Godišnji plan i program rada za Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku 2017. / 2018. godinu

 

DJEČJI VRTIĆ

PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA

DJEČJI  VRTIĆ  PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

ZA PEDAGOŠKU 2017. / 2018. GODINU

 

 

 

 

 

 

KLASA : 601-02/17-08-57

URBROJ : 238-14/78-17-01

Kloštar Ivanić                                                                                                Ravnateljica:

Rujan 2017.                                                                                             Grozdana Jakovljević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

OSOBNA KARTA USTANOVE..................................................................................................................4

VIZIJA I MISIJA DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ …………………………….…….….6

1.      USTROJSTVO RADA ...................................................................... ................ .................................7

1.1    BITNE ZADAĆE.................................................................................................................................9

1.2    RADNICI ............................................................................................................................................9

1.3    RADNO VRIJEME ..............................................................................................................................12

1.4    STRUKTURA GODIŠNJEG ZADUŽENJA ODGOJITELJA.............................................................15

1.5    STRUKTURA TJEDNOG ZADUŽENJA...........................................................................................15

1.6    PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG MINIMUMA – PROGRAM PREDŠKOLE.......................16

2.      MATERIJALNI UVJETI ...................................................................................................................17

3.      BITNE ZADAĆE.................................................................................................................................17

3.1    RAD STRUČNIH TIJELA .................................................................................................................19

3.2    PLAN RADA ODGOJITELJSKOG VIJEĆA......................................................................................19

3.3    PLAN RADA UPRAVNOG VIJEĆA.................................................................................................19

4.      ODGOJNO OBRAZOVNI RAD........................................................................................................20

4.1    PROGRAMI.......................................................................................................................................21

4.2    SADRŽAJNE ODREDNICE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA ...................................................22

4.3    PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNI ASPEKTI ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA………...22

4.4    PLANIRANJE....................................................................................................................................23

4.5    OBOGAĆIVANJE REDOVNOG PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA .................................24

4.5.1 RAD NA PROJEKTIMA……………………………………...............................................................24

4.5.2 ODGOJNI ZDRAVSTVENO REKREATIVNI PROGRAMI…………………………………………...24

4.5.3 KRAĆI PROGRAMI ........................................................................................................................25

4.5.3.1 RANO UČENJE STRANOG JEZIKA – ENGLESKI JEZIK………………………………………....25

4.4.3.2 POSEBAN DRAMSKO SCENSKI PROGRAM ……………………………………………………....25

4.5.4 AKTIVNOSTI ...................................................................................................................................26

4.6    DJEČJI VRTIĆ – GENERATOR DRUŠTVENOG ŽIVOTA DJECE I RODITELJA..........................26

4.7    UNAPREĐIVANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA ................................................................27

4.8    BORAVAK DJECE NA ZRAKU......................................................................................................28

4.9   INTEGRACIJA DJECE S T.U.R. I POSEBNIM ODGOJNO OBRAZOVNIM POTREBAMA…..…..29

5.      PLAN EKOLOŠKIH DJELOVANJA................................................................................................30

5.1    CILJ...................................................................................................................................................30

5.2    ZADACI............................................................................................................................................30

5.2.1 SPOZNAJNI......................................................................................................................................30

5.2.2 SOCIOEMOCIONALNI....................................................................................................................30

5.2.3 PSIHOMOTORIČKI..........................................................................................................................30

5.2.4 GOVOR, IZRAŽAVANJE STVARALAŠTVO..................................................................................30

5.3     PLAN RADA……………………………………………………………………………………………31

6.       CJELOŽIVOTNO UČENJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH RADNIKA....................33

6.1    CILJ...................................................................................................................................................33

6.2    BITNE ZADAĆE: .............................................................................................................................33

6.3    INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE.............................................................................33

6.4    KOLEKTIVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE ................................................................................35

7.      NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE .............................................................36

7.1    BITNE ZADAĆE...............................................................................................................................34

7.2    RAD I DJELOVANJE  ZDRAVSTVENE VODITELJICE ………………………….... ......................39

8.      SURADNJA S RODITELJIMA..........................................................................................................40

8.1    CILJ...................................................................................................................................................40

8.2    BITNE ZADAĆE ..............................................................................................................................40

9.    SURADNJA S USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA..........................................................................41

10.    FINANCIRANJE PROGRAMA ……………………………………………………………………..…..45

10. VREDNOVANJE I FINANCIRANJE PROGRAMA……………………………………….……46

11.1  PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE………………………………….................…..47

11.2 PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA……………….…..….54

11.3 PROGRAM RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE……………………………....................58

11.4 PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA PRIPRAVNIKA…..61

 

 

OSOBNA KARTA USTANOVE:

NAZIV USTANOVE: Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić

BROJ OBJEKATA: 2

 1. Centralni objekt, Naftaplinska 23/a
 2. Područni objekt, „Livada“, Trg svetog Ivana 1* (Dvorište pučkog doma )

*do izgradnje novog dijela ustanove čiji se završetak planira za27.01. 2018. godine .

 

KONTAKT: Tel: 01 2892 545

Fax.: 01 3899 006

Mob.: 099 807 71 49

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Web: www.djecjivrtic-proljece.hr

 

BROJ ODGOJNIH SKUPINA: 6 (2 jasličke, 4 vrtićke) + 2 skupine programa predškole

 

BROJ SKUPINA OD VELJAČE 2018.  - ovisno o završetku radova na novom dijelu ustanove i preseljenjem 3 vrtićke skupine područnog objekta, ostaje formirati još dvije odgojne skupine djece sa liste čekanja. Na sjednici Upravnog vijeća donijeti prijedlog odluke te je prezentirati Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić na usvajanje za ustrojem dvije nove odgojne skupine. Prije  početka pribaviti sve potrebne suglasnosti Županijskog ureda Državne uprave za društvene djelatnosti - ispostave u Ivanić Gradu. Lista čekanja za iste postoji i formirana je nakon završetka Natječaja za upis djece u pedagošku godinu 2017. / 2018.

Na ovaj bi se način riješilo pitanje zbrinjavanja sve djece i svih zainteresiranih za uslugama dječjeg vrtića na području Općine Kloštar Ivanić.

 

 

RADNICI:

 

Ime i prezime

Stručna sprema i stupanj

Radno mjesto

Staž

(tekuća godina u stažu)

 

Zaposlenje (određeno – neodređeno)

 1. Jakovljević Grozdana

Odgajatelj mentor – VŠS

Ravnateljica

30

Neodređeno

 1. Zoran Buhač

Prof. pedagogije i sociologije – VSS

Pedagog

8

Neodređeno

 1. Ljerka Markuš

Medicinska sestra- SSS

Odgajateljica

34

Neodređeno

 1. Morena  Sadiković

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

8

Neodređeno

 1. Nikolina Petrak

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

7

Neodređeno

 1. Jasmina Šinjor Štajdohar

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

12

Neodređeno

 1. Martina Filipović

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

13

Neodređeno

 1. Marina Filipović Malvić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

9

Neodređeno

 1. Romana Kesegić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

24

Neodređeno

 1. Katarina Bilandžić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

7

Neodređeno

 1. Jelena Rajković

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

27

Neodređeno

 1. Lidija Družinec

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

25

Neodređeno

 1. Minja Jelić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

16

Neodređeno

 1. Jelena Marković

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

3

Određeno

 1. Sara Smoljanović

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

/

Pripravnik volonter

 1. Ivana Frigan

Ekonomist - SSS

Administrativno računovodstveni referent

26

Neodređeno

 1. Nada Kašner

Frizer -SSS

Glavna kuharica

33

Neodređeno

 1. Sandra Bokun

Opća gimnazija - SSS

Kuharica

13

Neodređeno

 1. Vesna Božić

Šumarski tehničar - SSS

Spremačica

12

Neodređeno

 1. Mirjana Pavanić

Prodavač - KV

Spremačica

11

Neodređeno

 1. Tajana Hodko*

Psiholog

Psiholog

1

Pripravnik volonter

 

 

**zaposlen na pola radnog vremena

 

 

VIZIJA I MISIJA DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

Kao ustanova permanentno provodimo proces stvaranja zajedničke vizije i misije vrtića. U tom su procesu sudjelovali svi zaposleni u vrtiću koji su davali svoje prijedloge vizije, misije, vrijednosti i gesla vrtića. Na odgajateljskim vijećima smo  analizirali dobiveno i stvarali jedinstven smjerokaz za daljnji rad i razvoj naše ustanove. Na taj je način dobiveno slijedeće:

 

VIZIJA:

 

 

Nova zgrada vrtića u kojoj se dijete osjeća sigurno i prihvaćeno, a izgrađena je po europskim mjerilima i odgovarajućim energetskim certifikatima kao mjesto s neograničenim izvorima učenja kroz suvremenu didaktiku i mogućnosti razvoja putem različitih programa i aktivnosti.

 

MISIJA:

 

 

Stvarati pozitivno i poticajno prostorno, materijalno, socijalno, emocionalno okruženje koje će djeci dati potporu uz pomoć stručno osposobljenih odgajatelja, ekološke osviještenosti i lokalnog identiteta te sve potrebne uvjete za poželjan rast, razvoj i obrazovanje malog pojedinca u lokalnoj zajednici.

 

 

 

VRIJEDNOSTI

 

 

 

 • Tolerancija
 • Suradnja
 • Samostalnost
 • Stjecanje novih znanja i vještina
 • Komunikacija
 • Poštovanje
 • Odgovornost
 • Poticanje
 • Ustrajnost

 

GESLO

 

 

 

„Mali vrtić za veliki svijet!“

 

 

 

 

 

 1. 1. USTROJSTVO RADA

 

 

Djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jest njega, odgoj, obrazovanje i zaštita djece rane i predškolske dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

 

U okviru djelatnosti naš vrtić organizira i provodi slijedeće programe:

 

 • Cjeloviti primarni program odgoja, obrazovanja i zaštite predškolske djece

 

 • Minimalni program odgoja i obrazovanja djece godinu dana prije polaska u osnovnu školu – program predškole

 

 

Redovni programi vrtića dopunjuju se po izboru djece i roditelja:

 

 • Eko program
 • Odgojno zdravstvenim programima, ljetovanje, izleti, škola plivanja…
 • Integracija djece s teškoćama u razvoju u cjeloviti primarni program odgoja, obrazovanja i zaštite predškolske djece koji se provodi u dječjem vrtiću
 • Kraći programi;
 • rano učenje stranoga jezika  - engleski jezik,
  • poseban dramsko scenski program
 • Izdvojene integrirane aktivnosti u odgojnim skupinama za koje nije potreban poseban program: folklor, tjelesni odgoj, ritmika, ples…

 

 

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić pohađa kroz godinu:

 

 • U redovnom programu do 120 djece raspoređeno u šest odgojnih skupina

 

 • U programu predškole do 40–ero djece.

 

Ustanova obavlja svoju djelatnost na dvije lokacije:

 

 • Centralni objekt vrtića na adresi Naftaplinska 23/a, 10312 Kloštar Ivanić

 

 • Područni objekt vrtića, „Livada“ na adresi Trg svetog Ivana 1 (Dvorište pučkog doma) 10312 Kloštar Ivanić - do dogradnje novog dijela ustanove. Nadograđeni dio omogućit će upis djece koja su na listi čekanja kao i one koji pohađaju vrtiće u susjednim Općinama i gradu Ivanić-Gradu. Za sada se po evidenciji radi o 18–ero djece na listi čekanja te do 5–ero djece smješteno u vrtićima susjednih općina i Gradu .

 

 

Centralni vrtić je namjenski građen objekt za tri odgojne skupine i u njemu su smještena djeca od prve godine života do četvrte godine života.  Od 18.  srpnja  2017.  krenulo se sa sanacijom kompletne kuhinje, praonice, sanitarnih čvorova za zaposlene, postojećih vanjskih terasa za boravak djece, sobe za izolaciju. Uz to, na vanjskom dijelu dvorišta izmještaju se igrala  (za koje će se izraditi podloge), premještaju pješčanici i nabavljaju novi trupci za penjanje. Također će se  cijeli dio uz postojeće terase urediti dodatnom zemljom te na taj način niveliranjem stvoriti kvalitetnija  površina za igru djece .

Područni vrtić je prenamijenjeni prostor za djecu od četvrte do sedme godine života u tri odgojne skupine. To je vrlo star, neadekvatan, građevinski nesiguran, vlažan i pohaban prostor. Vanjski okoliš je nedostatne površine i to bez zelenila te potpuno asfaltiran, smješten ispred parkirališta i mjesne gostione koja nikako nije povoljan okoliš zbog ponašanja osoblja i gostiju za poželjan razvoj i odgoj predškolske djece. Sanacijom i dogradnjom novog objekta do kraja siječnja 2018. godine nadamo se preseljenju . Stoga će radovi sanacije na područnom objektu biti minimalni kako bi se zadovoljile potrebe djece koja tamo borave.

 

Nakon dovršetka dogradnje novog dijela vrtića bit ćemo u mogućnosti preseliti 3 skupine područnog vrtića u adekvatan i odgovarajući prostor prema DPS-u .

Uz to u nadogradnji su još 2 nove prostorije te ćemo krenuti u postupak dobivanja Rješenja o odobrenju rada od Županijskog ureda Državne uprave za društvene djelatnosti - ispostava Ivanić-Grad. S dogradnjom vrtić dobiva i novu dvoranu opremljenu također  u skladu s DPS-om.

 

1.1 BITNE ZADAĆE

 

Unapređenje kvalitete života djece i odraslih prema suvremenim spoznajama teorije i napredne prakse ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

 • Primjena temeljnih načela Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje  te zaštite prava djeteta.
 • Doprinijeti radom odraslih brizi za mlađi naraštaj Općine i šire društvene zajednice.
 • Učiniti vrtić mjestom kreativnog i stručno – kompetitivnog djelovanja, kao djece, tako zaposlenika, ali i roditelja.

 

Pedagoška godina započinje 1. rujna 2017. godine i završava 31. kolovoza 2018. godine.

Rad se organizira u petodnevnom radnom  tjednu.

Tijekom ljeta prelazi se na ljetnu organizaciju rada kada se odgojno obrazovni rad provodi u manjem broju skupina.

Radno vrijeme (s dežurstvima) vrtića započinje u 5.45, a traje do 17.30 sati , no moguće su i preinake radnog vremena ovisno o potrebama roditelja. U obavljenim intervjuima novoprimljene djece do sada nema potrebe prije ovog predviđenog vremena.

Dan vrtića obilježavamo 21. ožujka.

 

1.2 RADNICI

Kako je s krajem 2013. godine istekao zakonski rok dan predškolskim ustanovama  za potpuno usklađivanje s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 94/2013) koji svojim  člankom 52.b predviđa novčane kazne ako dječji vrtić  ne poštuje odredbe Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja, tako u ovom planu dajemo prikaz trenutne situacije sa zaposlenim radnicima i potrebu primjene navedenih dokumenata. Nakon provedenih upisa za pedagošku godinu 2017. / 2018. nastojali smo složiti optimalan broj djece u skupinama. Uz to, dogradnja koja traje, a obuhvaća nadogradnju pet soba dnevnog boravka s terasama i dvoranom za tjelesni, omogućit će nam upis sve djece s liste čekanja, djece koja polaze vrtiće susjednih mjesta kao i stvaranje optimalnog broja djece te time i provođenje DPS-a u svim segmentima. Osobito je važna činjenica da će završetkom dogradnje djeca iz područnog objekta  biti preseljena u novi dio ustanove, te na taj način vrtić počinje biti cjelina. Vanjski travnati teren, površine s hladovinom i opremanje igrališta postojećim pa i novim igralima omogućit će zadovoljavanje potreba za kretanjem i boravkom na zraku. Sve nas ovo obvezuje na raspisivanje natječaja za zapošljavanje još odgajatelja, voditelja predškole, što ćemo i obaviti u nadolazećem periodu. Važno je istaći i prezentirati trenutnu i usklađenu sliku radničkog kadra u našoj ustanovi, prikazati trenutnu situaciju i zakonsku obvezu, broj zaposlenih u našem vrtiću. Posebnim zahtjevom ove godine opet ćemo tražiti ispunjavanje potrebe za zapošljavanjem u financijskom planu.

Tablica 1. Plan i struktura potrebnih radnika  za cjeloviti primarni desetsatni program koji bi

cijelosti bio usklađen s Državnim pedagoškim standardom

 

Rb.

RADNO MJESTO

BROJ

(trenutno zaposlenih)

BROJ

(po odredbama DPS-a)

NAPOMENA

1.

Ravnatelj

1

1

 

 

2.

Pedagog

1

1

Članak 31. DPS-a

3.

Zdravstveni voditelj –vanjski suradnik

0,35

0,35

Članak 34. DPS-a

4 .

Psiholog

0,5

0,5

Članak 34.DPS-a

5.

Odgojitelj

12,5*

12,5*

 

6.

Administrativno računovodstveni referent

1

1,3

Članak 37. DPS-a

7.

Kuharica

2

2

 

8.

Spremačica

2

2

 

9.

