Godišnji plan i program rada za Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku 2019. / 2020. godinu

 

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ

PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA

 

DJEČJI  VRTIĆ  PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

ZA PEDAGOŠKU 2019. / 2020. GODINU

 

 

 

 

 

KLASA : 601/02-19-06/46

URBROJ : 238/14-78-19/01

 

Kloštar Ivanić                                                                                                Ravnateljica:

Rujan 2019.                                                                                             Grozdana Jakovljević

 

 

Temeljem članka  56.   stavka 2. statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, ravnateljica DV Proljeće Kloštar Ivanić dana 23. rujna 2019. godine na prvoj (1.) sjednici podnosi Odgajateljskom vijeću DV Proljeće Kloštar Ivanić Godišnji plan i program rada za 2019. / 2020. pedagošku godinu

Ravnateljica

Grozdana Jakovljević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temeljem članka 50.  Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić na prijedlog ravnateljice, a nakon prihvaćanja od strane Odgajateljskog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić prihvaća Godišnji plan i program rada za 2019. / 2020. pedagošku godinu. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić na dvadesetoj (20.) sjednici koja je održana 25. rujna 2019. godine usvojilo je Plan.

 

Predsjednik  Upravnog vijeća

Nenad Kukec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

OSOBNA KARTA USTANOVE.............................................................................................................4

VIZIJA I MISIJA DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ …………………………….5

1.      USTROJSTVO RADA ...................................................................... ................ ...........................6

1.1    BITNE ZADAĆE............................................................................................................................7

1.2    RADNICI ........................................................................................................................................7

1.3    RADNO VRIJEME ........................................................................................................................9

1.4    STRUKTURA GODIŠNJEG ZADUŽENJA ODGOJITELJA.....................................................13

1.5    STRUKTURA TJEDNOG ZADUŽENJA....................................................................................14

1.6    PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG MINIMUMA – PROGRAM PREDŠKOLE...........14

2.      MATERIJALNI UVJETI .............................................................................................................15

3.      BITNE ZADAĆE..........................................................................................................................16

3.1    RAD STRUČNIH TIJELA ...........................................................................................................17

3.2    PLAN RADA ODGOJITELJSKOG VIJEĆA...............................................................................17

3.3    PLAN RADA UPRAVNOG VIJEĆA..........................................................................................17

4.      ODGOJNO OBRAZOVNI RAD..................................................................................................18

4.1    PROGRAMI..................................................................................................................................18

4.2    SADRŽAJNE ODREDNICE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA ..........................................20

4.3    PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNI ASPEKTI ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA..20

4.4    PLANIRANJE...............................................................................................................................21

4.5    OBOGAĆIVANJE REDOVNOG PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA .......................22

4.5.1 RAD NA PROJEKTIMA……………………………………......................................................22

4.5.2 ODGOJNI ZDRAVSTVENO REKREATIVNI PROGRAMI…………………………………..26

4.5.3 KRAĆI PROGRAMI ....................................................................................................................27

4.5.3.1 RANO UČENJE STRANOG JEZIKA – ENGLESKI JEZIK………………………………...27

4.4.3.2 POSEBAN DRAMSKO SCENSKI PROGRAM …………………………………………….27

4.5.3.3.KRAĆI SPORTSKI PROGRAM……………………………………………………………27

4.5.4 AKTIVNOSTI ..............................................................................................................................28

4.6    DJEČJI VRTIĆ – GENERATOR DRUŠTVENOG ŽIVOTA DJECE I RODITELJA................28

4.7    UNAPREĐIVANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA ........................................................30

4.8    BORAVAK DJECE NA ZRAKU.................................................................................................31

5.      PLAN EKOLOŠKIH DJELOVANJA...........................................................................................32

5.1     PLAN RADA……………………………………………………………………………………32

6.       CJELOŽIVOTNO UČENJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH RADNIKA.........36

6.1    CILJ...............................................................................................................................................36

6.2    BITNE ZADAĆE: ........................................................................................................................36

6.3    INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE......................................................................36

6.4    KOLEKTIVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE ........................................................................39

7.      NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE ...................................................40

7.1    BITNE ZADAĆE..........................................................................................................................40

7.2    PLAN RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE …………………………...............................43

8.      INTEGRACIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I POSEBNIM ODGOJNIM

POTREBAMA..............................................................................................................................44

9.      SURADNJA S RODITELJIMA...................................................................................................45

9.1    CILJ...............................................................................................................................................45

9.2    BITNE ZADAĆE .........................................................................................................................45

10.    SURADNJA S USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA................................................................47

11.    FINANCIRANJE PROGRAMA ………………………………………………………………..51

12. IZVEDBENI  PLAN  I  PROGRAM  RADA  RAVNATELJICE…………………………...……52

12.1 PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA…………………...….59

12.2 PROGRAM RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE…………………………………………63

 

OSOBNA KARTA USTANOVE:

NAZIV USTANOVE: Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić

 

BROJ OBJEKATA:  2

Centralni objekt, Naftaplinska 23/a

Područni objekt Livada,Trg Sv.Ivana 1- program predškole u

prijepodnevnim satima.

 

 

KONTAKT: Tel: 01 2892 545

Fax.: 01 3899 006

Mob.: 099 807 71 49

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Web: www.djecjivrtic-proljece.hr

 

 

BROJ ODGOJNIH SKUPINA: 8 (2 jasličke, 6 vrtićkih) + predviđene su 2 skupine programa predškole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZIJA I MISIJA DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

Kao ustanova permanentno provodimo proces stvaranja zajedničke vizije i misije vrtića. U tom su procesu sudjelovali svi zaposleni u vrtiću koji su davali svoje prijedloge vizije, misije, vrijednosti i gesla vrtića. Na odgajateljskim vijećima smo  analizirali dobiveno i stvarali jedinstven smjerokaz za daljnji rad i razvoj naše ustanove. Na taj je način dobiveno slijedeće:

 

VIZIJA:

 

 

Vrtić  kao prostor u kojem se dijete osjeća sigurno i prihvaćeno, a stvoren prema europskim mjerilima i odgovarajućim energetskim certifikatima kao mjesto s neograničenim izvorima učenja kroz suvremenu didaktiku i mogućnosti razvoja putem različitih programa i aktivnosti.

 

MISIJA:

 

 

Stvarati pozitivno i poticajno prostorno, materijalno, socijalno, emocionalno okruženje koje će djeci dati potporu uz pomoć stručno osposobljenih odgajatelja, ekološke osviještenosti i lokalnog identiteta te sve potrebne uvjete za poželjan rast, razvoj i obrazovanje malog pojedinca u lokalnoj zajednici.

 

 

 

VRIJEDNOSTI

 

 

 

 • Tolerancija
 • Suradnja
 • Samostalnost
 • Stjecanje novih znanja i vještina
 • Komunikacija
 • Poštovanje
 • Odgovornost
 • Poticanje
 • Ustrajnost

 

GESLO

 

 

 

„Vrtić – inicijator društvenog života zajednice!“

 

 

 

 

 

 1. 1. USTROJSTVO RADA

 

 

Djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jest njega, odgoj, obrazovanje i zaštita djece rane i predškolske dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

 

U okviru djelatnosti naš vrtić organizira i provodi slijedeće programe:

 

 • Cjelodnevni primarni program odgoja, obrazovanja i zaštite predškolske djece

 

 • Minimalan program odgoja i obrazovanja djece godinu dana prije polaska u osnovnu školu – program predškole

 

 

Redovni programi vrtića dopunjuju se po izboru djece i roditelja:

 

 • Eko program
 • Odgojno zdravstvenim programima, ljetovanje, izleti,
 • Integracija djece s teškoćama u razvoju u cjeloviti primarni program odgoja, obrazovanja i zaštite predškolske djece koji se provodi u dječjem vrtiću
 • Kraći programi;
 • poseban dramsko scenski program
 • rano učenje stranog jezika
 • sportski program u suradnji s vanjskim suradnicima
 • Izdvojene integrirane aktivnosti u odgojnim skupinama:, folklor…

 

 

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić pohađa kroz godinu:

 

 • U redovnom programu do  175 djece raspoređeno u osam odgojnih skupina. Broj će se mijenjati tijekom godine radi dodatnih upita koji dolaze.

 

 • U programu predškole do 40–ero djece.

 

Ustanova obavlja svoju djelatnost na dvije lokacije:

 

 • Centralni objekt vrtića na adresi Naftaplinska 23/a, 10312 Kloštar Ivanić

 

 • Područni objekt vrtića, „Livada“ na adresi Trg svetog Ivana 1                                       (Dvorište pučkog doma ) 10312 Kloštar Ivanić

 

 

1.1 BITNE ZADAĆE

 

Unapređenje kvalitete života djece i odraslih prema suvremenim spoznajama teorije i napredne prakse predškolskog odgoja.

 

 • Primjena temeljnih načela Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje  te zaštite prava djeteta.
 • Doprinijeti radom odraslih brizi za najmlađi naraštaj Općine i šire društvene zajednice.
 • Učiniti vrtić mjestom kreativnog i stručno – kompetitivnog djelovanja.

 

Pedagoška godina započinje 02. rujna 2019. godine i završava 31. kolovoza 2020. godine.

Rad se organizira u petodnevnom radnom  tjednu s ukupno pet radnih dana.

Tijekom ljeta prelazi se na ljetnu organizaciju rada kada se odgojno obrazovni rad provodi u manjem broju skupina.

 

Radno vrijeme (s dežurstvima) vrtića započinje u 5.45, traje do 17.30 sati, no moguće su i preinake radnog vremena ovisno o potrebama roditelja. U obavljenim intervjuima novoprimljene djece do sada nema potrebe prije ovog predviđenog vremena.

 

Dan vrtića obilježavamo 21. ožujka.

 

1.2 RADNICI

Tablica 1. Plan i struktura potrebnih radnika  za cjeloviti primarni desetsatni program koji bi

cijelosti bio usklađen s Državnim pedagoškim standardom

 

Rb.

RADNO MJESTO

BROJ

(trenutno zaposlenih)

BROJ

(po odredbama DPS-a)

NAPOMENA

Ravnatelj

1

1

 

 

Pedagog

1

1

Članak 31. DPS-a

Zdravstveni voditelj**

0,50

0,50

Članak 34. DPS-a

Računovodstveni radnik

1

1

 

Odgojitelji*

16,5

16,5

 

Administrativni radnik****

1

1,3

Članak 37. DPS-a

Kuharica

3

2,5

 

Spremačica

3

3

 

Radnik na održavanju (domar)

0

1

Članak 38. DPS-a

 

UKUPNO

28

 

28,80

 

 

 

* program predškole ostvaruje 1 odgojitelj u ½ vremena na određeno vrijeme (listopad 2019. – svibanj 2020.)

** zdravstveni voditelj je zaposlen na pola radnog vremena

***u postupku je zapošljavanje psihologa (u vrtiću postoji osobita potreba za njegovim zapošljavanjem, što zbog  teškoća koje se detektiraju te dospjeloj dokumentaciji djece koja su novoupisana )

****u postupku je zapošljavanje računovodstvenog  radnika

 

 

 

 

 

Tablica 2. Raspored zaposlenika vrtića

 

 

VRTIĆ

NAZIV SKUPINE

BROJ DJECE

ODGOJITELJI

CENTRALNI OBJEKT

Mlađa jaslička skupina

 

 

17

Sara Smoljanović

Valentina Čosić

CENTRALNI OBJEKT

Srednja jaslička skupina

 

18

Jasmina Šinjor Štajdohar

Ljerka Markuš

CENTRALNI OBJEKT

Mlađa vrtićka skupina 1

 

 

20

Martina Filipović

Nives Forjan Kezele

CENTRALNI OBJEKT

Mlađa vrtićka skupina 2

 

24

Marija Jandrijević Crnčević

Darija Đura

CENTRALNI OBJEKT

Srednja vrtićka skupina 1

 

23

Romana Kesegić

Katarina Bilandžić

CENTRALNI OBJEKT

Srednja vrtićka skupina 2

 

23

Sanja Petrinec

Antonela Keškić

CENTRALNI OBJEKT

Starija vrtićka skupina

 

22

Jelena Rajković

Morena Sadiković

CENTRALNI OBJEKT

Predškolska skupina

 

24

Lidija Družinec
Minja Jelić

PODRUČNI OBJEKT

Program predškole u parnoj skupini

 

do 20

 

Voditelj po natječaju

PODRUČNI OBJEKT

Program predškole u neparnoj skupini

 

do 20

 

 

Voditelj po natječaju

 

 

 

 

Dogradnjom ustanove i povećanjem kapaciteta nastojali smo upisati svu djecu čije su molbe stigle te zadovoljiti potrebe prvenstveno zaposlenih roditelja.

 

 

 

 

Tablica 3. Raspored ravnatelja, stručnih suradnika i drugih radnika vrtića

 

RADNO MJESTO

MJESTO RADA

IME I PREZIME

Ravnateljica

Centralni objekt

Grozdana Jakovljević

Područni objekt

Pedagog

Centralni objekt

Zoran Buhač

Područni objekt

Zdravstveni voditelj

Centralni objekt

Renata Mucha

Područni objekt

Administrativni radnik

Centralni objekt

Ivana Frigan

Računovodstveni radnik

Centralni objekt

Kristina Šilipetar

Glavna kuharica

 

Centralni objekt

Sandra Bokun Rajić

Kuhar

 

Centralni objekt

Luka Divjanović

Pomoćna kuharica

 

Centralni objekt

Vesna Božić

Spremačica 1

Centralni objekt

Po potrebi područni objekt

Sandra Filipović

Spremačica 2

 

Centralni objekt

Po potrebi područni objekt

Jasna Majdek

 

Spremačica 2

 

Centralni objekt

Po potrebi područni objekt

Tatjana Pavelić

 

 

 

1.3 RADNO VRIJEME

 

Radno vrijeme ustanove je desetsatno od 06.00 - 16,00 sati i  usklađuje se s potrebama zaposlenih roditelja, a temeljem anketa,  provedenih intervjua i individualnih razgovora s roditeljima. Po trenutno poznatim podacima roditelji imaju potrebu za radom ustanove od 05,45 do 16,00 no ustanova ima i dežurstvo do17,30, što se također može izmijeniti .

Ritam dnevnog života djece u dječjem vrtiću usklađuje se s potrebama djece.

Radno vrijeme vrtića odvija se unutar 10 sati u danu uz dežurstvo koje započinje prema potrebama roditelja  (jutarnje 05.45 ) te poslijepodne nakon 16.00 sati.

U slučaju ostanka djeteta u vrtiću duže od navedenog radnog vremena, odgojitelj je dužan ostati s djetetom do dolaska roditelja. Boravak djece u dežurstvu se evidentira i prati.

 

Tablica 4. Radno vrijeme vrtića i ritam dnevnog života djece

 

Rb.

AKTIVNOSTI

ODGOJNE SKUPINE

Mlađa jaslička skupina

(1 – 2 god)

Starija  jaslička skupina

(2 – 3 god)

Mlađe vrtićke skupine

(3 – 4 god)

Srednje vrtićke skupine

(4 – 5 god)

 

Starija  vrtićka

skupina

(5 – 6 god)

Pred školska skupina

(5 – 7 god)

1.

Okupljanje djece u sportskoj dvorani vrtića

5.45– 7.30

5.45– 7.30

5.45– 7.30

5.45– 7.30

5.45– 7.30

5.45– 7.30

2.

Aktivnosti po  slobodnom izboru djece

7.30 – 7.50

7.30 – 7.45

7.30 – 7.45

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

3.

Jutarnja tjelovježba

 

7.45 – 7.50

7.45 – 7.55

8.00 – 8.10

8.00 – 8.05

8.00 – 8.05

4.

Priprema za doručak

7.50 – 8.00

7.50 – 8.00

7.55 – 8.00

8.10 – 8.15

8.05 – 8.15

8.05 – 8.15

5.

Doručak

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30

8.15 – 8.45

8.15 – 8.45

8.15 – 8.45

6.

