kurikulum 2016 2017

KURIKULUM

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

za pedagošku godinu 2016./2017.

Kloštar Ivanić, rujan 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sadržaj

OSOBNA KARTA USTANOVE……………………………………………….3

RADNICI……………………………………………..…………………………4

NAŠA MISIJA NAŠA VIZIJA NAŠE VRIJEDNOSTI………………………..5

NAŠE GESLO…………………………………………………………………..6

1. KURIKULUM ................................................................................................. 7

1.1. O kurikulumu ................................................................................................ 9

1.2. Kurikulum Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić........................................ 5

1.3 Područja kompetencijskih dimenzija……………………………………….10

1.4 Svrha Kurikuluma Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić…………………11

2. PROGRAMI .................................................................................................. 13

2.1. Redoviti programi ........................................................................................13

2.1.1 Ciljevi redovitog programa…………………………………………….13

2.1.2 Namjena programa……………………………………………………..14

2.1.3 Nazivi skupina, specifičnosti, nositelji i raspored rada u redovitom programu………………………………………………………………………15

2.2. Program predškole ...................................................................................... 21

2.3 Kraći programi ……………………………………………………………22

2.3.1 Rano učenje stranog jezika – engleski jezik……………………………22

2.3.2 Poseban dramsko scenski program……………………………………24

2.4 Program javnih potreba za djecu s teškoćama u razvoju,  djecu     pripadnike nacionalnih manjina i druge socijalne kategorije………………………………25

3. Obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada i cjelokupnog djelovanja dječjeg Vrtića ………………………………………………………………………….26

3.1 suradnja s lokalnom zajednicom …………………………………………26

3.2 Obogaćivanje odgojno odgojno-obrazovnog rada obilježavanjem važnih datuma…………………………………………………………………………28

OSOBNA KARTA USTANOVE:

ŽUPANIJA: ZAGREBAČKA

OPĆINA: OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

ADRESA: NAFTAPLINSKA 23/a, 10312 KLOŠTAR IVANIĆ

E-MAIL: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

URL: http://www.djecjivrtic-proljece.hr/

Telefon: 01/2892-545

Faks: 01/3899-006

Mob.: 099/8077-149

Matični broj:

OIB: 72007988952

OSNIVAČ: OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

GODINA OSNIVANJA: 1997.

RAVNATELJICA: GROZDANA JAKOVLJEVIĆ  odgajatelj ( mentor ) predškolske djece

 

PODRUŽNICE:

PODRUČNI OBJEKT LIVADA

Trg svetog Ivana 1,  ( dvorište Pučkog doma ) 10312 Kloštar Ivanić

Tel.: 01/2892-386

Mob.: 099/2386-517

 

 

 

RADNICI:

 

Ime i prezime

Stručna sprema i stupanj

Radno mjesto

Staž

(tekuća godina u stažu)

 

Zaposlenje (određeno – neodređeno)

 1. Jakovljević Grozdana

Odgajatelj mentor – VŠS

Ravnateljica

30

Neodređeno

 1. Zoran Buhač

Prof. pedagogije i sociologije – VSS

Pedagog

8

Neodređeno

 1. Ljerka Markuš

Medicinska sestra- SSS

Odgajateljica

34

Neodređeno

 1. Morena S. Sadiković

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

7

Neodređeno

 1. Nikolina Petrak

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

6

Neodređeno

 1. Jasmina Š. Štajdohar

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

9

Neodređeno

 1. Martina Filipović

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

13

Neodređeno

 1. Marina Filipović Malvić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

9

Neodređeno

 1. Romana Kesegić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

24

Neodređeno

 1. Katarina Bilandžić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

6

Neodređeno

 1. Jelena Rajković

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

27

Neodređeno

 1. Lidija Družinec

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

25

Neodređeno

 1. Minja Jelić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

15

Neodređeno

 1. Jelena Marković

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

4

Određeno

 1. Antonela Keškić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

2

Određeno*

 1. Nives Forjan Kezele

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

/

Pripravnik volonter

 1. Ivana Frigan

Ekonomist - SSS

Administrativno računovodstveni referent

26

Neodređeno

 1. Nada Kašner

Frizer -SSS

Glavna kuharica

33

Neodređeno

 1. Sandra Bokun

Opća gimnazija - SSS

Kuharica

13

Neodređeno

 1. Vesna Božić

Šumarski tehničar - SSS

Spremačica

12

Neodređeno

 1. Mirjana Pavanić

Prodavač - KV

Spremačica

11

Neodređeno

 

*zaposlena na pola radnog vremena

 

 

 

 

NAŠA MISIJA

Stvarati pozitivno i poticajno prostorno, materijalno, socijalno, emocionalno okruženje koje će djeci dati potporu uz pomoć stručno osposobljenih odgajatelja, ekološke osviještenosti i lokalnog identiteta te sve potrebne uvjete za poželjan rast, razvoj i obrazovanje malog pojedinca u lokalnoj zajednici.

 

 

NAŠA VIZIJA

Nova zgrada vrtića u kojoj se dijete osjeća sigurno i prihvaćeno, a izgrađena je po europskim mjerilima i odgovarajućim energetskim certifikatima kao mjesto s neograničenim izvorima učenja kroz suvremenu didaktiku i mogućnosti razvoja putem različitih programa i aktivnosti.