Radnik na održavanju (domar)

0

1

Članak 38. DPS-a

 

 

 

 

 

UKUPNO

20,35

 

21,38

 

 

 

* program predškole ostvaruje 1 odgojitelj u ½ vremena na određeno vrijeme (listopad 2017. – svibanj 2018.)

** u oba vrtića postoje odgajatelji – voditelji objekta

**** zdravstveni voditelj je vanjski suradnik čije su radno vrijeme i tjedna zaduženja određena ugovorom

*****psiholog dolazi ove godine i to na pola radnog vremena –ugovor na određeno,

 

Tablica 2. Raspored zaposlenika vrtića

 

VRTIĆ

RB.

NAZIV SKUPINE

BROJ DJECE

ODGAJATELJI

CENTRALNI NAFTAPLINSKA BB

1.

Mlađa jaslička

14

Jelena Marković

Ljerka Markuš

2.

Starija jaslička

17

Katarina Bilandžić

Romana Kesegić

3.

Mlađa vrtićka

21

Morena Sadiković

Jelena Rajković

 

Centralni ukupno:

52

6

PODRUČNI „LIVADA“

1.

Srednja vrtićka

22

Minja Jelić

Lidija Družinec

 

2.

Starija vrtićka

25

Marina Filipović Malvić

Nikolina Petrak

 

3.

Predškolska *

28

Jasmina Šinjor Štajdohar

Martina Filipović

Područni ukupno:

75

 

6

UKUPNO

127

 

12

*u skupini je dijete s teškoćama u razvoju, u integraciji u redovni program. Dijete ide u vrtić 3 dana po 4 sata, a ostala 2 dana u rehabilitacijsku ustanovu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Zagrebu. S roditeljima je sklopljen i ugovor po posebnim uvjetima.

 

Kada navodimo područni objekt imamo na umu dogradnju ustanove, već spomenutu koja treba završiti 28.01.2018.godine kada bi se stvorili optimalni uvjeti preseljenja djece u nove prostore opremljene po DPS-u.

 

Broj djece u skupinama od veljače 2018 , bit će povećan za broj sve djece koja su za sada na listi čekanja a broj se penje do 18. Uz to i nadalje stižu nove prijave tako da će konačan broj varirati. Pored toga 5-ero djece nalazi se upisano u privatni vrtić u Ivanić Gradu te ćemo i njih nastojati upisati u nove prostore.

 

 

 

Tablica 3. Raspored ravnatelja, stručnih suradnika i drugih radnika vrtića

 

RADNO MJESTO

MJESTO RADA

IME I PREZIME

Ravnateljica

Centralni vrtić

Grozdana Jakovljević

Područni vrtić

Psiholog

Centralni vrtić

Područni vrtić

Tajana Hodko

Pedagog

Centralni vrtić

Zoran Buhač

Područni vrtić

Zdravstvena voditeljica

Centralni vrtić

Renata Mucha

Područni vrtić

Administrativno računovodstveni referent

Centralni vrtić

Ivana Frigan

Glavna kuharica

Centralni vrtić

Nada Kašner

Kuharica

Centralni vrtić

Sandra Bokun

Područni vrtić

Spremačica 1

Centralni vrtić

Vesna Božić

Spremačica 2

Područni vrtić

Mirjana Pavanić

 

 

*svi radnici mogu biti raspoređeni na rad u oba vrtića ako je to potreba posla i organizacije rada, ili po odluci ravnateljice

** dogradnjom ustanove svi radnici sele u centralni objekt .

 

 

1.3 RADNO VRIJEME

 

Radno vrijeme ustanove je desetsatno; od 06.00 – 16.00sati i  usklađuje se s potrebama zaposlenih roditelja, a temeljem provedenih intervjua i individualnih razgovora. Po trenutno poznatim podacima roditelji imaju potrebu za radom ustanove od 05,45 do 16,00 no ustanova ima i dežurstvo do17,30,što se također može izmijeniti. Ritam dnevnog života djece u dječjem vrtiću usklađuje se s potrebama djece. Radno vrijeme centralnog i područnog vrtića odvija se unutar 10 sati u danu uz dežurstvo koje započinje prema potrebama roditelja  (jutarnje 05.45),te poslijepodne nakon 16.00 sati. U slučaju ostanka djeteta u vrtiću duže od navedenog radnog vremena, odgojitelj je dužan ostati s djetetom do dolaska roditelja.

 

Tablica 4. Radno vrijeme vrtića i ritam dnevnog života djece

 

Rb.

AKTIVNOSTI

CENTRALNI OBJEKT

PODRUČNI OBJEKT

Mlađa jaslička skupina

(1 – 2 god)

Starija  jaslička skupina

(2 – 3 god)

Mlađa vrtićka skupina

(3 – 4 god)

Srednja vrtićka skupina

(4 – 5 god)

 

Starija  vrtićka

skupina

(5 – 6 god)

Pred školska skupina

(5 – 7 god)

1.

Okupljanje djece u sobi dežurne skupine

5.45– 7.15

5.45– 7.30

5.45 – 7.15

5.45 – 7.15

5.45– 7.15

5.45 – 7.15

2.

Aktivnosti po  slobodnom izboru djece

7.15 – 7.50

7.15 – 7.45

7.15 – 7.45

7.15 – 8.00

7.15 – 8.00

7.15 – 8.00

3.

Jutarnja tjelovježba

 

7.45 – 7.50

7.45 – 7.55

8.00 – 8.10

8.00 – 8.05

8.00 – 8.05

4.

Priprema za doručak

7.50 – 8.00

7.50 – 8.00

7.55 – 8.00

8.10 – 8.15

8.05 – 8.15

8.05 – 8.15

5.

Doručak

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30

8.15 – 8.45

8.15 – 8.45

8.15 – 8.45

6.

Situacijske, planirane i zajedničke aktivnosti (individualni i grupni rad)

8.30 – 9.30

8.30 – 9.30

8.30 – 10.00

8.45 – 10.15

8.45 – 9.45

8.45 – 9.45

7.

Zajednička aktivnost

 

 

 

9.45 – 10.15

9.45 – 10.15

9.45 – 10.15

8.

Pripreme za boravak na zraku

9.30 – 9.45

9.30 – 9.45

10.00 -10.15

10.15 – 10.30

10.15 – 10.20

10.15 – 10.20

9.

Boravak na zraku

9.45 – 10.15

9.45 – 10.15

10.15 – 11.00

10.30 – 11.15

10.20 – 11.15

10.20 – 11.15

10.

Priprema za ručak

10.15 – 10.30

10.15 – 10.30

11.00 – 11.15

11.15 – 11.30

11.15 – 11.30

11.15 – 11.30

11.

Ručak

10.30 – 11.00

10.30 – 11.00

11.15 – 11.45

11.30 – 12.00

11.30 – 12.00

11.30 – 12.00

12.

Priprema za dnevni odmor (osobna higijena)

11.00 – 11.30

11.00 – 11.30

11.45 – 12.10

12.00 – 12.15

*spavači

12.00 – 12.30

*spavači

12.00 – 12.30

*spavači

13.

Dnevni odmor

11.30 – 13. 45

11.30 – 13. 45

12.10 – 14.00

12.15 – 14.00

*spavači

12.30 -13.30

*spavači

12.30 – 13.30

*spavači

14.

Priprema za užinu

13. 45 – 14.00

13. 45 – 14.00

14.00 – 14.15

14.00 – 14.15

13.30 – 13.45

13.30 – 13.45

15.

Užina

14.00 - 14.15

14.00 - 14.15

14.15 – 14.30

14.15 – 14.30

13.45 – 14.00

13.45 – 14.00

16.

Aktivnosti po slobodnom izboru djece (soba, igralište)

14.15 – 15.30

14.15 – 15.30

14.30 – 15.30

14.30 – 15.30

14.00 – 15.30

14.00 – 15.30

17.

Sakupljanje u sobi dežurstva i dežurstvo

15.45 – 17.00

15.45 – 17.00

15.45 – 17.00

15.45 – 17.30

15.45 – 17.30

15.45 – 17.30

*Ritam dežurstva i dnevnog života djece mijenjat će se po objektima i skupinama ukoliko bude potreba, a temeljem praćenja potreba djece na prijedlog roditelja, odgojitelja, stručnih suradnika ili odlukom ravnateljice.

Tablica 5. Radno vrijeme odgojitelja

 

Rb.

ODGOJNA SKUPINA

I. TURNUS

II. TURNUS

1.

Mlađa jaslička skupina

7.30 – 12.15

10.00– 15.45

2.

Starija jaslička skupina

7.30– 12.45

10.15 – 15.45

3.

Mlađa vrtićka skupina

7.45 – 12.45

10.30 – 15.45

4.

Srednja vrtićka skupina

7.45 – 12.45

10.30 – 15.45

5.

Starija vrtićka skupina

7.45 – 13.00

10.45 - 15.45

6.

Predškolska  skupina

7.45 – 13.00

11.00 – 16.00

 

NAPOMENA: Svaka skupina dežura po tjedan dana te se na taj način manjak radnog vremena u odgojnim skupinama koji je prvi pogled vidljiv u svakodnevnom radu nadopunjuje ostvarenim radnim vremenom u radu s djecom tijekom dežurstva i iznosi 5.30 sati neposrednog rada odgojitelja u mjesečnom izračunu kao i 27,5 u tjednom radnom vremenu u neposrednom radu s djecom.

 

 

Tablica 6. Radno vrijeme ravnateljice, stručnih suradnika i stručne razvojne službe

 

Rb.

FUNKCIJA

RADNO VRIJEME

NAPOMENA

1.

Ravnateljica

8.00 – 16.00

*po potrebi može biti drugačije, a po odluci Upravnog vijeća

 

Psiholog

8,30-12,30

 

*po potrebi drugačije

2.

Pedagog

 

07.30 – 14.30 i jedan dan poslijepodne od 10,00-16,00

*prema potrebama i prirodi radnih obveza može biti drugačije uz prethodnu najavu

3.

Zdravstvena voditelj

0,35 ukupnog radnog vremena

*prema potrebi više

4.

Admin. račun. referent

07.00 – 15.00

 

*po potrebi drugačije

5.

Glavna kuharica

06.00 – 14.00

 

6.

Kuharica

07.00-15.00

 

7.

Spremačica – centralni objekt

10.00 – 18.00

 

 

8.

Spremačica – područni objekt

11.00 – 19.00

*radno vrijeme je specifično zbog provođenja programa predškole u kasnim poslijepodnevnim satima

Promjenom i preseljenjem n jednu lokaciju moguće je izmijeniti radno vrijeme predškole .

 

Tablica 7. Struktura radnih dana i sati u pedagoškoj 2017. / 2018. godini

 

DANI U GODINI

RADNI SATI U GODINI

MJESECI

DANI

SUBOTE

NEDJELJE

BLAGDANI

RADNI DANI

RAD S DJECOM

OSTALI POSLOVI

MJESEČNA

OBVEZA

IX.

30

5

4

 

21

115,5

52,5

168

X.

31

4

5

 

22

121

55

176

XI.

30

4

4

1

21

115,5

52,5

168

XII.

31

5

5

2

19

104,5

47,5

152

I.

31

4

4

1

22

121

55

176

II.

28

4

4

 

20

110

50

160

III.

31

5

4

 

22

121

55

176

IV.

30

4

5

1

20

110

50

160

V.

31

4

4

2

21

115,5

52,5

168

VI.

30

5

4

2

19

104,5

47,5

152

VII.

31

4

5

 

22

121

55

176

VIII.

31

4

4

1

22

121

55

176

UKUPNO

365

52

52

10

251

 

1380,5

627,5

2008

 

 

 

Godišnja satnica od 251 radnog dana puta osam sati iznosi 2008 sata raspoređuje se na neposredan rad s djecom i ostale poslove.

 

1.4 STRUKTURA GODIŠNJEG ZADUŽENJA ODGAJATELJA

 

Radni dani u godini: 251 x 8 = 2008 sati koji su preraspoređeni na:

 

 

 1. Neposredni rad s djecom:
  • U skupini
  • U dežurstvu
  • Neposredan rad s djecom uključuje i vođenje aktivnosti, izlete, vođenje radionica za djecu i roditelje, sudjelovanje na priredbama  u vrtiću i lokalnoj zajednici.

 

 • 251 x 5,5 = 1380,5

 

 

 1. Ostali poslovi:
  • Planiranje, valorizacija rada
  • Suradnja s roditeljima, individualno i grupno
  • Stručno usavršavanje unutar i izvan ustanove
  • Sjednice Odgajateljskog vijeća
  • Pripremanje materijala za rad
  • Uređivanje radnog prostora i prostora vrtića
  • Dnevni odmor

 

 • 253 x 2,5 = 627,5

 

 

 

1.5 STRUKTURA TJEDNOG ZADUŽENJA

 

Radni dani tjedno:   5 x 8 = 40 raspoređeno na

 

 

 1. Neposredni rad s djecom:
  • U skupini
  • U dežurstvu

 

 • 5 x 5,5 = 27,5

 

 

 1. Ostali poslovi:
  • Planiranje, valorizacija rada
  • Suradnja s roditeljima, individualno i grupno
  • Stručno usavršavanje unutar i izvan ustanove
  • Sjednice Odgajateljskog vijeća
  • Pripremanje materijala za rad
  • Uređivanje radnog prostora i prostora vrtića
  • Dnevni odmor

 

 • 5 x 2,5 = 12,5

 

Početkom radne godine svaki radnik dobiva rješenje o godišnjem zaduženju sati rada na pojedinim poslovima.

Svaki radnik dužan je evidentirati dnevnu i mjesečnu realizaciju sati rada na odgovarajućem obrascu i na kraju mjeseca ga predati voditelju.

Voditelj tromjesečno predaje ravnatelju na uvid i verifikaciju.

Radno vrijeme i raspored svih radnika, ako je potrebno zbog organizacije rada, kvalitete rada ili  nepredviđenih potreba može se promijeniti tijekom godine odlukom ravnateljice.

 

 

 

1.6  PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG MINIMUMA – PROGRAM PREDŠKOLE

 

Program predškole se također realizira u sklopu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

 

Program predškole započinje 1. listopada 2017.  i traje do 31. svibnja 2018. u okviru održavanja od minimalnih 250 sati rada pa do maksimalnih 300 sati rada.

 

Upisuje se ukupno do 40 djece.

 

Djeca su raspoređena u dvije odgojne skupine, po datumima dolaska – parna i neparna.

 

Radno vrijeme je od 15:30 do 18:30 svakim danom, od ponedjeljka do petka.

 

Prostor za izvođenje programa je soba dnevnog boravka u područnom vrtiću „Livada“ na adresi Trg svetog Ivana 1 (Dvorište pučkog doma ).*

 

Odgajatelj koji vodi ovaj program radi na pola radnog vremena i zaposlen je na određeno vrijeme.

 

Program predškole će također tijekom pedagoške godine ostvarivati kraći program posjeta i izleta, prisutnost na kazališnim predstavama i vrtićkim manifestacijama, te događajima u lokalnoj zajednici kao oblicima izvan institucijskog rada.

__________

*Dogradnjom novih prostorija i ovisno o broju novoupisane djece ,moguće je da će program predškole biti u prijepodnevnim satima, kada se može povećati satnica do 300 sati godišnje.

 

2. MATERIJALNI UVJETI

 

2.1 BITNE ZADAĆE:

 1. U suradnji sa Općinom Kloštar Ivanić ulagati maksimalne napore u realizaciji financijskog plana, dobiti potrebne kadrove prema Državnom pedagoškom standardu .
 2. U suradnji s Osnivačem osigurati sredstva za investicijsko održavanje.
 3. Opremanje novim namještajem veći dio u skupinama prema etapama dogradnje ustanove kao i saniranje postojećeg namještaja .
 4. Osigurati sredstva za nastavak provođenja HACCAP  sustava

6 .  U izmjenama i dopunama financijskog plana vidljivo je povećanje sredstava za potrebe vrtića. Odlukom o kapitalnom ulaganju koju je donijela Općina Kloštar Ivanić dana 10. srpnja  2017. godine radi se o 9.000.000,000kuna  (tu su i potrebna didaktika po skupinama kao i kupnja dijela novog namještaja te krečenje i osvježavanje prostorija u kojima borave djeca, sanacija terasa za boravak djece kao i kompletna adaptacija i rekonstrukcija kuhinje, spremišta, praonice te sanitarnih čvorova za zaposlene).

 

 

Tablica 8. Investiciono održavanje

 

 

ZADATAK

 

OSIGURANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

NOSITELJ

ZADATAKA

ROK IZVRŠENJA

 1. Konkretne primjedbe kod sanacije objekta pokrenute 18. srpnja 2017. Sudjelovanje preko koordinacija na izmjenama i svim preinakama prostornog uređenja kako kuhinje tako i vanjskih terasa.

 

 

 

 

 1. Nabava dijela nove opreme i didaktičkih sredstava u centralnom objektu ,zatim završetkom dogradnje naručivanje dijela novog namještaja, dopunjavanje didaktičkih sredstava po skupinama koje se premještaju iz područnog objekta .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Sanacija igrala na travi i dvorištu premještanje  igrala zbog dogradnje ,nabava trupaca za igrala i penjalice; premještanja  pješčanika ,nabava novog pijeska .