Situacijske, planirane i zajedničke aktivnosti (individualni i grupni rad)

8.30 – 9.30

8.30 – 9.30

8.30 – 10.00

8.45 – 10.15

8.45 – 9.45

8.45 – 9.45

7.

Zajednička aktivnost

 

 

 

9.45 – 10.15

9.45 – 10.15

9.45 – 10.15

8.

Pripreme za boravak na zraku

9.30 – 9.45

9.30 – 9.45

10.00 -10.15

10.15 – 10.30

10.15 – 10.20

10.15 – 10.20

9.

Boravak na zraku

9.45 – 10.15

9.45 – 10.15

10.15 – 11.00

10.30 – 11.15

10.20 – 11.15

10.20 – 11.15

10.

Priprema za ručak

10.15 – 10.30

10.15 – 10.30

11.00 – 11.15

11.15 – 11.30

11.15 – 11.30

11.15 – 11.30

11.

Ručak

10.30 – 11.00

10.30 – 11.00

11.15 – 11.45

11.30 – 12.00

11.30 – 12.00

11.30 – 12.00

12.

Priprema za dnevni odmor (osobna higijena)

11.00 – 11.30

11.00 – 11.30

11.45 – 12.10

12.00 – 12.15

*spavači

12.00 – 12.30

*spavači

12.00 – 12.30

*spavači

13.

Dnevni odmor

11.30 – 13. 45

11.30 – 13. 45

12.10 – 14.00

12.15 – 14.00

*spavači

12.30 -13.30

*spavači

12.30 – 13.30

*spavači

14.

Priprema za užinu

13. 45 – 14.00

13. 45 – 14.00

14.00 – 14.15

14.00 – 14.15

13.30 – 13.45

13.30 – 13.45

15.

Užina

14.00 - 14.15

14.00 - 14.15

14.15 – 14.30

14.15 – 14.30

13.45 – 14.00

13.45 – 14.00

16.

Aktivnosti po slobodnom izboru djece (soba, igralište)

14.15 – 15.30

14.15 – 15.30

14.30 – 15.30

14.30 – 15.30

14.00 – 15.30

14.00 – 15.30

17.

Sakupljanje u sobi dežurstva i dežurstvo

15.45 – 17.30

15.45 – 17.30

15.45 – 17.30

15.45 – 17.30

15.45 – 17.30

15.45 – 17.30

 

Ritam dežurstva i dnevnog života djece mijenjat će se po objektima i skupinama ukoliko bude

potreba, a temeljem praćenja potreba djece na prijedlog roditelja, odgojitelja, stručnih suradnika ili odlukom ravnateljice.

 

Tablica 5. Radno vrijeme odgojitelja

 

Rb.

ODGOJNA SKUPINA

I. TURNUS

II. TURNUS

1.

Mlađa jaslička skupina

7.15-12.00

10.00-16.00

2.

Srednja jaslička skupina

7.30.-12.15

10.30.-16.00

3.

Mlađe vrtićke skupine   1 i 2

7.30.-12.15.

10.45-16.00

4.

Srednje vrtićke skupine 1 i 2

7.30-12.30

11.00-16.00

5.

Starija vrtićka skupina

7.30.-12.30

11.15.-16.00

6.

Predškolska vrtićka skupina

7.30-13.00

11.30-16.00

 

NAPOMENA: Svaka skupina dežura po tjedan dana te se na taj način manjak efektive koji je prvi pogled vidljiv u svakodnevnom radu nadopunjuje efektivom ostvarenom tijekom dežurstva i iznosi 5.30 sati neposrednog rada odgojitelja u mjesečnom izračunu kao i 27,5 u tjednom radnom vremenu u neposrednom radu s djecom.

Važno je napomenuti da je radno vrijeme podložno promjeni tijekom godine te će se uzeti svi relevantni čimbenici ako će biti potrebne izmjene.

 

 

 

Tablica 6. Radno vrijeme ravnateljice, stručnih suradnika i stručne razvojne službe

 

Rb.

FUNKCIJA

RADNO VRIJEME

NAPOMENA

1.

Ravnateljica

8.00  – 16.00

*po potrebi može biti drugačije, a po odluci upravnog vijeća

2.

Pedagog

07.30 – 14.30 i jedan dan poslijepodne od 09.00-17.00

*prema potrebama i prirodi radnih obveza može ponekad biti drugačije uz prethodnu najavu

4.

Zdravstvena voditeljica

0,5 ukupnog radnog vremena

*prema potrebi više

5.

Računovodstveni radnik

07.30 – 16.00 - ponedjeljkom

07.30 - 15.30. - od utorka do petka

 

*po potrebi drugačije-jedan dan poslijepodne,; ovisno o potrebama korisnika usluga vrtića

6.

Administrativni radnik

07.30-16.00 ponedjeljak

07.30-15.30 do petka

07.30-15.00 petak

* po potrebi drugačije

 

Glavna kuharica

06.00-14.00

 

5.

Kuhar/ica

07.00 – 15.00

 

6.

Pomoćna/ni kuhar/ica

07.00-15.00

 

7.

Spremačice 1

Spremačica 2

Spremačica  3

9.00 – 17,00

10,00-18,00

11,00-19,00

*po potrebi drugačije

**izmjena spremačica za područni objekt radi predškole po tjednima   po 1 sat

 

 

 

 

 

 

Tablica 7. Struktura radnih dana i sati u pedagoškoj 2019. / 2020.. godini

 

DANI U GODINI

RADNI SATI U GODINI

MJESECI

DANI

SUBOTE

NEDJELJE

BLAGDANI

RADNI DANI

RAD S DJECOM

OSTALI POSLOVI

MJESEČNA

OBVEZA

IX.

30

4

5

 

21

115,5

52,5

168

X.

31

4

4

1

22

121

55

176

XI.

30

5

4

1

20

110

50

160

XII.

31

4

5

2

20

110

50

160

I.

31

4

4

2

21

115,5

52,5

168

II.

29

5

4

 

20

110

50

160

III.

31

4

5

 

22

121

55

176

IV.

30

4

4

1

21

115,5

52,5

168

V.

31

5

5

1

20

110

50

160

VI.

30

4

4

3

19

104,5

47,5

152

VII.

31

4

4

 

23

126,5

57,5

184

VIII.

31

5

5

1

20

110

50

160

UKUPNO

366

52

53

12

249

1369.5

622.5

1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 STRUKTURA GODIŠNJEG ZADUŽENJA ODGOJITELJA

 

Radni dani u godini : sati koji su preraspoređeni na:

 

 

 1. Neposredni rad s djecom:
  • U skupini
  • U dežurstvu
  • Neposredan rad s djecom uključuje i vođenje aktivnosti, izlete, vođenje radionica za djecu i roditelje, sudjelovanje na priredbama  u vrtiću i lokalnoj zajednici.

 

 • 249x5,5=1369,5

 

 1. Ostali poslovi:
  • Planiranje, valorizacija
  • Suradnja s roditeljima
  • Stručno usavršavanje
  • Sjednice Odgojiteljskog vijeća
  • Pripremanje materijala
  • Uređivanje radnog prostora
  • Dnevni odmor

 

 • 253 x 2,5 = 622,5

 

 

 

1.5 STRUKTURA TJEDNOG ZADUŽENJA

 

Radni dani tjedno:   5 x 8 = 40 raspoređeno na

 

 

 1. Neposredni rad s djecom:
  • U skupini
  • U dežurstvu

 

 • 5 x 5,5 = 27,5

 

 

 1. Ostali poslovi:
  • Planiranje, valorizacija
  • Suradnja s roditeljima
  • Stručno usavršavanje
  • Sjednice Odgojiteljskog vijeća
  • Pripremanje materijala
  • Uređivanje radnog prostora
  • Dnevni odmor

 

 • 5 x 2,5 = 12,5

 

 

 

 • Pedagog  radi:
 • 5 sati sa djecom, odgajateljima, roditeljima, odgojnim skupinama
 • 2 sata ostali poslovi
 • 1 sat pripreme

 

Početkom pedagoške godine svaki radnik dobiva rješenje o godišnjem zaduženju sati rada na pojedinim poslovima.

 

Svaki radnik dužan je evidentirati dnevnu i mjesečnu realizaciju sati rada na odgovarajućem obrascu i na kraju mjeseca ga predati voditelju.

Voditelj tromjesečno predaje ravnatelju na uvid i verifikaciju.

 

Radno vrijeme i raspored svih radnika, ako je potrebno zbog organizacije rada, kvalitete rada ili  nepredviđenih potreba može se promijeniti tijekom godine odlukom ravnateljice.

 

 

 

1.6  PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG MINIMUMA – PROGRAM PREDŠKOLE

 

 

Program predškole se također realizira u sklopu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić. Dosadašnji broj prijava nešto je manji nego proteklih godina, no do početka programa predškole očekujemo dodatne prijave te uključivanje sve djece školskih obveznika u program te će biti vidljiva podjela na jednu ili dvije skupine.

Program predškole započinje 1. listopada 2019  i traje do 31. svibnja 2020. u okviru održavanja od minimalnih 250 sati rada pa do maksimalnih 300 sati rada.

Upisuje se ukupno do 40 djece.

Djeca su raspoređena u dvije odgojne skupine, po datumima dolaska – parna i neparna.

 

Radno vrijeme je od  9,00 do 12,00 svakim danom, od ponedjeljka do petka.

 

Prostor za izvođenje programa je soba dnevnog boravka u područnom vrtiću „Livada“ na adresi Trg svetog Ivana 1 (Dvorište pučkog doma).

*Dogradnjom novih prostorija područni objekt ima mogućnosti da se program održava u prijepodnevnim satima. U područnom objektu obnovljen je krov, kotlovnica te dio stolarije. Najveća soba  dobila je mogućnost pretvorbe u malu dvoranu za vježbanje. Pod je zaštićen tatami strunjačama te su nabavljeni (kolutovi, lopte, vijače).

 

Odgajatelj koji vodi ovaj program radi na pola radnog vremena i zaposlen je na određeno vrijeme.

 

Program predškole će također tijekom pedagoške godine ostvarivati kraći program posjeta i izleta, prisutnost na kazališnim predstavama i vrtićkim manifestacijama, te događajima u lokalnoj zajednici kao oblicima izvan institucijskog rada.

 

 

2. MATERIJALNI UVJETI

 

2.1 BITNE ZADAĆE:

 1. U suradnji sa Općinom Kloštar Ivanić ulagati maksimalne napore u realizaciji financijskog plana, dobiti potrebne kadrove po Državnom pedagoškom standardu .
 2. U suradnji s Osnivačem osigurati sredstva za investicijsko održavanje

 

 

Tablica 8. Investiciono održavanje

 

 

ZADATAK

 

OSIGURANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

NOSITELJ

ZADATAKA

ROK IZVRŠENJA

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTALE POTREBE

 

 1. Redovna nabava dostatnih i kvalitetnih prehrambenih proizvoda

 

 

 1. Nabava likovnog potrošnog materijala za stvaralaštvo djece

 

 1. Redovno održavanje informativne elektroničke opreme i nabava uredskog materijala

 

 

 1. Osiguravanje optimalnih sanitarnih uvjeta za redovite i izvanredne potrebe (dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija unutarnjih i vanjskih prostora)

 

 1. Redovna godišnja kontrola svih instalacija, strojeva i aparata po propisima sigurnosti na radu

 

 

 

 

 

 

 1. Održavanje zelenila i zelenih površina vrtića

 

 

 

 

 1. Nadopuna vanjskih prostora igralima;  klupicama u hladovini,stolovima za igre vani.

 

 1. Nabava vrtne drvene kučice za alat i igračke te nabava sadnica za formiranje hladovine

 

 

 

 

 

 

 

9.      Bojanje sprava i igrala na         igralištu-redovno održavanje

 

 

 

 

 

10.     Osiguravanje podloga za crtanje i boravak djece u hladovini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

Sredstva iz EU fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roditeljske uplate

Roditeljske uplate

 

 

 

 

 

Roditeljske uplate

 

 

 

Redovna sredstva vrtića

Roditeljske uplate

 

 

 

 

 

Redovna sredstva vrtića

 

 

 

Roditeljske uplate

 

 

Redovna sredstva

 

 

 

Redovna sredstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica

 

 

 

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

 

 

 

 

 

Ravnateljica

 

 

 

 

 

Ravnateljica

 

 

 

 

 

 

Odgajatelji

 

Ravnateljica

Zdravstveni voditelj

 

 

Ravnateljica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Računovodstvo

 

Ravnateljica

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica

 

 

 

 

Ravnateljica

 

 

 

 

Tijekom projektnog dana-roditelji,zaposlenici,djeca

 

Ravnateljica

 

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

Ravnateljica

 

Ravnateljica

Odgajatelji Roditelji Udruga branitelja Općine Kloštar IvanićSvi zaposleni

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgajatelji

Ravnateljica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Tijekom pedagoške godine

 

 

 

 

Tijekom pedagoške godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele pedagoške godine,(najmanje 2x godišnje po potrebi i više)

 

 

 

 

 

 

 

.

Prema zakonskim rokovima

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele pedagoške godine.

 

 

 

 

 

 

Tijekom jeseni u pedagoškoj godini

 

 

 

 

 

 

Po potrebama u toku godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovisno o danu u jesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proljeće-ljeto 2020.

 

 

 

 

 

 

3. RAD STRUČNIH TIJELA

 

3.1 PLAN RADA ODGOJITELJSKOG VIJEĆA

 

Zadaće za realizaciju:

 • Razmatranje i usvajanje godišnjeg plana i programa rada 2019 /  2020. ped. god.
 • Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvješća i plana rada za 2019. / 2020. ped. god.
 • Donošenje, razmatranje i usvajanje Kurikuluma dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

za 2019. / 2020. ped. god.

 • Planiranje i realizacija stručnog usavršavanja.
 • Obilježavanje važnih datuma kao i Dana vrtića.

 

 

 

 1. Planiranje i valorizacija svih provedenih aktivnosti
 • Dječji tjedan
 • Tjedan kruha
 • Jesenske svečanosti
 • Projektni dan vrtića
 • Božićni blagdani
 • Fašnik
 • Uskrsni blagdani
 • Dan vrtića
 • Dan planeta Zemlje
 • Završna druženja i druge svečanosti
 • Završna druženja skupina kraćih programa

 

 1. Upoznavanje odgojno obrazovnih radnika s najnovijim dostignućima na području njege, odgojno obrazovnog rada putem uključivanja u savjetovanja s ciljem daljnjeg napretka.

 

 1. Razmjena iskustava s drugim ustanovama u županiji i gradu Zagrebu.

NAPOMENA: Navedene zadaće ćemo raspraviti, donositi odluke, organizirati stručni rad kroz 4- 5 sjednica odgojiteljskog vijeća.

 

 

3.2 PLAN RADA UPRAVNOG VIJEĆA

 1. Donošenje Godišnjeg plana i program rada za 2019. / 2020.

 

 1. Prihvaćanje Izvješća o radu Vrtića za 2019. / 2020.
 2. Prihvaćanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za 2019. / 2020. ped. god.
 3. Financijsko materijalna problematika
 4. Kadrovska problematika – raspisivanje natječaja za izbor radnika –upoznavanje za potrebom upošljavanje dodatnih kadrova u odnosu na proširenje ustanove-rujan 2019.
 5. Rješavanje nepredviđenih potreba za zakonsko organizacijsko funkcioniranje ustanove, vrtića

 

4. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD

 

4.1 PROGRAMI

Svi su programi rada s djecom u vrtiću koncipirani u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Državnim pedagoški standardom predškolskog odgoja – dva osnovna dokumenta predškolske djelatnosti. U Dječjem vrtiću Proljeće ostvaruju se slijedeći programi:

 

 • Cjelodnevni program ranog odgoja i obrazovanja predškolske djece
 • Program predškole
 • Kraći programi;

v  rano učenje stranoga jezika  - engleski jezik,

v  poseban dramsko scenski program

v  *poseban sportski program

Cilj

stvaranje uvjeta za optimalan rast i razvoj djece i unapređivanje kvalitete njihova života.

