KAKO PRIPREMITI DIJETE ZA PONOVNI DOLAZAK U VRTIĆ (COVID 19)

Piše: Romana Kesegić, odgajateljica-savjetnica

 

KAKO PRIPREMITI DIJETE ZA PONOVNI DOLAZAK U VRTIĆ (COVID-19)

Željeli bismo da povratak Vaše djece u vrtić bude što sigurniji.

Naravno u tome nam je potrebna i Vaša pomoć. Neke promjene

u ovoj situaciji su neizbježne, zato Vas, roditelje, kao naše najvažnije

suradnike u odgoju i obrazovanju molimo da svoje dijete pripremite

na povratak u vrtić te da ih upoznate sa promjenama na koje će naići.


1.) DOLAZAK U VRTIĆ

Dijete je potrebno pripremiti i na pravila dolaska u vrtić. Recite mu da

će kod dolaska trebati sačekati u redu zajedno s Vama (s obveznim

razmakom od 2 metra) gdje ćete ga pozdraviti i zaželjeti mu ugodan

boravak u vrtiću. Objasnit ćete mu i važnost mjerenja temperature

(koja će biti odmah na ulasku u vrtić) jer važno je brinuti se o zdravlju svih nas.


2.) MASKIRANE ODGOJITELJICE

Važno mu je napomenuti da su njegove odgojiteljice i dalje one iste,

brižne i zabavne, samo što će ovaj puta biti malo maskirane (vizir maska),

ali i kroz te maske one ga vide, čuju i u svakom trenutku su tu za njega

i za sve njegove želje i potrebe.


3) PRIJATELJI IZ SKUPINE

Objasnite djetetu da u skupini neće biti svi njegovi prijatelji, ali da će

i dalje imati dobro društvo za igru. Pripremite ga i na to da će sobe

dnevnog boravka djelovati drugačije s manje prisutnog materijala za igru,

ali da će ga sigurno dočekati zanimljive kocke za građenje koje je

obožavalo i gumeni dinosauri bez kojih bi igra bila nezamisliva (djeca će

u igri koristiti samo didaktička sredstva koja se mogu svakodnevno dezinficirati).


4) VAŽNOST HIGIJENE

Djeca će biti poučavana na pojačane mjere higijene, zato Vas molimo

da ih već kod kuće podsjetite na pojačanu potrebu pranja ruku te

stavljanja lakta na usta pri kašljanju i kihanju. Iako će neka djeca biti

u readaptaciji (ponovnoj adaptaciji zbog duže odsutnosti), prijelazne

objekte neće moći nositi od kuće u vrtić zbog epidemioloških mjera.

Tu će za njih biti odgojiteljice koje će ih utješiti i umiriti.


I ZA KRAJ... BUDIMO POZITIVNI I OSTANIMO NEGATIVNI!

Nadamo se da ćemo zajedničkim snagama i suradnjom osigurati

djeci što bezbolnije prihvaćanje novih okolnosti u svrhu očuvanja zdravlja svih nas.

Kontakt podaci

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
Kloštar Ivanić


OIB:72007988952

Matični objekt Naftaplinska 23/a

Tel: 01/2892-545

Fax: 01 3899 006

Ravnateljica: ravnateljica@djecjivrtic-proljece.hr

Ravnateljica izravni telefon: 01 3899 002

Pedagog: pedagog@djecjivrtic-proljece.hr

Pedagog izravni telefon: 01 3899 008

Psiholog: psiholog@djecjivrtic-proljece.hr

Računovodstvo: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr

Računovodstvo izravni telefon: 01 2895 545

Administracija: administratorica@djecjivrtic-proljece.hr

Službeni mobitel za upite roditelja:

099 238 65 16

 

Područni objekt Livada

Trg svetog Ivana 1

Tel.: 01 62 64 918

Pretraži sadržaj