 

 

NAŠE VRIJEDNOSTI

Tolerancija

Shvaćanje i prihvaćanje svih drugih bez obzira na bilo koje preduvjete u njima koji se mogu pokazati različitima.

 

Suradnja

Aktivnosti poboljšanja i unapređivanja uvjeta boravka djece i rada s djecom suradnjom sa svim subjektima koji imaju priliku i mogućnosti  te uvjete učiniti boljim.

 

Samostalnost

Razvoj samostalnosti djece u radnjama koje mogu i znaju učiniti sami da ih i čine sami. Težnja samostalnosti kod planiranja i donošenja odluka koje su u svezi s odgojno-obrazovnim radom.

 

 

Stjecanje novih znanja i vještina

Kako za djecu, tako i za odrasle uključene u rad i život dječjeg vrtića. Od znanja i vještina potrebnih za život do praktičnih i specifičnih koje će djeci povećati kvalitetu boravka i življenja u dječjem vrtiću.

 

Komunikacija

Učenje sredstava i načina komunikacije kod djece. Dvosmjerna uvažavajuća  komunikacija u svim odnosima koji su prisutni u dječjem vrtiću, bez obzira na dob, spol i status.

 

Poštovanje

Razvijanje osjećaja poštovanja kod djece, ali i poštovanje prema potrebama i razlikama drugih.

 

Odgovornost

Odgovornost pri obavljanju zadaća u svakodnevnom odgojno obrazovnom radu kao i učenje odgovornosti za vlastite postupke kod djece.

 

Poticanje

Poticanje na unapređivanje i razvijanje vlastitih mogućnosti i sposobnosti, kako kod djece, tako i kod odraslih.

 

Ustrajnost

Stalna težnja da se zamišljene i planirane zadaće provedu do kraja sa što boljim i pozitivnijim rezultatima.

 

 

 

NAŠE GESLO

 

„Mali vrtić za veliki svijet!“

 

 

 

1. KURIKULUM

1.1. O kurikulumu

Postaviti i predstaviti kurikulum ustanove za rani odgoj i obrazovanje nije lak zadatak. Mnogo je više silnica koje utječu na život i rad takve ustanove od drugih odgojno obrazovnih ustanova. Zato je razvoj kurikuluma i poboljšanje kvalitete odgojno obrazovne prakse kao rada i kao usluge dug proces u kojem svejednako sudjeluju oni koji ga planiraju i provode kao i oni kojima je djelovanje vrtića namijenjeno, te oni koji svojom prisutnošću u radu i djelovanju dječjeg vrtića ne djeluju direktno, lokalna samouprava  i lokalna zajednica.

U stvaranju kurikuluma i razvoju odgojno-obrazovne prakse ne sudjeluju samo odgajatelji i stručni radnici dječjeg vrtića, nego svi zaposlenici dječjeg vrtića, svatko u skladu sa svojim formalnim obrazovanjem i stručnim i stečenim kompetencijama.

Razvoj kurikuluma traži i profesionalni razvoj zaposlenika kako bi se zajedno s njim razvijala i unapređivala odgojno-obrazovna praksa i svakodnevni rad.

Kako je kurikulum svakog dječjeg vrtića specifičan i poseban obzirom na demografske, geografske, socijalne, ekonomske i druge preduvjete u kojima se odvija odgojno obrazovni rad vrtića, tako im zajednička vrijednost treba biti povezivanje i razvijanje suradničkih odnosa sa strukturama koje na neki način predstavljaju navedene preduvjete. Osim toga kurikulumom treba biti otvorena svijest svih zaposlenih prema povezanosti s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama u okolici.

Dječji vrtić nije samodostatna ustanova u svojem djelovanju, već dio šire strukture s čijim se dijelovima treba povezati.

 

 

1.2.  Kurikulum Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić temelji svoj rad na prihvaćanju suvremenih spoznaja o ranom odgoju i obrazovanju koje pak polaze od humanističkog shvaćanja i pristupa odgojno-obrazovnom radu koje se odlikuje uvažavanjem specifičnosti ranog razvoja svakog djeteta, razvijanja njegovih potencijala, prihvaćanja osobnih karakteristika, uopće shvaćanje djeteta kao cjelovite i jedinstvene jedinke, aktivnog sudionika u vlastitom odgojno obrazovnom procesu.

Ovakvo shvaćanje svakog djeteta u dječjem vrtiću omogućuje svima koji su uključeni u odgojno-obrazovni proces razumijevanje za svako dijete i važnost pozitivnog usmjerenja samog procesa.

 

Odrednice u radu i djelovanju dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić bitne za provedbu kurikuluma:

 

 • Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić primarno provodi cjelodnevni desetsatni program njege, skrbi, ranog odgoja i obrazovanja predškolske djece u šest odgojnih skupina, od kojih su dvije jasličke, kao i program predškole.

 

 • Provođenjem programa njege i skrbi za tjelesni razvoj djece raznim mjerama se prati, štiti i unapređuje briga za  zdravlje i tjelesni razvoj djece putem osiguranja optimalnih sanitarno higijenskih i sigurnosnih uvjeta u unutarnjem i vanjskom prostoru dječjeg vrtića provođenja kontroliranog programa prehrane, organizacije dnevnog ritma djece, prevencijom rizičnih ponašanja.