 

Tablica 9. Bitne zadaće odgojno obrazovnog rada

RB.

PODRUČJA RADA

ZADACI RADA

OBRAZLOŽENJE

1.

Tjelesni rast i razvoj djece

- svakodnevno zadovoljavati djetetove potrebe za kretanjem

 

- djelovati na sve mišićne skupine, poticati pravilnog držanja djeteta

 

- uspostaviti i razvijati navike za održavanje higijene

 

- osvijestiti važnost očuvanja svojeg i tuđeg zdravlja

 

 

Djetetovu prirodnu potrebu za kretanjem treba svakodnevno zadovoljavati, ali jednako tako i znati ih usmjeravati. Osiguravanjem dovoljno pokretnih igara na otvorenom prostoru, jutarnjeg vježbanja u zatvorenom, što više boravka na otvorenom i što više šetnje - sve su to čimbenici koje možemo ostvariti u našem vrtiću (odgojitelji će u skladu s uvjetima procijeniti kada, gdje, kako, zašto).

 

2.

Poticanje stvaralačkih sposobnosti

 

- osigurati uvjete za razvijanje stvaralačkih sposobnosti

 

- razvijati samostalnost i samopouzdanje

 

- poticati dječju radoznalost, potrebu za istraživanjem i eksperimentiranjem

 

- omogućiti djeci da razvijaju svoje potencijale u kojima su najbolji

 

- omogućiti djeci pristup raznim vrstama pedagoški neoblikovanog materijala

 

Raznim aktivnostima poticati djecu na stvaralaštvo. Poticati ih na aktivno učenje i sudjelovanje po principu učenja čineći, i principu pokušaja i pogrešaka.

 

3.

Socio -emocionalni i društveni razvoj

 

 

- stvoriti veselo ozračje u skupini

 

- „Ja“ ovoj skupini trebam (razvijati samopoštovanje i pozitivnu sliku o sebi)

 

- jačanje osobnosti djeteta u izražavanju i ostvarivanju svojih prava, potreba, interesa i želja

 

- usvojiti osnovna načela uljudnog ponašanja

 

- razviti sposobnost uvažavanja tuđih želja i potreba

 

Kod djeteta pobuditi interes za drugu djecu. Raditi na razvijanju što kvalitetnijih odnosa među vršnjacima koji se temelje na uvažavanju osobnosti drugog, prihvaćanju razlika i suradnji. Potruditi se stvoriti kolektivni grupni identitet poželjan za ostvarivanje uspješne socijalizacije.

 

4.

Spoznajni razvoj

 

- istraživački odnos prema okolini

 

- uzročno posljedični odnosi među stvarima i pojavama

 

- razvijanje osnovnih osjetila

 

- savladavanje osnovnih operacija (matematička i logička znanja)

 

- razvijanje spoznaje o okolini koja nas okružuje

 

Stvoriti atmosferu poticajnu za bilo kakvo istraživanje. Ostvariti uvjete gdje će svako dijete u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama imati priliku razviti istraživački nagon. U skladu s razvojnim stadijem, djetetu ponuditi mogućnost učenja i razvijanja.

 

5.

Komunikacija

-verbalni poticaji u svakoj prilici

 

-implementacija osnova ranog učenja stranog jezika u cjelokupni odgojno obrazovni rad jedne odgojne skupine

 

- upoznati dijete sa umjetničkim tekstovima

 

- omogućiti djeci da se izraze putem drugih oblika (likovni, glazbeni, pantomima)

 

-stvaranje okruženja poticajnog za razvoj poduzetnosti pojedinca i odgojne skupine

 

- razvijati i poticati zanimanje djece za uključivanjem u društveni život i zbivanja u našem mjestu

 

Kao osnovni cilj odgojno obrazovnog rada u predškolskim ustanovama su socijalizacija i komunikacija kao temelji funkcioniranja pojedinca u društvu. Komunikacija i  razina vještine komuniciranja omogućuju djetetu zdrav odnos spram čitave okoline.

 

 

 

 

 

4.2  SADRŽAJNE ODREDNICE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

 

 

Sadržaje rada prilagoditi dječjem iskustvu, interesima i potrebama razvojne dobi.

Organizirati i provoditi:

 

 • Aktivnosti koje će jačati kreativnost djeteta
 • Obogaćivati programe izletima, posjetima
 • Aktivnosti sa sadržajima iz područja promicanja ljudskih prava djece i odraslih
 • Aktivnosti vezane za odgoj za održivi razvoj i upoznavanje etnološke baštine
 • Uvoditi nove i  inovativne centre aktivnosti
 • Uključiti roditelje u unapređivanje i poboljšavanje uvjeta rada dječjeg vrtića
 • Osvještavati lokalnu sredinu o važnosti postojanja ustanove predškolskog odgoja

Jedan od bitnih oblika rada na nivou odgojne skupine je projektni rad, te stoga planiramo provesti projekte za čije ideje ćemo dobiti poticaj od same djece i koje ćemo realizirati onim tempom kako to djeca budu tražila.

 

Provodit će se različite vrste aktivnosti kao što su:

 

 • Životno praktične i radne
 • Istraživačko spoznajne
 • Društveno zabavne
 • Raznovrsne igre
 • Raznovrsno izražavanje i stvaranje
 • Specifične aktivnosti s kretanjem
 • Uključivanje u društveni život lokalne zajednice

 

4.3 PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNI ASPEKTI ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

 

U vrtiću su osmišljeni i centri aktivnosti koji se mijenjaju i nadopunjavaju tijekom pedagoške godine:

 

 • Centar za početno čitanje i pisanje
 • Centar za likovno izražavanje
 • Centar za građenje
 • Centar obiteljskih i dramskih igara
 • Centar za matematiku i manipulativne igre
 • Centar za istraživanje prirode
 • Centar za glazbu
 • Prostor za igre na otvorenom (terasa na kojoj se mogu provoditi aktivnosti s vodom i pijeskom) te igralište obogaćeno modernim funkcionalnim spravama  i prostorima za igru poput pješčanika.

4.4 PLANIRANJE

 

Planovi na nivou odgojnih skupina obuhvaćaju sljedeće:

 

 • Plan razdoblja adaptacije (jednomjesečni)
 • Makro plan (tromjesečni) i (dvomjesečni – ljetni) sa sastavnicama: razvojne zadaće, materijalno-organizacijski   uvjeti, sklopovi aktivnosti, oblici suradnje
 • Tjedni plan sa sastavnicama: planiranje aktivnosti po metodičkom slijedu, poticaji te poslovi nužni za ostvarenje plana
 • Dnevni plan sa sastavnicama: planirani poticaji za usmjerene i spontane aktivnosti, iskorišteni situacijski poticaji, dnevne zabilješke o djeci i aktivnostima, suradnja sa stručnjacima
 • Evaluacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 OBOGAĆIVANJE REDOVNOG PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

4.5.1.  RAD NA PROJEKTIMA

Već duži niz godina cjelokupni dječji vrtić koji uključuje sve odgojne skupine kreće s projektnom metodom u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu. Tragom knjige „Tragovima dječjih stopa“ priznate autorice Edite Slunjski koja vrlo zorno i jezgrovito prezentira projektnu metodu u dječjem vrtiću, odlučili smo i mi uvesti ovu metodu u rad naše ustanove.

Svaka odgojna skupina se odlučila na provođenje nekog projekta koji je proizašao iz dječjeg interesa ili je prikladan dobi djeteta, što je slučaj u jasličkim i mlađim skupinama. Projekti su pomno osmišljeni te se vodilo mišlju da djeci budu zanimljivi, odgajateljima izazovni i uglavnom snažno sredstvo obogaćivanja ukupnog odgojno-obrazovnog rada.

Trajanje projekata će ovisiti interesu djece i samoj unutarnjoj kvaliteti organizacije i vođenja.

Planirani projekti bi trebali trajati uglavnom tijekom pedagoške godine, a ukoliko interes bude ostao, projekti će se nadograditi za slijedeću pedagošku godinu.

Prezentacija i evaluacija provođenih projekata će se održavati u sklopu stručnog usavršavanja na razini ustanove gdje će odgajatelji uz pomoć raznih materijala (audio, video, foto, izrađeni predmeti…) prikazati tijek rada te uz pomoć drugih odgajatelja procjenjivati i ocjenjivati provedene zadaće projekata.

 

Tablica 10. Projekti u vrtiću tijekom pedagoške godine 2019. / 2020.

 

Odgojna

skupina

Naziv projekta

Cilj projekta

Zadaci projekta

Uvjeti projekta

Pedagoške metode i sredstva

Vrijeme provođenja

Mlađa jaslička skupina

„Učimo dodirom!“

Razvijanje taktilne percepcije kod djece jasličke dobi.

 • Kroz različite taktilne poticaje ponuditi djeci stimulans za razvoj taktilne percepcije.
 • Aktivizirati djecu da opipom istražuju i primjećuju razlike u ponuđenim poticajima pazeći pritom na sigurnost djece u susretu s ponuđenim materijalima i poticajima.

 

 

 

Izraditi taktilne ploče, vrećice,

Kutiće za poticanje razvoja taktilne percepcije.

 

Demonstracija

Istraživanje

Eksperiment

 

„Svi“ materijali sigurni za dječju uporabu, a služe cilju projekta

Tijekom cijele pedagoške godine

Starija  jaslička skupina

„To sam ja!“

Stvaranje pozitivnog osjećaja vlastite vrijednosti.

Buđenje digniteta djeteta na vlastite rastuće sposobnosti.

 • Poticati razvoj individualnosti djeteta
 • Dočarati djetetu pojam vlastitog „JA“.
 • Potaknuti razvoj odnosa „JA“ i „DRUGI“, „JA“ i „OBITELJ“, „JA“ i „VRTIĆ“
 • Ojačati osjećaj pripadnosti obitelji i ljudskoj zajednici.
 • Pobuditi zanimanje i ljubav za vlastite korijene.

 

Stvaranje adekvatnog materijalnog okruženja prijemčivog ciljevima i zadacima projekta

Pjesma

Ples

Društvene igre

Krug prijateljstva

Sustav pravila

Tijekom cijele pedagoške godine

Mlađa vrtićka skupina I.

Životinje

Upoznavanje sa životinjama.

 

Razvijanje i buđenje kod djece ljubavi humanog odnosa prema životinjama.

 

Razvijanje spoznaja o životinjama istraživanjem i timskim radom.

 • Poticati kod djece vještinu uočavanja, uspoređivanja, klasifikacije, razumijevanja, međuodnosa te donošenja zaključaka
 • Omogućiti djeci da kroz različite sadržaje usvajaju vrijednosti nenasilja, suosjećanja i poštovanja različitosti.
 • Širiti opseg znanja o životinjama
 • Ojačati svladavanje straha i pogrešne percepcije te razvijati pozitivne stavove o životinjama

 

Stvaranje adekvatnog materijalnog okruženja prijemčivog ciljevima i zadacima projekta

Priče

Pjesme

Društvene igre

Slike

Knjige

Enciklopedije

Videozapisi

 

Istraživanje

Zapažanje

Razgovor

 

Tijekom

cijele pedagoške godine

Mlađa vrtićka skupina II.

Životinje

Stjecanje novih znanja o životinjama i njihovu nastanku.

 

Upoznavanje različitih vrsta životinja s različitih staništa.

 

Upoznavanje razlika između dviljih, domaćih i vodenih životinja.

 • Upoznati životinje kroz razne medije
 • Voditi zapažanja o životinjama koje su djeca upoznala
 • Organizirati posjet lovca / lovočuvara

Izrada pedagoških sredstava potrebnih za realizaciju projekta:

Memory

Igra prepoznavanja glasanja životinja (CD+slike)

Uređenje prostora SDB aplikacijama s temama životinja.

Obogaćivanje centara aktivnosti

Priče

Pjesme

Društvene igre

Slike

Knjige

Enciklopedije

Videozapisi

 

Istraživanje

Zapažanje

Razgovor

 

Tijekom

cijele pedagoške godine

Srednja odgojna skupina

I.

„Lutka sveznalica“

Akcijsko istraživanje – uloga scenske lutke u poticanju razvoja kompetencija kod djece

Razvijanje dječjih kompetencija kroz sva razvojna područja koristeći različite vrste lutaka, metode rada i materijale imajući u vidu osobnu emocionalnu, tjelesnu, odgojno-obrazovnu i socijalnu dobrobit za dijete

 

 

 • Poticati komunikaciju na materinjem jeziku – scenska lutka u poticanju razvoja govora, mašte (improvizacije, priče, pitalice, mozgalice)
 • Poticati komunikaciju na stranom jeziku – poticanje spoznaje da postoje i drugi jezici (slušanje pjesama na stranim jezicima). Naučiti pozdrav na stranom jeziku, rođendane, boje, brojevi,,,
 • Poticati razvoj matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju – društvene igre (stolne lutke) za poticanje spoznaje o količini, broju, prostoru, odnosima među predmetima, uspoređivanje: dužina, visina
 • Poticati razvoja digitalne kompetencije – upotreba digitalnih audio vizualnih medija u prezentaciji tema djeci – „Idemo u kazalište!“
 • Poticati unapređenje kompetencije učiti kako učiti – izradom različitih vrsta lutaka (prirodni materijali, PNM), korištenje predmeta bez prethodne dorade kao lutku, scenska lutka u otkrivanju (simboli – slova, godišnja doba, zanimanja, svijet koji nas okružuje)
 • Poticati razvoj socijalne i građanske kompetencije – upoznavanje s emocijama, poticanje empatije, nenasilno rješavanje sukoba, pomaganje drugima, prevladavanje različitih vrsta strahova i negativnih emocija, izražavanje negativnih emocija na prihvatljiv način.
 • Poticanje kompetencije inicijativnosti i poduzetnosti – „Naše malo kazalište“ – pozivati i druge odgojne skupine da sudjeluju u igrama kazališta.
 • Poticati oživljavanje kompetencije kulturne svijesti i izražavanja – posjet kazalištu lutaka, stvaralačko izražavanje kroz glazbu, pokret i različite likovne tehnike (plošne lutke, kulise).

 

Stvaranje adekvatnog materijalnog okruženja prijemčivog ciljevima i zadacima projekta

Priče

Pjesme

Društvene igre

Slike

Knjige

PNM

Videozapisi

 

Istraživanje

Promatranje

Izražavanje

Gluma

Zapažanje

Razgovor

 

Tijekom

cijele pedagoške godine

Srednja odgojna skupina

II.

Kukci

Upoznavanje različitih vrsta kukaca promatranjem i proučavanjem

 • Zadovoljiti dječju znatiželju i potrebu za istraživanjem
 • Razvijati svijest o brizi za kukce
 • Neposrednim iskustvom „razumjeti“ njihov svijet
 • Poticati kod djece vještinu uočavanja, uspoređivanja i klasificiranja

 

 

Stvaranje adekvatnog materijalnog okruženja prijemčivog ciljevima i zadacima projekta

 

Proširiti opseg rada izvan sobe dnevnog boravka djece na dvorište i okoliš vrtića.

Priče

Pjesme

Enciklopedije

Modeli kukaca

Oprema za promatranje kukaca

Povećala

Mrežice

Slike

Knjige

PNM

Videozapisi

 

Tijekom

cijele pedagoške godine

Starija odgojna skupina

Veliki lov na biljke

U suradnji s udrugom Lijepa naša

 

Usmjeravanje dječje pozornosti o interesa na biološku raznolikost s posebnim naglaskom na biljkama i njima pridruženim vrstama.

