAŽAVANJE, STVARALAŠTVO

 

-Bogaćenje rječnika novim ekološkim pojmovima, pričanjem i prepričavanjem pomoću slikovnica

-Postavljanje pitanja i davanje odgovora pri rješavanju problemskih situacija

-Glazbeno okruženje eko pjesmica

 

 

PLAN RADA

Ekološke aktivnosti započet će u skupinama od početka pedagoške godine, a na razini vrtića „Projektnim danom“. Od prošle pedagoške godine svaka skupina odlučuje o ekološkoj temi na koju stavlja akcent uz glavnu temu u kojoj svi sudjelujemo.

Podjela po skupinama:

-            Mlađa jaslička skupina „Leptirići“

PROJEKT – „Poticanje senzomotornog razvoja u jasličkoj dobi“

Senzomotorika se definira kao organizacija osjeta u svrhu njihova korištenja u svakodnevnom životu. Tijekom igre i kretanja dijete usvaja osjetilne informacije iz okoline i iz vlastitog tijela te ih u mozgu organizira, integrira te na taj način spoznaje svijet oko sebe i uči. U senzorne sustave ubrajaju se taktilni, vizualni, auditivni, olfaktivni, gustativni.

Djeca će uz osjećaj povjerenja i sigurnosti početi istraživati okolinu svim osjetilimašto je osnova za daljnje bavljenje ekologijom i shvaćanje svijeta. Od najmlađe dobi usvajaju važnost zdrave hrane, kretanja, ali i nkoriste igračke izrađenje od nečega što ljudi odbacuju (kutije, rolice, razni materijali).

 

Odgojiteljice Romana i Katarina

 

-            Starije jaslice „Bubamare“

 

Misao vodilja ove skupine jest važnost kretanja, a proizlazi iz svijesti o činjenici prezaštitnički nastrojenih roditelja i ograničavanja kretanja kao najvažnijeg uvjeta za zdrav rast i razvoj djeteta. Kretanjem djeca jačaju samopouzdanje, pozitivnu sliku o sebi, razvijaju poželjni odnos prema uspjehu i neuspjehu. Kretanje motivira dijete na socijalizaciju, poštivanje grupnih pravila, a time stvara temelje za odnos prema svijetu oko sebe i svim živim bićima.

I ova skupina izrađuje igračke od odbačenih predmeta, već uči odvajati papir u odgovarajuću kutiju i uvodi istraživačko-spoznajne aktivnosti.

 

Odgojiteljice Jelena  i Ljerka

 

-            Mlađa skupina „Krijesnice“

 

Ova skupina pobornik je ideje da je prostor „treći odgajatelj“ i pomoću poticajne okoline potiče djecu da urođenu radoznalost koriste za samostalno istraživanje i učenje čineći. Od bogatstva prirodnih materijala i poticaja do izrade igračaka od donesenih kutijica, limenki, čepova, rolica i drugih materijala od kuće. Izrazito angažirani roditelji svojim sudjelovanjem u svakodnevnom životu skupine pružaju primjer djeci i uče ih ekološki prihvatljivim ponašanjem. Na terasi ispred sobe dnevnog boravka formiran je eko kutić sa šljunkom, pijeskom u prikladnim bazenima i igrom kretanja sa plastičnim bocama. Ovdje je djeci omogućeno kretanje čak i za lošeg vremena. Odvajamo papir i plastiku u izrađene spremnike, a bavimo se i prikupljanjem trave i odlaganjem u kompostere nakon svake košnje trave u našem dvorištu.

 

Odgojiteljice Lidija i Minja

 

-            Srednja skupina „Ježići“

 

Pored svih ostalih eko aktivnosti, težište u ovoj skupini ove godine jest recikliranje. Djeca uče da je smeće veliki problem jer ga ima previše. Pruža im se mogućnost promišljanja o tome kako bi dio tog otpada mogli iskoristiti.

Recikliranje se odvija svakodnevno kroz igru i razne aktivnosti. Ova su djeca već naučila odvajati otpad u odgovarajući spremnik, a ispred objekta nalazi se i eko-otok gdje prazne svoje spremnike iz sobe, kad se napune. Ove će se godine okušati i u recikliranju starog papira, a izrađivat će sami i didaktičke materijale. Izradom plakata o razvrstavanju otpada svakako će prenijeti svoje iskustvo i na roditelje i posjetitelje vrtića.

 

Odgojiteljice Marina i Nikolina

 

-            Starija skupina „Žabice“

 

„Čuvajmo prirodu“ naziv je njihovog ovogodišnjeg projekta. Ove godine, ova je skupina nosioc ekološkog programa za cijelu ustanovu. Svakodnevnim aktivnostima idu u smjeru osvješćivanja o bitnosti očuvanja okoliša. Saznat će više o različitim vrstama okoliša – šumama, ravnicama, planinama, moru, rijekama. Projekt će se dalje razvijati prema interesima djece time što će se djeci omogućiti izražavanje slobodnog mišljenja i ponudom raznih fotografija i informacija o djeci interesantnim temama. Šetnjama promatranjem, zapažanjem poticat će djecu na daljnje akcije.

 

Odgojiteljice Jasmina i Martina

 

-            Predškolska skupina

 

Uz sve ostale ekološke aktivnosti koje su tijekom godina proučavali i činili, ove godine posebnost je ove skupine u izradi Eko-priče u skupini te u izradi kalendara našeg mjesta kao očuvanje kulture i tradicije. Oni su dobno najstarija djeca u vrtiću pa će se uključiti u rad zajednice te provesti razgovore sa važnim ljudima naše općine i pitati ono što ih zanima te predlagati što bi trebalo učiniti kako bi poboljšali život u Kloštar Ivaniću. Razgovarat će i sa komunalnim redarom te saznati što on radi. Na osnovu svega što su naučili i saznali izradit će i plakat o razvrstavanju otpada koji će izložiti očima javnosti. Zajedno sa srednjom i starijom skupinom sudjelovat će u akcijama čišćenja našeg mjesta.

 

Odgojiteljice Morena i Jelena

Tablica 17. Godišnji raspored ekoloških aktivnosti

RAZDOBLJE

DOGAĐAJ

NOSITELJI

 

LISTOPAD

 

„PROJEKTNI DAN“

Obnavljanje voćnjaka, postavljanje kompostera

DANI KRUHA

Posvećenje, blagovanje

JESENSKA SVEČANOST

Jesenski plodovi, jesenski radovi, likovne radionice

 

Zaposlenici vrtića

Roditelji

Djeca svih odgojnih skupina

Odgojitelji

Eko odbor

Kumovi dječjeg vrtića

 

STUDENI

 

DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR

Paljenje lampaša; posjet spomeniku braniteljima; učenje o miru i toleranciji

 

Odgojitelji

Djeca srednje, starije i predškolske skupine

 

PROSINAC

 

BOŽIĆNA RADIONICA

Izrada ukrasa od ekoloških materijala

 

Odgojitelji

Djeca srednje, starije i predškolske skupine

 

SIJEČANJ

 

MEĐUNARODNI DAN ZAGRLJAJA

Društvene igre koje potiču zagrljaje i blizinu, empatiju

SVJETSKI DAN VJERSKIH SLOBODA

Aktivnosti koje potiču prihvaćanje različitosti

 