 

 

OSTALE POTREBE

 

 1. Redovna nabava dostatnih i kvalitetnih prehrambenih proizvoda

 

 1. Nabava likovnog potrošnog materijala za stvaralaštvo djece

 

 1. Redovno održavanje informativne elektroničke opreme i nabava uredskog materijala

 

 1. Osiguravanje optimalnih sanitarnih uvjeta za redovite i izvanredne potrebe (dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija unutarnjih i vanjskih prostora)

 

 1. Redovna godišnja kontrola svih instalacija, strojeva i aparata po propisima sigurnosti na radu

 

 1. Održavanje zelenila i zelenih površina vrtića

 

 1. Izrada vrtićkog časopisa i godišnjaka za 2017.

 

 1. Premještanja i postava ostalih igrala i novih trupaca za penjanje

 

 1. Ravnanje igrališta i travnatih terena

 

 1. Bojanje sprava i igrala na igralištu

 

 

 

 

 

 

 

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

 

 

 

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

 

 

 

 

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

Roditeljske uplate

 

 

 

Izvođači radova ;

Donacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roditeljske uplate

 

 

 

 

Donacije

Roditeljske uplate

 

 

 

 

Roditeljske uplate

 

 

 

Redovna sredstva vrtića

Roditeljske uplate

 

 

Redovna sredstva vrtića

Roditeljske uplate

 

 

 

Osnivač-Općina Kloštar Ivanić

 

 

 

 

 

Ravnateljica

 

 

 

Donacija drva

 

 

 

Osnivač Općina Kloštar Ivanić

 

Redovna sredstva vrtića

Donacija

 

Dogovor s izvođačima

 

 

 

 

 

Ravnateljica

 

 

 

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

Ravnateljica

 

 

 

 

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

Ravnateljica

 

 

Općina Kloštar  Ivanić

Ravnateljica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgajatelji

Voditelji objekta

Ravnateljica

Zdravstvena voditeljica

 

Ravnateljica

Izvođač radova

Radne akcije s roditeljima

 

 

 

 

Kuhinja

Računovodstvo

 

Ravnateljica

 

 

 

Računovodstvo

Ravnateljica

 

 

 

 

Ravnateljica

 

 

 

 

Ravnateljica

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

 

 

Ravnateljica

 

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

Ravnateljica

 

Ravnateljica

Odgajatelji Roditelji Udruga branitelja Općine Kloštar Ivanić

 

 

Općine Kloštar Ivanić

 

 

Roditelji Svi zaposleni

Domar ,odgajatelji, roditelji kroz radne akcije

 

 

 

Tijekom rekonstrukcije i dogradnje do kraja siječnja 2018 .

 

 

 

Tijekom cijele pedagoške godine.

 

 

 

 

Jesen 2017 proljeće 2018. (ovisno o datumu završetka dogradnje )

 

Dio u jesen 2017. te dio u proljeće 2018 .

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele pedagoške godine.

 

 

 

Tijekom pedagoške godine.

 

 

 

 

Po potrebama tijekom pedagoške  godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom godine

 

Osobito rujan 2017.radi saniranih prostora,

 

 

 

 

Jesen 2017.

 

 

 

 

 

Jesen 2017.

 

 

 

 

 

 

Tijekom jeseni 2017.

 

 

 

Tijekom Projektnog dana u jesen 2017.

 

 

Tijekom godine

3. RAD STRUČNIH TIJELA

 

3.1 PLAN RADA ODGOJITELJSKOG VIJEĆA

 

Zadaće za realizaciju:

 1. Razmatranje i usvajanje godišnjeg plana i programa rada 2017. /  2018. ped. god.

Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvješća i plana rada za 2016. / 2017. ped. god.

Donošenje, razmatranje i usvajanje Kurikuluma dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

za 2017. / 2018. ped. god.

Planiranje i realizacija stručnog usavršavanja.

Obilježavanje važnih datuma kao i Dana vrtića.

 

 1. Planiranje i valorizacija svih provedenih aktivnosti
 • Dječji tjedan
 • Tjedan kruha
 • Jesenske svečanosti
 • Projektni dan vrtića (eko svečanost)
 • Božićni blagdani
 • Fašnik
 • Uskrsni blagdani
 • Svečanost otvaranja novog objekta D.V.Proljeće u Kloštar Ivaniću ;
 • Dan vrtića -21 godina odvajanja i 60 godina predškolskog odgoja na području         Općine    Kloštar Ivanić
 • Izrada vrtićkog časopisa Proljeće
 • Dan planeta zemlje
 • Završna druženja i druge svečanosti
 • Završna druženja skupina kraćih programa

 

 1. Upoznavanje odgojno obrazovnih radnika s najnovijim dostignućima na području njege, odgojno obrazovnog rada putem uključivanja u savjetovanja s ciljem daljnjeg napretka

 

 1. Razmjena iskustava s drugim ustanovama u županiji i gradu Zagrebu

 

NAPOMENA: Navedene zadaće ćemo raspraviti, donositi odluke, organizirati stručni rad kroz 4- 5 sjednica odgojiteljskog vijeća.

 

 

3.2 PLAN RADA UPRAVNOG VIJEĆA

 1. Donošenje godišnjeg plana i program rada za 2017. / 2018.
 2. Donošenje Odluke o formiranju 2 dodatne skupine –dogradnjom ustanove
 3. Prihvaćanje Izvješća o radu Vrtića za 2017. / 2018.
 4. Prihvaćanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za 2017. / 2018. ped. god.
 5. Financijsko materijalna problematika
 6. Kadrovska problematika – raspisivanje natječaja za izbor radnika
 7. Rješavanje nepredviđenih potreba za zakonsko organizacijsko funkcioniranje ustanove, vrtića
 8. Uključenost u dogradnju Ustanove

 

4. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD

 

4.1 PROGRAMI

Svi su programi rada s djecom u vrtiću koncipirani u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Državnim pedagoški standardom predškolskog odgoja – dva osnovna dokumenta predškolske djelatnosti. U Dječjem vrtiću Proljeće ostvaruju se slijedeći programi:

 

 • Cjelodnevni program ranog odgoja i obrazovanja predškolske djece
 • Program predškole
 • Kraći programi;
 • rano učenje stranoga jezika  - engleski jezik,
 • poseban dramsko scenski program

Cilj

Stvaranje uvjeta za optimalan rast i razvoj djece i unapređivanje kvalitete njihova života.

 

Tablica 9. Bitne zadaće odgojno obrazovnog rada

RB.

PODRUČJA RADA

ZADACI RADA

OBRAZLOŽENJE

1.

Tjelesni rast i razvoj djece

- svakodnevno zadovoljavati djetetove potrebe za kretanjem

 

- djelovati na sve mišićne skupine, poticati pravilnog držanja djeteta

 

- uspostaviti i razvijati navike za održavanje higijene

 

- osvijestiti važnost očuvanja svojeg i tuđeg zdravlja

 

 

Djetetovu prirodnu potrebu za kretanjem treba svakodnevno zadovoljavati,ali jednako tako i znati ih usmjeravati. Osiguravanjem dovoljno pokretnih igara na otvorenom prostoru, jutarnjeg vježbanja u zatvorenom, što više boravka na otvorenom i što više šetnje - sve su to čimbenici koje možemo ostvariti u našem vrtiću (odgojitelji će u skladu s uvjetima procijeniti kada, gdje, kako, zašto).

 

2.

Poticanje stvaralačkih sposobnosti

 

- osigurati uvjete za razvijanje stvaralačkih sposobnosti

 

- razvijati samostalnost i samopouzdanje

 

- poticati dječju radoznalost, potrebu za istraživanjem i eksperimentiranjem

 

- omogućiti djeci da razvijaju svoje potencijale u kojima su najbolji

 

- omogućiti djeci pristup raznim vrstama pedagoški neoblikovanog materijala

 

Raznim aktivnostima poticati djecu na stvaralaštvo. Poticati ih na aktivno učenje i sudjelovanje po principu učenja čineći, i principu pokušaja i pogrešaka.

 

3.

Socio -emocionalni i društveni razvoj

 

 

- stvoriti veselo ozračje u skupini

 

- „Ja“ ovoj skupini trebam (razvijati samopoštovanje i pozitivnu sliku o sebi)

 

- jačanje osobnosti djeteta u izražavanju i ostvarivanju svojih prava, potreba, interesa i želja

 

- usvojiti osnovna načela uljudnog ponašanja

 

- razviti sposobnost uvažavanja tuđih želja i potreba

 

Kod djeteta pobuditi interes za drugu djecu. Raditi na razvijanju što kvalitetnijih odnosa među vršnjacima koji se temelje na uvažavanju osobnosti drugog, prihvaćanju razlika i suradnji. Potruditi se stvoriti kolektivni grupni identitet poželjan za ostvarivanje uspješne socijalizacije.

 

4.

Spoznajni razvoj

 

- istraživački odnos prema okolini

 

- uzročno posljedični odnosi među stvarima i pojavama

 

- razvijanje osnovnih osjetila

 

- savladavanje osnovnih operacija (matematička i logička znanja)

 

- razvijanje spoznaje o okolini koja nas okružuje

 

Stvoriti atmosferu poticajnu za bilo kakvo istraživanje. Ostvariti uvjete gdje će svako dijete u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama imati priliku razviti istraživački nagon. U skladu s razvojnim stadijem, djetetu ponuditi mogućnost učenja i razvijanja.

 

5.

Komunikacija

-verbalni poticaji u svakoj prilici

 

-implementacija osnova ranog učenja stranog jezika u cjelokupni odgojno obrazovni rad jedne odgojne skupine

 

- upoznati dijete sa umjetničkim tekstovima

 

- omogućiti djeci da se izraze putem drugih oblika (likovni, glazbeni, pantomima)

 

-stvaranje okruženja poticajnog za razvoj poduzetnosti pojedinca i odgojne skupine

 

- razvijati i poticati zanimanje djece za uključivanjem u društveni život i zbivanja u našem mjestu

 

Kao osnovni cilj odgojno obrazovnog rada u predškolskim ustanovama su socijalizacija i komunikacija kao temelji funkcioniranja pojedinca u društvu. Komunikacija i  razina vještine komuniciranja omogućuju djetetu zdrav odnos spram čitave okoline.

 

 

 

 

 

4.2  SADRŽAJNE ODREDNICE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

 

 

Sadržaje rada prilagoditi dječjem iskustvu, interesima i potrebama razvojne dobi.

Organizirati i provoditi:

 

 • Aktivnosti koje će jačati kreativnost djeteta
 • Obogaćivati programe izletima, posjetima
 • Aktivnosti sa sadržajima iz područja promicanja ljudskih prava djece i odraslih
 • Aktivnosti vezane za odgoj za održivi razvoj i upoznavanje etnološke baštine
 • Uvoditi nove i  inovativne centre aktivnosti
 • Uključiti roditelje u unapređivanje i poboljšavanje uvjeta rada dječjeg vrtića
 • Osvještavati lokalnu sredinu o važnosti postojanja ustanove predškolskog odgoja

Jedan od bitnih oblika rada na nivou odgojne skupine je projektni rad, te stoga planiramo provesti projekte za čije ideje ćemo dobiti poticaj od same djece i koje ćemo realizirati onim tempom kako to djeca budu tražila.

 

Provodit će se različite vrste aktivnosti kao što su:

 

 • Životno praktične i radne
 • Istraživačko spoznajne
 • Društveno zabavne
 • Aktivnosti s ciljem razvoja socijalnih vještina
 • Raznovrsne igre
 • Raznovrsno izražavanje i stvaranje
 • Specifične aktivnosti s kretanjem
 • Uključivanje u društveni život lokalne zajednice

 

 

4.3 PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNI ASPEKTI ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

 

U vrtiću su osmišljeni i centri aktivnosti koji se mijenjaju i nadopunjavaju tijekom pedagoške godine:

 

 • Centar za početno čitanje i pisanje
 • Centar za likovno izražavanje
 • Centar za građenje
 • Centar obiteljskih i dramskih igara
 • Centar za matematiku i manipulativne igre
 • Centar za istraživanje prirode
 • Centar za glazbu
 • Prostor za igre na otvorenom (terasa na kojoj se mogu provoditi aktivnosti s vodom i pijeskom)

4.4 PLANIRANJE

 

Planovi na nivou odgojnih skupina obuhvaćaju sljedeće:

 

 • Plan razdoblja adaptacije (jednomjesečni)
 • Makro plan (tromjesečni) i ( dvomjesečni –ljetni ) sa sastavnicama: razvojne zadaće, materijalno - organizacijski   uvjeti, sklopovi aktivnosti, oblici suradnje
 • Tjedni plan sa sastavnicama: planiranje aktivnosti po metodičkom slijedu, poticaji te poslovi nužni za ostvarenje plana
 • Dnevni plan sa sastavnicama: planirani poticaji za usmjerene i spontane aktivnosti, iskorišteni situacijski poticaji, dnevne zabilješke o djeci i aktivnostima, suradnja sa stručnjacima
 • Evaluacija

 

 

 

4.5 OBOGAĆIVANJE REDOVNOG PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

4.5.1.  RAD NA PROJEKTIMA

Već treću pedagošku godinu zaredom cjelokupni dječji vrtić koji uključuje sve odgojne skupine  funkcionira s projektnom metodom u svakodnevnom odgojno - obrazovnom radu. Tragom knjige „Tragovima dječjih stopa“ priznate autorice Edite Slunjski koja vrlo zorno i jezgrovito prezentira projektnu metodu u dječjem vrtiću, odlučili smo i mi uvesti ovu metodu u rad naše ustanove.

Svaka odgojna skupina se odlučuje na provođenje nekog projekta koji će proizaći iz dječjeg interesa ili je prikladan dobi djeteta, što je slučaj u jasličkim i mlađoj skupini. U ovom se radu vodi mišlju da djeci budu zanimljivi, odgajateljima izazovni i uglavnom snažno sredstvo obogaćivanja ukupnog odgojno-obrazovnog rada.

Trajanje projekata će ovisiti interesu djece i samoj unutarnjoj kvaliteti organizacije i vođenja, a ukoliko interes bude ostao, projekti će se nadograditi za slijedeću pedagošku godinu.

Prezentacija i evaluacija provođenih projekata će se održavati u sklopu stručnog usavršavanja na razini ustanove gdje će odgajatelji uz pomoć raznih materijala (audio, video, foto, izrađeni predmeti…) prikazati tijek rada te uz pomoć drugih odgajatelja procjenjivati i ocjenjivati provedene zadaće projekata, dok će kompletna evaluacija rada s projektnom metodom biti prezentirana u Godišnjem izvješću za tekuću pedagošku godinu.

4.5.2 ODGOJNI ZDRAVSTVENO REKREATIVNI PROGRAMI

 

I ove godine Vrtić će organizirati dodatne odgojno zdravstvene programe po izboru djece i roditelja. U suradnji s roditeljima nastojat ćemo obuhvatiti što je veći broj djece programima kraćeg trajanja za koji roditelji pokazuju osobiti interes:

 

Tablica 10. Izleti

 

RB.

MJESTO

VRIJEME

3.

Seoska imanja na području Kloštra Ivanića

Proljeće 2018.

3.

Čigoć, selo roda i Park prirode Lonjsko Polje

Proljeće 2018.

4.

Zoološki vrt Maksimir, Zagreb

Proljeće 2018.

 

Tablica 11. Posjeti

 

RB.

MJESTO

VRIJEME

1.

Posjet lokalnim ustanovama Kloštra Ivanića

Jesen 2017.

3.

Posjet dječjem kazalištu, Zagreb

Jesen/Zima 2017. / 2018.

4.

Posjet osnovnoj školi, Kloštar Ivanić

Proljeće 2018.

5.

Posjet muzeju s adekvatnim predškolskim programom

Proljeće 2018.

 

 

 

 

Tablica 12. Duži programi

 

RB.

MJESTO

VRIJEME

1.

 

Roditeljima i djeci će biti ponuđeno ljetovanje sa skupinom  u rekreacijskom centru Crikvenica prikladnom djeci predškolskog uzrasta sa svim preduvjetima nužnim za boravak djece na duže vrijeme u pratnji odgojitelja iz skupine.

*Ova će opcija biti ponuđena starijoj i predškolskoj vrtićkoj skupini.

 

Ljeto 2018.

(Ponuda do zime 2017.)

2.

 

Pošto je Sportsko rekreacijski centar „Petek“ u sklopu svoje djelatnosti u suradnji s nekoliko verificiranih kineziologa za rad s predškolskom djecom oformio školu plivanja i univerzalnu školu sporta, roditeljima će biti ponuđena mogućnost kontinuiranog polaženja škole plivanja u skupini s organiziranim prijevozom.

*Zbog česte interferencije termina održavanja škole plivanja s kraćim vrtićkim programima, škola plivanja će biti organizirana u lipnju kada ti programi završe s godišnjom realizacijom.