 

 • Poticati razvoj djece kao zagovornika očuvanja biološke raznolikosti.
 • Promicati lokalne akcije vezane uz biološku raznolikost.
 • Poticati razvoj znanstveno utemeljenih nastavnih materijala u skladu s načelima Konvencije o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological diversity - CBD) koji bi omogućili odgojiteljima promociju aktivnosti vezanih za obrazovanje o biološkoj raznolikosti.
 • Promicati  kritičko razmišljanje uz pristup „idi i vidi“ (učenje kroz rad).
 • Biti u skladu s Konvencijom o biološkoj raznolikosti / Zelenim koridorom (Green Corridor)
 • Pomoći u postizanju EU/UN ciljeva za obrazovanje o biološkoj raznolikosti

Stvaranje adekvatnog materijalnog okruženja prijemčivog ciljevima i zadacima projekta

 

Proširiti opseg rada izvan sobe dnevnog boravka djece na dvorište i okoliš vrtića.

Priče

Pjesme

Enciklopedije

Slike

Knjige

PNM

Videozapisi

Materijali udruge Lijepa naša

 

Tijekom

cijele pedagoške godine

Pred školska skupina

Njegovanje tradicije

Usvajanje poznatih dječjih narodnih pjesama i plesova. Nadogradnja spoznaje i znanja o kulturnoj baštini našeg kraja.

 

 • naučiti plesove i pjesme vezane uz blagdane u godini – folklorni sklopovi
 • izvoditi naučeno na ceremonijama / priredbama
 • usvojiti koreografiju pojedinih plesova
 • pobuditi kod djece želju za učenjem  o starinama, kraju iz kojeg potječu uz pomoć ručnih radova (igla, vuna …)

Stvaranje adekvatnog materijalnog okruženja prijemčivog ciljevima i zadacima projekta

 

Posjet KUD-u Obreška. Šetnja – razgledavanje starih kuća u Kloštru, starog bunara, crkve (znamenitosti, starine).

Narodne nošnje (dječje)

Materijali za obradu

Video zapisi

 

CD: „Sad se vidi Sad se zna“ (G. Knežević)

Tijekom

cijele pedagoške godine

Priprema za školu

 

Upoznavanje sa školskim obrascima ponašanja i rada u skupini

 

 

 • Upoznati se s radom koji je karakterističan za boravak u školskim klupama – rješavanje zadataka, usvajanje pravila ponašanja, „rješavanje domaćih zadaća“ i sl.

Stvaranje adekvatnog materijalnog okruženja prijemčivog ciljevima i zadacima projekta – stvoriti „školsko“ okruženje s tipičnim obilježjima jednog razreda

 

Radni listovi

Crtančice

Pernice

Izrada slikopriča

Posjet osnovnoj školi braće Radić Kloštar Ivanić

Tijekom

cijele pedagoške godine

4.5.2 ODGOJNI ZDRAVSTVENO REKREATIVNI PROGRAMI

 

I ove godine Vrtić će organizirati dodatne odgojno zdravstvene programe po izboru djece i roditelja. U suradnji s roditeljima nastojat ćemo obuhvatiti što je veći broj djece programima kraćeg trajanja za koji roditelji pokazuju osobiti interes:

 

Tablica 11. Izleti

 

RB.

MJESTO

VRIJEME

Seoska imanja na području Kloštra Ivanića

Jesen  2019. / Proljeće 2020.

Čigoć, selo roda i Park prirode Lonjsko Polje

Proljeće 2020.

Zoološki vrt Maksimir, Zagreb

Proljeće 2020.

 

Tablica 12. Posjeti

 

RB.

MJESTO

VRIJEME

1.

Posjet lokalnim ustanovama Kloštra Ivanića

(knjižnica, vijećnica, pošta, ljekarna…)

Jesen 2019.

2.

Posjet dječjem kazalištu, Zagreb

(u suradnji s roditeljima)

Jesen/Zima 2019.  Proljeće 2020.

3.

Posjet osnovnoj školi, Kloštar Ivanić

Proljeće 2020.

4.

Posjet muzeju s adekvatnim predškolskim programom

Proljeće 2020.

 

Tablica 13. Duži programi

 

RB.

MJESTO

VRIJEME

1.

 

Roditeljima i djeci će biti ponuđeno ljetovanje sa skupinom  u rekreacijskom centru Crikvenica prikladnom djeci predškolskog uzrasta sa svim preduvjetima nužnim za boravak djece na duže vrijeme u pratnji odgojitelja iz skupine.

*Ova će opcija biti ponuđena starijoj i predškolskoj vrtićkoj skupini.

 

Ljeto 2020.

(Ponuda do zime 2019.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 KRAĆI PROGRAMI

4.5.3.1  RANO UČENJE STRANOG JEZIKA – ENGLESKI JEZIK

 

U sklopu rada i u skladu s interesima roditelja, organizirani su kraći programi u našem vrtiću. Rano učenje stranog jezika već nekoliko godina je u cjelokupnoj organizaciji našeg vrtića. Dvije odgajateljice posjeduju svjedodžbe o položenoj B2 razini korištenja i razumijevanja engleskog jezika, što je stupanj dostatan za provođenje programa ovakve vrste u dječjim vrtićima. Zatim su te odgajateljice u suradnji s pedagogom sastavile čitav program s razrađenim planom rada koji je dobio verifikaciju MZO. Program će se provoditi u jednoj skupini s jednim ili dva odgajatelja kako bi se omogućio kvalitetniji individualni pristup djeci s obzirom na potrebe, predznanje (jesu li tek upisani u program ili ga već pohađaju od protekle godine) i interese djece jedanput tjedno u formi školskog blok sata ili dva puta po 45 minuta što daje mogućnosti za dublju i podrobniju artikulaciju rada i aktivnosti uzevši u obzir u kojoj se mjeri kraći programi razlikuju od redovnog programa. Program se provodi po preporukama proizašlih od strane Agencije za odgoj i obrazovanje te je usklađen s kronološkom dobi i stupnjem razvoja djeteta. Program se temelji na upoznavanju i korištenju tekovina engleskog jezika u svakodnevnom životu i komunikaciji.

 

4.5.3.2  POSEBAN DRAMSKO SCENSKI PROGRAM

 

Poseban dramsko scenski program koji traje već četvrtu godinu za redom, kraći program u našem vrtiću za čije je provođenje odgajateljica koja ga vodi stekla sve potrebne kompetencije polaženjem stručnih skupova i seminara vezanih uz lutkarstvo i dramsko scenski izraz. Odgajateljica je u suradnji s pedagogom sastavila program i plan rada koji je također dobio verifikaciju MZOS. Program će se provoditi u jednoj skupini u trajanju od jednog školskog sata jedanput tjedno. Program se bazira na razvoju izražajnosti kroz posredno sredstvo – lutku.

 

4.5.3.3.KRAĆI SPORTSKI PROGRAM

Od prošle pedagoške godine dobivamo, izgradnjom dvorane, dodatne poboljšane uvjete za organiziranje kraćeg sportskog programa s vanjskim suradnicima što smo po prvi puta kao ustanova realizirali sa sportskom udrugom Superkid iz Zagreba koja posjeduje razrađeni program verificIran od strane MZO. Također, svi voditelji koji sudjeluju i organiziraju provođenje programa imaju završene edukacije za rad s predškolskom djecom. Zbog specifičnosti ustroja ovakvog programa u ustanovi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje rad je organiziran kroz dvije dobne skupne skupine dva puta tjedno u poslijepodnevnim satima od 14.00 sati.

Sva tri programa zahtijevaju, pošto nisu integrirana u cjelodnevni program, dodatni angažman odgajatelja, odnosno voditelja i  same ustanove te je za njih formirana cijena usuglašena s Osnivačem te iznosi 130,00 kn za rano učenje stranog jezika, odnosno 80,00 kn za posebni dramsko scenski program dok je cijena održavanja sportskog programa generirana na razini cijele RH i iznosi cca. 200 kn mjesečno. Programi su  ponuđeni djeci životne dobi od 4 do 7 godina (lutkarstvo) odnosno 5 – 7 godina (rano učenje stranog jezika) i provodit će se u prostorijama centralnog objekta, dok se za kraći sportski program mogu prijaviti djeca u dobi od 3 – 7 godina života.

NAPOMENA: Realizacija ovog dijela plana ovisi o interesu roditelja koji financijski neposredno podupiru održavanje ovih programa kao i zadacima te zaduženjima i ostalim čimbenicima koji mogu utjecati na rad odgajateljica u vrtiću.

 

4.5.4 AKTIVNOSTI

 

U sklopu tzv. slobodnih aktivnosti koje zasad nemaju službenu verifikaciju i ne mogu ući u plan odgojno obrazovnog rada kao zasebni programi jer su integriran u rad određenih odgojnih skupina, a odvijaju se po ritmu i potrebama djece valja izdvojiti :

 

 • Folklornu radionicu (predškolska skupina Krijesnice).

 

 

NAPOMENA: Kako broj djece koji je potreban za kvalitetno provođenje ovakvih programa ovisi o interesu djece, ali, što je još važnije, materijalnim mogućnostima roditelja da podrže takve interese djece, realizacija svakog ovog navedenog programa ne mora biti sigurna. No, svi će programi roditeljima biti ponuđeni.

 

4.6 DJEČJI VRTIĆ – GENERATOR DRUŠTVENOG ŽIVOTA DJECE I RODITELJA

 

Osim odgojno obrazovnog rada u svom formalnom obliku, Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić također svojim krajnjim korisnicima – djeci želi ponuditi kvalitetan i ispunjen, kako društveni, tako u kulturni život u užoj i široj zajednici.

 

Tablica 14. Sudjelovanje i djelovanje DV Proljeće za zajednicu

 

RB.

DOGAĐAJ

VRIJEME

Aktivnosti vezane uz Dječji tjedan – „Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge!“

Listopad 2019.

Gostovanje kazališne skupine Teatar I.B.M.  s predstavom „Vuk i sedam kozlića“

Listopad 2019.

Jesenska svečanost / Dani kruha

Listopad 2019.

Posjet pekarskom obrtu povodom Dana kruha

Listopad 2019.

Projektni dan – Uređenje eksterijera dječjeg vrtića u dvorištu vrtića uz dodatnu sadnju biljaka

Jesen  2019.

Posjet lokalnom groblju i Spomen parku uz Dan svih svetih

Studeni 2019.

Posjet mjesnoj  knjižnici povodom Mjeseca hrvatske knjige

Listopad / Studeni 2019.

Večer matematike – nacionalna kampanja (5. prosinca)

Prosinac 2019.

Organizacija radionica izrade božićnih ukrasa s roditeljima uz zajedničko kićenje bora

Prosinac 2019.

Predstava „Božićna avantura malog mrava“ – Dječje kazalište Svijet Lutaka

Prosinac 2019.

Organizacija i sudjelovanje na pokladnim svečanostima, izložbi, radionicama i  povorci organiziranoj u čitavom mjestu – suradnja s osnovnom školom i lokalnom samoupravom

Veljača 2020.

Sudjelovanje na pokladnim svečanostima u drugim mjestima lokalnih samouprava – ukoliko će takvi događaji biti organizirani

Veljača 2020.

Gostovanje kazališta Suncokret s predstavom „Četiri godišnja doba“

Veljača 2020.

Gostovanje klauna i mađioničara Joze Boze uz predstavu „Poželi čaroliju“

Ožujak 2020.

Obilježavanje Dana vrtića

Ožujak 2020.

Obilježavanje Uskršnjih blagdana uz radionice uskršnjih ukrasa i bojanje pisanica

Travanj 2020.

Obilježavanje Dana planeta Zemlje

Travanj 2020.

Noć Knjige – nacionalna manifestacija promicanja čitanja i knjiga

Travanj 2020.

Zelena Čistka – Dan za čišći okoliš

Travanj 2020.

Posjet dječjem kazalištu u suradnji s roditeljima (HŽ)

Svibanj 2020.

Završne svečanosti polaznika kraćih programa

Svibanj 2020.

Završne svečanosti odgojnih skupina

Svibanj 2020.

Oproštaj sa školskim obveznicima

Svibanj 2020.

Završna svečanost polaznika programa predškole

Svibanj 2020.

 

NAPOMENA: Realizacija ovog dijela plana ovisi o odlukama roditelja koji bi svojim financijskim sudjelovanjem omogućili provođenje baš svake planirane aktivnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 UNAPREĐIVANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

 

Kako je djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima vrlo usko povezana s didaktičkim pomagalima – njihovom kvalitetom u pogledu smislenosti i izdržljivosti, vrlo je važno kontinuirano obogaćivati izbor istih u odgojnim skupinama. Mnogo takvih pomagala dolazi od samih ruku odgojitelja koji ih od pedagoški neoblikovanog materijala, često uz suradnju s djecom i roditeljima, izrađuju za potrebe rada.

 

No, ne može se baš svaka aktivnost i potreba zadovoljiti izrađenim objektima. Neka su didaktička pomagala upravo univerzalna i korisna samo u svojoj tvorničkoj izvedbenoj verziji. Stoga valja imati u vidu nabavku novih didaktičkih pomagala. Neka od potrebnih pomagala čiju će se nabavku pokušati ostvariti tijekom ove pedagoške godine:

 

 • Plan nabave nove didaktičke opreme za sve odgojne skupine dječjeg vrtića
 • Nove slikovnice
 • Igračke za pijesak
 • Oprema za tjelesni odgoj
 • Drvene kocke za građenje
 • Bazen
 • Povećala
 • Magneti
 • Elementarni električni spojevi
 • Društvene igre
 • Sredstva za mjerenje

Osim toga, uz projekte koji će se razvijati u odgojnim skupinama u skladu s dječjim interesima odgajatelji odgojnih skupina s obzirom na dob djece, interese i suradnju s roditeljima razvijati neke specifičnosti u radu svoje odgojne skupine.

 

Tablica 14. Posebnosti u radu odgojnih skupina

 

Odgojna skupina

 

Posebnosti u radu tijekom pedagoške godine 2019. / 2020.

Mlađa jaslička skupina „Sovice

 • Poticanje samostalnosti djeteta u svakodnevnim aktivnostima
 • Usvajanje obrazaca življenja i boravka u dječjem vrtiću
 • Učimo dodirom

Starija jaslička skupina „Gusjenice“

 • Poticanje socioemocinalnog razvoja i osnaživanje osobnosti djeteta
 • Poticanje samostalnosti djeteta u svakodnevnim aktivnostima

Mlađa vrtićka skupina I.

„Mravići“

 • Poticanje samostalnosti djeteta u svakodnevnim aktivnostima

Mlađa vrtićka skupina II.

Skupina

„Zvjezdice“

 • Poticanje samostalnosti djeteta u svakodnevnim aktivnostima
 • Poticanje razvoja empatije i suradnje
 • Čitanje bajki i priča (kampanja „Čitaj mi“)
 • Poticanje radoznalosti i aktivnog istraživanja
 • Ekološke aktivnosti

Srednja vrtićka

Skupina I.

„Leptirići“

 • Razvoj, usvajanje i unapređivanje socijalnih vještina
 • Poticanje socioemocionalnog razvoja djece s naglaskom na prepoznavanje, spoznavanje i izražavanje osnovnih emocija

Srednja vrtićka skupina II.

„Zečići“

 • Poticanje razvoja pozitivne slike o sebi
 • Unapređenje suradnje s roditeljima

Starija  odgojna skupina

„Bubamare“

 • Poticanje razvoja samostalnosti u svim svakodnevnim aktivnostima djece uključujući i planirane aktivnosti
 • Odgojno obrazovni rad također usmjeren ka djeci s teškoćama u razvoju i posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
 • Priprema za školu

Predškolska  skupina

„Krijesnice“

 • Očuvanje folklorne baštine i tradicionalnih glazbenih izričaja
 • Poticanje razvoja grafomotoričkih vještina
 • U poticanju tjelesnog razvoja stavljanje naglaska na stare i  tradicionalne pokretne igre i aktivnosti
 • Ekologija
 • Intenzivnije čitanje i prepričavanje priča
 • Priprema za školu
 • Planiranje izleta i druženja djece i roditelja

 

 

4.8 BORAVAK DJECE NA ZRAKU

 

 • Djeca na zraku moraju boraviti svakodnevno osim za lošeg i vrlo hladnog vremena
 • Boravak na zraku mora biti osmišljen i organiziran (šetnje u bližu okolinu, pokretne igre, igre s pjevanjem, igre s pomagalima – lopte, obruči, hodalice i ostalo)
 • Organizirati kraće izlete (poludnevne) u bližu okolicu (šuma Petica, seosko gospodarstvo, Sljeme voćnjak, polje, livadu)
 • Organizirati prema interesu i potrebi zimovanja i ljetovanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PLAN EKOLOŠKIH DJELOVANJA

Plan i program rada u provođenju odgoja i obrazovanja za održivi razvoj provodit će se u odgojnim skupinama kroz projekte vezane za ekologiju, a tema voditelja u ovoj pedagoškoj godini bit će:

 

KAD TI ŽIVOT DA OTPAD, NAPRAVI OD NJEGA IGRAČKU!