 

 • Osim toga vrtić provodi i kraće programe: rano učenje stranog jezika (engleski jezik) i poseban dramsko scenski program (lutkarstvo). Oba su programa verificirana od strane MZOS i odgajatelji koji provode njihovu realizaciju su prošli dodatno usavršavanje za provođenje takvih programa u predškolskim ustanova.

 

 • Dječji vrtić također provodi i program odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u sklopu ekološkog djelovanja pod organizacijom nacionalne udruge „Lijepa naša“, u sklopu Međunarodne federacije zelenih škola – FEE.

 

 • Osim toga, dječji vrtić organizira i kraće sportsko rehabilitacijske programe kao što su škola plivanja i ljetovanje koji su organizirani u suradnji s ustanovama koje imaju sve propisane uvjete za provođenje takvih programa i aktivnosti.

 

 • Dječji vrtić odlikuje i integracija djece s teškoćama u razvoju i nacionalnih manjina u redovne vrtićke programe.

 

 • Suradnja kao pojam i ideja je jako važna u svakodnevnom odgojno obrazovnom radu, ali i poslovnom djelovanju dječjeg vrtića. Od najvažnije suradnje, one s roditeljima, do suradnje s Osnivačem, lokalnim poduzetnicima, odgojno obrazovnim ustanovama, kulturnim ustanovama, udrugama, medijima i slično.

 

 • Kao ustanova provodimo i procese koji mogu vidno unaprijediti naš svakodnevni rad i djelovanje, a to su vrednovanje ustanove koje provodimo u suradnji s roditeljima i Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja i stručno usavršavanje naših zaposlenika na stručnim skupovima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i drugih organizatora.

 

 • Rad dječjeg vrtića se prvenstveno financira proračunskim sredstvima Osnivača, Općine Kloštar Ivanić, participacijom roditelja u ekonomskoj cijeni boravka djeteta u vrtiću, sredstvima Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, kao i donacijama, apliciranjem za financiranje projekata i slično.

 

 • Većinu zaposlenih u dječjem vrtiću čine odgajatelji (13), ravnateljica (1), stručni suradnik pedagog , administrativno računovodstveni referent (1), zdravstvena voditeljica (¼),  kuharice (2), spremačice (2) te domar koji je inicijalno zaposlen u Općini Kloštar Ivanić, a svoja radna zaduženja dijeli s potrebama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

 

 • Dječji vrtić također pruža priliku stažiranja i stjecanja uvjeta za polaganje stručnog ispita pripravnicima volonterima, primarno s područja Općine Kloštar Ivanić, a i šire.

 

 • Sav rad i djelovanje vrtića se dokumentira u propisanu pedagošku dokumentaciju (knjiga pedagoške dokumentacije, imenik djece, matična knjiga vrtića, ljetopis…), foto i AV zapise, članke u lokalnim novinama, internetsku stranicu dječjeg vrtića

1.3. Područja kompetencijskih dimenzija

 

Temeljna znanja:

 

usvajanje i praktična uporaba pojmova i predodžbi kojima dijete razumije i objašnjava sebe, svoje ponašanje i izbore, odnose s drugim osobama u svom okruženju te sa svijetom u kojem živi i koji ga okružuje. Očekuje se da dijete usvoji informacije, tj. izgradi znanja koja mu omogućavaju nesmetanu komunikaciju s vršnjacima i odraslima, te međudjelovanje sa sadržajima učenja, osiguraju mu kvalitetnu prilagodbu trenutačnomu okruženju te ga kvalitetno osposobe za izazove koji ga očekuju kao što je, primjerice, polazak u školu.

 

Vještine i sposobnosti:

 

stjecanje i razvoj vještina učenja, povezivanja sadržaja, logičkog mišljenja, argumentiranja, zaključivanja i rješavanja problema; sposobnost propitivanja vlastitih ideja i zamisli djeteta te argumentirano iznošenje vlastitih načina razmišljanja; sposobnost identifikacije različitih izvora učenja i njihove raznovrsne primjene; preuzimanje inicijative, (samo) organizacije vlastitih aktivnosti i vještina vođenja; sposobnost razumijevanja vlastitih potreba (tjelesnih, emocionalnih, spoznajnih, socijalnih, komunikacijskih i sl.) i potreba drugih te njihova zadovoljavanja na društveno prihvatljiv način; sposobnost uspostavljanja, razvijanja i održavanja kvalitetnih odnosa s drugom djecom i odraslima (sudjelovanje, pregovaranje, rješavanje sukoba); razumijevanje i poštivanje različitosti među ljudima; sposobnost zajedničkoga (usklađena) djelovanja djeteta s drugima (drugom djecom i odraslima); sposobnost odgovornoga ponašanja prema sebi, drugima i okružju (prirodnom i materijalnom); etičnost, solidarnost, povjerenje i tolerancija u komunikaciji s drugima; sposobnost (samo)poticanja na djelovanje, (samo)organiziranja i (samo)vođenja aktivnosti; samostalnost u obavljanju aktivnosti (samostalnost djetetova djelovanja, mišljenja i odlučivanja); mogućnost prilagodbe novim, promjenjivim  okolnostima (okretnost i prilagodljivost); stvaranje i zastupanje novih ideja (kreativnost);  sposobnost promišljanja i samo procjene vlastitoga rada i postignuća; inicijativnost, inovativnost i poduzetničke sposobnosti.