Odgojitelji

Roditelji

Djeca srednje, starije i predškolske skupine

 

VELJAČA

 

VALENTINOVO

Izrada čestitki od recikliranog papira

 

Odgojitelji

Djeca starije skupine

 

OŽUJAK

 

SVJETSKI DAN VODA

Aktivnosti vezane za očuvanje vode

 

Odgojitelji

Djeca mlađe i predškolske skupine

 

TRAVANJ

 

DAN PLANETA ZEMLJE

Zajedničko obilježavanje na nivou vrtića

 

Odgojitelji

Roditelji

Djeca

 

 

SVIBANJ

 

DAN SUNCA

 

 

 

LIPANJ

 

DAN VRTOVA

 

 

 

NAPOMENA

Ove godine očekujemo nadogradnju objekta, a zajedno s roditeljima obogatit ćemo aktivnostima naše dvorište vrtića. Raznim donacijama starih guma i trupaca osmislit ćemo djeci zanimljive kreacije koje će im omogućiti još više kretanja. Voćnjak raste, već je dobio i prve plodove, zaštita je korijena doslovce urodila plodom. Osušile su se samo tri voćke koje ćemo nadomjestiti novima. I dalje živimo ekološki i ponosimo se našom zelenom zastavom. I dalje smo „Mali vrtić za veliki svijet“.

4.11    INTEGRACIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I POSEBNIM ODGOJNIM POTREBAMA

 

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, iako nema sve propisane materijalne i kadrovske uvjete za prihvat djece s teškoćama u razvoju i posebnim odgojnim potrebama, tu uključuje djecu u svoj cjeloviti odgojno obrazovni rad.

Od roditelja se tijekom procesa upisa očekuje, ukoliko dijete ima teškoću u razvoju, da o tome informira dječji vrtić te pridonese svu zdravstvenu dokumentaciju potrebnu da bi se u odgojnoj skupini mogao organizirati individualni pristup djetetu.

U takvim se slučajevima organizira sastanak roditelja, odgajatelja, pedagoga, ravnateljice i zdravstvene voditeljice kako bi se mogao što kvalitetnije organizirati individualni pristup djetetu.

Ako se radi o nekoj razvojnoj teškoći čija se priroda mijenja tijekom boravka djeteta u dječjem vrtiću, tada uspostavljamo suradnju sa zdravstvenom ustanovom radi izmjene informacija i bilježenja promjena. Također ovom suradnjom dobivamo preporuke kako djetetu s takvim teškoćama omogućiti što kvalitetniji boravak u dječjem vrtiću s tendencijom stvaranja uvjeta koji bi poboljšali stanje djeteta.

Ukoliko se dogodi da odgajatelj tijekom boravka nekog djeteta zamijeti odstupanja tog  djeteta od standardnih stupnjeva razvoja za dob ili odgojnu skupinu, o tome obavijesti pedagoga i ravnateljicu te se nakon toga kontaktira roditelje kojima se savjetuje da potraže savjet ili pomoć prvo od svojeg liječnika/pedijatra, a zatim i stručnjaka.

Spektar zamijećenih teškoća se kreće od govorno – slušnih, preko vizualnih, kroničnih oboljenja do intelektualnih teškoća.

Djeca su uključena u redovne odgojne skupine. Programi tih odgojnih skupina su inkluzivno koncipirani, s ciljem da se u jednom odgojno obrazovnom programu s uspjehom okupe različita djeca.

I za djecu s teškoćama u razvoju i djecu s posebnim odgojnim potrebama primjenjuje se pristup individualiziranog odgojno obrazovnog rada, usmjerenog na dijete.

Osim toga, djeca s teškoćama u razvoju i posebnim odgojnim potrebama obuhvaćena su individualnim rehabilitacijskim radom i izvan Vrtića.

U posljednje vrijeme je jako zapažen porast broja djece s govorno slušnim teškoćama koji se može pripisati pasivnoj izloženosti djece „hladnim“ elektronskim medijima u obliku privlačnih uređaja kao što su računala, prijenosnici, pametni telefoni, televizijski prijemnici…

Teškoće u govoru se pojavljuju već pri početku razvoja govora u jasličkoj dobi, a evidentne i otežavajuće za djecu postaju odmah potom. U cilju poboljšanja ove situacije, pokušavamo u suradnji s lokalnom samoupravom organizirati suradnju sa stručnim suradnikom logopedom.

Kako bismo rehabilitacijski pristup u Vrtiću više pospješili i unaprijedili pristup odgojitelja u takvim integriranim skupinama, pokušat ćemo tražiti pomoć kroz honorarnu suradnju s dječjim ili razvojnim psihologom u ovoj pedagoškoj godini.

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE

5.1 CILJ

Podizanje razine kompetentnosti stručno odgojnih radnika u primjeni stručnih znanja i tehnika u radu s djecom

 

5.2 BITNE ZADAĆE:

 

 1. Priprema odgajatelja pripravnika – volontera za polaganje stručnog ispita prema Programu stažiranja
 2. Unapređivanje znanja i vještina za prepoznavanje razvojnih potreba djece
 3. Poznavanje načela odgoja za ljudska prava i osposobljavanje za njihovu primjenu u radu s djecom
 4. Razvijanje i jačanje komunikacijskih vještina potrebnih za rad s djecom i odraslima
 5. Rad na projektima kao suvremeni vid odgojno obrazovnog rada u dječjim vrtićima, organizacija prezentacija, rasprava i evaluacija projekata koji se provode u odgojnim skupinama.
 6. Priprema odgajatelja za napredovanje  u struci i promicanje u položajno zvanje odgajatelj-mentor.
 7. Upoznavanje s procesom stvaranja specifičnog kurikuluma vrtića
 8. Pratiti koji se novi izazovi, zapreke, inovacije pojavljuju na području odgojno obrazovnog rada u dječjim vrtićima.

 

Za stvaranje programa stručnog usavršavanja potrebno je osigurati odgovarajuće uvjete:

 

 • Stručnu literaturu
 • Odlazak na stručne skupove
 • Suradnja s odgojiteljima i stručnih suradnika iz okolnih mjesta (Ivanić Grad, Križ)
 • Usavršavanje bit će izvršeno individualno i kolektivno.

 

5.3 INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

Odgojitelj procjenjuje svoje potrebe. U tom vidu odgojitelj ima slobodan izbor o vremenskom trajanju, kao i o izboru mjesta usavršavanja.