 

Proljeće / Ljeto 2018.

(Ponuda do proljeća 2018.)

 

4.5.3 KRAĆI PROGRAMI

4.5.3.1  RANO UČENJE STRANOG JEZIKA – ENGLESKI JEZIK

 

U sklopu rada i u skladu s interesima roditelja, organizirani su kraći programi u našem vrtiću. Rano učenje stranog jezika već nekoliko godina je u cjelokupnoj organizaciji našeg vrtića. Dvije odgajateljice, Katarina Bilandžić i Nikolina Petrak posjeduju svjedodžbe o položenoj B2 razini korištenja i razumijevanja engleskog jezika, što je stupanj dostatan za provođenje programa ovakve vrste u dječjim vrtićima. Zatim su te odgajateljice u suradnji s pedagogom sastavile čitav program s razrađenim planom rada koji je dobio verifikaciju MZO. Program će se provoditi u dvije skupine (ovisno o interesu djece i roditelja) u područnom objektu dva puta u tjednu po dva školska sata.Program se provodi po preporukama proizašlih od strane Agencije za odgoj i obrazovanje te je usklađen s kronološkom dobi i stupnjem razvoja djeteta. Program se temelji na upoznavanju i korištenju tekovina engleskog jezika u svakodnevnom životu i komunikaciji.

 

4.5.3.2  POSEBAN DRAMSKO SCENSKI PROGRAM

 

Poseban dramsko scenski program koji traje već nekoliko godina za redom, kraći program u našem vrtiću za čije je provođenje odgajateljica Romana Kesegić stekla sve potrebne kompetencije polaženjem stručnih skupova i seminara vezanih uz lutkarstvo i dramsko scenski izraz. Odgajateljica je u suradnji s pedagogom sastavila program i plan rada koji je također dobio verifikaciju MZO. Program će se provoditi u jednoj skupini u trajanju od jednog školskog sata jedanput tjedno. Program se bazira na razvoju izražajnosti kroz posredno sredstvo – lutku.

 

 

Oba programa zahtijevaju, pošto nisu integrirana u cjelodnevni program, dodatni angažman odgajatelja i  same ustanove te je za njih formirana cijena usuglašena s Osnivačem te iznosi 130,00 kn za rano učenje stranog jezika, odnosno 80,00 kn za posebni dramsko scenski program. Trenutno, zbog nedostatka prostora, organizacija kraćih programa se provodi u područnom objektu u sobi dnevnog boravka srednje odgojne skupine. Poseban dramsko scenski program je ponuđen djeci životne dobi od 4 do 7 godina dok je program ranog učenja stranog jezika ponuđen djeci od 5 do 7 godina.

 

4.5.4 AKTIVNOSTI

 

U sklopu tzv. slobodnih aktivnosti koje zasad nemaju službenu verifikaciju i ne mogu ući u plan odgojno obrazovnog rada kao zasebni programi jer su integriran u rad određenih odgojnih skupina, a odvijaju se po ritmu i potrebama djece valja izdvojiti :

 

 • Folklornu radionicu
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Ritmika i ples

 

 

NAPOMENA: Kako broj djece koji je potreban za kvalitetno provođenje ovakvih programa ovisi o interesu djece, ali, što je još važnije, materijalnim mogućnostima roditelja da podrže takve interese djece, realizacija svakog ovog navedenog programa ne mora biti sigurna. No, svi će programi roditeljima biti ponuđeni.

 

4.6 DJEČJI VRTIĆ – GENERATOR DRUŠTVENOG ŽIVOTA DJECE I RODITELJA

 

Osim odgojno obrazovnog rada u svom formalnom obliku, Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić također svojim krajnjim korisnicima – djeci želi ponuditi kvalitetan i ispunjen, kako društveni, tako u kulturni život u užoj i široj zajednici.

 

Tablica 13. Sudjelovanje i djelovanje DV Proljeće za zajednicu

 

RB.

DOGAĐAJ

VRIJEME

Gostovanje kazališne skupine Lutonjica s predstavom „Frkofuljac“

Listopad 2017.

Jesenska svečanost / Dani kruha

Listopad 2017.

Posjet pekarskom obrtu povodom Dana kruha

Listopad 2017.

Posjet lokalnom groblju i Spomen parku uz Dan svih svetih

Studeni 2017.

Posjet mjesnoj  knjižnici povodom Mjeseca hrvatske knjige

Listopad / Studeni 2017.

Večer matematike – nacionalna kampanja (7. prosinca)

Prosinac 2017.

Organizacija radionica izrade božićnih ukrasa s roditeljima uz zajedničko kićenje bora

Prosinac 2017.

Predstava „Kao je dječak Srećko spasio Božić“ – Produkcija Z

Prosinac 2017.

Organizacija i sudjelovanje na pokladnim svečanostima, izložbi, radionicama i  povorci organiziranoj u čitavom mjestu – suradnja s osnovnom školom i lokalnom samoupravom

Veljača 2018.

Sudjelovanje na pokladnim svečanostima u drugim mjestima lokalnih samouprava.

Veljača 2018.

Gostovanje kazališta „Smješko“/ „Putujuće k.“  u dječjem vrtiću

Veljača 2018.

Gostovanje klauna i mađioničara Joze Boze uz predstavu o socijalnim vještinama

Ožujak 2018.

Obilježavanje Dana vrtića

Ožujak 2018.

Obilježavanje 60-godišnjice predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Kloštar Ivanić

Ožujak 2018.

Gostovanje kazališne skupine

Travanj 2018.

Obilježavanje Dana planeta Zemlje

Travanj 2018.

Posjet dječjem kazalištu u suradnji s roditeljima

Travanj 2018.

Projektni dan – Uređenje eksterijera i igrala na igralištu Centralnog objekta vrtića u suradnji s Osnovnom školom i udrugama

Svibanj 2018.

Završne svečanosti polaznika kraćih programa

Svibanj 2018.

Završne svečanosti odgojnih skupina

Svibanj 2018.

Oproštaj sa „školarcima“

Svibanj 2018.

Završna svečanost polaznika programa predškole

Svibanj 2018.

 

NAPOMENA: Realizacija ovog dijela plana ovisi o odlukama roditelja koji bi svojim financijskim sudjelovanjem omogućili provođenje baš svake planirane aktivnosti.

 

 

 

4.7 UNAPREĐIVANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

 

Kako je djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima vrlo usko povezana s didaktičkim pomagalima – njihovom kvalitetom u pogledu smislenosti i izdržljivosti, vrlo je važno kontinuirano obogaćivati izbor istih u odgojnim skupinama. Zahvaljujući velikom ovogodišnjem investicijskom pothvatu obnove i proširenja dječjeg vrtića u cijelosti nabavljeno je i bit će nabavljeno dovoljno didaktičke opreme i namještaja kako bi se odgojno obrazovni rad u vrtiću obogatio novim gotovim sredstvima. Odgajatelji će naravno u skladu sa svojim profesionalnim stremljenjima i interesima izrađivati sredstva te obogaćivati rad s djecom i boravak djece u dječjem vrtiću.

Osim toga, uz projekte koji će se razvijati u odgojnim skupinama u skladu s dječjim interesima odgajatelji odgojnih skupina s obzirom na dob djece, interese i suradnju s roditeljima razvijati neke specifičnosti u radu svoje odgojne skupine.

 

 

 

 

Tablica 14. Posebnosti u radu odgojnih skupina

 

Odgojna skupina

 

Posebnosti u radu tijekom pedagoške godine 2017. / 2018.

Mlađa jaslička skupina „Zvjezdice“

 • Aktivnosti za poticanje razvoja senzomotorike putem upotrebe pedagoški neoblikovanog materijala.

Starija jaslička

Skupina

„Leptirići“

 • Poticanje igre prirodnim materijalima: rastresitim, vodom, itd…

Mlađa vrtićka

Skupina

„Bubamare“

 • Stjecanje spoznaja o domaćim životinjama.

Srednja odgojna skupina

„Krijesnice“

 • Izlet u dječje kazalište u Zgrebu vlakom zajedno s djecom i roditeljima.
 • Dan šetnje jednom tjedno, ovisno o vremenskim uvjetima u svrhu promatranja promjena u prirodi, sakupljanja plodova iz prirode, poticanja kretanja kod djece, upoznavanja sa znamenitostima mjesta življenja Kloštra Ivanića.
 • Eko program.

 

Starija odgojna skupina

„Ježići“

 • Poticanje razvoja fine motorike uz pomoć manipulacije vunom, koncem i drugim tkaninama što će otvoriti mogućnost implementacije tradicijskih aktivnosti kao što su vezenje, tkanje i slično u svakodnevni odgojno-obrazovani rad.
 • Eko program

Predškolska odgojna skupina

„Žabice“

 • Priprema za školu putem rada na radnim listovima s individualnim, odnosno pristupom radu u manjim skupinama.
 • Prometni odgoj – kroz suradnju s roditeljima i organizirane šetnje Kloštrom Ivanićem.
 • Eko program.

 

 

 

 

4.8 BORAVAK DJECE NA ZRAKU

 

 • Djeca na zraku moraju boraviti svakodnevno osim za lošeg i vrlo hladnog vremena
 • Boravak na zraku mora biti osmišljen i organiziran (šetnje u bližu okolinu, pokretne igre, igre s pjevanjem, igre s pomagalima – lopte, obruči, hodalice i ostalo)
 • Organizirati kraće izlete (poludnevne) u bližu okolicu (šuma Petica, seosko gospodarstvo, Sljeme voćnjak, polje, livadu)
 • Organizirati prema interesu i potrebi zimovanja i ljetovanja

 

 

4.9    INTEGRACIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I POSEBNIM ODGOJNIM POTREBAMA

 

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, iako nema sve propisane materijalne i kadrovske uvjete za prihvat djece s teškoćama u razvoju i posebnim odgojnim potrebama, tu uključuje djecu u svoj cjeloviti odgojno obrazovni rad.

Od roditelja se tijekom procesa upisa očekuje, ukoliko dijete ima teškoće u razvoju, da o tome informira dječji vrtić te pridonese svu zdravstvenu dokumentaciju potrebnu da bi se u odgojnoj skupini mogao organizirati individualni pristup djetetu.

U takvim se slučajevima organizira sastanak roditelja, odgajatelja, pedagoga, ravnateljice i zdravstvene voditeljice kako bi se mogao što kvalitetnije organizirati individualni pristup djetetu.

Ako se radi o nekoj razvojnoj teškoći čija se priroda mijenja tijekom boravka djeteta u dječjem vrtiću, tada uspostavljamo suradnju sa zdravstvenom ustanovom radi izmjene informacija i bilježenja promjena. Također ovom suradnjom dobivamo preporuke kako djetetu s takvim teškoćama omogućiti što kvalitetniji boravak u dječjem vrtiću s tendencijom stvaranja uvjeta koji bi poboljšali stanje djeteta.

Ukoliko se dogodi da odgajatelj tijekom boravka nekog djeteta zamijeti odstupanja tog  djeteta od standardnih stupnjeva razvoja za dob ili odgojnu skupinu, o tome obavijesti pedagoga i ravnateljicu te se nakon toga kontaktira roditelje kojima se savjetuje da potraže savjet ili pomoć prvo od svojeg liječnika/pedijatra, a zatim i stručnjaka.

Spektar zamijećenih teškoća se kreće od govorno – slušnih, preko vizualnih, kroničnih oboljenja do intelektualnih teškoća.

Djeca su uključena u redovne odgojne skupine. Programi tih odgojnih skupina su inkluzivno koncipirani, s ciljem da se u jednom odgojno obrazovnom programu s uspjehom okupe različita djeca.

I za djecu s teškoćama u razvoju i djecu s posebnim odgojnim potrebama primjenjuje se pristup individualiziranog odgojno obrazovnog rada, usmjerenog na dijete.

Osim toga, djeca s teškoćama u razvoju i posebnim odgojnim potrebama obuhvaćena su individualnim rehabilitacijskim radom i izvan Vrtića.

U posljednje vrijeme je jako zapažen porast broja djece s govorno slušnim teškoćama koji se može pripisati pasivnoj izloženosti djece „hladnim“ elektronskim medijima u obliku privlačnih uređaja kao što su računala, prijenosnici, pametni telefoni, televizijski prijemnici…

Teškoće u govoru se pojavljuju već pri početku razvoja govora u jasličkoj dobi, a evidentne i otežavajuće za djecu postaju odmah potom. U cilju poboljšanja ove situacije, pokušavamo u suradnji s lokalnom samoupravom organizirati suradnju sa stručnim suradnikom logopedom.

Ove pedagoške godine u pripravništvo je primljena stručna suradnica psihologinja koja će svojim prisustvom i radom pridonijeti unaprjeđenju bavljenja ovom, sve prisutnijom, tematikom i problematikom u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

 

5. PLAN EKOLOŠKIH DJELOVANJA

Plan i program rada u provođenju odgoja i obrazovanja za okoliš provodit će se kroz projekte vezane za ekologiju, a tema voditelja u ovoj pedagoškoj godini bit će:

 

OTPAD: POBRINIMO SE ZA SMEĆE JER GA PRIRODA NEĆE!

Nositelji programa:

 • Eko – odbor
 • Djeca i odgojitelji
 • Roditelji
 • Ostalo osoblje vrtića (spremačice, kuharice, domar)
 • Kumovi: Jakopović d.o.o., Miljenko Ždero, Općina Kloštar Ivanić

 

5.1 CILJ:

Aktivnim djelovanjem djece i odraslih u očuvanju prirode, osvijestiti i uobičajiti takva ponašanja i prenositi ih na širu okolinu i kolanu zajednicu.

 

5.2 ZADACI:

5.2.1 SPOZNAJNI:

 • Razvoj operativnog mišljenja-uspoređivanje, razvrstavanje, bilježenje pomoću slika, crteža, prerada iskustva
 • Stjecanje iskustva o uzročno-posljedičnim vezama:  pozitivna i negativna djelovanja čovjeka na prirodu i okoliš, posljedice toga djelovanja

5.2.2 SOCIOEMOCIONALNI:

 • Razvoj odnosa s vršnjacima, kooperativnost-rad u parovima, grupama
 • Razvoj pozitivnih emocionalnih stanja- ugodno i opušteno ozračje
 • Razvoj sposobnosti donošenja samostalnih odluka- samoinicijativa, poželjno i nepoželjno djelovanje

5.2.3 PSIHOMOTORIČKI:

 • Razvoj složenih senzornih vještina i preciznosti- rezanje, slaganje, izrada predmeta
 • Razvoj fine motorike šake- crtanje, rezanje nožićem, lijepljenje, oblikovanje  prirodnim materijalom, sitnim predmetima

5.2.4 GOVOR, IZRAŽAVANJE, STVARALAŠTVO:

 • Razvoj jezika- bogaćenje rječnika, korištenje novih riječi za predmete, ekološke pojmove...
 • Razvoj govornih vještina- opisivanje, objašnjavanje, prepričavanje, izražavanje zaključaka...
 • Razvoj vještine slušanja i razgovaranja- postavljanje pitanja i održavanje razgovora u aktivnostima, rješavanju problema...
 • Razvoj likovne osjetljivosti za različita likovna sredstva i materijale-  oblikovanje ukrasa od otpada...

 

5.3 PLAN RADA:

Ekološke aktivnosti započinju u skupinama početkom pedagoške godine. I ove godine svaka skupina odlučuje o ekološkoj temi na koju stavlja akcent. Na razini vrtića bavimo se razvrstavanjem otpada.

 

JASLICE 1 (djeca dobi 1-2 godine)

Ove godine kao temu odabrana je  „Neoblikovani materijal u kreativnoj igri“ jer se djeca imaju naviku igrati stvarima koje nisu klasične igračke, a ujedno uče kako prazne ambalaže i slično nisu stvari koje treba bacati, već ih se može iskoristiti u svrhu igre i izradu igračaka. Oni sudjeluju u izradi igračaka i tako razvijaju svoje CILJEVE:

 • Razvijati i poticati tjelesni i psihomotorički razvoj (fina motorika šake)
 • Socioemocionalni razvoj („Ja to mogu i znam sam“)
 • Spoznajni razvoj (iskustvo dodirom)
 • Razvoj govora

Od najmlađe dobi ova skupina potiče i razvija interes za istraživanje i manipuliranje.

„Zvjezdice“, odgajateljice Ljerka Markuš i Jelena Marković

 

 

JASLICE 2 (dob djece 2-3 godine)

Ova skupina velikim koracima kroči u svijet prirode ovogodišnjom temom „Igra prirodnim materijalima“. Zadacima kao što su: prepoznavanje i imenovanje ponuđenog materijala; poticanje taktilnog, olfaktivnog i vizualnog doživljaja; poticanje uočavanja obilježja; poticanje na prepoznavanje i imenovanje boja u prirodi; prepoznavanje i imenovanje voća i povrća, kroz cijelu pedagošku godinu ostvarit će svoj glavni cilj, a to je istraživanje i upoznavanje sa različitim vrstama prirodnog materijala.