 

Vrijednosti i stavovi:

 

prihvaćanje, njegovanje i razvijanje vrijednosti obitelji, zajednice i društva.

 

1.4 Svrha Kurikuluma Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

Kurikulumom se određuju uvjeti rada:

 

U odnosu na dijete

 

 • Sigurnost svakog djeteta
 • Samopouzdanje i samopoštovanje svakog djeteta
 • Razumijevanje i izražavanje vlastitih potreba, interesa i želja
 • Razumijevanje i uvažavanje potreba, interesa i želja drugih
 • Socijalizacija djece u ustanovu sa svim prisutnim subjektima
 • Razvijanje, istraživanje i ustaljivanje kompetencija :

v Razvoj samostalnosti u mišljenju, izražavanju, djelovanju i odlučivanju

v Usvajanje i praktična upotreba pojmova i predodžaba kojima dijete doživljava razumije, objašnjava sebe i svoje postupke u odnosu na svijet oko sebe

v Stjecanje i razvoj vještina učenja

v Osiguravanje razvojnih preduvjeta za stjecanje kvalitetne prilagodbe novom, trenutačnom okruženju za nove situacije s promjenjivim okolnostima

 • Sposobnost odgovornog ponašanja u socijalnom, prirodnom i materijalnom okruženju
 • Živjeti i učiti prava
 • Razvijati pozitivan doživljaj boravka u dječjem vrtiću za svako dijete

 

U odnosu na roditelje:

 

 • Informiranost roditelja o boravku djeteta u dječjem vrtiću
 • Podrška roditeljima u pozitivnom doživljavanju i unapređivanju razine kvalitete roditeljske uloge
 • Međusobno i partnersko djelovanje na relaciji roditelji – dječji vrtić
 • Zadovoljstvo roditelja da im djeca borave baš u toj ustanovi

 

U odnosu na okruženje:

 • Formiranje prostora za boravak djece koji je funkcionalan, siguran, omogućuje komunikaciju i socijalizaciju (ali i mogućnost privatnosti svakom djetetu), poticajan za učenje i sjecanje novih iskustava.
 • Raznovrsni materijali za sve uzraste i stupnjeve razvoja kod djece koji angažiraju dječji interes i omogućuju napredak u aktivnosti
 • Izražavanje i očuvanje estetskog doživljaja prostora i za djecu i odrasle
 • Fleksibilan dnevni ritam koji će ovisiti prepoznavanju i uvažavanju različitih dječjih potreba

U odnosu na ozračje:

 

 • Poštovanje modela usklađenog življenja i suradnje svih uključenih sa svim pripadajućim međusobnim odnosima i relacijama (dijete – roditelj – odgajatelj – stručni suradnik – ravnatelj – stručna služba – osnivač – lokalna zajednica)
 • Umanjivanje rizičnih elemenata na svim razinama
 • Osnaživanje zajedničkih interesa
 • Razvijanje i unapređivanje vrijednosti dječjeg vrtića

 

U odnosu na odgajatelje i druge zaposlenike:

 

 • Osnaživanje osobnih i profesionalnih kompetencija za primjereno i funkcionalno djelovanje u odnosu sa suradnicima, djecom, roditeljima, lokalnom zajednicom
 • Unapređivanje svakodnevnog odgojno-obrazovnog rada
 • Razvijanje odgovornosti kao maksime u odgojno-obrazovnom radu
 • Uvođenje i razvijanje refleksivne prakse
 • Promicanje vrijednosti za život u 21. stoljeću, prepunom izazova

 

U odnosu na lokalnu zajednicu:

 • Poboljšanje i unapređenje odnosa i suradnje s predstavnicima Osnivača
 • Sudjelovanje u društvenom životu lokalne zajednice

 

2. PROGRAMI

2.1. Redoviti program

Redoviti program se provodi u centralnom i područnom objektu (Naftaplinska 23/a , Trg Svetog Ivana 1 ( dvorište Pučkog doma).

Program i organizacija rada u našem vrtiću temelje se na Nacionalnom

Kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje  usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja, što znači:

 

 • pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajna materijalna sredina koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu poznavanju zakonitosti rasta i razvoja djeteta u skladu s čim stručni djelatnici planiraju svoj rad
 • učenje je interaktivan proces koji uključuje djecu, odrasle, kao i čitavo društveno okruženje poticanje partnerskog odnosa sa roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja – optimalnog razvoja djeteta
 • poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece (poticati uključivanje i socijalizaciju djece sa teškoćama u razvoju u život i rad ustanove)
 • kontinuirano stručno usavršavanje kao potreba podizanja stručne kompetencije za rad i stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za primjenu suvremenih oblika rada sa djecom predškolske dobi

 

2.1.1 Ciljevi redovitog programa

Stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i, posredno, kvaliteti njegova obiteljskoga života te osiguravanje takvih uvjeta koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci kroz

 • zadovoljavanje specifičnih komunikacijskih, razvojnih i obrazovnih potreba djeteta
 • osmišljavanje aktivnosti u kojima će dijete moći iskazivati svoje potencijale

 

 • stvaranje kreativnog ozračja (raznovrsni materijali za istraživanje i stvaranje) zainteresiran, nedirektivni stav odgojitelja
 • usvajanje vještina

 

 

2.1.2 Namjena programa

 

Cjeloviti razvojni program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provode se za djecu od jedne godine do polaska u osnovnu školu. Nudimo cjelodnevne (10-satne) programe koji počinju s radom u 6.00 sati.