Individualno stručno usavršavanje planiramo realizirati putem odlazaka na stručne seminare u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i kao individualno proučavanje literatur

Tablica 18. Tema kojom će se odgajatelj baviti ovisi o odgojnoj skupinu i potrebama djece:

 

Odgajatelj

Područja i  teme stručnog usavršavanja

Lidija Družinec

Jačanje ključnih kompetencija djeteta u odgoju i obrazovanju

Minja Jelić

Jačanje kompetencija odgajatelja u području umjetničke, plesne pedagogije

Ekologija

Očuvanje baštine

Ljerka Markuš

Kurikulum za jaslice

Učenje djece jasličke dobi

Jasmina Šinjor Štajdohar

Razvoj osobnosti

 

Jelena Marković

Rad s djecom s teškoćama u razvoju

Morena Sadiković

Rad s djecom s teškoćama u razvoju

Jelena Rajković

Igra djece jasličke dobi

Igre mozgalice

Nikolina Petrak

 

Stvaranje prepoznatljivog kurikuluma u ustanovi ranog i predškolskog odgoja

NTC sustav učenja

Rano učenje stranog jezika

 

Martina Filipović

Građanske kompetencije u demokratskom i digitalnom okruženju

 

Marina Filipović

Vrijednosti tradicijske kulture u svakodnevnom odgojno obrazovnom radu

Rad s djecom s teškoćama u razvoju

Zoran Buhač

NTC sustav učenja

Romana Kesegić

Dramsko scensko izražavanje djece

Uloga kutke u odgoju djeteta

Razvoj socijalnih vještina

Katarina Bilandžić

Odgoj u vjeri

Rano učenje stranog jezika

Poticanje razvoja kreativnosti kod djece

Rješavanje konkretnih problemskih situacija između djece, roditelja

Antonela Keškić

Unapređivanje znanja i vještina za prepoznavanje razvojnih potreba djece

 

U svrhu što bolje osposobljenosti odgojnih radnika smatramo da je individualno usavršavanje najbolji način rada na sebi na ovakvom radnom mjestu o kojem se u posljednje vrijeme govori kao mjestu s čestom pojavom „burnout“ sindroma. Kako bi svi zaposleni u vrtiću imali pristupačne izvore znanja koji će njihove profesionalne kompetencije podići na višu razinu razumijevanja i djelovanja, smatramo da je jako važno nabavljati recentnu literaturu s varijetetom suvremenih spoznaja među kojima svaki radnik vrtića može pronaći ono što odgovara njegovim individualnim interesima.

Popis literature od koje bi barem dio valjalo nabaviti tijekom ove pedagoške godine. Neke su knjige najnovije, dok ima i jako kvalitetnih naslova starijeg datuma koje se prije propustilo nabaviti:

 

5.4  KOLEKTIVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

Tijekom kolektivnog stručnog usavršavanja ćemo se  baviti obradom i evaluacijom projekata na kojima se radi u odgojnim skupinama što će biti od koristi u usavršavanju samoprocjene rada, ali i unapređivanju vlastite individualne prakse. Kolektivno stručno usavršavanje putem održavanja stručnih aktiva s posebnim naglaskom na pojedinu tematiku i problematiku vezanu uz odgojno obrazovni rad, prezentaciju projekata i slično.

Organizacija i sudjelovanje na unutar vrtićkim seminarima koji će se održavati u susjednim dječjim vrtićima kao i u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

Također ćemo pokušati organizirati kolektivno stručno usavršavanje na razini ustanove s vanjskim predavačima iz drugih odgojno-obrazovnih ustanova.

 

6. SURADNJA S RODITELJIMA

 

6.1 CILJ

Pomoć i potpora roditeljima u kontinuiranom procesu odgoja djece kao i uključivanje u kreiranje i realizaciju rada vrtića.

 

6.2 BITNE ZADAĆE

 • Uspostavljanje partnerskog odnosa sa roditeljima.
 • Utvrđivanje zajedničke suodgovornost za odgoj i obrazovanje djeteta, kako je jednako bitno ono što se događa u vrtiću kao i ono što se događa u djetetovu domu.
 • Stalna komunikacija sa roditeljima (individualni razgovori) u kojima roditelj dobije bolju sliku svega što se odnosi na njegovo dijete, bolje upoznaje funkcioniranje vrtića i uvjete u kojima boravi njegovo dijete.
 • Kutić za roditelje opremiti na način da sadrži sva potrebita izvješća o postignućima djece, životu i radu skupine.
 • Upućivati roditelje i na druge vidove komunikacije s vrtićom: individualni razgovori, tematski roditeljski sastanci, internetska stranica vrtića.
 • Raditi na daljnjem osvještavanju kako u Upravnom vijeću vrtića također djeluje i predstavnik roditelja kojemu se mogu obratiti ukoliko žele ostati anonimni ili žele prenijeti svoju poruku na višu razinu upravljanja.
 • U suradnji s roditeljima organizirati krajem pedagoške godine proces samovrednovanja ustanove putem ispunjavanja anketa. U ovoj pedagoškoj godini motivirati roditelje u većem broju na sudjelovanje.

 

Oblici suradnje i planirani sadržaji u pedagoškoj godini 2016. / 2017.

 

 • Individualni inicijalni razgovori s roditeljima novoupisane djece
 • Roditeljski sastanci – upoznavanje roditelja s planom i programom rada
 • Komunikacijski roditeljski sastanci
 • Upoznavanje roditelja s posebnim programima i aktivnostima
 • Izleti s roditeljima

 

Zajedničke aktivnosti roditelja i djece

 

 • Uključivanje roditelja u realizaciju programa u razdoblju prilagodbe
 • Aktivno ili pasivno sudjelovanje u pojedinim segmentima odgojno – obrazovnog rada
 • Rad na projektima
 • Prikupljanje pedagoški neoblikovanog materijala
 • Podupirati međusobnu suradnju roditelja, te njihovo aktivno sudjelovanje na raznim vrtićkim događanjima tijekom pedagoške godine, kao što su Projektni dan, Božićne i druge blagdanske svečanosti

 

U „Centrima za roditelje“ mogu se naći razne korisne informacije vezane za rad odgojne skupine i za pojedino dijete:

 

 • Programsko informativni sadržaji
 • Određeni sadržaji iz orijentacijskih tjednih i dnevnih planova
 • Plakati, podsjetnici
 • Dječji radovi
 • Dječje izjave zvane „Iskrice“

 

Roditelji mogu svojim sugestijama, komentarima i kritikama nadopunjavati i sami osmišljavati centar za roditelje, te tako odgojitelji mogu dobiti povratnu informaciju od njih.

Roditelji se mogu najaviti na individualne konzultacije kad god osjete potrebu za tim.

 

7. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA

 

Tablica 19. Oblici i planirana suradnja s vanjskim institucijama

 

ORGANIZACIJA

CILJEVI I ZADACI SURADNJE

 

NOSITELJ SURADNJE

VRIJEME PROVOĐENJA

 

Ministarstvo prosvjete i športa – Odjel za predškolski odjel

Agencija za odgoj i obrazovanje

 

 

Kontinuirana suradnja radi               unapređivanja njege, odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta

 

Praćenje i primjena zakonske regulative.

 

Što kvalitetnija primjena Nacionalnog (okvirnog) kurikuluma

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

 • Zdtavstveni voditelj

 

 • Odgojiteljice

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

 

Županijski ured za prosvjetu i šport

 

 

 

Kontinuirana suradnja u svezi rješavanja problematike financiranja ustanove provođenja zakonskih obveza

 

 • Ravnateljica

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Općina Kloštar Ivanić

 

 

 

Analiza materijalnog položaja ustanove.

 

Osiguravanje sredstava za investiciono održavanje i popravke

 

Financiranje predškolskog odgoja u svim segmentima

 

 • Ravnateljica

 

 • Osnivač Općina Kloštar Ivanić

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Odbor za kulturu općine Kloštar Ivanić

 

 

 

Obilježavanje i sudjelovanje u obilježavanju društvenih događaja na području općine.