U tom istraživanju naći će se kamenčići, lišće, trava, grančice, oblice, piljevina, zemlja, pijesak, mahovina, češeri, kesteni...

„Leptirići“, odgajateljice Romana Kesegić  i Katarina Bilandžić

 

MLAĐA ODGOJNA SKUPINA (dob djece 3-4 godine)

Ova skupina prihvatila je našu zajedničku temu kao svoju primarnu. Oni su trenutno najstariji u centralnom objektu i kao obavezu shvatili su učiti mlađe svojim primjerom. Odgajateljice žele potaknuti djecu na usvajanje navika odvajanja otpada. Njihov je cilj naučiti djecu razlikovati otpad od smeća, izrađivati predmete od otpada i reciklirati.

Putem do cilja čekaju ih brojni zadaci koji će kod djece razvijati ljubav prema prirodi, osjećaj za zdrav način života, saznanje o tome kako se čuva priroda i kako pravilno razvrstati otpad.

„Bubamare“, odgajateljice Jelena Rajković i Morena Sadiković

 

SREDNJA SKUPINA (dob 4-5 godina)

Ove godine ova skupina nalazi se u vrlo maloj sobi dnevnog boravka. Stoga će djeca boraviti u prirodi i šetnjama što je više moguće. Naš kloštranski park pun drveća omogućit će djeci iskustveno istraživanje svijeta oko sebe, brigu o životinjama izradom hranilica te zadovoljavanje potrebe za kretanjem šetnjama i trčanjem po neravnoj površini. Prikupljene materijale koje je priroda odbacila koristit ćemo u vrijeme kiša i neprikladnog vremena za odlazak u prirodu, u svrhu izrade igračaka i likovnih radova. Vrijeme u zatvorenom kratit će im brojne manipulativne igre na temu razvrstavanja otpada i priče ekoloških tema. Naravno, neizostavna pjesma bit će prisutna svakodnevna, a posebno eko-himna. Dakle, tema ove skupine jest „Izazov prirode“.

„Krijesnice“, odgajateljice Lidija Družinec i Minja Jelić

 

 

STARIJA SKUPINA (dob 5-6 godina)

Ova djeca već su usvojila brojna znanja proteklih godina, a sada oni pružaju primjer mlađima. Oni preuzimaju odgovornost za red u kupaonici u vidu eko patrole. Djeca paze i na potrošnju električne energije i na pravilno odlaganje i razvrstavanje otpada. Sortiraju otpad u spremnike koje poslije odnose u reciklažno dvorište. Djeca uključuju i svoje roditelje koji kod kuće prikupljaju stari papir i donose ga u vrtić kako bi ga reciklirali, kaširali i slično. Novost u ovoj skupini bit će akcija osvješćivanja javnosti izradom letka koji će dijeliti prolaznicima tijekom šetnje Kloštrom. Djeca ove skupine također će sudjelovati u svim važnijim akcijama na razini vrtića (akcije čišćenja).

„Ježići“, odgajateljice Marina Filipović Malvić i Nikolina Petrak

 

PREDŠKOLSKA SKUPINA  (6-godišnjaci)

Najstarija djeca u vrtiću nosioci su ekoloških aktivnosti. Njihove mogućnosti, ali i maštovitost i iskorištenost potencijala njihovih odgajateljica omogućuju im da taj naslov ponosno nose. Već godinama ova skupina postepeno stječe znanja o prirodi i aktivnostima uči odgovorno se ponašati prema prirodi. Radoznalost i aktivni istraživački odnos prema prirodi razvija ljubav i poštovanje tradicije našeg kraja. Osim štednje, odvajanja otpada i sličnih tema kojima se bavi gotovo svaka ustanova spomenut ćemo neke zanimljive aktivnosti kojima se ističe predan rad ove skupine:

 • Sadnja i svakodnevna briga o začinskom bilju u dvorištu vrtića
 • Popravljanje hotela za kukce
 • Izrada soka od bazge
 • Upoznavanje s domaćim životinjama našeg kraja
 • Upoznavanje kulturne i prirodne baštine čestim šetnjama
 • Posjet etno kući u Ivanić-Gradu
 • Pletenje košara od šiblja
 • Posjet eko dvorištu

Ova će djeca otići u školu spremna za velika djelovanja u budućnosti.

„Žabice“, odgajateljice Jasmina Šinjor Štajdohar i Martina Filipović

 

 

 

 

NAPOMENA:

Ova pedagoška godina za nas je ostvarenje dugogodišnjeg sna jer konačno je krenula nadogradnja centralnog objekta. Trenutno pratimo napredak i brojimo dane kad ćemo biti svi na okupu, a ne podijeljeni u dva objekta. Stoga, ništa konkretno ne možemo planirati po mjesecima kao u planovima iz prijašnjih godina, ne znamo točno kad ćemo organizirati projektni dan, ali imamo prekrasne planove koje ćemo ostvarivati tek po završetku radova.  Očekujem da će se veliki napredak osjetiti u narednoj pedagoškoj godini o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

 

 

6. CJELOŽIVOTNO UČENJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH RADNIKA

6.1 CILJ

Podizanje razine kompetentnosti stručno odgojnih radnika u primjeni stručnih znanja i tehnika u radu s djecom

 

6.2 BITNE ZADAĆE:

 

 1. Priprema odgajatelja pripravnika – volontera za polaganje stručnog ispita prema Programu stažiranja
 2. Priprema stručnog suradnika psihologa pripravnika – volontera za polaganje stručnog ispita prema Programu stažiranja
 3. Unapređivanje znanja i vještina za prepoznavanje razvojnih potreba djece
 4. Poznavanje načela odgoja za ljudska prava i osposobljavanje za njihovu primjenu u radu s djecom
 5. Razvijanje i jačanje komunikacijskih vještina potrebnih za rad s djecom i odraslima
 6. Rad na projektima kao suvremeni vid odgojno obrazovnog rada u dječjim vrtićima, organizacija prezentacija, rasprava i evaluacija projekata koji se provode u odgojnim skupinama.
 7. Priprema odgajatelja za napredovanje  u struci i promicanje u položajno zvanje odgajatelj-mentor i odgajatelj-savjetnik.
 8. Upoznavanje s procesom stvaranja specifičnog kurikuluma vrtića.
 9. Pratiti koji se novi izazovi, zapreke, inovacije pojavljuju na području odgojno obrazovnog rada u dječjim vrtićima.
 10. Uključiti se u seminarski program prevencije zlostavljanja djece („CAP Program“) udruge roditelja „Korak po korak“

 

Za stvaranje programa stručnog usavršavanja potrebno je osigurati odgovarajuće uvjete:

 

 • Stručnu literaturu
 • Odlazak na stručne skupove
 • Suradnja s odgojiteljima i stručnih suradnika iz okolnih mjesta (Ivanić Grad, Križ)
 • Usavršavanje bit će izvršeno individualno i kolektivno.

 

6.3 INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

Odgojitelj procjenjuje svoje potrebe. U tom vidu odgojitelj ima slobodan izbor o vremenskom trajanju, kao i o izboru mjesta usavršavanja.

Individualno stručno usavršavanje planiramo realizirati putem odlazaka na stručne seminare u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i kao individualno proučavanje literature.

 

 

Tablica 15. Tema kojom će se odgajatelj baviti ovisi o odgojnoj skupinu i potrebama djece:

 

Odgajatelj

Područja i  teme stručnog usavršavanja

Lidija Družinec

Ekologija

 

Minja Jelić

Nikolina Petrak

Djeca s teškoćama u razvoju

 

Martina Filipović Malvić

Jasmina Šinjor Štajdohar

Razvoj osobnosti djeteta

Jelena Marković

Kvalitetno stjecanje spoznaja kod djece

Morena Sadiković

Intelektualni razvoj

Martina Filipović

Građanske kompetencije u modernom okruženju i društvu

Jelena Rajkovć

Igra djece

Igre i aktivnosti poticanja intelektualnog razvoja

Ljerka Markuš

Kurikulum za jaslice

Učenje djece jasličke dobi

Zoran Buhač

Stjecanje socijalnih vještina

Romana Kesegić

Senzomotorički razvoj

Razvoj socijalnih vještina djece jasličkog uzrasta

Unapređivanje komunikacije s roditeljima

Katarina Bilandžić

 

U svrhu što bolje osposobljenosti odgojnih radnika smatramo da je individualno usavršavanje najbolji način rada na sebi na ovakvom radnom mjestu o kojem se u posljednje vrijeme govori kao mjestu s čestom pojavom „burnout“ sindroma. Kako bi svi zaposleni u vrtiću imali pristupačne izvore znanja koji će njihove profesionalne kompetencije podići na višu razinu razumijevanja i djelovanja, smatramo da je jako važno nabavljati recentnu literaturu s varijetetom suvremenih spoznaja među kojima svaki radnik vrtića može pronaći ono što odgovara njegovim individualnim interesima.

Popis literature od koje bi barem dio valjalo nabaviti tijekom ove pedagoške godine. Neke su knjige najnovije, dok ima i jako kvalitetnih naslova starijeg datuma koje se prije propustilo nabaviti:

 

 

·         Igre stvaralice za djecu 2-5 godina - prepoznajte i potaknite prirodne talente svojega djeteta, Dorothy Eion, Profil Knjiga, 2005. Zagreb

·         Svako je dijete darovito, Gerald Hüther, Uli Hauser, Harfa, 2015. Split

6.4  KOLEKTIVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

Tijekom kolektivnog stručnog usavršavanja ćemo se  baviti obradom i evaluacijom projekata na kojima se radi u odgojnim skupinama što će biti od koristi u usavršavanju samoprocjene rada, ali i unapređivanju vlastite individualne prakse.

Bit će organizirano uključivanje troje odgajatelja u seminarski program prevencije zlostavljanja djece („CAP Program“) udruge roditelja „Korak po korak“ koji će po principu supsidijarnosti svoje stečeno znanje podijeliti s drugim odgajateljicama.

Kolektivno stručno usavršavanje putem održavanja sjednica Odgojiteljskog vijeća s posebnim naglaskom na pojedinu tematiku i problematiku vezanu uz odgojno obrazovni rad.

Organizacija i sudjelovanje na unutar vrtićkim seminarima koji će se održavati u susjednim dječjim vrtićima kao i u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

 

7. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

7.1 BITNE ZADAĆE

 1. Zaštita i unapređivanje zdravlja djece kroz sistematski zdravstveni nadzor i zdravstvenu prevenciju.
 2. Praćenje adaptacije i zadovoljavanje primarnih potreba kroz individualizaciju ritma dnevnog života s posebnim naglaskom na zadovoljavanje individualnih potreba za snom.
 3. Unapređivanje prehrane u skladu s važećim normativima i suvremenim spoznajama s naglaskom na obrok kao društveno i kulturološko iskustvo.
 4. Prevencija prehrambenih poremećaja – pretilost, pothranjenost.
 5. Predstavljanje osobe odgajatelja kao modela pri usvajanju prehrambenih navika i vrijednosti bontona.
 6. Osiguranje optimalnih sanitarno higijenskih i sigurnosnih uvjeta u unutarnjem i vanjskom prostoru dječjeg vrtića.

 

Tablica 16. Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece po sadržajnim smjernicama

Rb

Područje rada

Sadržaj

Nositelji, sudionici

Vrijeme

1.

Utvrđivanje i praćenje zdravstvenog stanja djece

 

Inicijalni intervju

 

Roditelji

Zdravstveni voditelj

Pedijatar

Odgojitelji

Ravnatelj

Pedagog

Zavod za javno zdravstvo

Pri upisu

 

Sistematski zdrav. Pregled

 

 

Sistematski zdrav. Nadzor

 • Antropometrija
 • Procjena psihološkog statusa
 • Adaptacija
 • Govorne teškoće
 • Razvojne teškoće

* Kontinuirano

* Dva puta   godišnje

* Po potrebi

 

Zdravstvena trijaža

 

Dnevno

 

Pregled pri pojavi infektivne bolesti

 

Po pojavi

2.

Kultura življenja i zadovoljavanja osnovnih potreba djece

 

2.1 Uspostavljanje, provođenje i unapređivanje ritma dnevnog života djece u odnosu na ind. Potrebe i dob, osiguranjem optimalnog vremena i uvjeta za odmor, prehranu, kreativnu djelatnost i boravak na zraku

Odgojitelji

Roditelji

Pomoćno osoblje

Stručna razvojna služba

* Kontinuirano

 

Odgojno zdravstveni program

Izleti djece u prirodu (park)

 • Jednodnevni
 • Izleti djece i roditelja

 

Odgojitelji

Roditelji

Vanjske ustanove

*Zimski period

*Proljetni period

3.

Provođenje mjera primarne prevencije:

a) loko motornog sustava

b) respiratornih oboljenja

c) pothranjenost i pretilost

d) zdravlje zuba

e) djeca s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Rano otkrivanje smetnji

 

Roditelji

Zdravstveni voditelj

Pedijatar

Odgojitelji

Ravnatelj

Pedagog

Stručno razvojna služba

Zdravstvene ustanove

Zavod za javno zdravstvo

* Kontinuirano

 

3.2 Otkrivanje invaliditeta tjelesne aktivnosti, adekvatna obuća, oprema

 

3.3 Boravak na zraku, provjetravanje, higijena mjesta u tijeku spavanja, osobna higijena, pravovremena izolacija i prehrana

 

 

3.4 Adekvatna prehrana, evaluacija

Antropometrije

 

3.5 Zdravstveni odgoj, higijena i fluoridacija

3.6 Rano otkrivanje, tretman

4.

Unapređivanje prehrane

 

4.1 Primjena normativa

 

Zdravstveni voditelj

*Kontinuirano

 

4.2 Kontrola primjene

 

Zavod za javno zdr.

*4 X god.

 

4.3. Usvajanje kulture prehrane

 

Odgojitelji,

Zdravstveni voditelj

Roditelji

*Kontinuirano

 

4.4 Timski rad na planiranju jelovnika

Primjena knjige „Prehrambeni     standard za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi“

 

*1 X mj.

 

4.5 Roditeljski sastanci

 

*1 X god.

 

4.6 Pisani edukativni materijal za roditelje i odgajatelje

 

Zdravstveni voditelj

Odgojitelji

Pedagog

*Kontinuirano

 

4.7 Anketa o prehrani za roditelje, djecu i odgajatelje u cilju evaluacije i unapređenja

 

*Svibanj

5.

Sistematski -  sanitarno – higijenski nadzor i unapređivanje sanitarno – higijenskih uvjeta

 

Kontrola općeg stanja i održavanje čistoće, mikroklime, osobne higijene djece i radnika

Higijena rublja

Postupanje s otpadom

Higijena okoline

Sanitarno higijenski uvjeti u kuhinji

Zdravstveni voditelj

Zavod za javno zdr.

Sanitarna inspekcija

*Kontinuirano

*4 X god.

 

5.2 DDD

 

Škarda, Čazma

* Kontinuirano

* Po potrebi

 

Nabava sanitetskog materijala i sredstava za dezinfekciju

 

Zdravstveni voditelj

 

6.

Provođenje higijensko epidemioloških mjera

 

Stalno praćenje epidemiološke situacije u dječjem vrtiću i zajednici

 

Zdravstveni voditelj

Odgojitelji

Roditelji

Domovi zdravlja

* Kontinuirano

* Po potrebi

 

Poduzimanje mjera

 

 

Jutarnja trijaža i izdvajanje iz kolektiva

 

 

Sanitarni pregled radnika

 

7.

Zdravstveni odgoj odgajatelja, djece i roditelja

7.1 Zdravstveni odgoj kao sustavni dio individualnih i kolektivnih usvavršavanja

Zdravstveni voditelj

Odgojitelji

 

* Kontinuirano

* Po planu rada i održavanja roditeljskih sastanaka

 

7.2 Zdravstveni odgoj djece

 

 

7.3 Zdravstvena poduka roditelja – roditeljski sastanci edukativni letci

8.

Dokumentacija i evidencija

 

8.1. Evidencija o zdravstvenom stanju djece

 

Zdravstveni voditelj

 

Kontinuirano

 

 

8.2 Evidencija o procijepljenosti

 

 

8.3 Evidencija o pobolu

 

 

8.4 Evidencija o povredama

 

 

8.5 Evidencija kod epidemioloških indikacija

 

 

8.6 Evidencija o higijensko – sanitarnom nadzoru

 

 

8.7 Evidencija o sanitarnom pregledu radnika

 

 

 

 

 

 

 

7.2 RAD I DJELOVANJE ZDRAVSTVENE VODITELJICE

Prema Programu zdravstvene zaštite djece higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar ivanić tijekom pedagoške godine 2017. / 2018., rad zdravstvene voditeljice provodit će vanjski suradnik više stručne spreme jednom tjedno 2 radna sata sa slijedećim obimom poslova:

 • Planiranje i programiranje zadaća zdravstvene zaštite djece predškolske dobi, te predlaganje mjera za sprečavanje zaraznih i drugih bolesti
 • Praćenje pravilne prehrane predškolskog djeteta
 • Provođenje i vođenje evidencije antropometrijskih mjerenja djece
 • Praćenje provođenja higijensko sanitarnih mjera (REVIZIJA HACCP –a)
 • Vođenje zdravstvene dokumentacije
 • Završno izvješće

 

 

8. SURADNJA S RODITELJIMA

 

8.1 CILJ

Pomoć i potpora roditeljima u kontinuiranom procesu odgoja djece kao i uključivanje u kreiranje i realizaciju rada vrtića.