Skupine dijelimo prema kronološkoj dobi djeteta na jasličke skupine (djeca od 1. do 3.godine) i vrtićke skupne (djeca od 3. do 5. godine i djeca u godini prije polaska u školu – 1 skupina). Dobno mješovite skupine omogućuju kvalitetnu socijalnu interakciju i suradničko učenje djece različite dobi. Odgojno obrazovni rad u skupini djece u godini prije polaska u školu temelji se na načelima i vrijednostima Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

 

2.1.3 Nazivi skupina, specifičnosti, nositelji i raspored rada u redovitom programu

 

Naziv odgojne skupine

Mlađa jaslička skupina „Leptirići“

Dob djece

Od 1. do 2. godine života

Broj djece

14

Prostor

Soba 1, centralni objekt Naftaplinska 23/a

Radno vrijeme

07.15 – 15.30 (u dežurstvu od 05.30 – 17.30)

Početak rada

1. rujna 2016.

Završetak rada

31. kolovoza 2017.

Odgajatelj 1

Romana Kesegić

Radno mjesto

Odgajatelj-mentor

Stručna sprema

VŠS

Odgajatelj 2

Katarina Bilandžić

Radno mjesto

odgajatelj

Stručna sprema

VŠS

 

Specifičnosti odgojne skupine:

 • pojačan rad na aktivnostima istraživanja okoliša u kojem se djeca nalaze
 • provodi se projekt / akcijsko istraživanje „Unapređivanje uvjeta senzo motornog razvoja djece jasličkog uzrasta“

Naziv odgojne skupine

Starija jaslička skupina „Bubamare „

Dob djece

Od 2. do 3. godine života

Broj djece

17

Prostor

Soba 2, centralni objekt Naftaplinska 23/a

Radno vrijeme

07.15 – 15.30 (u dežurstvu od 05.30 – 17.30)

Početak rada

1. rujna 2016.

Završetak rada

31. kolovoza 2017.

Odgajatelj 1

Ljerka Markuš

Radno mjesto

Medicinska sestra

Stručna sprema

SSS

Odgajatelj 2

Jelena Rajković

Radno mjesto

Odgajatelj

Stručna sprema

VŠS

Odgajatelj

Nives Forjan Kezele

Stručna sprema

VŠS

Radno mjesto

Odgajatelj volonter pripravnik

Specifičnosti odgojne skupine:

 • pojačan rad na istraživačkim aktivnostima
 • provodi se projekt „Igra pedagoški neoblikovanim materijalom“

Naziv odgojne skupine

Mlađa vrtićka skupina  „Krijesnice „

Dob djece

Od 3. do 4. godine života

Broj djece

22

Prostor

Soba 3, centralni objekt Naftaplinska 23/a

Radno vrijeme

07.15 – 15.30 (u dežurstvu od 05.30 – 17.30)

Početak rada

1. rujna 2016.

Završetak rada

31. kolovoza 2017.

Odgajatelj 1

Lidija Družinec

Radno mjesto

Odgajatelj -mentor

Stručna sprema

VŠS

Odgajatelj 2

Minja Jelić

Radno mjesto

Odgajatelj

Stručna sprema

VŠS

Specifičnosti odgojne skupine:

 • pojačan rad na osvještavanju  i kontroli vlastitih i uvažavanju  tuđih emocija
 • provodi se projekt „Emocije!“
 • u skupini je integrirano dijete s još uvijek ne kategoriziranim teškoćama u razvoju

Naziv odgojne skupine

Srednja vrtićka skupina „Ježići“

Dob djece

Od 4. do 5. godine života

Broj djece

22

Prostor

Soba 1, područni objekt  Livada (Trg svetog Ivana 1 dvorište Pučkog doma)

Radno vrijeme

07.30 – 15.45 (u dežurstvu od 05.45 – 17.45)

Početak rada

1. rujna 2016.

Završetak rada

31. kolovoza 2017.

Odgajatelj 1

Nikolina Petrak

Radno mjesto

Odgajatelj

Stručna sprema

VŠS

Odgajatelj 2

Marina Filipović* / Antonela Keškić *

Radno mjesto

Odgajatelj  / Odgajatelj

Stručna sprema

VŠS / VŠS

Specifičnosti odgojne skupine:

 • pojačan rad na osvještavanju istraživačkim aktivnostima na svijet koji djecu okružuje
 • provodi se projekt „Četiri godišnja doba“
 • Zamjena za rodiljni dopust *do 12.09.2016.

Naziv odgojne skupine

Starija  vrtićka skupina „Žabice“

Dob djece

Od 5. do 6. godine života

Broj djece

28

Prostor

Soba 3, područni objekt  Livada (Trg svetog Ivana 1)

Radno vrijeme

07.30 – 15.45 (u dežurstvu od 05.45 – 17.45)

Početak rada

1. rujna 2016.