 

Suradnja u ekološko – etnološkoj orijentaciji pri realizaciji vrtićkih projekata.

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Predsjednik odbora za kulturu

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Župni ured Kloštar Ivanić

 

Obilježavanje vjerskih blagadana, kako u Vrtiću, tako i izvan njega.

 

Suradnja u ekološko – etnološkoj orijentaciji pri realizaciji vrtićkih projekata.

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Župnik

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Osnovna škola „Braće Radić“

Kloštar Ivanić

 

Realizacija zajedničkih aktivnosti starije skupine s budućim učiteljima

 

Razmjena iskustava na relaciji učitelj – odgojitelj

 

Upoznavanje osnovne škole kao institucije budućeg odgojno obrazovnog rada s djecom

 

Suradnja sa stručnim timom osnovne škole prilikom testiranja školskih obveznika

 

 

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

 • Školski pedagog

 

 • Učitelji osnovne škole

 

 • Odgojiteljice

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Knjižnica i čitaonica Kloštar Ivanić

 

 

Organizacija posjeta tijekom Mjeseca knjige

 

Sudjelovanje u organizaciji većih manifestacija

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

 • Odgojiteljice

*tijekom cijele pedagoške godine

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

 

 

Pravovremeno interveniranje u slučaju identifikacije negativnih promjena u djetetovoj obitelji

 

 

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Policijska postaja Ivanić Grad

 

 

Suradnja s kvartovskim policajcem radi održavanja sigurnosti vrtića.

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Dom zdravlja Ivanić Grad

 

 

 

 

 

 

 

Nastavak suradnje s epidemiološkom službom radi ostvarivanja higijenskog maksimuma nužnog za ispravan rad vrtića

 

Kod pojave sezonskih i zaraznih bolesti ostvariti bolju suradnju za prevenciju, edukaciju i liječenje istih

 

 

 

 • Ravnateljica
 • Zdravstvena voditeljica
 • Odgojiteljice
 • Drugi uposleni

 

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Mjesni odbori Općine Kloštar Ivanić

 

 

 

Suradnja pri realizaciji raznih aktivnosti koje organizira dječji vrtić

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Odgojiteljice

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Caritas Kloštar Ivanić

 

 

Zajednička druženja djece

Zajednički posjeti i kazališne predstave.

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Odgojiteljice
 • Voditelj Caritasa

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Obiteljski radio Ivanić Grad

„Otok  Ivanić“ -

lokalne novine

Drugi mediji

 

Obavještavati javnost o aktivnostima, projektima i odgojno obrazovnom radu u dječjem vrtiću

 

Radijske obavijesti o važnijim događanjima u dječjem vrtiću

Ostvariti suradnju s medijima koji kroz svoj program promiču ekološke, etnološke vrijednosti

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Odgojiteljice

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Dječji vrtić Križ

Dječji vrtić Ivanić-Grad

 

 

Suradnja pri razmjeni iskustava, održavanje seminara

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Odgojiteljice

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Tablica 20. Popis važnih datuma za obilježavanje u odgojno obrazovnom radu od kojih

ćemo većinu na neki način obilježiti s obzirom na interes i dob djece

 

 

10. rujan – Hrvatski olimpijski dan

16. rujan – Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

24. rujan – Svjetski dan školskog mlijeka

26. rujan – Svjetski dan oceana, mora, rijeka i jezera

1. listopad – Međunarodni dan glazbe

1. listopad – 31. listopad – Dani kruha

3. listopad – međunarodni dan djeteta

3. listopad – 9. listopad. – Dječji tjedan

12. listopad – Dan kruha

15. listopad – Svjetski dan pješačenja

16. listopad – svjetski dan hrane

20. listopad – Svjetski dan jabuke

28. listopad – Svjetski dan crtanog filma

1. studeni – Svi sveti

19. studeni – svjetski dan prevencije zlostavljanja djece

20. studeni – sveopći dječji dan

3. prosinac – Međunarodni dan osoba s invaliditetom

6. prosinac – Sveti Nikola

8. – 15. Prosinac – Tjedan solidarnosti

10. prosinac – Dan ljudskih prava

24. prosinac – Badnjak

25. prosinac – Božić

26. prosinac – Štefanje

1. siječanj – Nova godina

6. siječanj – Bogojavljanje Sveta tri kralja

2. veljače – Dan zaštite močvara

24. veljače – Fašnik (poklade)

25. veljače – Dan protiv nasilja u obrazovnim ustanovama „Dan ružičastih majica“

3. ožujak – Dan sunca

6. ožujak – Dan logopedije

20. ožujak – svjetski dan zaštite šuma, Međunarodni dan kazališta za djecu, Međunarodni dan sreće

21. ožujak – Dan šuma

27. ožujak – Dan akcije protiv prometa

1. travanj – Dan smijeha

2. travanj – Međunarodni dan dječje knjige

7. travanj – Svjetski dan zdravlja

10. travanj – Dan pješačenja u školu

16. travanj – Uskrs

17. travanj – Uskrsni ponedjeljak

22. travanj – Dan planeta Zemlje, Dan hrvatske knjige

26. travanj – Dan obnovljivih izvora energije

1. svibanj – Praznik rada

8. svibanj – Dan Crvenog križa

15. svibanj – Međunarodni dan obitelji, Dan akcije za klimu

22. svibanj – Dan biološke raznolikosti

27. svibanj – Međunarodni dan sporta

1. lipanj – Svjetski dan roditelja

4. lipanj – Tijelovo, Međunarodni dan nedužne djece žrtava rata

5. lipanj – Svjetski dan zaštite čovjekove okoline

12. lipanj – Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada

22. lipanj – Dan antifašističke borbe

24. lipanj – Dan općine Kloštar Ivanić

25. lipanj – Dan državnosti

16. srpanj – Dan stabla

30. srpanj – Međunarodni dan prijateljstva

28. srpanj – Dan zaštite prirode

5. kolovoz – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja

10. kolovoz  - Međunarodni dan darovite djece

13. kolovoz – Međunarodni dan ljevaka

15. kolovoz – Velika gospa

 

8. VREDNOVANJE I FINANCIRANJE PROGRAMA

Sredstva za financiranje programa osigurana su:

 

 • Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta u programu predškole i integraciji djece s teškoćama u razvoju i manjinama u redovan program
 • Proračunska sredstva Općine Kloštar Ivanić
 • Naplatom od roditelja-korisnika sukladno cijeni programa prema odluci Osnivača
 • Drugim sredstvima, Zakonom dopuštenih izvora
 • Donacijama

 

Predviđeni troškovi programa obuhvaćaju:

 

 • Redovito poslovanje vrtića
 • Nabavu i održavanje sredstava za rad
 • Održavanje čistoće prostora i opreme
 • Plaće zaposlenika
 • Naknadu radnicima za provođenje kraćih i posebnih programa
 • Naknadu troškova za individualno stručno usavršavanje
 • Drugi redoviti i izvanredni troškovi i za potrebe unapređivanje i provođenje programa

Vrednovanje programa se provodi na više razina.

 

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić je već četvrtu godinu u drugom ciklusu vanjskog vrednovanja predškolskih ustanova organiziranom od strane Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje odgoja i obrazovanja.