 

8.2 BITNE ZADAĆE

 • Uspostavljanje partnerskog odnosa sa roditeljima
 • Zajednička suodgovornost za odgoj djeteta
 • Stalna komunikacija sa roditeljima (individualni razgovori) u kojima roditelj dobije bolju sliku svega što se odnosi na njegovo dijete, bolje upoznaje funkcioniranje vrtića i uvjete u kojima boravi njegovo dijete
 • Kutić za roditelje opremiti na način da sadrži sva potrebita izvješća o postignućima djece, životu i radu skupine
 • Poraditi na razvoju novih medija komunikacije s roditeljima – internetska stranica
 • U suradnji s roditeljima organizirati krajem pedagoške godine proces samovrednovanja ustanove putem ispunjavanja anketa. U ovoj pedagoškoj godini motivirati roditelje u većem broju na sudjelovanje.

 

Oblici suradnje i planirani sadržaji u pedagoškoj godini 2017. / 2018.

 

 • Individualni inicijalni razgovori s roditeljima novoupisane djece
 • Roditeljski sastanci – upoznavanje roditelja s planom i programom rada
 • Komunikacijski roditeljski sastanci
 • Upoznavanje roditelja s posebnim programima i aktivnostima
 • Izleti s roditeljima
 • Kreativne radionice s djecom i roditeljima povod važnih datuma i događaja

 

Zajedničke aktivnosti roditelja i djece

 

 • Uključivanje roditelja u realizaciju programa u razdoblju prilagodbe
 • Aktivno ili pasivno sudioništvo u pojedinim segmentima odgojno – obrazovnog rada
 • Rad na projektima
 • Prikupljanje neoblikovanog materijala
 • Podupirati međusobnu suradnju roditelja, te njihovo aktivno sudioništvo na raznim vrtićkim događanjima tijekom pedagoške godine.

 

U „Centrima za roditelje“ mogu se naći razne korisne informacije vezane za rad odgojne skupine i za pojedino dijete:

 

Programsko informativni sadržaji

Određeni sadržaji iz orijentacijskih tjednih i dnevnih planova

Plakati, podsjetnici

Dječji radovi

Dječje izjave zvane „ISKRICE“

 

Roditelji mogu svojim sugestijama, komentarima i kritikama nadopunjavati i sami osmišljavati centar za roditelje, te tako odgojitelji mogu dobiti povratnu informaciju od njih.

Roditelji se mogu najaviti na individualne konzultacije kad god osjete potrebu za tim.

Ovu pedagošku godinu započet ćemo s aktivnim sudjelovanjem u skupini koji će po dogovoru biti u skupini, te aktivno sudjelovati u raznim aktivnostima. Nadamo se da će ovo postati praksa kako bismo roditeljima približili „život“ vrtića.

 

 

9. SURADNJA S USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

 

Tablica 17. Oblici i planirana suradnja s vanjskim institucijama

 

ORGANIZACIJA

CILJEVI I ZADACI SURADNJE

 

NOSITELJ SURADNJE

VRIJEME PROVOĐENJA

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Odjel za predškolski odjel

Agencija za odgoj i obrazovanje

 

 

Kontinuirana suradnja radi               unapređivanja njege, odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta

 

Praćenje i primjena zakonske regulative.

 

Što kvalitetnija primjena Nacionalnog (okvirnog) kurikuluma

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

 • Zdravstveni voditelj

 

 • Odgojiteljice

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

 

Županijski ured za prosvjetu i šport

 

 

 

Kontinuirana suradnja u svezi rješavanja problematike financiranja ustanove provođenja zakonskih obveza

 

 • Ravnateljica

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Općina Kloštar Ivanić

 

 

 

Analiza materijalnog položaja ustanove.

 

Osiguravanje sredstava za investiciono održavanje i popravke

 

Financiranje predškolskog odgoja u svim segmentima

 

 • Ravnateljica

 

 • Osnivač Općina Kloštar Ivanić

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Odbor za kulturu općine Kloštar Ivanić

 

 

 

Obilježavanje i sudjelovanje u obilježavanju društvenih događaja na području općine.

 

Suradnja u ekološko – etnološkoj orijentaciji pri realizaciji vrtićkih projekata.

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Predsjednik odbora za kulturu

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Župni ured Kloštar Ivanić

 

Obilježavanje vjerskih blagadana, kako u Vrtiću, tako i izvan njega.

 

Suradnja u ekološko – etnološkoj orijentaciji pri realizaciji vrtićkih projekata.

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Župnik

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Osnovna škola „Braće Radić“

Kloštar Ivanić

 

Realizacija zajedničkih aktivnosti starije skupine s budućim učiteljima

 

Razmjena iskustava na relaciji učitelj – odgojitelj

 

Upoznavanje osnovne škole kao institucije budućeg odgojno obrazovnog rada s djecom

 

Suradnja sa stručnim timom osnovne škole prilikom testiranja školskih obveznika

 

 

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

 • Školski pedagog

 

 • Učitelji osnovne škole

 

 • Odgojiteljice

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Knjižnica i čitaonica Kloštar Ivanić

 

 

Organizacija posjeta tijekom Mjeseca knjige

 

Sudjelovanje u organizaciji većih manifestacija

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

 • Odgojiteljice

*tijekom cijele pedagoške godine

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

 

 

Pravovremeno interveniranje u slučaju identifikacije negativnih promjena u djetetovoj obitelji

 

 

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Policijska postaja Ivanić Grad

 

 

Suradnja s kvartovskim policajcem radi održavanja sigurnosti vrtića.

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Dom zdravlja Ivanić Grad

 

 

 

 

 

 

 

Nastavak suradnje s epidemiološkom službom radi ostvarivanja higijenskog maksimuma nužnog za ispravan rad vrtića

 

Kod pojave sezonskih i zaraznih bolesti ostvariti bolju suradnju za prevenciju, edukaciju i liječenje istih

 

 

 

 • Ravnateljica
 • Zdravstvena voditeljica
 • Odgojiteljice
 • Drugi uposleni

 

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Mjesni odbori Općine Kloštar Ivanić

 

 

 

Suradnja pri realizaciji raznih aktivnosti koje organizira dječji vrtić

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Odgojiteljice

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Caritas Kloštar Ivanić

 

 

Zajednička druženja djece

Zajednički posjeti i kazališne predstave.

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Odgojiteljice
 • Voditelj Caritasa

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Obiteljski radio Ivanić Grad

„Otok  Ivanić“ -

lokalne novine

Drugi mediji

 

Obavještavati javnost o aktivnostima, projektima i odgojno obrazovnom radu u dječjem vrtiću

 

Radijske obavijesti o važnijim događanjima u dječjem vrtiću

Ostvariti suradnju s medijima koji kroz svoj program promiču ekološke, etnološke vrijednosti

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Odgojiteljice

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Dječji vrtić Križ

Dječji vrtić Ivanić-Grad

 

 

Suradnja pri razmjeni iskustava, održavanje seminara

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Odgojiteljice

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Tablica 18. Popis važnih datuma za obilježavanje u odgojno obrazovnom radu od kojih

ćemo većinu na neki način obilježiti s obzirom na interes i dob djece

 

 

10. rujan – Hrvatski olimpijski dan

16. rujan – Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

24. rujan – Svjetski dan školskog mlijeka

26. rujan – Svjetski dan oceana, mora, rijeka i jezera

1. listopad – Međunarodni dan glazbe

1. listopad – 31. listopad – Dani kruha

6. listopad – međunarodni dan djeteta

6. listopad – 12. listopad. – Dječji tjedan

12. listopad – Dan kruha

15. listopad – Svjetski dan pješačenja

16. listopad – svjetski dan hrane

20. listopad – Svjetski dan jabuke

28. listopad – Svjetski dan crtanog filma

1. studeni – Svi sveti

19. studeni – svjetski dan prevencije zlostavljanja djece

20. studeni – sveopći dječji dan

3. prosinac – Međunarodni dan osoba s invaliditetom

6. prosinac – Sveti Nikola

8. – 15. Prosinac – Tjedan solidarnosti

10. prosinac – Dan ljudskih prava

24. prosinac – Badnjak

25. prosinac – Božić

26. prosinac – Štefanje

1. siječanj – Nova godina

6. siječanj – Bogojavljanje Sveta tri kralja

2. veljače – Dan zaštite močvara

24. veljače – Fašnik (poklade)

25. veljače – Dan protiv nasilja u obrazovnim ustanovama „Dan ružičastih majica“

3. ožujak – Dan sunca

6. ožujak – Dan logopedije

20. ožujak – svjetski dan zaštite šuma, Međunarodni dan kazališta za djecu, Međunarodni dan sreće

21. ožujak – Dan šuma

27. ožujak – Dan akcije protiv prometa

1. travanj – Uskrs

2. travanj – Uskrsni ponedjeljak

1. travanj – Dan smijeha

2. travanj – Međunarodni dan dječje knjige

7. travanj – Svjetski dan zdravlja

10. travanj – Dan pješačenja u školu

22. travanj – Dan planeta Zemlje, Dan hrvatske knjige

26. travanj – Dan obnovljivih izvora energije

1. svibanj – Praznik rada

8. svibanj – Dan Crvenog križa

15. svibanj – Međunarodni dan obitelji, Dan akcije za klimu

22. svibanj – Dan biološke raznolikosti

27. svibanj – Međunarodni dan sporta

1. lipanj – Svjetski dan roditelja

4. lipanj – Tijelovo, Međunarodni dan nedužne djece žrtava rata

5. lipanj – Svjetski dan zaštite čovjekove okoline

12. lipanj – Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada

22. lipanj – Dan antifašističke borbe

24. lipanj – Dan općine Kloštar Ivanić

25. lipanj – Dan državnosti

16. srpanj – Dan stabla

30. srpanj – Međunarodni dan prijateljstva

28. srpanj – Dan zaštite prirode

5. kolovoz – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja

10. kolovoz  - Međunarodni dan darovite djece

13. kolovoz – Međunarodni dan ljevaka

15. kolovoz – Velika gospa

 

 

 

10. VREDNOVANJE I FINANCIRANJE PROGRAMA

Sredstva za financiranje programa osigurana su:

 

 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja  u programu predškole i integraciji djece s teškoćama u razvoju i manjinama u redovan program
 • Proračunska sredstva Općine Kloštar Ivanić
 • Sudjelovanjem u fondovima EU
 • Naplatom od roditelja-korisnika sukladno cijeni programa prema odluci Osnivača
 • Drugim sredstvima, Zakonom dopuštenih izvora
 • Donacijama

 

Predviđeni troškovi programa obuhvaćaju:

 

 • Redovito poslovanje vrtića
 • Nabavu i održavanje sredstava za rad
 • Održavanje čistoće prostora i opreme
 • Plaće zaposlenika
 • Naknadu radnicima za provođenje kraćih i posebnih programa
 • Naknadu troškova za individualno stručno usavršavanje
 • Drugi redoviti i izvanredni troškovi i za potrebe unapređivanje i provođenje programa

Vrednovanje programa se provodi na više razina.

 

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić je već četvrtu godinu u drugom ciklusu vanjskog vrednovanja predškolskih ustanova organiziranom od strane Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje odgoja i obrazovanja.

 

Važno je istaknuti da krajem svake pedagoške godine provodimo proces vrednovanja od strane roditelja koji ispunjavanjem upitnika o kvaliteti boravka djece  u dječjem vrtiću i drugim čimbenicima koji utječu na njihovu percepciju vrtića daju ocjenu o uvjetima i radu.

Ta se ocjena iz godine u godinu sve pretvara u ocjenu realnog stanja čijem u dobivanju utječu mnogi faktori kojih su roditelji svjesni, ali na koje nekad treba upozoriti.

U početku ovakvog načina vrednovanja ocjene nisu bile realne i bile su pretjerane u svojoj vrijednosti dok sada postaju sve točniji pokazatelji stvarnog stanja.

 

Osim toga, svaki je odgajatelj ispunjavanjem formulara godišnjeg izvješća za skupinu u mogućnosti vrednovati vlastiti rad, ako i rad drugih, ustrojstva, materijalnih uvjeta i slično. Interno vrednovanje također provodimo na sjednicama odgajateljskih vijeća.

 

U suradnji s Osnivačem, a između ostalog i kroz rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, dobivamo priliku za nekim oblikom vanjskog vrednovanja rada i djelovanja vrtića.

 

11.1  PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE

 

 

Lokacije :

 

 • centralni vrtić u ulici Naftapliska 23/a
 • područni vrtić Livada na Trgu svetog Ivana 1 (dvorište pučkog doma ) do završetka radova rekonstrukcije  i nadogradnje centralnog objekta, datuma 28. siječnja 2018. godine. Završetkom dogradnje sva djeca sele u centralni objekt  u Naftaplinsku 23/a što je vidljivo u cjelokupnom   Godišnjem planu i programu rada za pedagošku godinu 2017. /  2018 .

 

 

 

Broj odgojnih skupina :

 

 • u  redovnom programu          6 + 2skupine sa dogradnjom ustanove od veljače 2018 .
 • u  programu predškole           2

 

Broj djece :

 

u redovnom programu     127

u programu predškole        do 40

 

Broj radnika :

 

na neodređeno vrijeme   19,5

na određeno vrijeme        2,5

 

 

 

 

GODIŠNJE ZADUŽENJE SATI  RADA  :

 

Ukupna godišnja obaveza :   2008 sati

Godišnji odmor :                      240 sati

Godišnje zaduženje :             1768 sati

 

 

Radno vrijeme ravnatelja  iznosi 40 sati  tjedno i  to :

 

u ustanovi :                                                                         30 sati                                  izvan ustanove  na poslovima stručnog usavršavanja i

drugim poslovima predviđenim planom :               10 sati

PODRUČJE RADA RAVNATELJA

 1. 1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE :

1.1. Ustroj i organizacija rada

1.2. Materijalni uvjeti rada

1.3. Financijsko poslovanje

 1. 2. ODGOJNO OBRAZOVNI  PROCES :

2.1. U odnosu na stručne suradnike

2.2. U odnosu na odgojitelje

2.3. U odnosu na roditelje

2.4. U odnosu  na dijete

2.5. Projekti

2.6. Valorizacija

 1. 3. STRUČNO USAVRŠAVANJE

 1. 4. DRUŠTVENA SREDINA

 

 

BITNE ZADAĆE

 

 

Unapređenje kvalitete života djece i odraslih prema suvremenim spoznajama teorije i napredne prakse predškolskog odgoja kroz :

 

 • primjenu temeljnih načela nacionalnog programa za ljudska prava
 • doprinos vlastitim  radom  brizi za mlade naraštaje Općine i šire zajednice
 • kontinuiranu brigu o dječjim potrebama, zdravlju, kvalitetnoj prehrani, odmoru
 • učiniti Vrtić mjestom kreativnog i stručno kompetentnog djelovanja
 • pripremu svih potrebnih aktivnosti za obilježavanje Dana Vrtića, kao i izradbu prigodnog časopisa „Proljeće“ za što je potrebno osigurati donacije i financijska sredstva

Tablica 19. Godišnji orijentacijski plan rada

PODRUČJE     RADA

Planirani sati

Realizacija

1.Planiranje i programiranje

700

2.Odgojno obrazovni proces

660

3.Stručno usavršavanje

140

4.Društvena sredina

268

UKUPNO SATI :

1768

Tablica 20. Izvedbeni plana rada ravnatelja

PODRUČJE RADA

POSLOVI I ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

 

1.PLANIRANJE I PROGRAMIRANJ.

1.1.   Ustroj i organizacija rada

 

1.1.

- Izrada Godišnjeg plana Vrtića

- Izrada operativnog plana rada   ravnatelja

- Organizacija radnog vremena u skladu s potrebama roditelja

- Prijedlog organizacije dnevnih aktivnosti u svim procesima rada

- Pravovremeno racionalno i efikasno rješavanje kadrovske organizacije u svim procesima rada

-Organizacija godišnjih odmora svih radnika uz osiguranje dobre ljetne organizacije po potrebi roditelja

- Praćenje iskorištenosti radnog vremena i satnice odgojitelja

- Kontinuirano praćenje iskorištenosti kapaciteta u odgojnim skupinama ,upisi djece tijekom godine , sa dogradnjom ustrojavanje novih skupina ,

- Organizacija programa predškole u Općini Kloštar Ivanić

- Sudjelovanje u organizaciji kraćih programa u Vrtiću

- Organizacija,priprema i prijem djece za iduću ped.godinu

 

- Priprema i sudjelovanje u plenarnim roditeljskim sastancima

- Raspored djece po odgojnim skupinama

- Raspored odgojitelja po objektima i skupinama – radni odnosi

- Kontinuirano praćenje izvršavanja radnih obaveza svih radnika u svim procesima rada

 

 

-Ravn.,str.sur.