Nositelji programa:

 • Eko – odbor (ravnateljica Grozdana Jakovljević, eko koordinatorica Minja Jelić, odgajateljica, eko koordinator Zoran Buhač, pedagog)
 • Djeca i odgojitelji odgojno-obrazovnih skupina
 • Roditelji
 • Ostalo osoblje vrtića (spremačice, kuharice, domar)
 • Kumovi vrtića: Jakopović d.o.o., Miljenko Ždero, Općina Kloštar Ivanić

 

 

CILJ:

Aktivnim djelovanjem djece i odraslih u očuvanju prirode, osvijestiti i uobičajiti takva ponašanja i prenositi ih na širu okolinu, odgojiti mlade za održivi razvoj.

 

ZADACI:

Pokazati djeci da se od otpada može načiniti sve što zamislimo i poučiti ih da time brinemo za Majku prirodu.

 

5.1 PLAN RADA

Ekološke aktivnosti na razini ustanove započinju održavanjem Projektnog dana u listopadu 2019. g.. Na razini vrtićkih skupina ekološke aktivnosti počinju novom pedagoškom godinom. Svaka skupina, osim sudjelovanjem u događajima na razini ustanove, ima svoje interese, određene kao smjernice prema dobi i interesu djece i odgajatelja.

 

MLAĐA I JASLIČKA SKUPINA

Sovice

 

Djeca najmlađe dobi, od samih početaka boravka u ustanovi, uče kroz igru. Pedagoški neoblikovani materijal, najdostupnije i najzanimljivije sredstvo kojim se postiže cilj. Oni uče kako prazna ambalaža i slično nisu stvari koje treba baciti, već ih se može iskoristiti u svrhu igre i izrade novih igračaka. Djeca sudjeluju u izradi. Odgajatelji time potiču i razvijaju interes za istraživanje i manipuliranje.

 

Odgajateljice Sara Smoljanović i Valentina Ćosić

 

 

STARIJA JASLIČKA SKUPINA

Gusjenice

Ova skupina ima za cilj pobuditi kod djece ljubav prema prirodi. Nastavljaju skupljnje pedagoški neoblikovanog materijala i primjenjuju ga u radu s djecom. Stvaraju se radne navike pospremanja igračaka, što će kasnije dovesti do čišćenja dvorišta i ulica. Uče o važnosti čuvanja i korištenja zdrave hrane. Istraživanjem prirodnih materijala (pijsak, zemlja, biljke u dvorištu) zbližavaju se s prirodom

Odgajateljice: Ljerka Markuš i Jasmina Šinjor Štajdohar

MLAĐA VRTIĆKA SKUPINA I.

Mravići

Osim prikupljanja i razvrstavanja opada te izrade igračaka i didaktičkog materijal od istog, ova skupina približit će se prirodi kroz projekt „Životinje“. Ovaj projekt podrazumijeva učenje promatranjem, uočavanjem, povezivanjem i donošenjem zaključaka, što se odvija svakodnevnim boravkom u prirodi. Projektom djecu želimo poučiti, odnosno potaknuti na učenje o povezanosti ljudi s biljkama i životinjama.

 

Odgajateljice Martina Filipović i Nives Forjan Kezele

 

MLAĐA VRTIĆKA SKUPINA II.

Zvjezdice

Osim dobrobiti koju možemo dobiti iz otpada, ova skupina uči i o njegovoj štetnosti po okolinu. Kroz fotografije i aplikacije uništene prirode, osvijestit će djecu o štetnosti otpada. Njihov projekt „Životinje“ odvijat će se upoznavanjem životinja kroz slikovnice te upoznavanjem lovca, stručnjaka za sve što želimo znati o životinjama. Djeca će učiti razliku između divljih, domaćih i morskih životinja i o njihovoj povezanosti s ljudima.

 

Odgajateljice Marija Jandrijević Crnčević i Daria Đura

 

SREDNJA VRTIĆKA SKUPINA I.

Leptirići

Ova skupina ove pedagoške godine više će se pozabaviti važnosti vode za čovjekov život. Kroz pokuse djeca će učiti različita svojstva vode, agregatna stanja i slično. Upoznat će razliku između slane i slatke vode te života u njoj. Učit će kako je čistoća vode važna za njene stanovnike, kao i za čovjeka te kako treba čuvati tu čistoću. Štednja vode, kako bi je imali dovoljno za život bit će također važna tema.

 

Odgajateljice Romana Kesegić i Katarina Bilandžić

 

 

SREDNJA VRTIĆKA SKUPINA II.

Zečići

Ova skupina je prihvatila našu zajedničku temu kao svoju primarnu. Odgajateljice žele potaknuti djecu na usvajanje navika odvajanja otpada. Oni ne odvajaju samo papir i plastiku, nego i staklo, stare baterije, plastične čepove i stare lijekove. Djecu uče razlikovati korisni otpad od smeća te izrađuju od neoblikovanog materijala igračke, didaktički pribor i recikliraju papir za ponovnu upotrebu.

 

Odgajateljice Antonela Keškić i Sanja Petrinec

 

 

 

 

 

STARIJA VRTIĆKA SKUPINA

Bubamare

Djeca i odgajatelji ove skupine ove godine bit će nositelji projekta „Veliki lov na biljke“ za koji se prijavljujemo preko udruge Lijepa Naša. Žele ponuditi djeci nešto novo i upozoriti na važnost očuvanja biološke raznolikosti. U planu je suradnja s roditeljima, lokalnom samoupravom i udrugom Lijepa Naša kroz koju će upoznati nove biljke. Odgajatelji će poticati prirodnu dječju znatiželju i potrebu za istraživanjem. Motivirat će ih da brinu o razvoju biljaka.

 

Odgajateljice Jelena Rajković i Morena Sadiković

 

PREDŠKOLSKA SKUPINA

Krijesnice

Kao nastavak prošlogodišnjeg angažmana oko očuvanja kulturne baštine, ove godine će skupina proširiti interese. Više sklopova folklornih plesova kroz godine, vezenje iglom i vunom, te proučavanje starih običaja bit će glavna preokupacija ove djece i odgajatelja. Osim toga ova su djeca dobno najstarija skupina u vrtiću pa će njihova Eko patrola djelovati kroz sve skupine u novom dijelu vrtića i poučavati mlađu djecu o štednji struje, vode, toaletnog papira i o važnosti čistoća sanitarnih prostorija. Skupina će se pridružiti projektu „Veliki lov na biljke“ kao i svim događajima na razini ustanove.

 

Odgajateljice Lidija Družinec i Minja Jelić

 

RAZDOBLJE

DOGAĐAJ

NOSITELJI

RUJAN 2019.

16. 09. Međunarodni dan ozonskog omotača

22. 09. Europski dan bez automobila

Zaposlenici

Roditelji

Djeca

Odgajatelji

Lokalna samouprava

LISTOPAD 2019.

Projektni dan

Druženje djece i roditelja

Jesenska svečanost

Dani kruha

04.10. Međunarodni dan zaštite životinja

16.10. Svjetski dan hrane

STUDENI 2019.

 

PROSINAC 2019.

04.12. Svjetski dan tla

14.12. Međunarodni dan protesta

11.12. Međunarodni dan planina

19. XII. Dan protiv plastičnih vrećica

Božićne radionice

29.12. Međunarodni dan biološke raznolikosti

SIJEČANJ 2020.

 

VELJAČA 2020.

Valentinovo

Izrada čestitki od recikliranog papira

OŽUJAK 2020.

03. 03. Dan sunca

03.03. Svjetski dan divljih vrsta

21. III. Svjetski dan zaštite šuma

22. III. Svjetski dan voda

23.03. Svjetski meteorološki dan

27. III. Dan akcije protiv prometa

posljednja subota u ožujku Sat za planet zemlju

TRAVANJ 2020.

10.04. Pješke u školu

22. IV. Dan planeta Zemlje

26.04. Svjetski dan obnovljivih izvora energije

Zelena Čistka

SVIBANJ 2020.

15. 05. Dan akcije za klimu

22.05. Svjetski dan biološke raznolikosti

24. V. Europski dan parkova

LIPANJ 2020.

5. VI. Svjetski dan zaštite okoliša

08. 06. Svjetski dan oceana

08.06. Dan zaštite planinske prirode u Hrvatskoj

17. 06. Svjetski dan suzbijanja erozije i suše

SRPANJ 2020.

16. VII. Dan stabala

28.07 Dan zaštite prirode

KOLOVOZ 2020.

06. 08. Antinuklearni dan (dan Hiroshime)

24. VIII. Dan Roda

 

NAPOMENA: Ove pedagoške godine mi radimo u gotovo savršenim uvjetima. Imamo novi nadograđeni objekt, izgrađen po posljednjim, najmodernijim standardima. Imamo solarne panele za dogrijavanje vode, eko otok za sortiranje otpada te nove spremnike u unutrašnjosti vrtića. Pošto uvijek težimo boljem, ove smo si godine uzeli za cilj bolje urediti dvorište objekta. Kako bi djeci osigurali što više hladovine, na konstrukciju od drveta ili željeza posadit ćemo bršljan ili divlju lozu. Više takvih „zelenih šatora“ do proljeća bi trebalo osigurati više mjesta gdje se možemo sakriti, jesti voće ili čitati priče za vrijeme vrućih ljetnih dana.

6. CJELOŽIVOTNO UČENJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH RADNIKA

6.1 CILJ

Podizanje razine kompetentnosti stručno odgojnih radnika u primjeni stručnih znanja i tehnika u radu s djecom

 

6.2 BITNE ZADAĆE:

 

 1. Priprema odgajatelja pripravnika – volontera za polaganje stručnog ispita prema Programu stažiranja
 2. Unapređivanje znanja i vještina za prepoznavanje razvojnih potreba djece
 3. Poznavanje načela odgoja za ljudska prava i osposobljavanje za njihovu primjenu u radu s djecom
 4. Razvijanje i jačanje komunikacijskih vještina potrebnih za rad s djecom i odraslima
 5. Rad na projektima kao suvremeni vid odgojno obrazovnog rada u dječjim vrtićima, organizacija prezentacija, rasprava i evaluacija projekata koji se provode u odgojnim skupinama.
 6. Upoznavanje s procesom stvaranja specifičnog kurikuluma vrtića
 7. Pratiti koji se novi izazovi, zapreke, inovacije pojavljuju na području odgojno obrazovnog rada u dječjim vrtićima.
 8. Suradnja s DV Ivanić-Grad u projektu ERASMUS+

 

Za stvaranje programa stručnog usavršavanja potrebno je osigurati odgovarajuće uvjete:

 

 • Stručnu literaturu
 • Odlazak na stručne skupove
 • Suradnja s odgajateljima i stručnih suradnika iz okolnih mjesta (Ivanić Grad, Križ)
 • Usavršavanje bit će izvršeno individualno i kolektivno.

 

6.3 INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

Odgojitelj procjenjuje svoje potrebe. U tom vidu odgojitelj ima slobodan izbor o vremenskom trajanju, kao i o izboru mjesta usavršavanja.

Individualno stručno usavršavanje planiramo realizirati putem odlazaka na stručne seminare u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i kao individualno proučavanje literature.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 16. Tema kojom će se odgajatelj baviti ovisi o odgojnoj skupinu i potrebama djece:

 

Odgajatelj

Područja i  teme stručnog usavršavanja

Lidija Družinec

Ekologija

Folklor

Minja Jelić

Ekologija

Folklor

Glazba

Sara Smoljanović

Razvoj socijalnih vještina

Djeca s teškoćama u razvoju i posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Likovno izražavanje kod djeteta

Kurikulum za jaslice

Valentina Ćosić

Kurikulum za jaslice

Grozdana Jakovljević

Vođenje ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Jasmina Šinjor Štajdohar

Razvoj osobnosti djeteta

Kurikulum za jaslice

Daria Đura

Kurikulum za jaslice

Jelena Rajkovć

Integracija i rad s djecom s teškoćama u razvoju

Morena Sadiković

Integracija djece s teškoćama u razvoju u redovni sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Sportska edukacija

Martina Filipović

Kurikulum za jaslice

Građanske kompetencije u demokratskom i digitalnom okruženju

Nives Forjan Kezele

Kurikulum za jaslice

Ljerka Markuš

Unapređenje sustava kompetencija u jasličkoj dobi

Dijete i slikovnica

Marija Jandrijević Crnčević

Unapređenje sustava kompetencija u jasličkoj dobi

Dijete i slikovnica

Zoran Buhač

Digitalni mediji i razvoj djeteta

Suradnja s roditeljima

Kultura ustanove u lokalnoj zajednici

Romana Kesegić

Dramsko scenski izraz

Priprema odgajatelja pripravnika za polaganje stručnog ispita

Materijalno organizacijski uvjeti u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu

Katarina Bilandžić

Rano učenje stranog jezika

Likovno izražavanje kod djece

Komunikacija s roditeljima

Terapija igrom

Antonela Keškić

Poticanje razvoja socijalnih vještina

Sanja Petrinec

Poticanje razvoja socijalnih vještina

 

U svrhu što bolje osposobljenosti odgojnih radnika smatramo da je individualno usavršavanje najbolji način rada na sebi na ovakvom radnom mjestu o kojem se u posljednje vrijeme govori kao mjestu s čestom pojavom „burnout“ sindroma. Kako bi svi zaposleni u vrtiću imali pristupačne izvore znanja koji će njihove profesionalne kompetencije podići na višu razinu razumijevanja i djelovanja, smatramo da je jako važno nabavljati recentnu literaturu s varijetetom suvremenih spoznaja među kojima svaki radnik vrtića može pronaći ono što odgovara njegovim individualnim interesima.

Kako je prošlo već tri godine da  zbog složene financijske situacije vrtić nije kupio niti jednu novu knjigu stručne literature tako popis literature od koje bi barem dio valjalo nabaviti tijekom ove pedagoške godine postaje sve veći. Neke su knjige najnovije, dok ima i jako kvalitetnih naslova starijeg datuma koje se prije propustilo nabaviti dok su se neke knjige već pojavile u novim izdanjima i reizdanjima:

 

·         Igre stvaralice za djecu 2-5 godina - prepoznajte i potaknite prirodne talente svojega djeteta, Dorothy Eion, Profil Knjiga, 2005. Zagreb

·         Svako je dijete darovito, Gerald Hüther, Uli Hauser, Harfa, 2015. Split

6.4  KOLEKTIVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

Tijekom kolektivnog stručnog usavršavanja ćemo se  baviti obradom i evaluacijom projekata na kojima se radi u odgojnim skupinama što će biti od koristi u usavršavanju samoprocjene rada, ali i unapređivanju vlastite individualne prakse.

Kolektivno stručno usavršavanje putem održavanja sjednica Odgojiteljskog vijeća s posebnim naglaskom na pojedinu tematiku i problematiku vezanu uz odgojno obrazovni rad.

Organizacija i sudjelovanje na unutar vrtićkim seminarima koji će se održavati u susjednim dječjim vrtićima kao i u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

U suradnji s Dječjim vrtićom Ivanić-Grad, nekoliko će naših odgajateljica, uključujući ravnateljicu, biti uključeno u program unapređenja vlastitih radnih kompetencija, ali i kolektiva kroz informiranje i možebitno uključenje u program Erasmus+ čiji je DV Ivanić-Grad nositelj za ovo područje.