 

Važno je istaknuti da krajem svake pedagoške godine provodimo proces vrednovanja od strane roditelja koji ispunjavanjem upitnika o kvaliteti boravka djece  u dječjem vrtiću i drugim čimbenicima koji utječu na njihovu percepciju vrtića daju ocjenu o uvjetima i radu.

Ta se ocjena iz godine u godinu sve pretvara u ocjenu realnog stanja čijem u dobivanju utječu mnogi faktori kojih su roditelji svjesni, ali na koje nekad treba upozoriti.

U početku ovakvog načina vrednovanja ocjene nisu bile realne i bile su pretjerane u svojoj vrijednosti dok sada postaju sve točniji pokazatelji stvarnog stanja.

 

Osim toga, svaki je odgajatelj ispunjavanjem formulara godišnjeg izvješća za skupinu u mogućnosti vrednovati vlastiti rad, ako i rad drugih, ustrojstva, materijalnih uvjeta i slično. Interno vrednovanje također provodimo na sjednicama odgajateljskih vijeća.

 

U suradnji s Osnivačem, a između ostalog i kroz rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, dobivamo priliku za nekim oblikom vanjskog vrednovanja rada i djelovanja vrtića.

 

9.1 PROGRAM RADA RAVNATELJICE

 

 

Lokacije :

 

*  centralni vrtić u ulici Naftapliska 23/a

*   područni vrtić Livada na Trgu Sv. Ivana 1 (dvorište Pučkog doma )

 

 

Broj odgojnih skupina :

 

u  redovnom programu          6

u  programu predškole           2

 

Broj djece :

 

u redovnom programu     127

u programu predškole      34

 

Broj radnika :

 

na neodređeno vrijeme   19

na određeno vrijeme        1/2

 

 

 

Godišnje zaduženje sati rada:

 

Ukupna godišnja obaveza :   2080

Godišnji odmor :                      240

Godišnje zaduženje                1840

 

Radno vrijeme ravnatelja  iznosi 40 sati  tjedno i  to :

 

-    u ustanovi :                                                     30 sati

-   van ustanove  na poslovima stručnog usavršavanja i

drugim poslovima predviđenim planom :        10 sati

Područje rada ravnateljice

 • Planiranje i programiranje:

 • Ustroj i organizacija rada
 • Materijalni uvjeti rada
 • Financijsko poslovanje

 • Odgojno obrazovni proces :

 • U odnosu na stručne suradnike
 • U odnosu na odgojitelje
 • U odnosu na roditelje
 • U odnosu  na dijete
 • Projekti
 • Valorizacija

 • Stručno usavršavanje
 • Društvena sredina
 • Bitne zadaće

 

Unapređenje kvalitete života djece i odraslih prema suvremenim spoznajama teorije i napredne prakse predškolskog odgoja kroz :

 

-          primjenu temeljnih načela nacionalnog programa za ljudska prava

-          doprinos vlastitim  radom  brizi za mlade naraštaje Općine i šire zajednice

-          kontinuiranu brigu o dječjim potrebama, zdravlju, kvalitetnoj prehrani, odmoru

-          učiniti Vrtić mjestom kreativnog i stručno kompetentnog djelovanja

-          pripremu svih potrebnih aktivnosti za obilježavanje Dana Vrtića, kao i izradbu prigodnog časopisa „Proljeće“ za što je potrebno osigurati donacije i financijska sredstva

Tablica 21: Godišnji orijentacijski plan rada

PODRUČJE     RADA

Planirani sati

Realizacija

1.Planiranje i programiranje

700

2.Odgojno obrazovni proces

660

3.Stručno usavršavanje

140

4.Društvena sredina

340

UKUPNO SATI :

1840

Tablica 22: Izvedbeni plan rada ravnateljice

PODRUČJE RADA

POSLOVI I ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

 

1.PLANIRANJE I PROGRAMIRANJ.

1.1.   Ustroj i organizacija rada

 

1.1.

- Izrada Godišnjeg plana Vrtića

- Izrada operativnog plana rada   ravnatelja

- Organizacija radnog vremena u skladu s potrebama roditelja

- Prijedlog organizacije dnevnih aktivnosti u svim procesima rada

- Pravovremeno racionalno i efikasno rješavanje kadrovske organizacije u svim procesima rada

-Organizacija godišnjih odmora svih radnika uz osiguranje dobre ljetne organizacije po potrebi roditelja

- Praćenje iskorištenosti radnog vremena i satnice odgojitelja

- Kontinuirano praćenje iskorištenosti kapaciteta u odgojnim skupinama,upisi djece tijekom godine

- Organizacija programa predškole u Općini Kloštar Ivanić

- Sudjelovanje u organizaciji kraćih programa u Vrtiću

- Organizacija,priprema i prijem djece za iduću pedagošku godinu

 

- Priprema i sudjelovanje u plenarnim roditeljskim sastancima

- Raspored djece po odgojnim skupinama

- Raspored odgojitelja po objektima i skupinama – radni odnosi

- Kontinuirano praćenje izvršavanja radnih obaveza svih radnika u svim procesima rada

 

 

-Ravn.,str.sur.

-Ravnatelj

 

-Ravn.,str.sur.

 

-Ravn.,str.sur., voditelji

-Ravnatelj

 

 

-Rvnatelj

 

 

-Ravn.,str.sur.,

voditelji

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj,

pedagog

-Ravnatelj,

pedagog, zdravstveni voditelj

-Ravnatelj i pedagog

-Ravnatelj i pedagog

-Ravnatelj i pedagog

-Ravnatelj

 

 

 

-Rujan

-Rujan

 

-Rujan

 

-Rujan kontinuirano-Tijekom god.

 

-Travanj i      svibanj

 

-Tijekom god.

-Tijekom god.

 

-Rujan,

listopad

-Rujan,

listopad

-Svibanj

 

 

-Svibanj,  lipanj

-Lipanj

 

-Srpanj

 

-Tijekom godine

 

UKUPNO 1.1. :

 

 

 

350

PODRUČJE RADA

POSLOVI I ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

1.2.Materijalni uvjeti rada

1.3.Financijsko poslovanje

1.2.

- Inicirati,organizirati i kontrolirati izvođenja radova na sanaciji objekata,osnovnim sredstvima,instalacijama i sitnom inventaru

- Pravovremeno izvršiti ispitivanje rada svih instalacija u objektima te postrojenjima u kuhinjama, praonicama i kotlovnicama

- Izvršiti kupnju nove opreme u centralnom objektu

- Izvršiti sanaciju,krečenje i uređenje zidova u područnom objektu

 

 

- Inicirati izvedbu plana i analize protupožarne zaštite sa svim djelatnicima – vježba – Odgajatelji volonteri

- Inicirati održavanje i obogaćivanje igrališta u suradnji s Općinom u centralnom i područnom vrtiću

- Redovno tekuće održavanje objekata i opreme

1.3.