Završetak rada

31. kolovoza 2017.

Odgajatelj 1

Martina Filipović

Radno mjesto

Odgajatelj

Stručna sprema

VŠS

Odgajatelj 2

Jasmina Šinjor Štajdohar

Radno mjesto

Odgajatelj

Stručna sprema

VŠS

Specifičnosti odgojne skupine:

 • pojačan rad na odgoju i obrazovanju za održivi razvoj
 • odgojna skupina je nositelj ekološkog programa za dječji vrtić
 • provodi se eko -  projekt „Čuvajmo prirodu!“

Naziv odgojne skupine

Predškolska skupina „Pčelice“

Dob djece

Od 5. godine života do polaska u školu

Broj djece

24

Prostor

Soba 2, područni objekt  Livada (Trg svetog Ivana 1)

Radno vrijeme

07.30 – 15.45 (u dežurstvu od 05.45 – 17.45)

Početak rada

1. rujna 2016.

Završetak rada

31. kolovoza 2017.

Odgajatelj 1

Jelen Marković

Radno mjesto

Odgajatelj

Stručna sprema

VŠS

Odgajatelj 2

Morena Sadiković

Radno mjesto

Odgajatelj

Stručna sprema

VŠS

Specifičnosti odgojne skupine

 • provođenje aktivnosti vezanih uz spremnost za školu
 • provodi se projekt :“Pogled u svijet“

2.2 Program predškole

 

Ciljevi programa

 

Osigurati okružje u kojem će djeca najviše moguće razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja, što ga u školi očekuju obzirom da djeca koja pohađaju program se nikad prije nisu susrela s organiziranim oblikom odgoja i obrazovanja.

 

Namjena programa

Program je namijenjen djeci školskim obveznicima školske godine 2017./2018.

Planom upisa predviđeno je upisati  do40 djece. Prijave i upisi će se provoditi od 1. svibnja. do 30.  rujna 2015. godine. Program se za svaku skupinu provodi svaki drugi dan ovisno parnom ili neparnom datumu.

Naziv odgojne skupine

Program predškole – parna skupina

Dob djece

Godina dana prije polaska u osnovnu školu

Broj djece

16

Prostor

Soba 3, područni objekt  Livada (Trg svetog Ivana 1)

Radno vrijeme

15.30 – 18.30

Početak rada

1. listopada 2016.

Završetak rada

31. svibnja 2017.

Odgajatelj

Antonela Keškić

Radno mjesto

Odgajatelj

Stručna sprema

VŠS

Naziv odgojne skupine

Program predškole – neparna skupina

Dob djece

Godina dana prije polaska u osnovnu školu

Broj djece

17

Prostor

Soba 3, područni objekt  Livada (Trg svetog Ivana 1)

Radno vrijeme

15.30 – 18.30

Početak rada

1. listopada 2016.

Završetak rada

31. svibnja 2017.

Odgajatelj

Antonela Keškić

Radno mjesto

Odgajatelj

Stručna sprema

VŠS

2.3 Kraći programi

2.3.1 Rano učenje stranog jezika – engleski jezik

Ciljevi programa

Poticanje razvoja djetetovih komunikacijskih vještina (slušanje, razumijevanje i govorenje na stranom jeziku) na stranom jeziku kroz situacijske, spontane i planirane aktivnosti.

 

Namjena programa

 

Stvarati bogato i poticajno okružje koje će kod djeteta buditi želju za komunikacijom i aktivnim sudjelovanjem u skupnim i individualnim aktivnostima na materinjem i stranom jeziku. poticati razvoj socijalne kompetencije te svijest o pripadnosti skupini i vrtiću, te osposobiti dijete za stvaranje i izražavanje na engleskom jeziku: govorno, glazbeno, likovno i dramsko.

 

Kako je broj prijavljene djece za ovaj vid kraćeg programa prevelik za jednu odgojnu skupinu, rano učenje stranog jezika se provodi u dvije odgojne skupine.

 

Naziv odgojne skupine

Rano učenje stranog jezika „The Mighty Antelopes“

Dob djece

Od 5. godine života do polaska u osnovnu školu

Broj djece

8

Prostor

Soba 1, područni objekt  Livada (Trg svetog Ivana 1)

Radno vrijeme

15.30 – 16.30 (ponedjeljkom i srijedom)

Početak rada

1. listopada 2016.

Završetak rada

31. svibnja 2017.

Odgajatelj

Nikolina Petrak

Radno mjesto

Odgajatelj

Stručna sprema

VŠS

Specifičnosti odgojne skupine:

 • odgojnu skupinu čine djeca koja su svojevrsni nastavljači programa od prošle pedagoške godine, viši stupanj ranog učenja stranog jezika

Naziv odgojne skupine

Rano učenje stranog jezika „Happy Tigers“

Dob djece

Od 4. do  5. godine života

Broj djece

8

Prostor

Soba 1, područni objekt  Livada (Trg svetog Ivana 1)

Radno vrijeme

15.30 – 16.30 (utorkom i četvrtkom)

Početak rada

1. listopada 2016.

Završetak rada

31. svibnja 2017.