-Ravnatelj

 

-Ravn.,str.sur.

 

-Ravn.,str.sur., voditelji

-Ravnatelj

 

 

-Rvnatelj

 

 

-Ravn.,str.sur.,

voditelji

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj,

pedagog

-Ravnatelj,

pedagog, vanjski sur.

-Ravnatelj i str. suradnici

-Ravnatelj i str. suradnici

-Ravnatelj i str. suradnici

-Ravnatelj

 

 

 

-Rujan

-Rujan

 

-Rujan

 

-Rujan kontinuirano-Tijekom god.

 

-Travanj i      svibanj

 

-Tijekom god.

-Tijekom god.

 

-Rujan,

listopad

-Rujan,

listopad

-Svibanj

 

 

-Svibanj,  lipanj

-Lipanj

 

-Srpanj

 

-Tijekom godine

 

UKUPNO 1.1. :

 

 

 

350

PODRUČJE RADA

POSLOVI I ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

1.2.Materijalni uvjeti rada

1.3.Financijsko poslovanje

1.2.

-Sudjelovanje u svim segmentima dogradnje ,sanacije postojećih prostorija te davanje sugestija osnivaču Općini Kloštar Ivanić

-U suradnji sa izvođačima pregledati sve instalacije kod dogradnje i sanacije objekta

_Prema zahtjevu izvršiti sve tehničke preglede prije ulaska djece u obnovljeni dio ustanove te u novi dio ustanove za završetkom radova 2018 .

-U suradnji sa Institutom za sigurnost provjera  svih instalacija te praćenje izrade sigurnosnih uvjeta rada

 

 

- Inicirati izvedbu plana i analize protupožarne zaštite sa svim djelatnicima - vježba

- Inicirati održavanje i obogaćivanje igrališta

- Redovno tekuće održavanje objekata i opreme

1.3.

- Kreiranje financijskog plana Vrtića te kontinuirano praćenje financijske situacije

- Kontrola uplate roditelja

 

- Praćenje potrošnje u nabavi živežnih namirnica i sredstava za čišćenje i dezinfekciju

 

- Kontinuirana suradnja sa Upravnim odjelom Općine u ostvarivanju organizacijskih,programskih i financijskih potreba Vrtića

 

- Izvršiti jednostavnu nabavu-  – Ishođenje donacija za ostvarivanje potreba djece kao i za izdavanje vrtićkog časopisa „Proljeće“

 

 

-Ravnatelj,

vanjski surad.

-načelnik Općine Kloštar Ivanić,

Po potrebi suradnja s MZO te sanitarnim i ostalim inspekcijama.

 

 

-Ravnatelj,

 

-Ravnatelj,

voditelj račun.

 

 

 

-Ravnatelj,

,izv.rad

-djelatnici

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj,

Načelnik

 

Upravni odjel

-Ravnatelj,

tajnik

 

-Ravnatelj,

vanski sur.

 

-Ravnatelj,

 

 

-Ravnatelj,

 

-Ravnatelj

 

 

 

-Voditelj računovodstva

ravnatelj

-Ravnatelj

-Ravnatelj,

 

zdravst.vodit.

-Ravnatelj,

načelnik,

voditelj račun.

-Tijekom god.

 

 

 

-Tijekom god.

 

 

-Ožujak

 

-Veljača

 

 

-Rujan ; veljača 2018 .

 

 

-ravnatelj ;

-Vatrogasna zajednica

 

 

-tokom godine

 

 

 

-Tijekom god.

-Siječanj

 

 

-Tijekom god.

-Tijekom god.

 

 

-Tijekom god.

 

-Tijekom god.

 

 

-Tijekom god.

UKUPNO 1.2.-1.3.:

350

PODRUČJE RADA

POSLOVI I ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

2.ODGOJNO OBRAZOVNI PROCES

2.1. U odnosu  na stručne suradnike

2.2.U odnosu  na odgojitelje

2.3.U  odnosu  na roditelje

2.4.U odnosu  na dijete

2.1.

-Pripreme za provođenje odgojno obrazovnog procesa kroz sjednice Stručnog tima /ST/

-Dogovor po bitnim zadaćama pojedinačno svaki član ST u svom području i zajedničke zadaće ST

-Redovno sazivanje sjednica u cilju dogovora,podjele zadaća i tjedne valorizacije rada u odnosu na dijete,odgojitelja,roditelja,područje rada ili projekt

-Priprema,podjela uloga i pojedinačnih zadaća u obilježavanju Dana vrtića

-Sudjelovanje u organiziranju i održavanju Stručnih aktiva

2.2.

-Kontinuirano dogovaranje o organizaciji rada na objektima i potrebnim zamjenama za odsutne odgojitelje

-Točno i pravovremeno informiranje o događajima i potrebama pojedinog djeteta,roditelja,skupine,objekta

-Organizacija odgojiteljskih vijeća,seminara,aktiva,radionica

-Pračenje sudjelovanja odgojitelja na istim

2.3.

-Pomoć odgojiteljima u suradnji s roditeljima

-Razgovor s roditeljima na njihov zahtjev

-Prisustvovanje i aktivno učešće na roditeljskim sastancima odgojnih skupina

-Priprema i učešće u plenarnim roditeljskim sastancima

-Poticanje na uključivanje roditelja u odgojno obrazovni proces i u sva zbivanja u Vrtiću

2.4.

-Podrška odgojitelju i roditelju u odgoju djeteta i izboru programa

-Redoviti obilazak svih odgojnih skupina

-Kontinuirana briga o dječjim potrebama: zdravlju,prehrani i individualizaciji dnevnog  ritna

- Kontinuirana briga o primjeni i zaštiti temeljnih načela nacionalnog programa o zaštiti prava djeteta

-Stručni tim

 

 

-Ravnatelj, stručni suradnici

-Ravnatelj,  stručni suradnici

 

 

-Ravnatelj,  stručni suradnici

 

 

-Ravnatelj,   odgojitelji

 

 

-Odgojitelji

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj,    stručni sur.

-Ravnatelj,   roditelji

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj,   stručni sur.

 

-Ravnatelj,   stručni sur.

-Tjedno

 

 

-Tjedno

 

 

-Tjedno

 

 

 

 

-Veljača,

ožujak

-Prema planu

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

-Prema planu

-Kontinuir.   tijekom god.

 

-Kontinuir.  tijekom god.

-Po potrebi

 

-Prema planu odgojitelja i str. suradnika

 

- Lipanj

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

 

-Kontinuir.   tijekom god.

-Tjedno

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

-Kontinuir.   tijekom god.

 

UKUPNO 2.1.-2.4.:

 

460

PODRUČJE RADA

POSLOVI  I  ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

2.5.Projekti

2.6.Valorizacija

2.5.

-Poticati,dati podršku i osigurati organizacijske i matrijalne uvjete rada za izvođenje pojedinih projekata

-Uključivati se u timski rad na organizaciji i izvedbi programa i drugih aktivnosti za obilježavanje Dana Vrtića 21. ožujka

-Podupirati i pratiti posebne programe i projekte/adaptacija,priprema za školu/

-Sudjelovanje u raspoređivanju u odgojne skupine i pomoć u izvođenju programa s djecom s posebnim potrbama integriranom u redovni program

 

2.6.

-Tjedna,mjesečna i godišnja valorizacija rada pojedinih procesa rada i ustanove u cjelini

-Procjena rada po objektima,odgojnim skupinama,pojedinim procesima rada i rada pojedinca i njihov utjecaj na ukupan rad Vrtića

 

-Tjedna,mjesećna i godišnja valorizacija vlastitog rada

 

 

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj,    stručni suradnici i ostali zaposl.

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj,   stručni suradnici

 

 

 

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj

 

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

-Kontinuir. tijekom god.

 

-Veljača,

ožujak

 

 

-Kontinuir.  tijekom god.

-Kontinuir. tijekom god.

 

 

 

 

 

-Tjedno,     mjesečno,   godišnje

-Kontinuir.  tijekom god.

 

-Po potrebi

 

-Tjedno,    mjesečno,  godišnje

UKUPNO 2.5-2.6.:

200

3.STRUČNO USAVRŠAVANJE

3.

-Sudjelovanje na svim oblicima stručnog usavršavanja prema Katalogu stručnih skupova Ministarstva znanosti i obrazovanja

-Osigurati odgojnim djelatnicima i stručnim suradnicima da se kontinuiraano stručno usavršavaju u i van Vrtića

 

 

 

 

-Pratiti izlazak i redovito vršiti  nabavu nove stručne literature

-Individualno se usavršavati kroz čitanje stručne literature i periodike,te na isto poticati odgojitelje i stručne suradnike

 

-Ravnatelj

 

 

 

-Ravnatelj

 

 

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

-Kontinuir. tijekom god.

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

-Kontinuir.

 

 

-Kontinuir. tijekom god.

 

UKUPNO 3. :

124

PODRUČJE RADA

POSLOVI  I  ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

4. SURADNJA S    DRUŠTVENOM   SREDINOM

4.

-Suradnja sa stručnim ustanovama :

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Agencija za odgoj  i obrazovanje,

Općina Kloštar Ivanić, Županijski ured za društvene djelatnosti Ivanić Grad

Učiteljski fakultet,

Predškolske ustanove u RH i dr.

-Suradnja s društvenim činbenicima u cilju obogačivanja odgojno obrazovnog rada :

Pučko učilište,, Knjižnica,

Osnovne škole,Policija i dr.

-Sudjelovanje u pripremi sjednica i provođenje odluka Upravnog vijeća Vrtića

 

 

 

 

 

-Ravnatelj i predstavnici navedenih ustanova

 

 

 

 

 

-Ravnatelj i suradnici

 

 

 

 

-Ravnatelj i   Upravno vijeće Vrtića

-Kontinuir.  tijekom godine

 

 

 

 

 

 

-Kontinuir.   tijekom godine

 

 

 

-Kontinuir.  tijekom godine

UKUPNO 4. :

 

268

GOD. SATI RADA:

 

1748

 

 

 

11.2 PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA

 

Organizacija rada pedagoga

 

Lokacije: Naftaplinska bb – centralni objekt

Trg Svetog Ivana 1 – područni objekt do završetka radova rekonstrukcije  i nadogradnje centralnog objekta, datuma 28. siječnja 2018. godine. Završetkom dogradnje sva djeca sele u centralni objekt  u Naftaplinsku 23/a što je vidljivo u cjelokupnom   Godišnjem planu i programu rada za pedagošku godinu 2017. /  2018 .

 

 • Broj odgojnih skupina: 6 skupina redovnog programa + 2skupine sa dogradnjom ustanove od  veljače 2018 .
 • 2 skupine predškole

 

 

Broj djece: 127 u redovnom programu

do 40 u  programu predškole

 

Zaduženje sati radnika na poslovima pedagoga u vrtiću za drugu polovicu pedagoške 2017./ 201. godine u kvoti od punog radnog vremena iznosi:

 

GODIŠNJE ZADUŽENJE SATI  RADA:

 

Ukupna godišnja obaveza :   2008 sati

Godišnji odmor :                      240 sati

Godišnje zaduženje :             1768 sati

 

Radno vrijeme pedagoga iznosi 40 sati tjedno i to:

 

35 sati u ustanovi

5 sati izvan ustanove (na poslovima stručnog usavršavanja i drugim poslovima predviđenim planom)

 

ORIJENTACIJSKI RASPORED RADA

 

1. Rad s djecom                                        356  sati

2. Rad s roditeljima                                  376  sati

3. Rad s odgojiteljima                             1132 sati

4. Suardnja s društvenom sredinom          80  sati

5. Rad u stručnom timu                             80  sati

 

Bitne zadaće plana i programa rada pedagoga

 

 • Prepoznavanje i zadovoljenje primarnih dječjih potreba
  • dnevni odmor,
  • prehrana.
  • boravak

 

 • Podržavanje i stimulacija općeg razvoja djeteta u skladu s Nacionalnim programom odgoja i obrazovanja za ljudska prava

 

 

 • Primjena situacijskog pristupa u odgojno – obrazovnom radu,
  • oblikovanje stimulativne sredine za razvoj djece
  • potrebe djeteta postaviti kao ishodište kurikuluma, osnovom interakcije i stimulacije rasta i razvoja djeteta.

 

 • Partnerstvo vrtića, doma i škole u pripremi djeteta za polazak u školu
  • opće i specifične aktivnosti u godini pred polazak djeteta u školu,
  • partnerstvo s roditeljima u pripremama djeteta u školu.

Tablica 21: U odnosu na djecu

 

Rb.

Područje rada / Zadaci

Sati

Mjeseci

1.

 

Praćenje i zadovoljenje djetetovih potreba.

Primijeniti i koristiti u radu protokole Agencije i protokole vrtića o praćenju adaptacije.

Timski pristup u radu (ravnateljica, odgojiteljice, zdravstvena voditeljica i pedagog).

56

Tijekom pedagoške godine

 

2.

 

Praćenje načina i uvjeta ostvarivanja dječjih prava u vrtiću.

Pozornost slobode u odlučivanju.

Prihavaćanje odgovornosti.

Timski pristup (odgojiteljice, pedagog)

40

Tijekom pedagoške godine

 

3.

 

Praćenje i uvid u aktivnosti djeteta u nekim dijelovima dana i tjedna, ali i prostora (s obzirom na prostor u kojem boravi mješovita skupina).

Pratiti jutarnje i poslijepodnevne aktivnosti.

Pozornost na aktivnostima u vrijeme dnevnog odmora.

Praćenje ostvarivanja aktivnosti za djecu koja ne spavaju.

30

Tijekom pedagoške godine

 

4.

 

Uvid u tjelesne aktivnosti djeteta u nekim dijelovima dana, tjedna te u određenim prostorima (mješovita skupina, srednja i starija skupina s asfaltnim igralištem).

Jutarnja tjelovježba.

Aktivnosti s djecom u vrijeme boravka na zraku.

Timski pristup (odgojiteljice, zdravstvena voditeljica, pedagog).

30

Tijekom pedagoške godine

 

5.

 

Praćenje igara i aktivnosti vezanih uz:

 • djetetove doživljaje o samom sebi,
 • samoodgovornosti vezane uz brigu o sebi,
 • vlastite postupke djece u komunikaciji s drugom djecom, a opet vezane uz samopouzdanje, odgovornosti i samostalnosti

(starije odgojne skupine i priprema djece za školu)

120

Tijekom pedagoške godine

 

6.

 

Praćenje i uvid u aktivnosti i igre u koima se djeca usmjeravaju na pozitivno kontrolirano ponašanje

(starije odgojne skupine, prevencija rizičnog ponašanja)

Individualni rad s pojedinom djecom.

60

Tijekom pedagoške godine

 

7.

 

Praćenje djetetova ponašanja tijekom njegove interakcije s drugom djecom i odraslim sudionicima odgojno – obrazovnog procesa.

(grupna dinamika)

Individualni rad po potrebi.

40

Tijekom pedagoške godine

 

8.

 

Sudjelovanje u nabavi materijalnih sredstava nužnih za zadovoljenje djetetovih aktualnih, ali i trajnijih potreba.

(didakatički materijali potrebni za određenu dobnu skupinu, literatura (slikovnice)).

 

20

Tijekom pedagoške godine

 

Ukupno sati:

 

 

 

1132

 

 

Tablica 22: U odnosu na roditelje

1.

 

Individualna suradnja s roditeljima koja je potaknuta s njihove strane, prijedlozi i primijedbe u odnosu na program realizacije.

 

60

Tijekom pedagoške godine

 

2.

 

Sudjelovanje na roditeljskim sastancima odgojnih skupina kada to problemska situacija zatraži kao i sudjelovanje i informiranje roditelja na roditeljskom sastanku novoprimljene djece.

 

60

3.

 

Uključivanje roditelja u kreirenje i realizaciju dijela dijela programa u radu s djecom putem prijedloga, sugestija kao i planiranog sandučića povjerenja.

 

16

4.

 

Obavještavanje roditelja o događanjima dječjem vrtiću, ostvarivanju suradnje, prezentiranju problematike i sl. putem plakata, flyera ...

 

100

5.

 

Organizacija evaluativnih procesa koji bi pokazali razinu zadovoljstva uslugom dječjeg vrtića kod roditelja putem anketnih upitnika i sl.

 

40

6.

Priprema i sudjelovanje u inicijalnim razgovorima s roditeljima novoupisanje djece.

80

Ukupno sati:

376

Tablica 23: u odnosu na odgajatelje

1.

Sudjelovanje u odgojno – obrazovnom procesu praćenjem ostvarivanja planova i programa odgojno – obrazovnog rada.

160

Tijekom pedagoške godine

 

2.

Organizirati za za odgajatelje mogućnost samoprocjene kroz anketne upitnike, individualne razgovore…

100

3.

Osmisliti, organizirati i sudjelovati u stručnim aktivima na razini ustanove na teme:

Komunikacija

Komunikacija s roditeljima

Samoprocjena rada i djelovanja

160

4.