- Kreiranje financijskog plana Vrtića te kontinuirano praćenje financijske situacije

- Kontrola uplate roditelja

- Praćenje potrošnje u nabavi živežnih namirnica i sredstava za čišćenje i dezinfekciju

- Kontinuirana suradnja sa Upravnim odjelom Općine u ostvarivanju organizacijskih,programskih i financijskih potreba Vrtića

- Izvršiti javnu nabavu i bagatelnu nabavu

- Investicija – Ishođenje donacija za ostvarivanje potreba djece kao i za izdavanje vrtićkog časopisa „Proljeće

-Svakodnevni dogovori vezani za dogradnju novog objekta ( načelnik,arhitekti )“

 

 

-Ravnatelj,

vanjski surad.

 

 

-Ravnatelj,

Administrativno računovodstveni referent,

vanjski suradnik

 

-Ravnatelj,

Administrativno računovodstveni referent

 

 

-Ravnatelj,

,izv.rad

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj,

Načelnik općine

 

Upravni odjel

-Ravnatelj,

Administrativno računovodstveni referent

-Ravnatelj,

vanski sur.

 

-Ravnatelj,

 

 

-Ravnatelj,

 

-Ravnatelj

Administrativno računovodstveni referent ravnatelj

-Ravnatelj

-Ravnatelj,

zdravst.vodit.

 

-Ravnatelj,

Načelnik općine,

Administrativno računovodstveni referent

 

-Tijekom god.

 

 

 

-Tijekom god.

 

 

-Ožujak

 

-Veljača

 

 

-Srpanj,

kolovoz

 

-Veljača

 

 

-Veljača

 

-Ožujak,

travanj

 

-Tijekom god.

-Siječanj

 

 

-Tijekom god.

-Tijekom god.

 

 

-Tijekom god.

 

-Tijekom god.

 

 

-Tijekom god.

UKUPNO 1.2.-1.3.:

350

PODRUČJE RADA

POSLOVI I ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

2.ODGOJNO OBRAZOVNI PROCES

2.1. U odnosu  na stručne suradnike

2.2.U odnosu  na odgojitelje

2.3.U  odnosu  na roditelje

2.4.U odnosu  na dijete

2.1.

-Pripreme za provođenje odgojno obrazovnog procesa kroz sjednice Stručnog tima /ST/

-Dogovor po bitnim zadaćama pojedinačno svaki član ST u svom području i zajedničke zadaće ST

-Redovno sazivanje sjednica u cilju dogovora,podjele zadaća i tjedne valorizacije rada u odnosu na dijete,odgojitelja,roditelja,područje rada ili projekt

-Priprema,podjela uloga i pojedinačnih zadaća u obilježavanju Dana vrtića

-Sudjelovanje u organiziranju i održavanju Stručnih aktiva

2.2.

-Kontinuirano dogovaranje o organizaciji rada na objektima i potrebnim zamjenama za odsutne odgojitelje

-Točno i pravovremeno informiranje o događajima i potrebama pojedinog djeteta,roditelja,skupine,objekta

-Organizacija odgojiteljskih vijeća,seminara,aktiva,radionica

-Praćenje sudjelovanja odgojitelja na istim

- Uvođenje odgajatelja volontera pripravnika u rad

2.3.

-Pomoć odgojiteljima u suradnji s roditeljima

-Razgovor s roditeljima na njihov zahtjev

-Prisustvovanje i aktivno učešće na roditeljskim sastancima odgojnih skupina

-Priprema i učešće u plenarnim roditeljskim sastancima

-Poticanje na uključivanje roditelja u odgojno obrazovni proces i u sva zbivanja u Vrtiću

2.4.

-Podrška odgojitelju i roditelju u odgoju djeteta i izboru programa

-Redoviti obilazak svih objekata i odgojnih skupina

-Kontinuirana briga o dječjim potrebama: zdravlju,prehrani i individualizaciji dnevnog  ritma

- Uvođenje novih namirnica u jelovnik

- Kontinuirana briga o primjeni i zaštiti temeljnih načela nacionalnog programa o zaštiti prava djeteta

 

 

-pedagog

 

 

-Ravnatelj, pedagog

-Ravnatelj,  pedagog

 

 

-Ravnatelj,  stručni suradnici

 

 

-Ravnatelj,   odgojitelji

 

 

-Odgojitelji

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj,    pedagog

-Ravnatelj,   roditelji

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj,   stručni sur.

 

-Ravnatelj,   stručni sur.

-Tjedno

 

 

-Tjedno

 

 

-Tjedno

 

 

 

 

-Veljača,

ožujak

-Prema planu

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

-Prema planu

-Kontinuir.   tijekom god.

 

-Kontinuir.  tijekom god.

-Po potrebi

 

-Prema planu odgojitelja i str. suradnika

 

- Lipanj

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

 

-Kontinuir.   tijekom god.

-Tjedno

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

-Kontinuir.   tijekom god.

 

UKUPNO 2.1.-2.4.:

 

460

PODRUČJE RADA

POSLOVI  I  ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

2.5.Projekti

2.6.Valorizacija

2.5.

-Poticati,dati podršku i osigurati organizacijske i materijalne uvjete rada za izvođenje pojedinih projekata

-Uključivati se u timski rad na organizaciji i izvedbi programa i drugih aktivnosti za obilježavanje Dana Vrtića 21. ožujka

-Podupirati i pratiti posebne programe i projekte/adaptacija,priprema za školu/

-Sudjelovanje u raspoređivanju u odgojne skupine i pomoć u izvođenju programa s djecom s posebnim potrebama integriranom u redovni program

 

2.6.

-Tjedna,mjesečna i godišnja valorizacija rada pojedinih procesa rada i ustanove u cjelini

-Procjena rada po objektima,odgojnim skupinama,pojedinim procesima rada i rada pojedinca i njihov utjecaj na ukupan rad Vrtića

 

-Tjedna,mjesečna i godišnja valorizacija vlastitog rada

 

 

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj,    pedagog  i ostali zaposl.

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj,   pedagog

 

 

 

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj

 

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

-Kontinuir. tijekom god.

 

-Veljača,

ožujak

 

 

-Kontinuir.  tijekom god.

-Kontinuir. tijekom god.

 

 

 

 

 

-Tjedno,     mjesečno,   godišnje

-Kontinuir.  tijekom god.

 

-Po potrebi

 

-Tjedno,    mjesečno,  godišnje

UKUPNO 2.5-2.6.:

200

3.STRUČNO USAVRŠAVANJE

3.

-Sudjelovanje na svim oblicima stručnog usavršavanja prema Katalogu stručnih skupova Ministarstva prosvjete i športa

-Osigurati odgojnim djelatnicima i stručnim suradnicima da se kontinuirano stručno usavršavaju u i van Vrtića

 

 

-Pratiti izlazak i redovito vršiti  nabavu nove stručne literature

-Individualno se usavršavati kroz čitanje stručne literature i periodike,te na isto poticati odgojitelje i stručne suradnike

 

-Ravnatelj

 

 

 

-Ravnatelj

 

 

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

-Kontinuir. tijekom god.

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

-Kontinuir.

 

 

-Kontinuir. tijekom god.

 

UKUPNO 3. :

140

PODRUČJE RADA

POSLOVI  I  ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

4. SURADNJA S    DRUŠTVENOM   SREDINOM

4.

-Suradnja sa stručnim ustanovama :

Ministarstvo prosvjete i športa – Agencija za odgoj  i obrazovanje,

Općina Kloštar Ivanić, Županijski ured za društvene djelatnosti Ivanić Grad

Učiteljski fakultet,

Predškolske ustanove u RH i dr.