Odgajatelj

Katarina Bilandžić

Radno mjesto

Odgajatelj

Stručna sprema

VŠS

 

Specifičnosti odgojne skupine:

 • odgojnu skupinu čine djeca kojima je ovo prvi susret s učenjem stranog jezika , početni stupanj ranog učenja stranog jezika

2.3.2 Poseban dramsko scenski program

Ciljevi programa

Cilj dramsko-scenskog programa je podržavanje i poticanje cjelovitog dječjeg razvoja, isticanje individualnih sposobnosti izražavanja, osvještavanje moralnih vrijednosti te stjecanje socijalnih vještina.

Namjena programa

 

Kroz dramski odgoj pomoći djetetu u razvijanju osjećajnosti i osjetilnosti, govornih i komunikacijskih vještina, mašte, kreativnosti, otkrivanje i razvijanje sklonosti, formiranje stavova te stjecanje društvene svijesti, što znači: razvijanje odgovornosti, tolerancije, humanosti i međuljudskih odnosa

Naziv odgojne skupine

Rano učenje stranog jezika „Happy Tigers“

Dob djece

Od 4. godine života do polaska u osnovnu školu

Broj djece

7

Prostor

Soba 1, područni objekt  Livada (Trg svetog Ivana 1)

Radno vrijeme

15.30 – 16.30 (petkom)

Početak rada

1. listopada 2016.

Završetak rada

31. svibnja 2017.

Odgajatelj

Romana Kesegić

Radno mjesto

Odgajatelj mentor

Stručna sprema

VŠS

 

Specifičnosti odgojne skupine:

 • zbog drukčijeg ritma rada polaznici ovog kraćeg programa imaju sastanke jednom tjedno

2.4 Program javnih potreba za djecu s teškoćama u razvoju, djecu pripadnike nacionalnih manjina i druge socijalne kategorije

U skladu sa svim nacionalnim zakonskim odredbama u radu predškolskih ustanova u redoviti program u potpunosti  integriramo djecu s teškoćama u razvoju.

 • Roditelji djece s teškoćama u razvoju plaćaju umanjenu cijenu boravka djeteta u vrtiću.
 • Djeca započinju s poludnevnim boravkom, a zatim obzirom na zdravstvenu situaciju, procjenu zdravstvenih stručnjaka taj se boravak produžuje.
 • Trenutno u redovitim programima imamo dvoje djece s teškoćama u razvoju.

 

Djeca nacionalnih manjina imaju potpunu integraciju u sve programe koje Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić nudi. U slučaju Kloštra Ivanića, ovdje se većinom radi o djeci romske manjine koja već dugi niz godina pohađaju vrtić.

 

Djeca koja se upisuju u vrtić, a vrtić im već pohađaju jedan brat / sestra ili više njih, cijena boravka se umanjuje za 25% po svakom prije upisanom djetetu iz iste obitelji.

 

Djeca hrvatskih branitelja, invalida Domovinskog rata, djeca osoba s invaliditetom, djeca iz udomiteljskih obitelji, djeca obitelji koje primaju socijalnu pomoć, djeca samohranih roditelja, djeca oba zaposlena roditelja imaju prednosti pri upisu u dječji vrtić

 

3. Obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada i cjelokupnog djelovanja dječjeg Vrtića

3.1 suradnja s lokalnom zajednicom

 

ORGANIZACIJA

CILJEVI I ZADACI SURADNJE

 

NOSITELJ SURADNJE

VRIJEME PROVOĐENJA

 

Općina Kloštar Ivanić

 

 

 

Analiza materijalnog položaja ustanove.

Osiguravanje sredstava za investiciono održavanje i popravke; sanacija i planirana dogradnja objekta

Financiranje predškolskog odgoja u svim segmentima

 

Ravnateljica

Osnivač Općina Kloštar Ivanić

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Odbor za kulturu općine Kloštar Ivanić

 

 

 

Obilježavanje i sudjelovanje u obilježavanju društvenih događaja na području općine.

Suradnja u ekološko – etnološkoj orijentaciji pri realizaciji vrtićkih projekata.

Ravnateljica

Pedagog

Predsjednik odbora za kulturu

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Župni ured Kloštar Ivanić

 

Obilježavanje vjerskih blagdana, kako u Vrtiću, tako i izvan njega.

Suradnja u ekološko – etnološkoj orijentaciji pri realizaciji vrtićkih projekata.

 

Ravnateljica

Pedagog

Župnik

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Osnovna škola „Braće Radić“

Kloštar Ivanić

 

Realizacija zajedničkih aktivnosti starije skupine s budućim učiteljima

Razmjena iskustava na relaciji učitelj – odgojitelj

Upoznavanje osnovne škole kao institucije budućeg odgojno obrazovnog rada s djecom

Suradnja sa stručnim timom osnovne škole prilikom testiranja školskih obveznika

 

Ravnateljica

Pedagog

Školski pedagog

Učitelji osnovne škole

Odgojiteljice

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Knjižnica i čitaonica Kloštar Ivanić

 

 

Organizacija posjeta tijekom Mjeseca knjige

Sudjelovanje u organizaciji većih manifestacija

 

 

Ravnateljica

Pedagog

Odgojiteljice

*tijekom cijele pedagoške godine

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

 

 

Pravovremeno interveniranje u slučaju identifikacije negativnih promjena u djetetovoj obitelji

 

Ravnateljica

Pedagog

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Policijska postaja Ivanić Grad

 

 

Suradnja s kvartovskim policajcem radi održavanja sigurnosti vrtića.