 

7. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

7.1 BITNE ZADAĆE

 1. Zaštita i unapređivanje zdravlja djece kroz sistematski zdravstveni nadzor i zdravstvenu prevenciju.
 2. Praćenje adaptacije i zadovoljavanje primarnih potreba kroz individualizaciju ritma dnevnog života s posebnim naglaskom na zadovoljavanje individualnih potreba za snom.
 3. Unapređivanje prehrane u skladu s važećim normativima i suvremenim spoznajama s naglaskom na obrok kao društveno i kulturološko iskustvo.
 4. Prevencija prehrambenih poremećaja – pretilost, pothranjenost.
 5. Predstavljanje osobe odgajatelja kao modela pri usvajanju prehrambenih navika i vrijednosti bontona.
 6. Osiguranje optimalnih sanitarno higijenskih i sigurnosnih uvjeta u unutarnjem i vanjskom prostoru dječjeg vrtića.

 

Tablica 17. Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece po sadržajnim smjernicama

Rb

Područje rada

Sadržaj

Nositelji, sudionici

Vrijeme

1.

Utvrđivanje i praćenje zdravstvenog stanja djece

 

Inicijalni intervju

 

Roditelji

Zdravstveni voditelj

Pedijatar

Odgojitelji

Ravnatelj

Pedagog

Zavod za javno zdravstvo

Pri upisu

 

Sistematski zdrav. Pregled

 

 

Sistematski zdrav. Nadzor

 • Antropometrija
 • Procjena psihološkog statusa
 • Adaptacija
 • Govorne teškoće
 • Razvojne teškoće

* Kontinuirano

* Dva puta   godišnje

* Po potrebi

 

Zdravstvena trijaža

 

Dnevno

 

Pregled pri pojavi infektivne bolesti

 

Po pojavi

2.

Kultura življenja i zadovoljavanja osnovnih potreba djece

 

2.1 Uspostavljanje, provođenje i unapređivanje ritma dnevnog života djece u odnosu na ind. Potrebe i dob, osiguranjem optimalnog vremena i uvjeta za odmor, prehranu, kreativnu djelatnost i boravak na zraku

Odgojitelji

Roditelji

Pomoćno osoblje

Stručna razvojna služba

* Kontinuirano

 

Odgojno zdravstveni program

Izleti djece u prirodu (park)

 • Jednodnevni
 • Izleti djece i roditelja

 

Odgojitelji

Roditelji

Vanjske ustanove

*Zimski period

*Proljetni period

3.

Provođenje mjera primarne prevencije:

a) loko motornog sustava

b) respiratornih oboljenja

c) pothranjenost i pretilost

d) zdravlje zuba

e) djeca s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Rano otkrivanje smetnji

 

Roditelji

Zdravstveni voditelj

Pedijatar

Odgojitelji

Ravnatelj

Pedagog

Stručno razvojna služba

Zdravstvene ustanove

Zavod za javno zdravstvo

* Kontinuirano

 

3.2 Otkrivanje invaliditeta tjelesne aktivnosti, adekvatna obuća, oprema

 

3.3 Boravak na zraku, provjetravanje, higijena mjesta u tijeku spavanja, osobna higijena, pravovremena izolacija i prehrana

 

 

3.4 Adekvatna prehrana, evaluacija

Antropometrije

 

3.5 Zdravstveni odgoj, higijena i fluoridacija

3.6 Rano otkrivanje, tretman

4.

Unapređivanje prehrane

 

4.1 Primjena normativa

 

Zdravstveni voditelj

*Kontinuirano

 

4.2 Kontrola primjene

 

Zavod za javno zdr.

*4 X god.

 

4.3. Usvajanje kulture prehrane

 

Odgojitelji,

Zdravstveni voditelj

Roditelji

*Kontinuirano

 

4.4 Timski rad na planiranju jelovnika

Primjena knjige „Prehrambeni     standard za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi“

 

*1 X mj.

 

4.5 Roditeljski sastanci

 

*1 X god.

 

4.6 Pisani edukativni materijal za roditelje i odgajatelje

 

Zdravstveni voditelj

Odgojitelji

Pedagog

*Kontinuirano

 

4.7 Anketa o prehrani za roditelje, djecu i odgajatelje u cilju evaluacije i unapređenja

 

*Svibanj

5.

Sistematski -  sanitarno – higijenski nadzor i unapređivanje sanitarno – higijenskih uvjeta

 

Kontrola općeg stanja i održavanje čistoće, mikroklime, osobne higijene djece i radnika

Higijena rublja

Postupanje s otpadom

Higijena okoline

Sanitarno higijenski uvjeti u kuhinji

Zdravstveni voditelj

Zavod za javno zdr.

Sanitarna inspekcija

*Kontinuirano

*4 X god.

 

5.2 DDD

 

Škarda, Čazma

* Kontinuirano

* Po potrebi

 

Nabava sanitetskog materijala i sredstava za dezinfekciju

 

Zdravstveni voditelj

 

6.

Provođenje higijensko epidemioloških mjera

 

Stalno praćenje epidemiološke situacije u dječjem vrtiću i zajednici

 

Zdravstveni voditelj

Odgojitelji

Roditelji

Domovi zdravlja

* Kontinuirano

* Po potrebi

 

Poduzimanje mjera

 

 

Jutarnja trijaža i izdvajanje iz kolektiva

 

 

Sanitarni pregled radnika

 

7.

Zdravstveni odgoj odgajatelja, djece i roditelja

7.1 Zdravstveni odgoj kao sustavni dio individualnih i kolektivnih usvavršavanja

Zdravstveni voditelj

Odgojitelji

 

* Kontinuirano

* Po planu rada i održavanja roditeljskih sastanaka

 

7.2 Zdravstveni odgoj djece

 

 

7.3 Zdravstvena poduka roditelja – roditeljski sastanci edukativni letci

8.

Dokumentacija i evidencija

 

8.1. Evidencija o zdravstvenom stanju djece

 

Zdravstveni voditelj

 

Kontinuirano

 

 

8.2 Evidencija o procijepljenosti

 

 

8.3 Evidencija o pobolu

 

 

8.4 Evidencija o povredama

 

 

8.5 Evidencija kod epidemioloških indikacija

 

 

8.6 Evidencija o higijensko – sanitarnom nadzoru

 

 

8.7 Evidencija o sanitarnom pregledu radnika

 

 

 

 

 

 

 

7.2 PLAN RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE / MEDICINSKE SESTRE

Prema Programu zdravstvene zaštite djece higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić tijekom pedagoške godine 2019. / 2020., rad zdravstvene voditeljice provodit će zdravstvena voditeljica više stručne spreme na pola radnog vremena  sa slijedećim obimom poslova:

 • Planiranje i programiranje zadaća zdravstvene zaštite djece predškolske dobi, te predlaganje mjera za sprečavanje zaraznih i drugih bolesti
 • Praćenje pravilne prehrane predškolskog djeteta
 • Praćenje i planiranje rada s djecom sa zdravstvenim teškoćama
 • Suradnja u radu s djecom s teškoćama u razvoju
 • Provođenje i vođenje evidencije antropometrijskih mjerenja djece
 • Praćenje provođenja higijensko sanitarnih mjera (REVIZIJA HACCP –a)
 • Vođenje zdravstvene dokumentacije – dosjei djece
 • Završno izvješće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.INTEGRACIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I POSEBNIM ODGOJNIM POTREBAMA

 

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, iako nema sve propisane materijalne i kadrovske uvjete za prihvat djece s određenim teškoćama u razvoju i posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, uključuje takvu djecu u svoj cjeloviti odgojno obrazovni rad.

 

Spektar zamijećenih teškoća se kreće od govorno – slušnih, preko vizualnih, kroničnih oboljenja do intelektualnih teškoća, kao i odgojne zapuštenosti.

 

Djeca su uključena u redovne odgojne skupine. Programi tih odgojnih skupina su inkluzivno koncipirani, s ciljem da se u jednom odgojno obrazovnom programu s uspjehom okupe različita djeca.

 

I za djecu s teškoćama u razvoju i djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama primjenjuje se pristup individualiziranog odgojno obrazovnog rada, usmjerenog na dijete.

 

Osim toga, djeca s teškoćama u razvoju i posebnim odgojnim potrebama obuhvaćena su individualnim rehabilitacijskim radom i izvan vrtića. Kako bismo rehabilitacijski pristup u Vrtiću više pospješili i unaprijedili pristup odgojitelja u takvim integriranim skupinama, pokušat ćemo tražiti pomoć kroz zapošljavanje psihologa u ovoj pedagoškoj godini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. SURADNJA S RODITELJIMA

 

8.1 CILJ

Pomoć i potpora roditeljima u kontinuiranom procesu odgoja djece kao i uključivanje u kreiranje i realizaciju rada vrtića.

 

8.2 BITNE ZADAĆE

 • Uspostavljanje partnerskog odnosa sa roditeljima
 • Zajednička suodgovornost za odgoj djeteta
 • Stalna komunikacija sa roditeljima (individualni razgovori) u kojima roditelj dobiva bolju sliku svega što se odnosi na njegovo dijete, bolje upoznaje funkcioniranje vrtića i uvjete u kojima boravi njegovo dijete
 • Centre za roditelje opremiti na način da sadrži sva potrebita izvješća o postignućima djece, životu i radu skupine
 • Poraditi na razvoju novih medija komunikacije s roditeljima – internetska stranica
 • U suradnji s roditeljima organizirati krajem pedagoške godine proces vrednovanja ustanove putem ispunjavanja anketa. U ovoj pedagoškoj godini motivirati roditelje u većem broju na sudjelovanje.

 

Oblici suradnje i planirani sadržaji u pedagoškoj godini 2019. / 2020.

 

 • Individualni inicijalni razgovori s roditeljima novoupisane djece
 • Roditeljski sastanci – upoznavanje roditelja s planom i programom rada, osobitostima rada ustanove, pravima i odgovornostima roditelja
 • Komunikacijski roditeljski sastanci
 • Upoznavanje roditelja s posebnim programima i aktivnostima
 • Izleti s roditeljima
 • Kreativne radionice s djecom i roditeljima povod važnih datuma i događaja

 

Zajedničke aktivnosti roditelja i djece

 

 • Uključivanje roditelja u realizaciju programa u razdoblju prilagodbe
 • Aktivno ili pasivno sudioništvo u pojedinim segmentima odgojno – obrazovnog rada
 • Rad na projektima
 • Prikupljanje pedagoški neoblikovanog materijala
 • Sudjelovanje u istraživačkim projektima
 • Sudjelovanje u procesu vrednovanja ustanove
 • Podupirati međusobnu suradnju roditelja, te njihovo aktivno sudioništvo na raznim vrtićkim događanjima tijekom pedagoške godine.

 

U „Centrima za roditelje“ mogu se naći razne korisne informacije vezane za rad odgojne skupine i za pojedino dijete:

 

Programsko informativni sadržaji

Određeni sadržaji iz orijentacijskih tjednih i dnevnih planova

Plakati, podsjetnici

Dječji radovi

Dječje izjave zvane „ISKRICE“

 

Roditelji mogu svojim sugestijama, komentarima i kritikama nadopunjavati i sami osmišljavati centar za roditelje, te tako odgojitelji mogu dobiti povratnu informaciju od njih.

Roditelji se mogu najaviti na individualne konzultacije kad god osjete potrebu za tim.

Ovu pedagošku godinu započet ćemo s aktivnim sudjelovanjem u skupini koji će po dogovoru biti u skupini, te aktivno sudjelovati u raznim aktivnostima. Nadamo se da će ovo postati praksa kako bismo roditeljima približili „život“ vrtića.

 

Prošle godine u centralnom objektu ustanovili smo i psiho pedagogijski centar u obliku panoa i police za materijale o raznim problematikama koje mogu interesirati roditelje, a tiču se djece, razvoja i boravka u vrtiću. Našle bi se tu obavijesti našeg vrtića, ali i flyeri i brošure drugih institucija i ustanova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. SURADNJA S USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

 

Tablica 18. Oblici i planirana suradnja s vanjskim institucijama

 

ORGANIZACIJA

CILJEVI I ZADACI SURADNJE

 

NOSITELJ SURADNJE

VRIJEME PROVOĐENJA

 

Ministarstvo prosvjete i športa – Odjel za predškolski odjel

Agencija za odgoj i obrazovanje

 

 

Kontinuirana suradnja radi               unapređivanja njege, skrbi odgoja, obrazovanja i zaštite djece predškolskog uzrasta

 

Praćenje i primjena zakonske regulative.

 

Što kvalitetnija primjena Nacionalnog (okvirnog) kurikuluma

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

 • Zdravstveni voditelj

 

 • Odgojiteljice

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

 

Županijski ured za prosvjetu i šport

 

 

 

Kontinuirana suradnja u svezi rješavanja problematike financiranja ustanove provođenja zakonskih obveza

Proces prelaska djece iz dječjeg vrtića u osnovnu školu – školski obveznici, odgode, raniji upisi.

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Općina Kloštar Ivanić

 

 

 

Analiza materijalnog položaja ustanove.

 

Osiguravanje sredstava za investiciono održavanje i popravke

 

Financiranje predškolskog odgoja u svim segmentima

 

 • Ravnateljica

 

 • Osnivač Općina Kloštar Ivanić

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Odbor za kulturu općine Kloštar Ivanić

 

 

 

Obilježavanje i sudjelovanje u obilježavanju društvenih događaja na području općine.

 

Suradnja u ekološko – etnološkoj orijentaciji pri realizaciji vrtićkih projekata.

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Predsjednik odbora za kulturu

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Župni ured Kloštar Ivanić

 

Obilježavanje vjerskih blagdana, kako u Vrtiću, tako i izvan njega.

 

Suradnja u ekološko – etnološkoj orijentaciji pri realizaciji vrtićkih projekata.

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Župnik

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Osnovna škola „Braće Radić“

Kloštar Ivanić

 

Realizacija zajedničkih aktivnosti skupina u kojima su školski obveznici s budućim učiteljima

 

Razmjena iskustava na relaciji učitelj – odgojitelj

 

Upoznavanje osnovne škole kao institucije budućeg odgojno obrazovnog rada s djecom

 

Suradnja sa stručnim timom osnovne škole prilikom testiranja školskih obveznika i sastavljanja popisa školskih obveznika

 

 

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

 • Školski pedagog

 

 • Učitelji osnovne škole

 

 • Odgojiteljice

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Knjižnica i čitaonica Kloštar Ivanić

 

 

Organizacija posjeta tijekom Mjeseca knjige

 

Sudjelovanje u organizaciji većih manifestacija

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

 • Odgojiteljice

*tijekom cijele pedagoške godine

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

 

 

Pravovremeno interveniranje u slučaju identifikacije negativnih promjena u djetetovoj obitelji.

 

Suradnja pri praćenju djece čije su obitelji u tretmanu Centra.

 

 

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Policijska postaja Ivanić Grad

 

 

Suradnja s kvartovskim policajcem radi održavanja sigurnosti vrtića.