-Suradnja s društvenim čimbenicima u cilju obogaćivanja odgojno obrazovnog rada :

Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad, Muzej Ivanić-Grad, Knjižnica Kloštar Ivanić,Turistička zajednica,

Osnovne škole,Policija i dr.

-Sudjelovanje u pripremi sjednica i provođenje odluka Upravnog vijeća Vrtića

 

 

 

 

 

-Ravnatelj i predstavnici navedenih ustanova

 

 

 

 

 

-Ravnatelj i suradnici

 

 

 

 

-Ravnatelj i   Upravno vijeće Vrtića

-Kontinuir.  tijekom godine

 

 

 

 

 

 

-Kontinuir.   tijekom godine

 

 

 

-Kontinuir.  tijekom godine

UKUPNO 4. :

 

340

GOD. SATI RADA:

 

1840

 

 

9.2 PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA

 

Organizacija rada pedagoga

 

Lokacije: Naftaplinska bb – centralni objekt

Trg Svetog Ivana 1 – područni objekt

 

Broj odgojnih skupina: 6 skupina redovnog programa

2 skupine predškole

 

Broj djece: 127 u redovnom programu

34 u predškoli

 

Zaduženje sati radnika na poslovima pedagoga u vrtiću za drugu polovicu pedagoške 2016./ 2017. godiine u kvoti od punog radnog vremena iznosi:

 

Broj radnih dana:                          253 dana

Zaduženje za rad:                         2080 sati

 

Radno vrijeme pedagoga iznosi 40 sati tjedno i to:

 

35 sati u ustanovi

5 sati izvan ustanove (na poslovima stručnog usavršavanja i drugim poslovima predviđenim planom)

 

Orijentacijski raspored rada:

 

1. Rad s djecom                                        356  sati

2. Rad s roditeljima                                  376  sati

3. Rad s odgojiteljima                             1132 sati

4. Suardnja s društvenom sredinom          80  sati

5. Rad u stručnom timu                             80  sati

 

 

Bitne zadaće plana i programa rada pedagoga

 

 • Prepoznavanje i zadovoljenje primarnih dječjih potreba
  • dnevni odmor,
  • prehrana.
  • boravak

 

 • Podržavanje i stimulacija općeg razvoja djeteta u skladu s Nacionalnim programom odgoja i obrazovanja za ljudska prava

 

 

 • Primjena situacijskog pristupa u odgojno – obrazovnom radu,
  • oblikovanje stimulativne sredine za razvoj djece
  • potrebe djeteta postaviti kao ishodište kurikuluma, osnovom interakcije i stimulacije rasta i razvoja djeteta.

 

 • Partnerstvo vrtića, doma i škole u pripremi djeteta za polazak u školu
  • opće i specifične aktivnosti u godini pred polazak djeteta u školu,
  • partnerstvo s roditeljima u pripremama djeteta u školu.

Tablica 23: U odnosu na djecu

 

Rb.

Područje rada / Zadaci

Sati

Mjeseci

1.

 

Praćenje i zadovoljenje djetetovih potreba.

Primijeniti i koristiti u radu protokole Agencije i protokole vrtića o praćenju adaptacije.

Timski pristup u radu (ravnateljica, odgojiteljice, zdravstvena voditeljica i pedagog).

56

Lipanj

2.

 

Praćenje načina i uvjeta ostvarivanja dječjih prava u vrtiću.

Pozornost slobode u odlučivanju.

Prihavaćanje odgovornosti.

Timski pristup (odgojiteljice, pedagog)

 

40

Kroz razdoblje

3.

 

Praćenje i uvid u aktivnosti djeteta u nekim dijelovima dana i tjedna, ali i prostora (s obzirom na prostor u kojem boravi mješovita skupina).

Pratiti jutarnje i poslijepodnevne aktivnosti.

Pozornost na aktivnostima u vrijeme dnevnog odmora.

Praćenje ostvarivanja aktivnosti za djecu koja ne spavaju.

 

30

Kroz razdoblje

4.

 

Uvid u tjelesne aktivnosti djeteta u nekim dijelovima dana, tjedna te u određenim prostorima (mješovita skupina, srednja i starija skupina s asfaltnim igralištem).

Jutarnja tjelovježba.

Aktivnosti s djecom u vrijeme boravka na zraku.

Timski pristup (odgojiteljice, zdravstvena voditeljica, pedagog).

 

30

Ožujak

Travanj

Svibanj

 

5.

 

Praćenje igara i aktivnosti vezanih uz:

 • djetetove doživljaje o samom sebi,
 • samoodgovornosti vezane uz brigu o sebi,
 • vlastite postupke djece u komunikaciji s drugom djecom, a opet vezane uz samopouzdanje, odgovornosti i samostalnosti

(starije odgojne skupine i priprema djece za školu)

 

120

Kroz razdoblje

 

6.

 

Praćenje i uvid u aktivnosti i igre u koima se djeca usmjeravaju na pozitivno kontrolirano ponašanje

(starije odgojne skupine, prevencija rizičnog ponašanja)

Individualni rad s pojedinom djecom.

 

60

Kroz razdoblje

7.

 

Praćenje djetetova ponašanja tijekom njegove interakcije s drugom djecom i odraslim sudionicima odgojno – obrazovnog procesa.

(grupna dinamika)

Individualni rad po potrebi.

 

40

Kroz razdoblje

8.

 

Sudjelovanje u nabavi materijalnih sredstava nužnih za zadovoljenje djetetovih aktualnih, ali i trajnijih potreba.

(didakatički materijali potrebni za određenu dobnu skupinu, literatura (slikovnice)).

 

20

Kroz razdoblje

Ukupno sati:

 

 

 

1132

 

Tablica 24: U odnosu na roditelje

1.

 

Individualna suradnja s roditeljima koja je potaknuta s njihove strane, prijedlozi i primijedbe u odnosu na program realizacije.

 

60

Kroz razdoblje

2.

 

Sudjelovanje na roditeljskim sastancima odgojnih skupina kada to problemska situacija zatraži kao i sudjelovanje i informiranje roditelja na roditeljskom sastanku novoprimljene djece.

 

60

3.

 

Uključivanje roditelja u kreirenje i realizaciju dijela dijela programa u radu s djecom putem prijedloga, sugestija kao i planiranog sandučića povjerenja.

 

16

4.

 

Obavještavanje roditelja o događanjima dječjem vrtiću, ostvarivanju suradnje, prezentiranju problematike i sl. putem plakata, flyera ...

 

100

5.

 

Organizacija evaluativnih procesa koji bi pokazali razinu zadovoljstva uslugom dječjeg vrtića kod roditelja putem anketnih upitnika i sl.

 

40

6.

Priprema i sudjelovanje u inicijalnim razgovorima s roditeljima novoupisanje djece.

80

Ukupno sati:

376

Tablica 25: u odnosu na odgajatelje

1.

Sudjelovanje u odgojno – obrazovnom procesu praćenjem ostvarivanja planova i programa odgojno – obrazovnog rada.

160

Kroz razdoblje

2.

Organizirati za za odgajatelje mogućnost samoprocjene kroz anketne upitnike, individualne razgovore…

100

3.