 

 

Ravnateljica

Pedagog

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Dom zdravlja Ivanić Grad

 

 

 

 

 

 

 

Nastavak suradnje s epidemiološkom službom radi ostvarivanja higijenskog maksimuma nužnog za ispravan rad vrtića

Kod pojave sezonskih i zaraznih bolesti ostvariti bolju suradnju za prevenciju, edukaciju i liječenje istih.

 

 

Ravnateljica

Zdravstvena voditeljica

Odgojiteljice

Drugi uposleni

 

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Mjesni odbori Općine Kloštar Ivanić

 

 

 

Suradnja pri realizaciji raznih aktivnosti koje organizira dječji vrtić

 

Ravnateljica

Pedagog

Odgojiteljice

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Caritas Kloštar Ivanić

 

 

Zajednička druženja djece

Zajednički posjeti i kazališne predstave.

 

Ravnateljica

Pedagog

Odgojiteljice

Voditelj Caritasa

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Obiteljski radio Ivanić Grad

„Otok  Ivanić“ -

lokalne novine

 

 

Obavještavati javnost o aktivnostima, projektima i odgojno obrazovnom radu u dječjem vrtiću

Radijske obavijesti o važnijim događanjima u dječjem vrtiću

 

 

 

Ravnateljica

Pedagog

Odgojiteljice

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Dječji vrtić Križ

Dječji vrtić Ivanić-Grad

 

 

Suradnja pri razmjeni iskustava, održavanje seminara

 

Ravnateljica

Pedagog

Odgojiteljice

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

3.2 Obogaćivanje odgojno odgojno-obrazovnog rada obilježavanjem važnih datuma

 • 10. rujan – Hrvatski olimpijski dan
 • 16. rujan – Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača
 • 26. rujan – Svjetski dan oceana, mora, rijeka i jezera
 • 1. listopad – Međunarodni dan glazbe
 • 1. listopad – 31. listopad – Dani kruha
 • 6. listopad – međunarodni dan djeteta
 • 6. listopad – 12. listopad. – Dječji tjedan
 • 12. listopad – Dan kruha
 • 15. listopad – Svjetski dan pješačenja
 • 16. listopad – svjetski dan hrane
 • 20. listopad – Svjetski dan jabuke
 • 28. listopad – Svjetski dan crtanog filma
 • 1. studeni – Svi sveti
 • 19. studeni – svjetski dan prevencije zlostavljanja djece
 • 20. studeni – sveopći dječji dan
 • 3. prosinac – Međunarodni dan osoba s invaliditetom
 • 6. prosinac – Sveti Nikola
 • 8. – 15. Prosinac – Tjedan solidarnosti
 • 10. prosinac – Dan ljudskih prava
 • 24. prosinac – Badnjak
 • 25. prosinac – Božić
 • 26. prosinac – Sveti Stjepan
 • 1. siječanj – Nova godina
 • 6. siječanj –  Sveta tri kralja
 • 2. veljače – Dan zaštite močvara
 • 24. veljače – Fašnik (poklade)
 • 25. veljače – Dan protiv nasilja u obrazovnim ustanovama „Dan ružičastih majica“
 • 3. ožujak – Dan sunca
 • 6. ožujak – Dan logopedije
 • 20. ožujak – svjetski dan zaštite šuma, Međunarodni dan kazališta za djecu, Međunarodni dan sreće
 • 21. ožujak – Dan šuma
 • 27. ožujak – Dan akcije protiv prometa
 • 27. ožujak – Uskrs
 • 28. ožujak – Uskrsni ponedjeljak
 • 1. travanj – Dan smijeha
 • 2. travanj – Međunarodni dan dječje knjige
 • 7. travanj – Svjetski dan zdravlja
 • 10. travanj – Dan pješačenja u školu
 • 22. travanj – Dan planeta Zemlje, Dan hrvatske knjige
 • 26. travanj – Dan obnovljivih izvora energije
 • 1. svibanj – Praznik rada
 • 8. svibanj – Dan Crvenog križa
 • 15. svibanj – Međunarodni dan obitelji, Dan akcije za klimu
 • 22. svibanj – Dan biološke raznolikosti
 • 26. Svibanj - Tijelovo
 • 27. svibanj – Međunarodni dan sporta
 • 1. lipanj – Svjetski dan roditelja
 • 5. lipanj – Svjetski dan zaštite čovjekove okoline
 • 12. lipanj – Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada
 • 22. lipanj – Dan antifašističke borbe
 • 24. lipanj – Dan općine Kloštar Ivanić
 • 25. lipanj – Dan državnosti
 • 16. srpanj – Dan stabla
 • 30. srpanj – Međunarodni dan prijateljstva
 • 28. srpanj – Dan zaštite prirode
 • 5. kolovoz – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja
 • 10. kolovoz  - Međunarodni dan darovite djece
 • 13. kolovoz – Međunarodni dan ljevaka
 • 15. kolovoz – Velika gospa