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Dom zdravlja Ivanić Grad

 

 

 

 

 

 

 

Nastavak suradnje s epidemiološkom službom radi ostvarivanja higijenskog maksimuma nužnog za ispravan rad vrtića

 

Kod pojave sezonskih i zaraznih bolesti ostvariti bolju suradnju za prevenciju, edukaciju i liječenje istih

 

 

 

 • Ravnateljica
 • Zdravstvena voditeljica
 • Odgojiteljice
 • Drugi uposleni

 

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Mjesni odbori Općine Kloštar Ivanić

 

 

 

Suradnja pri realizaciji raznih aktivnosti koje organizira dječji vrtić

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Odgojiteljice

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Caritas Kloštar Ivanić

 

 

Prikupljanje sredstava u humanitarnim akcijama

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Odgojiteljice
 • Voditelj Caritasa

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Obiteljski radio Ivanić Grad

„Otok  Ivanić“ -

lokalne novine

Drugi mediji

 

Obavještavati javnost o aktivnostima, projektima i odgojno obrazovnom radu u dječjem vrtiću

 

Radijske obavijesti o važnijim događanjima u dječjem vrtiću

Ostvariti suradnju s medijima koji kroz svoj program promiču ekološke, etnološke vrijednosti

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Odgojiteljice

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Dječji vrtić Križ

Dječji vrtić Ivanić-Grad

 

 

Suradnja pri razmjeni iskustava, održavanje seminara

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Odgojiteljice

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Tablica 19. Popis važnih datuma za obilježavanje u odgojno obrazovnom radu od kojih

ćemo većinu na neki način obilježiti s obzirom na interes i dob djece

 

 

10. rujan – Hrvatski olimpijski dan

16. rujan – Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

24. rujan – Svjetski dan školskog mlijeka

26. rujan – Svjetski dan oceana, mora, rijeka i jezera

1. listopad – Međunarodni dan glazbe

1. listopad – 31. listopad – Dani kruha

7. listopad – međunarodni dan djeteta

7. listopad – 13. listopad. – Dječji tjedan

12. listopad – Dan kruha

15. listopad – Svjetski dan pješačenja

16. listopad – svjetski dan hrane

20. listopad – Svjetski dan jabuke

28. listopad – Svjetski dan crtanog filma

1. studeni – Svi sveti

19. studeni – svjetski dan prevencije zlostavljanja djece

20. studeni – sveopći dječji dan

3. prosinac – Međunarodni dan osoba s invaliditetom

6. prosinac – Sveti Nikola

8. – 15. Prosinac – Tjedan solidarnosti

10. prosinac – Dan ljudskih prava

24. prosinac – Badnjak

25. prosinac – Božić

26. prosinac – Štefanje

1. siječanj – Nova godina

6. siječanj – Bogojavljanje Sveta tri kralja

2. veljače – Dan zaštite močvara

25. veljače – Fašnik (poklade)

25. veljače – Dan protiv nasilja u obrazovnim ustanovama „Dan ružičastih majica“

3. ožujak – Dan sunca

6. ožujak – Dan logopedije

20. ožujak – svjetski dan zaštite šuma, Međunarodni dan kazališta za djecu, Međunarodni dan sreće

21. ožujak – Dan šuma

27. ožujak – Dan akcije protiv prometa

1. travanj – Dan smijeha

2. travanj – Međunarodni dan dječje knjige

7. travanj – Svjetski dan zdravlja

10. travanj – Dan pješačenja u školu

12. travanj – Uskrs

13. travanj – Uskrsni ponedjeljak

22. travanj – Dan planeta Zemlje, Dan hrvatske knjige

26. travanj – Dan obnovljivih izvora energije

1. svibanj – Praznik rada

8. svibanj – Dan Crvenog križa

15. svibanj – Međunarodni dan obitelji, Dan akcije za klimu

22. svibanj – Dan biološke raznolikosti

27. svibanj – Međunarodni dan sporta

1. lipanj – Svjetski dan roditelja

4. lipanj – Tijelovo, Međunarodni dan nedužne djece žrtava rata

5. lipanj – Svjetski dan zaštite čovjekove okoline

12. lipanj – Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada

22. lipanj – Dan antifašističke borbe

24. lipanj – Dan općine Kloštar Ivanić

25. lipanj – Dan državnosti

16. srpanj – Dan stabla

30. srpanj – Međunarodni dan prijateljstva

28. srpanj – Dan zaštite prirode

5. kolovoz – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja

10. kolovoz  - Međunarodni dan darovite djece

13. kolovoz – Međunarodni dan ljevaka

15. kolovoz – Velika gospa

 

11. FINANCIRANJE PROGRAMA

Sredstva za financiranje programa osigurana su:

 

 • Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta u programu predškole i integraciji djece s teškoćama u razvoju i manjinama u redovan program
 • Proračunska sredstva Općine Kloštar Ivanić
 • Naplatom od roditelja-korisnika sukladno cijeni programa prema odluci Osnivača
 • Drugim sredstvima, Zakonom dopuštenih izvora
 • Donacijama

 

Predviđeni troškovi programa obuhvaćaju:

 

 • Redovito poslovanje vrtića
 • Nabavu i održavanje sredstava za rad
 • Održavanje čistoće prostora i opreme
 • Plaće zaposlenika
 • Naknadu radnicima za provođenje kraćih i posebnih programa
 • Naknadu troškova za individualno stručno usavršavanje
 • Drugi redoviti i izvanredni troškovi i za potrebe unapređivanje i provođenje programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. IZVEDBENI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE

ORGANIZACIJA RADA RAVNATELJICE

 

 

Lokacije :

 

*    centralni vrtić u ulici Naftaplinska 23/a

*    područni vrtić Livada na Trgu svetog Ivana 1 (dvorište pučkog doma )

 

 

 

Broj odgojnih skupina :

 

 • u  redovnom programu                8 skupina
 • u  programu predškole              2 skupine

 

Broj djece :

 

u redovnom programu     173

u programu predškole        do 40

 

Broj radnika :

 

na neodređeno vrijeme  24

na određeno vrijeme        7

pola radnog vremena –određeno 1

pola radnog vremena – neodređeno 1

 

 

 

 

GODIŠNJE ZADUŽENJE SATI  RADA  :

 

Ukupna godišnja obaveza :   1992

Godišnji odmor :                      240 sati

Godišnje zaduženje :             1752

 

 

Radno vrijeme ravnatelja  iznosi 40 sati  tjedno i  to :

 

-    u ustanovi :                                                     30 sati

-   izvan ustanove  na poslovima stručnog usavršavanja i

drugim poslovima predviđenim planom :        10 sati

PODRUČJE RADA RAVNATELJA

 1. 1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE :

1.1. Ustroj i organizacija rada

1.2. Materijalni uvjeti rada

1.3. Financijsko poslovanje

 1. 2. ODGOJNO OBRAZOVNI  PROCES :

2.1. U odnosu na stručne suradnike

2.2. U odnosu na odgojitelje

2.3. U odnosu na roditelje

2.4. U odnosu  na dijete

2.5. Projekti

2.6. Valorizacija

 1. 3. STRUČNO USAVRŠAVANJE

 1. 4. DRUŠTVENA SREDINA

 

 

 

 

BITNE ZADAĆE

 

 

Unapređenje kvalitete života djece i odraslih prema suvremenim spoznajama teorije i napredne prakse predškolskog odgoja kroz :

 

-          primjenu temeljnih načela nacionalnog programa za ljudska prava

-          doprinos vlastitim  radom  brizi za mlade naraštaje Općine i šire zajednice

-          kontinuiranu brigu o dječjim potrebama, zdravlju, kvalitetnoj prehrani, odmoru

-          učiniti Vrtić mjestom kreativnog i stručno kompetentnog djelovanja

-          pripremu svih potrebnih aktivnosti za obilježavanje Dana Vrtića, te pokrenuti donacije za potrebe nabavke pojedinih stvari za dodatno opremanje okoliša vrtića i boravka djece na zraku.

GODIŠNJI ORJENTACIJSKI PLAN RADA

PODRUČJE     RADA

Planirani sati

Realizacija

1.Planiranje i programiranje

700

2.Odgojno obrazovni proces

644

3.Stručno usavršavanje

140

4.Društvena sredina

268

UKUPNO SATI :

1752

IZVEDBENI PLAN RADA RAVNATELJA

PODRUČJE RADA

POSLOVI I ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

 

1.PLANIRANJE I PROGRAMIRANJ.

1.1.   Ustroj i organizacija rada

 

1.1.

- Izrada Godišnjeg plana Vrtića

- Izrada operativnog plana rada   ravnatelja

- Organizacija radnog vremena u skladu s potrebama roditelja

- Prijedlog organizacije dnevnih aktivnosti u svim procesima rada

- Pravovremeno racionalno i efikasno rješavanje kadrovske organizacije u svim procesima rada

-Organizacija godišnjih odmora svih radnika uz osiguranje dobre ljetne organizacije po potrebi roditelja

- Praćenje iskorištenosti radnog vremena i satnice odgojitelja

- Kontinuirano praćenje iskorištenosti kapaciteta u odgojnim skupinama ,upisi djece tijekom godine ,

- Organizacija programa predškole u Općini Kloštar Ivanić

- Sudjelovanje u organizaciji kraćih programa u Vrtiću

- Organizacija,priprema i prijem djece za iduću ped.godinu

 

- Priprema i sudjelovanje u plenarnim roditeljskim sastancima

- Raspored djece po odgojnim skupinama

- Raspored odgojitelja po objektima i skupinama – radni odnosi

- Kontinuirano praćenje izvršavanja radnih obaveza svih radnika u svim procesima rada

 

 

-Ravn.,str.sur.

-Ravnatelj

 

-Ravn.,str.sur.

 

-Ravn.,str.sur., voditelji

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravn.,str.sur.,

voditelji

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj,

pedagog

-Ravnatelj,

pedagog, vanjski sur.

-Ravnatelj i str. suradnici

-Ravnatelj i str. suradnici

-Ravnatelj i str. suradnici

-Ravnatelj

 

 

 

-Rujan

-Rujan

 

-Rujan

 

-Rujan kontinuirano-Tijekom god.

 

-Travanj i      svibanj

 

-Tijekom god.

-Tijekom god.

 

-Rujan,

listopad

-Rujan,

listopad

-Svibanj

 

 

-Svibanj,  lipanj

-Lipanj

 

-Srpanj

 

-Tijekom godine

 

UKUPNO 1.1. :

 

 

 

350

PODRUČJE RADA

POSLOVI I ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

1.2.Materijalni uvjeti rada

1.3.Financijsko poslovanje

1.2.

.

-U suradnji sa Institutom za sigurnost provjera  svih instalacija te praćenje izrade sigurnosnih uvjeta rada

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inicirati izvedbu plana i analize protupožarne zaštite sa svim djelatnicima – vježba

 

 

 

- Inicirati održavanje i obogaćivanje igrališta

- Redovno tekuće održavanje objekata i opreme

1.3.

- Kreiranje financijskog plana Vrtića te kontinuirano praćenje financijske situacije

- Kontrola uplate roditelja

 

- Praćenje potrošnje u nabavi živežnih namirnica i sredstava za čišćenje i dezinfekciju

 

 

 

- Kontinuirana suradnja sa Upravnim odjelom Općine u ostvarivanju organizacijskih,programskih i financijskih potreba Vrtića

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Izvršiti jednostavnu nabavu-  – Ishođenje donacija za ostvarivanje potreba djece “

 

 

-Ravnatelj,

vanjski surad.

-načelnik Općine Kloštar Ivanić,

Po potrebi suradnja s MZO te sanitarnim i ostalim inspekcijama.

 

 

-Ravnatelj,

 

-Javna vatrogasna postrojba Ivanić Grad;Vatrogasna postrojba Općine Kloštar Ivanić

 

 

 

 

-Ravnatelj,

voditelj račun.

 

 

 

-Ravnatelj,

,izv.rad

-djelatnici

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj,

Načelnik

 

Upravni odjel

-Ravnatelj,

tajnik

 

 

-Ravnatelj,

 

 

-

 

 

 

 

 

-Voditelj računovodstva

ravnatelj

-Ravnatelj

-Ravnatelj,

 

zdravst.vodit.

-Ravnatelj,

načelnik,

voditelj račun.

 

-Tijekom god.

 

 

 

-Tijekom god.

 

-JVP Ivanić Grad i VP Kloštar Ivanić

 

-Ožujak

 

-Veljača

 

 

.rujan-listopad

 

 

-

 

 

-tokom godine

 

 

 

-Tijekom god.

-Siječanj

 

 

-Tijekom god.

-Tijekom god.

 

 

-Tijekom god.

 

-Tijekom god.

 

 

-Tijekom god.

UKUPNO 1.2.-1.3.:

350

PODRUČJE RADA

POSLOVI I ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

2.ODGOJNO OBRAZOVNI PROCES

2.1. U odnosu  na stručne suradnike

2.2.U odnosu  na odgojitelje

2.3.U  odnosu  na roditelje

2.4.U odnosu  na dijete

2.1.

-Pripreme za provođenje odgojno obrazovnog procesa kroz sjednice Stručnog tima /ST/

-Dogovor po bitnim zadaćama pojedinačno svaki član ST u svom području i zajedničke zadaće ST

-Redovno sazivanje sjednica u cilju dogovora,podjele zadaća i tjedne valorizacije rada u odnosu na dijete,odgojitelja,roditelja,područje rada ili projekt

-Priprema,podjela uloga i pojedinačnih zadaća u obilježavanju Dana vrtića

-Sudjelovanje u organiziranju i održavanju Stručnih aktiva

2.2.

-Kontinuirano dogovaranje o organizaciji rada na objektima i potrebnim zamjenama za odsutne odgojitelje

-Točno i pravovremeno informiranje o događajima i potrebama pojedinog djeteta,roditelja,skupine,objekta

-Organizacija odgojiteljskih vijeća,seminara,aktiva,radionica

-Pračenje sudjelovanja odgojitelja na istim

2.3.

-Pomoć odgojiteljima u suradnji s roditeljima

-Razgovor s roditeljima na njihov zahtjev

-Prisustvovanje i aktivno učešće na roditeljskim sastancima odgojnih skupina

-Priprema i učešće u plenarnim roditeljskim sastancima

-Poticanje na uključivanje roditelja u odgojno obrazovni proces i u sva zbivanja u Vrtiću

2.4.

-Podrška odgojitelju i roditelju u odgoju djeteta i izboru programa

-Redoviti obilazak svih odgojnih skupina

-Kontinuirana briga o dječjim potrebama: zdravlju,prehrani i individualizaciji dnevnog  ritna

- Kontinuirana briga o primjeni i zaštiti temeljnih načela nacionalnog programa o zaštiti prava djeteta

-Stručni tim

 

 

-Ravnatelj, stručni suradnici

-Ravnatelj,  stručni suradnici

 

 

-Ravnatelj,  stručni suradnici

 

 

-Ravnatelj,   odgojitelji

 

 

-Odgojitelji

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj,    stručni sur.

-Ravnatelj,   roditelji

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj,   stručni sur.

 

-Ravnatelj,   stručni sur.

-Tjedno

 

 

-Tjedno

 

 

-Tjedno

 

 

 

 

-Veljača,

ožujak

-Prema planu

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

-Prema planu

-Kontinuir.   tijekom god.

 

-Kontinuir.  tijekom god.

-Po potrebi

 

-Prema planu odgojitelja i str. suradnika

 

- Lipanj

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

 

-Kontinuir.   tijekom god.

-Tjedno

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

-Kontinuir.   tijekom god.

 

UKUPNO 2.1.-2.4.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

PODRUČJE RADA

POSLOVI  I  ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

2.5.Projekti

2.6.Valorizacija

2.5.

-Poticati,dati podršku i osigurati organizacijske i matrijalne uvjete rada za izvođenje pojedinih projekata

-Uključivati se u timski rad na organizaciji i izvedbi programa i drugih aktivnosti za obilježavanje Dana Vrtića 21. ožujka

-Podupirati i pratiti posebne programe i projekte/adaptacija,priprema za školu/

-Sudjelovanje u raspoređivanju u odgojne skupine i pomoć u izvođenju programa s djecom s teškoćama integriranom u redovni program

 

2.6.

-Tjedna,mjesečna i godišnja valorizacija rada pojedinih procesa rada i ustanove u cjelini

-Procjena rada po objektima,odgojnim skupinama,pojedinim procesima rada i rada pojedinca i njihov utjecaj na ukupan rad Vrtića

 

-Tjedna,mjesećna i godišnja valorizacija vlastitog rada

 

 

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj,    stručni suradnici i ostali zaposl.

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj,   stručni suradnici

 

 

 

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj

 

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

-Kontinuir. tijekom god.

 

-Veljača,

ožujak

 

 

-Kontinuir.  tijekom god.

-Kontinuir. tijekom god.