Sudjelovanje, te izrada planova i programa za zajednička događanja, izlete, posjete i predstave.

Suradnja s putničkim agencijama, dječjim kazalištima…

120

5.

Praćenje interesa odgojitelja i pomaganje pri stvaranju novih materijalnih uvjeta za rad.

140

6.

Organizacija radionica za odgojitelje s temama koje po njihovu mišljenju i potrebi trebaju biti prezentirane na ovakav način.

140

7.

Sudjelovanje i pomoć u individualnom stručnom usavršavanju.

140

8.

Nabava nove stručne literature.

52

9.

Pomoć odgojiteljima  u funkcionalnom dokumentiranju događaja i stvaralaštva u odgojnoj skupini.

120

Ukupno sati:

1132

Tablica 24: u odnosu na društvenu sredinu

1.

Suradnja s dječjim vrtićima u Ivanić-Gradu i Križu.

12

Tijekom pedagoške godine

 

2.

Suradnja s osnovnom školom „Stjepan Radić“ u Kloštar Ivaniću.

12

3.

Suradnja s Učiteljskom akademijom u Zagrebu i Petrinji.

8

4.

Suradnja s općinom Kloštar Ivanić.

20

5.

Suradnja s Gradskim društvom Crvenog Križa Ivanić-Grad, područna služba Kloštar Ivanić.

8

6.

Suradnja s drugim ustanovama koje se bave kulturno – prosvjetnim radom.

Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad.

Dječja knjižnica i čitaonica Ivanić-Grad.

Amatersko kazalište Križ.

KUD Kloštar Ivanić

Otok Ivanich

20

Ukupno sati:

80

 

Tablica 25: U odnosu na stručni tim i ravnateljicu

1.

Zajednički rad na definiranju primarnih zadaća rada vrtića i razradi plana i programa.

48

Tijekom pedagoške godine

 

2.

Organizacija i suradnja u organizaciji obilježavanja važnih datuma za vrtić.

12

3.

Razmjena iskustava i znanja, stručna pomoć i podrška među članovima razvojne djelatnosti.

12

4.

Suradnja i pomoć pri prezentaciji tema i koje su vezane uz rad vrtića roditeljima i društvenoj okolini.

8

Ukupno sati:

80

 

11.3 PROGRAM RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE

 

 

U svom planu rada za pedagošku godinu 2017. / 2018.  razrađuje se plan organizacije njege, brige za tjelesni razvoj i zdravlje djece. Plan razrađuje nekoliko osnovnih područja rada; zadaci i poslovi, nositelji i suradnici, metode i postupci.

Zadaci kojima ćemo se ove godine posvetiti su:

 • Vođenje zdravstvene dokumentacije
 • Pravilna prehrana predškolskog djeteta, praćenje - kvalitativno i kvantitativno,
 • Kontinuirano praćenje provođenja higijensko-sanitarnih mjera- praćenje HACCAP sustava.

 

Tablica 26: Realizacija programa njege, odgoja i zaštite djece te praćenje njihova stanja

 

PODRUČJE

RADA

ZADACI I

POSLOVI

NOSITELJI  I

SURADNICI

PLANIRANO

1.Priprema za realizaciju programa ustanove

 

1.Izrada operativnog plana zdravstvene voditeljice

 

-ravnateljica

-bacc. sestrinstva

 

2.Realizacija programskih zadataka njege, odgoja i zaštite djecete praćenje njihovog stanja

 

 

1.Sudjelovanje na roditeljskim sastancima –individualni razgovori

 

2.Sudjelovanje u osiguranju materijalnih i organizacijskih uvjeta za odvijanje njege odgoja i zaštite djece

 

3.Sudjelovanje u nabavi i dopuni sredstava za prvu pomoć, dezinfekciju i zaštitu zdravlja

 

4.Rad na osiguravanju i unaprjeđivanju higijenskih uvjeta ustanove:

 

-nadzor nad sanitarno higijenskim uvjetima u

objektima: Centralni objekt Proljeće i Područni objekt Livada

 

-nadzor nad sanitarno higijenskim stanjem prostora za čuvanje i pripremu hrane;objekt i: Centralni objekt Proljeće i Područni objekt Livada

 

5.Procjena psihofizičkog razvoja i zdravlja djece,te provođenje preventivne zdravstvene zaštite.

 

-antropometrijska mjerenja u svim skupinama,te praćenje stanja uhranjenosti(izračuni relativne težine i percentila 1x godišnje)

 

-praćenje izostanaka djece, epidemiološke situacije te u vezi s tim poduzimanje odgovarajućih mjera

 

-poticati pravodobno i primjereno zadovoljavanje potreba djece za; napit-

kom, hranom, kretanjem    i odmorom.

 

6.Unapređivanje pravilne  prehrane djece

-sudjelovanje u izradi mjesečnih jelovnika prema postojećim normativima i novim preporukama,

 

-kontrola i uvođenje što kvalitetnijih namirnica u prehranu.

 

 

-ravnateljica

-bacc. sestrinstva

-odgajatelji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-bacc.sestrinstva

-odgojitelji

-liječnici pedijatrijskih ordinacija

-liječnica HES-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ravnateljica

-bacc.sestrinstva

-kuhari

-odgojitelji

 

-kontinuirano i prema potrebi tijekom cijele pedagoške godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Permanentno stručno usavršavanje zdravstvene voditeljice

 

1.Uključivanje u sve oblike stručnog usavršavanja u ustanovi,te izvan koji će biti dostupni(predavanja, aktivi, seminari…)

 

2.Stalno praćenje i proučavanje stručne literature s područja zdravstvene zaštite, prehrane,odgoja i dr.

 

-ravnatelj

-bacc.sestrinstva

-kontinuirano i prema potrebi tijekom cijele pedagoške godine

 

4.Vođenje zdravstvene dokumentacije

 

1.Vođenje evidencije-obvezne zdravstvene dokumentacije

 

-karton za svako dijete

 

-evidencija procijepljenosti

 

-evidencija pobola

 

-evidencija povreda

 

-evidencija antropometrijskih mjerenja

 

-evidencija o periodičnim zdravstvenim pregledima zaposlenika

 

-evidencija tečaja provedenog higijenskog minimuma

 

-vođenje osobne dokumentacije zdravstvene voditeljice

 

.bacc.sestrinstva

-kontinuirano i prema potrebi tijekom cijele pedagoške godine

 

5.Valorizacija ostvarenih programa

 

1.Godišnja analiza zdravstvenog stanja djece

 

2.Sudjelovanje u izradi godišnjeg izvješća ustanove

 

3.Izvješće o realizaciji plana i programa zdravstvene voditeljice.

 

bacc.sestrinstva

-lipanj 2017.

 

 

11.4 PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA PRIPRAVNIKA

ZADAĆE I AKTIVNOSTI

NOSITELJI / SURADNICI

VRIJEME IZVRŠENJA

PLAN SATI

 1. 1. RAD S DJECOM

 

1.1.Praćenje i procjena psihofizičkog razvoja djece

-          Obrada podataka dobivena inicijalnim intervjuom s roditeljima novoupisane djece u svrhu procjene djetetovog razvojnog statusa i potencijalnih razvojnih potreba i evidentiranja djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju

-          Kontinuirano praćenje procesa prilagodbe novoprimljene djece i djece koja su u procesu ponovn eprilagodbe – opažanje djeteta u skupini i neposredan rad s njim

-          Plansko i neposredno opažanje djeteta u skupini

-          Evidentiranje djece s posebnim potrebama uočenih na osnovu zapažanja psihologa i odgajatelja te članova stručnog tima

-          Dijagnostičko ispitivanje djece

-          Praćenje razvojnog statusa djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju

-          Praćenje djece s rizičnim faktorima u razvoju

-          Upućivanje djece na dijagnostičku obradu i tretman u specijalizirane ustanove

-          Neposredan rad s djecom s posebnim potrebama

1.2. Rad s darovitom djecom

-          Prepoznavanje, identifikacija i dijagnostika

-          Praćenje razvojnog statusa

1.3.Integracija djece romske nacionalnosti i drugih manjina u rad vrtića

1.4.Procjena spremnosti za školu

1.5.Izrada nalaza i mišljenja o djetetu

 

 

 

psiholog,

 

 

 

psiholog,

 

 

psiholog

psiholog, odgajatelji,

 

psiholog

psiholog, odgajatelji,

 

psiholog, odgajatelji,

psiholog,

 

psiholog

 

psiholog, pedagog

psiholog, odgajatelji

psiholog,

psiholog

psiholog

psiholog, pedagog

 

 

rujan, listopad, tijekom godine prema potrebi

 

 

rujan, listopad, tijekom godine prema potrebi

 

prema potrebi

kontinuirano tijekom godine

 

kontinuirano tijekom godine

kontinuirano tijekom godine

 

kontinuirano tijekom godine

prema potrebi

 

kontinuirano tijekom godine

 

kontinuirano tijekom godine

kontinuirano tijekom godine

kontinuirano tijekom godine

siječanj, veljača, ožujak 2018.

kontinuirano tijekom godine

studeni 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

 1. 2. RAD S ODGAJATELJIMA

 

2.1.Prijenos informacija o razvojnim osobitostima novoupisane djece

 

2.2.Prikupljanje i objedinjavanje podataka o djetetu za utvrđivanje njegovog razvojnog statusa i posebnih potreba

 

2.3.Informiranje o dijagnosticiranim posebnim potrebama djeteta i tijeku rehabilitacijskog tretmana

2.4.Informiranje o rezultatima psihologijskog ispitivanja o spremnosti djece školskih obveznika za školu

 

2.5. Suradnja u ostvarivanju optimalnih materijalnih i psiholoških uvjeta za razvoj djeteta

 

2.6.Savjetodavni rad (pomoć u prepoznavanju, razumijevanju i zadovoljavanju potreba djeteta; postupci u radu s djecom u skupini, postupci u radu s djecom koja su u prilagodbi i ponovnoj prilagodbi; individualizirani programi i postupci rada s djecom s PP i TUR, te darovitom djecom; komunikacija s roditeljima)

 

2.7.Pomoć u definiranju razvojnih zadaća i realizaciji tema individualnog stručnog usavršavanja

 

2.8.Suradnja u osmišljavanju i provedbi komunikacijskih roditeljskih sastanaka

 

2.10.Stručno usavršavanje (interni stučni aktivi, radni dogovori, upućivanje na

stručnu literaturu)

 

 

psiholog,

 

psiholog, , odgajatelji

 

 

psiholog

 

psiholog

 

 

psiholog,

 

 

psiholog,

 

 

 

 

 

psiholog, , odgajatelji

 

 

psiholog, pedagog, odgajatelji

 

pedagog, ravnatelj, psiholog

 

psiholog,

 

rujan, listopad, prema potrebi tijekom godine

listopad, tijekom godine prema potrebi, svibanj 2018.

 

prema potrebi

 

studeni 2017. (odgode); siječanj, veljača, ožujak 2018.

 

prema potrebi tijekom godine

 

 

prema potrebi tijekom godine

 

 

 

 

 

prema potrebi tijekom cijele godine

 

prema potrebi tijekom cijele godine

prema godišnjem planu i programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 1. 3. RAD S RODITELJIMA

 

3.1.Rad s roditeljima pri upisu djece

-          inicijalni intervju

 

-          dogovor o razdoblju prilagodbe (prema razvojnim osobinama djeteta i posebnim potrebama)

 

3.2. Savjetodavni razgovori s roditeljima (o razdoblju prilagodbe i odgovarajućim postupcima u procesu prilagodbe; o razvojnim potrebama djeteta i njihovom tretmanu; razvojnom statusu djeteta s PP i TUR te aktivnostima planiranim u vrtiću)

3.3.Edukativni rad (roditeljski sastanci komunikacijskog tipa, plenarni roditeljski sastanci, pisani materijali, individualni razgovori)

 

 

 

 

 

 

Pedagog, psiholog,

 

odgajatelji

 

 

 

psiholog, odgajatelji, pedagog

 

 

 

psiholog, pedagog

 

 

pedagog, psiholog

 

 

kontinuirano tijekom godine

 

prema potrebi

rujan, listopad,

 

prema potrebi tijekom godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 1. 4. RAD STRUČNOG TIMA

 

4.1.Suradnja s članovima stručnog tima

-          Izrada godišnjeg plana i programa i godišnjeg izviješća

-          Osmišljavanje i realizacija bitnih zadaća godišnjeg plana

-          Praćenje i unapređivanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa

 

-          Izrada i realizacija programa rada s djecom s PP i TUR

 

-          Konzultacije i radni dogovori o specifičnoj problematici u odnosu dijete, roditelj i odgajatelj

 

-          Sastanci stručnog tima

 

-          Suradnja na realizaciji aktualnih zbivanja na razini vrtića i pojedinih odgojnih skupina

 

-          Izrada individualnih planova rada i međusobno usklađivanje

 

 

ravnatelj, pedagog

 

 

ravnatelj, pedagog

 

 

 

ravnatelj, pedagog, psiholog, odgajatelji

 

 

pedagog, ravnatelj

 

 

ravnatelj, pedagog, psiholog, zdravstvena voditeljica

odgajatelji, pedagog, psiholog, ravnatelj

 

stručni tim

 

 

 

rujan 2017., lipanj 2018.

prema godišnjem planu i programu

kontinuirano tijekom godine

 

listopad, studeni 2017., kontinuirano tijekom godine

prema potrebi tijekom godine

 

 

prema potrebi

 

prema potrebi tijekom godine

 

 

rujan 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 1. 5. SURADNJA S RAVNATELJICOM

 

5.1. Izrada i realizacija godišnjeg plana i programa rada i godišnjeg izviješća

 

5.1.Rad Komisije za upis

5.2.Upis djece i formiranje skupina

 

5.3.Stvaranje uvjeta za optimalno izvođenje odgojno-obrazovnog procesa

 

5.4.Pomoć u organizaciji rada vrtića

 

5.5.Praćenje dnevnih događanja u vrtiću

 

5.6.Izbor i nabava didaktičkog materijala i stručne literature

 

5.7.Sastanci stručnog tima

 

ravnatelj i pedagog

 

ravnatelj, odgajatelji

ravnatelj, pedagog

 

ravnatelj,

 

ravnatelj,

 

ravnatelj,

 

ravnatelj,

 

ravnatelj, odgajatelji, pedagog

 

stručni tim

 

rujan 2017., prema planu i programu vrtića

svibanj, lipanj 2018.

lipanj 2018., prema potrebi tijekom godine

prema potrebi tijekom godine

 

prema potrebi tijekom godine

 

kontinuirano

 

prema godišnjem planu i programu

kontinuirano tijekom godine

 

 

 

 

 

 

100

 1. 6. OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

6.1. Sudjelovanje na sastancima Sekcije predškolskih psihologa

6.1.Sudjelovanje na edukacijama organiziranim od strane Komore

6.2.Sudjelovanje na edukacijama u organizaciji AZOO

6.3.Praćenje stručne literature i časopisa

6.4.Individualno stručno usavršavanje psihologa prema godišnjem planu vrtića

 

psiholog

psiholog

psiholog

psiholog, , odgajatelji

psiholog

psiholog

 

 

kontinuirano tijekom godine

prema godišnjem planu i programu

 

 

 

 

100

 1. 7. SURADNJA S DRUŠTVENIM OKRUŽENJEM

 

7.1.Suradnja sa specijalističkim ustanovama u koje se djeca iz vrtića uključuju u tretman (SUVAG, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba, Klaićeva, Goljak, Dom zdravlja Pešćenica)

7.2.Suradnja s CZSS Ivanić-Grad

7.3.Suradnja s OŠ Braće Radića Kloštar Ivanić

7.4.Suradnja sa Županijskim uredom za društvene djelatnosti, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, AZOO

 

 

 

 

 

ravnatelj, pedagog, psiholog

 

ravnatelj,

 

 

prema potrebi tijekom godine

 

 

prema potrebi tijekom godine

kontinuirano tijekom godine

 

 

 

 

 

24

 1. 8. OSTALI POSLOVI

 

8.1. Vođenje dokumentacije o radu

8.1.Suradnja s tajnikom

8.2.Suradnja s računovodstvom

8.3.Suradnja s ostalim djelatnicima

8.4.Sudjelovanje u obilježavanju značajnih događanja

8.5.Izrada anketa, protokola za evidentiranje PP, praćenje razvojnog statusa djeteta

 

psiholog

 

 

 

 

psiholog

 

kontinuirano tijekom godine

prema potrebi tijekom godine

 

 

 

prema potrebi tijekom godine

 

 

 

 

30

UKUPNO

1004

 

 

 

Godišnji plan i program sastavili:

 

Grozdana Jakovljević, ravnateljica

Zoran Buhač, pedagog

Renata Mucha, zdravstvena voditeljica

Nikolina Petrak i Katarina Bilandžić, rano učenje stranog jezika

Romana Kesegić, poseban dramsko-scenski program

Minja Jelić, eko-koordinator

Tajana Hodko, stručni suradnik psiholog- pripravnik

Odgajateljice dječjeg vrtića