Osmisliti, organizirati i sudjelovati u stručnim aktivima na razini ustanove na teme:

Komunikacija

Komunikacija s roditeljima

Samoprocjena rada i djelovanja

160

4.

Sudjelovanje, te izrada planova i programa za zajednička događanja, izlete, posjete i predstave.

Suradnja s putničkim agencijama, dječjim kazalištima…

120

5.

Praćenje interesa odgojitelja i pomaganje pri stvaranju novih materijalnih uvjeta za rad.

140

6.

Organizacija radionica za odgojitelje s temama koje po njihovu mišljenju i potrebi trebaju biti prezentirane na ovakav način.

140

7.

Sudjelovanje i pomoć u individualnom stručnom usavršavanju.

140

8.

Nabava nove stručne literature.

52

9.

Pomoć odgojiteljima  u funkcionalnom dokumentiranju događaja i stvaralaštva u odgojnoj skupini.

120

Ukupno sati:

1132

Tablica 26: u odnosu na društvenu sredinu

1.

Suradnja s dječjim vrtićima u Ivanić-Gradu i Križu.

12

Kroz razdoblje

2.

Suradnja s osnovnom školom „Stjepan Radić“ u Kloštar Ivaniću.

12

3.

Suradnja s Učiteljskom akademijom u Zagrebu i Petrinji.

8

4.

Suradnja s općinom Kloštar Ivanić.

20

5.

Suradnja s Gradskim društvom Crvenog Križa Ivanić-Grad, područna služba Kloštar Ivanić.

8

6.

Suradnja s drugim ustanovama koje se bave kulturno – prosvjetnim radom.

Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad.

Dječja knjižnica i čitaonica Ivanić-Grad.

Amatersko kazalište Križ.

KUD Kloštar Ivanić

Otok Ivanich

20

Ukupno sati:

80

 

Tablica 27: U odnosu na stručni tim i ravnateljicu

1.

Zajednički rad na definiranju primarnih zadaća rada vrtića i razradi plana i programa.

48

Kroz razdoblje

2.

Organizacija i suradnja u organizaciji obilježavanja važnih datuma za vrtić.

12

3.

Razmjena iskustava i znanja, stručna pomoć i podrška među članovima razvojne djelatnosti.

12

4.

Suradnja i pomoć pri prezentaciji tema i koje su vezane uz rad vrtića roditeljima i društvenoj okolini.

8

Ukupno sati:

80

 

 

 

 

9.3 PROGRAM RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE

 

 

U svom planu rada za pedagošku godinu 2016. / 2017.  razrađuje se plan organizacije njege, brige za tjelesni razvoj i zdravlje djece. Plan razrađuje nekoliko osnovnih područja rada; zadaci i poslovi, nositelji i suradnici, metode i postupci.

Zadaci kojima ćemo se ove godine posvetiti su:

 • Vođenje zdravstvene dokumentacije
 • Pravilna prehrana predškolskog djeteta, praćenje - kvalitativno i kvantitativno,
 • Kontinuirano praćenje provođenja higijensko-sanitarnih mjera- praćenje HACCAP sustava.

 

Tablica 28: Realizacija programa njege, odgoja i zaštite djece te praćenje njihova stanja

 

PODRUČJE

RADA

ZADACI I

POSLOVI

NOSITELJI  I

SURADNICI

PLANIRANO

1.Priprema za realizaciju programa ustanove

 

1.Izrada operativnog plana zdravstvene voditeljice

 

-ravnateljica

-bacc. sestrinstva

 

2.Realizacija programskih zadataka njege, odgoja i zaštite djecete praćenje njihovog stanja

 

 

1.Sudjelovanje na roditeljskim sastancima –individualni razgovori

 

2.Sudjelovanje u osiguranju materijalnih i organizacijskih uvjeta za odvijanje njege odgoja i zaštite djece

 

3.Sudjelovanje u nabavi i dopuni sredstava za prvu pomoć, dezinfekciju i zaštitu zdravlja

 

4.Rad na osiguravanju i unaprjeđivanju higijenskih uvjeta ustanove:

 

-nadzor nad sanitarno higijenskim uvjetima u

objektima: Centralni objekt Proljeće i Područni objekt Livada

 

-nadzor nad sanitarno higijenskim stanjem prostora za čuvanje i pripremu hrane;objekt i: Centralni objekt Proljeće i Područni objekt Livada

 

5.Procjena psihofizičkog razvoja i zdravlja djece,te provođenje preventivne zdravstvene zaštite.

 

-antropometrijska mjerenja u svim skupinama,te praćenje stanja uhranjenosti(izračuni relativne težine i percentila 1x godišnje)

 

-praćenje izostanaka djece, epidemiološke situacije te u vezi s tim poduzimanje odgovarajućih mjera

 

-poticati pravodobno i primjereno zadovoljavanje potreba djece za; napit-

kom, hranom, kretanjem    i odmorom.

 

6.Unapređivanje pravilne  prehrane djece

-sudjelovanje u izradi mjesečnih jelovnika prema postojećim normativima i novim preporukama,

 

-kontrola i uvođenje što kvalitetnijih namirnica u prehranu.

 

 

-ravnateljica

-bacc. sestrinstva

-odgajatelji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-bacc.sestrinstva

-odgojitelji

-liječnici pedijatrijskih ordinacija

-liječnica HES-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ravnateljica

-bacc.sestrinstva

-kuhari

-odgojitelji

 

-kontinuirano i prema potrebi tijekom cijele pedagoške godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Permanentno stručno usavršavanje zdravstvene voditeljice

 

1.Uključivanje u sve oblike stručnog usavršavanja u ustanovi,te izvan koji će biti dostupni(predavanja, aktivi, seminari…)

 

2.Stalno praćenje i proučavanje stručne literature s područja zdravstvene zaštite, prehrane,odgoja i dr.

 

-ravnatelj

-bacc.sestrinstva

-kontinuirano i prema potrebi tijekom cijele pedagoške godine

 

4.Vođenje zdravstvene dokumentacije

 

1.Vođenje evidencije-obvezne zdravstvene dokumentacije

 

-karton za svako dijete

 

-evidencija procijepljenosti

 

-evidencija pobola

 

-evidencija povreda

 

-evidencija antropometrijskih mjerenja

 

-evidencija o periodičnim zdravstvenim pregledima zaposlenika

 

-evidencija tečaja provedenog higijenskog minimuma

 

-vođenje osobne dokumentacije zdravstvene voditeljice

 

.bacc.sestrinstva

-kontinuirano i prema potrebi tijekom cijele pedagoške godine

 

5.Valorizacija ostvarenih programa

 

1.Godišnja analiza zdravstvenog stanja djece

 

2.Sudjelovanje u izradi godišnjeg izvješća ustanove

 

3.Izvješće o realizaciji plana i programa zdravstvene voditeljice.

 

bacc.sestrinstva

-lipanj 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godišnji plan i program sastavili:

 

Grozdana Jakovljević, ravnateljica

Zoran Buhač, pedagog

Renata Mucha, zdravstvena voditeljica

Nikolina Petrak i Katarina Bilandžić, rano učenje stranog jezika

Romana Kesegić, poseban dramsko-scenski program

Minja Jelić, eko-koordinator

Odgajateljice dječjeg vrtića