 

 

 

 

 

-Tjedno,     mjesečno,   godišnje

-Kontinuir.  tijekom god.

 

-Po potrebi

 

-Tjedno,    mjesečno,  godišnje

UKUPNO 2.5-2.6.:

150

3.STRUČNO USAVRŠAVANJE

3.

-Sudjelovanje na svim oblicima stručnog usavršavanja prema Katalogu stručnih skupova Ministarstva prosvjete i športa

-Osigurati odgojnim djelatnicima i stručnim suradnicima da se kontinuiraano stručno usavršavaju u i van Vrtića

 

 

 

 

-Pratiti izlazak i redovito vršiti  nabavu nove stručne literature

-Individualno se usavršavati kroz čitanje stručne literature i periodike,te na isto poticati odgojitelje i stručne suradnike

 

-Ravnatelj

 

 

 

-Ravnatelj

 

 

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

Pedagog

-Kontinuir. tijekom god.

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

-Kontinuir.

 

 

-Kontinuir. tijekom god.

 

Kontinuirano kroz godinu; “

UKUPNO 3. :

284

PODRUČJE RADA

POSLOVI  I  ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

4. SURADNJA S    DRUŠTVENOM   SREDINOM

4.

-Suradnja sa stručnim ustanovama :

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Agencija za odgoj  i obrazovanje,

Općina Kloštar Ivanić, Županijski ured za društvene djelatnosti Ivanić Grad

Učiteljski fakultet,

Predškolske ustanove u RH i dr.

-Suradnja s društvenim činbenicima u cilju obogačivanja odgojno obrazovnog rada :

Pučko učilište,, Knjižnica,

Osnovne škole,Policija i dr.

-Sudjelovanje u pripremi sjednica i provođenje odluka Upravnog vijeća Vrtića

 

 

 

 

 

-Ravnatelj i predstavnici navedenih ustanova

 

 

 

 

 

-Ravnatelj i suradnici

 

 

 

 

-Ravnatelj i   Upravno vijeće Vrtića

-Kontinuir.  tijekom godine

 

 

 

 

 

 

-Kontinuir.   tijekom godine

 

 

 

-Kontinuir.  tijekom godine

UKUPNO 4. :

 

268

GOD. SATI RADA:

 

1752

12.1 PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA

 

Organizacija rada pedagoga

 

Lokacije: Naftaplinska bb – centralni objekt

Trg Svetog Ivana 1 – područni objekt

 

Broj odgojnih skupina: 8 skupina redovnog programa

2 skupine predškole

 

 

Broj djece: 173 u redovnom programu

do 40 u  programu predškole

 

Zaduženje sati radnika na poslovima pedagoga u vrtiću za drugu polovicu pedagoške 2019./ 2020. godine u kvoti od punog radnog vremena iznosi:

 

GODIŠNJE ZADUŽENJE SATI  RADA:

 

Ukupna godišnja obaveza :   1992 sati

Godišnji odmor :                      240 sati

Godišnje zaduženje :             1752 sati

 

Radno vrijeme pedagoga iznosi 40 sati tjedno i to:

 

35 sati u ustanovi

5 sati izvan ustanove (na poslovima stručnog usavršavanja i drugim poslovima predviđenim planom)

 

ORIJENTACIJSKI RASPORED RADA

 

1. Rad s djecom                                        356  sati

2. Rad s roditeljima                                  376  sati

3. Rad s odgojiteljima                             1116 sati

4. Suradnja s društvenom sredinom          80  sati

5. Rad u stručnom timu                             80  sati

 

Bitne zadaće plana i programa rada pedagoga

 

 • Prepoznavanje i zadovoljenje primarnih dječjih potreba
  • dnevni odmor,
  • prehrana.
  • boravak

 

 • Podržavanje i stimulacija općeg razvoja djeteta u skladu s Nacionalnim programom odgoja i obrazovanja za ljudska prava

 

 

 • Primjena situacijskog pristupa u odgojno – obrazovnom radu,
  • oblikovanje stimulativne sredine za razvoj djece
  • potrebe djeteta postaviti kao ishodište kurikuluma, osnovom interakcije i stimulacije rasta i razvoja djeteta.

 

 • Partnerstvo vrtića, doma i škole u pripremi djeteta za polazak u školu
  • opće i specifične aktivnosti u godini pred polazak djeteta u školu,
  • partnerstvo s roditeljima u pripremama djeteta u školu.

Tablica 21: U odnosu na djecu

 

Rb.

Područje rada / Zadaci

Sati

Mjeseci

1.

 

Praćenje i zadovoljenje djetetovih potreba.

Primijeniti i koristiti u radu protokole Agencije i protokole vrtića o praćenju adaptacije.

Timski pristup u radu (ravnateljica, odgojiteljice, zdravstvena voditeljica i pedagog).

56

Tijekom pedagoške godine

 

2.

 

Praćenje načina i uvjeta ostvarivanja dječjih prava u vrtiću.

Pozornost slobode u odlučivanju.

Prihavaćanje odgovornosti.

Timski pristup (odgojiteljice, pedagog)

40

Tijekom pedagoške godine

 

3.

 

Praćenje i uvid u aktivnosti djeteta u nekim dijelovima dana i tjedna, ali i prostora (s obzirom na prostor u kojem boravi mješovita skupina).

Pratiti jutarnje i poslijepodnevne aktivnosti.

Pozornost na aktivnostima u vrijeme dnevnog odmora.

Praćenje ostvarivanja aktivnosti za djecu koja ne spavaju.

30

Tijekom pedagoške godine

 

4.

 

Uvid u tjelesne aktivnosti djeteta u nekim dijelovima dana, tjedna te u određenim prostorima (mješovita skupina, srednja i starija skupina s asfaltnim igralištem).

Jutarnja tjelovježba.

Aktivnosti s djecom u vrijeme boravka na zraku.

Timski pristup (odgojiteljice, zdravstvena voditeljica, pedagog).

30

Tijekom pedagoške godine

 

5.

 

Praćenje igara i aktivnosti vezanih uz:

 • djetetove doživljaje o samom sebi,
 • samoodgovornosti vezane uz brigu o sebi,
 • vlastite postupke djece u komunikaciji s drugom djecom, a opet vezane uz samopouzdanje, odgovornosti i samostalnosti

(starije odgojne skupine i priprema djece za školu)

120

Tijekom pedagoške godine

 

6.

 

Praćenje i uvid u aktivnosti i igre u koima se djeca usmjeravaju na pozitivno kontrolirano ponašanje

(starije odgojne skupine, prevencija rizičnog ponašanja)

Individualni rad s pojedinom djecom.

60

Tijekom pedagoške godine

 

7.

 

Praćenje djetetova ponašanja tijekom njegove interakcije s drugom djecom i odraslim sudionicima odgojno – obrazovnog procesa.

(grupna dinamika)

Individualni rad po potrebi.

40

Tijekom pedagoške godine

 

8.

 

Sudjelovanje u nabavi materijalnih sredstava nužnih za zadovoljenje djetetovih aktualnih, ali i trajnijih potreba.

(didakatički materijali potrebni za određenu dobnu skupinu, literatura (slikovnice)).

 

20

Tijekom pedagoške godine

 

Ukupno sati:

 

 

 

356

Tablica 22: U odnosu na roditelje

1.

 

Individualna suradnja s roditeljima koja je potaknuta s njihove strane, prijedlozi i primijedbe u odnosu na program realizacije.

 

60

Tijekom pedagoške godine

 

2.

 

Sudjelovanje na roditeljskim sastancima odgojnih skupina kada to problemska situacija zatraži kao i sudjelovanje i informiranje roditelja na roditeljskom sastanku novoprimljene djece.

 

60

3.

 

Uključivanje roditelja u kreirenje i realizaciju dijela dijela programa u radu s djecom putem prijedloga, sugestija kao i planiranog sandučića povjerenja.

 

16

4.

 

Obavještavanje roditelja o događanjima dječjem vrtiću, ostvarivanju suradnje, prezentiranju problematike i sl. putem plakata, flyera ...

 

100

5.

 

Organizacija evaluativnih procesa koji bi pokazali razinu zadovoljstva uslugom dječjeg vrtića kod roditelja putem anketnih upitnika i sl.

 

40

6.

Priprema i sudjelovanje u inicijalnim razgovorima s roditeljima novoupisanje djece.

80

Ukupno sati:

376

Tablica 23: u odnosu na odgajatelje

1.

Sudjelovanje u odgojno – obrazovnom procesu praćenjem ostvarivanja planova i programa odgojno – obrazovnog rada.

160

Tijekom pedagoške godine

 

2.

Organizirati za za odgajatelje mogućnost samoprocjene kroz anketne upitnike, individualne razgovore…

100

3.

Osmisliti, organizirati i sudjelovati u stručnim aktivima na razini ustanove na teme:

Komunikacija

Komunikacija s roditeljima

Samoprocjena rada i djelovanja

160

4.

Sudjelovanje, te izrada planova i programa za zajednička događanja, izlete, posjete i predstave.

Suradnja s putničkim agencijama, dječjim kazalištima…

120

5.

Praćenje interesa odgojitelja i pomaganje pri stvaranju novih materijalnih uvjeta za rad.

140

6.

Organizacija radionica za odgojitelje s temama koje po njihovu mišljenju i potrebi trebaju biti prezentirane na ovakav način.

140

7.

Sudjelovanje i pomoć u individualnom stručnom usavršavanju.

140

8.

Nabava nove stručne literature.

52

9.

Pomoć odgojiteljima  u funkcionalnom dokumentiranju događaja i stvaralaštva u odgojnoj skupini.

120

Ukupno sati:

1116

Tablica 24: u odnosu na društvenu sredinu

1.

Suradnja s dječjim vrtićima u Ivanić-Gradu i Križu.

12

Tijekom pedagoške godine

 

2.

Suradnja s osnovnom školom „Stjepan Radić“ u Kloštar Ivaniću.

12

3.

Suradnja s Učiteljskom akademijom u Zagrebu i Petrinji.

8

4.

Suradnja s općinom Kloštar Ivanić.

20

5.

Suradnja s Gradskim društvom Crvenog Križa Ivanić-Grad, područna služba Kloštar Ivanić.

8

6.

Suradnja s drugim ustanovama koje se bave kulturno – prosvjetnim radom.

Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad.

Dječja knjižnica i čitaonica Ivanić-Grad.

Amatersko kazalište Križ.

KUD Kloštar Ivanić

Otok Ivanich

20

Ukupno sati:

80

 

Tablica 25: U odnosu na stručni tim i ravnateljicu

1.

Zajednički rad na definiranju primarnih zadaća rada vrtića i razradi plana i programa.

48

Tijekom pedagoške godine

 

2.

Organizacija i suradnja u organizaciji obilježavanja važnih datuma za vrtić.

12

3.

Razmjena iskustava i znanja, stručna pomoć i podrška među članovima razvojne djelatnosti.

12

4.

Suradnja i pomoć pri prezentaciji tema i koje su vezane uz rad vrtića roditeljima i društvenoj okolini.

8

Ukupno sati:

80

 

12.2 PROGRAM RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE

 

 

U svom planu rada za pedagošku godinu 2019. / 2020.  razrađuje se plan organizacije njege, brige za tjelesni razvoj i zdravlje djece. Plan razrađuje nekoliko osnovnih područja rada; zadaci i poslovi, nositelji i suradnici, metode i postupci.

Zadaci kojima ćemo se ove godine posvetiti su:

 • Vođenje zdravstvene dokumentacije
 • Pravilna prehrana predškolskog djeteta, praćenje - kvalitativno i kvantitativno,
 • Kontinuirano praćenje provođenja higijensko-sanitarnih mjera- praćenje HACCAP sustava.

 

Tablica 26: Realizacija programa njege, odgoja i zaštite djece te praćenje njihova stanja

 

PODRUČJE

RADA

ZADACI I

POSLOVI

NOSITELJI  I

SURADNICI

PLANIRANO

1.Priprema za realizaciju programa ustanove

 

1.Izrada operativnog plana zdravstvene voditeljice

 

-ravnateljica

-bacc. sestrinstva

 

2.Realizacija programskih zadataka njege, odgoja i zaštite djecete praćenje njihovog stanja

 

 

1.Sudjelovanje na roditeljskim sastancima –individualni razgovori

 

2.Sudjelovanje u osiguranju materijalnih i organizacijskih uvjeta za odvijanje njege odgoja i zaštite djece

 

3.Sudjelovanje u nabavi i dopuni sredstava za prvu pomoć, dezinfekciju i zaštitu zdravlja

 

4.Rad na osiguravanju i unaprjeđivanju higijenskih uvjeta ustanove:

 

-nadzor nad sanitarno higijenskim uvjetima u

objektima: Centralni objekt Proljeće i Područni objekt Livada

 

-nadzor nad sanitarno higijenskim stanjem prostora za čuvanje i pripremu hrane;objekt i: Centralni objekt Proljeće i Područni objekt Livada

 

5.Procjena psihofizičkog razvoja i zdravlja djece,te provođenje preventivne zdravstvene zaštite.

 

-antropometrijska mjerenja u svim skupinama,te praćenje stanja uhranjenosti(izračuni relativne težine i percentila 1x godišnje)

 

-praćenje izostanaka djece, epidemiološke situacije te u vezi s tim poduzimanje odgovarajućih mjera

 

-poticati pravodobno i primjereno zadovoljavanje potreba djece za; napit-

kom, hranom, kretanjem    i odmorom.

 

6.Unapređivanje pravilne  prehrane djece

-sudjelovanje u izradi mjesečnih jelovnika prema postojećim normativima i novim preporukama,

 

-kontrola i uvođenje što kvalitetnijih namirnica u prehranu.

 

 

-ravnateljica

-bacc. sestrinstva

-odgajatelji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-bacc.sestrinstva

-odgojitelji

-liječnici pedijatrijskih ordinacija

-liječnica HES-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ravnateljica

-bacc.sestrinstva

-kuhari

-odgojitelji

 

-kontinuirano i prema potrebi tijekom cijele pedagoške godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Permanentno stručno usavršavanje zdravstvene voditeljice

 

1.Uključivanje u sve oblike stručnog usavršavanja u ustanovi,te izvan koji će biti dostupni(predavanja, aktivi, seminari…)

 

2.Stalno praćenje i proučavanje stručne literature s područja zdravstvene zaštite, prehrane,odgoja i dr.

 

-ravnatelj

-bacc.sestrinstva

-kontinuirano i prema potrebi tijekom cijele pedagoške godine

 

4.Vođenje zdravstvene dokumentacije

 

1.Vođenje evidencije-obvezne zdravstvene dokumentacije

 

-karton za svako dijete

 

-evidencija procijepljenosti

 

-evidencija pobola

 

-evidencija povreda

 

-evidencija antropometrijskih mjerenja

 

-evidencija o periodičnim zdravstvenim pregledima zaposlenika

 

-evidencija tečaja provedenog higijenskog minimuma

 

-vođenje osobne dokumentacije zdravstvene voditeljice

 

.bacc.sestrinstva

-kontinuirano i prema potrebi tijekom cijele pedagoške godine

 

5.Valorizacija ostvarenih programa

 

1.Godišnja analiza zdravstvenog stanja djece

 

2.Sudjelovanje u izradi godišnjeg izvješća ustanove

 

3.Izvješće o realizaciji plana i programa zdravstvene voditeljice.

 

bacc.sestrinstva

-lipanj 2020.

 

 

 

Plan sastavili:

 

Grozdana Jakovljević, ravnateljica

Zoran Buhač, pedagog

Renata Mucha, zdravstvena voditeljica

Minja Jelić, eko-koordinator

Odgajateljice dječjeg vrtića:

Sara Smoljanović

Valentina Ćosić

Jasmina Šinjor Štajdohar

Ljerka Markuš

Martina Filipović

Nives Forjan Kezele

Marija Jandrijević Crnčević

Daria Đura

Romana Kesegić

Antonela Keškić

Sanja Petrinec

Morena Sadiković

Jelena Rajković

Lidija Družinec