SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA DV PROLJEĆE

KLASA : 601-02/17-01-07

URBROJ : 238-14/8-17-05

Kloštar Ivanić, 17.7.2017.

 

Temeljem  čl. 31 . Statuta sazivam 27. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 20.7.2017. (četvrtak) s početkom u 14,00 sati u prostorijama Vatrogasne zajednice (Pučki dom)

 

D N E V N I   R E D

 

 

 

 1. Verifikacija Zapisnika 27.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice-izvjestitelj ravnateljica
 3. Polugodišnji obračun financijskog plana za 2017. – izvještava I.Frigan
 4. Prihvaćanje 1. Rebalansa financijskog plana za 2017. godinu – izvještava ravnateljica
 5. Razmatranje žalbi na upis u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić
 6. Razno

 

Predsjednik upravnog vijeća  :

Nenad Kukec

Dostaviti :

1 . g. Stjepan Mihaljević

2 . g. Božidar Balenović

3 . g. Zoran Buhač

4 . gđa. Barbara ŠpanjolPandelo

5 .gđa. Grozdana Jakovljević

6. g. Željko Filipović-načelnik

 

 

 

KLASA : 601-02/16-02-13

URBROJ : 238-14/8-16-08

Kloštar Ivanić, 5.10.2016.

 

Temeljem čl. 31 . Statuta sazivam HITNU 22. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 7.10.2016. (petak ) s početkom u 9,30 sati u prostorijama

Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a.

 

D N E V N I R E D

 

1.Rasprava i prihvaćanje Prijedloga financijskog plana za 2017. te projekcije za 2018. i

2019. Prijedlog i prihvaćanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za

2016./2017. ped. godinu

2.Rasprava i prihvaćanje Odluke o financiranju Programa predškole za pedagošku godinu 2016./2017.u Dječjem vrtiću Proljeće

3.Razno


Predsjednik Upravnog vijeća

Nenad Kukec

 

Dostaviti :

1.G. Stjepan Mihaljević

2.G. Božidar Balenović

3.G. Zoran Buhač

4.Gđa.Barbara Španjol Pandelo

5.Gđa .Grozdana Jakovljević

6.G. Željko Filipović-načelnik

 

 

 

 

 

KLASA : 601-02/16-79

URBROJ : 238-14/8-16-01

Kloštar Ivanić, 24.08.2016.

 

Temeljem  čl. 31 . Statuta sazivam 20. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 29.08.2016. (ponedjeljak ) s početkom u 14,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a.

 

D N E V N I   R E D

 

1 . Verifikacija zapisnika 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

2 . Izvješće ravnatelja između dvije sjednice

3 . Godišnje izvješće o radu  Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2015./2016.

4. Donošenje prijedloga o plaćanju boravka u  vrtiću nakon 16,00 sati

5 . Razno

Predsjednik Upravnog vijeća

Nenad Kukec

 

Dostaviti :

 1. G. Stjepan Mihaljević
 2. G. Božidar Balenović
 3. G. Zoran Buhač
 4. Gđa.Barbara Španjol Pandelo
 5. Gđa .Grozdana Jakovljević
 6. G. Željko Filipović-načelnik

 

 

 

KLASA:601-02/16-

URBROJ:238-14-78-16-

U Kloštar Ivaniću, 19.04.2016.

 

Temeljem čl. 31. Statuta  sazivam 18. sjednicu  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 25.04.2016. (ponedjeljak), s početkom u 15 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska bb.

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Verifikacija  Zapisnika 16. i 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice
 3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić-izvještava ravnateljica.
 5. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2016./2017.- izvještava ravnateljica
 6. Ljetna organizacija rada - godišnji odmori
 7. Razno

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

Nenad Kukec

 

Dostaviti:

 1. g .Stjepan Mihaljević
 2. g. Božidar Balenović
 3. g. Zoran Buhač
 4. gđa. Barbara Španjol Pandelo
 5. gđa .Grozdana Jakovljević
 6. g. Željko Filipović-načelnik

 

 

 

 

KLASA:601-02/16-02-13

URBROJ:238-14-78-16-04

U Kloštar Ivaniću, 30.03.2016.

 

Temeljem čl. 51. Statuta  sazivam 17. sjednicu  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 30.03.2016. (SRIJEDA), s početkom u 14 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska bb.

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga izmjene i dopune Statuta
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
 3. Razno

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

Nenad Kukec

 

Telefonski obavijestiti :

 1. G. Stjepan Mihaljević
 2. G. Božidar Balenović
 3. Gđa. Barbara Španjol  Pandelo
 4. G. Zoran Buhač
 5. Gđa. Grozdana Jakovljević
 6. G. Željko Filipović načelnik Općine Kloštar Ivanić
 7. Gđica. Mateja Pokas upravni pravnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA:601-02/16-02-13
URBROJ:238-14-78-16-03
U Kloštar Ivaniću, 18.03.2016.


Temeljem čl. 31. Statuta sazivam 16. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće
Kloštar Ivanić dana 23.03.2016. (SRIJEDA), s početkom u 15 sati u prostorijama Dječjeg
vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska bb.


D N E V N I R E D
1.  Verifikacija Zapisnika 15.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar
Ivanić
2.  Izvješće ravnatelja između dvije sjednice
3.  Donošenje Godišnjeg obračuna financijskog plana za 2015.
4.  Donošenje Odluke o odabiru kandidata po raspisanom natječaja za prijem u radni odnos odgojitelja– izvještava ravnateljica
5.  Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga izmjene i dopune Statuta
6.  Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
7.  Ponovljeno izglasavanje za puno radno vrijeme pedagoga
8.  Prijedlog Plana upisa za pedagošku godinu 2016/2017.
9.  Razno


Predsjednik Upravnog vijeća
Nenad Kukec

 

 

 

Dostaviti:
1.  g .Stjepan Mihaljević
2.  g. Božidar Balenović
3.  g. Zoran Buhač
4.  gđa. Barbara Španjol Pandelo
5.  gđa .Grozdana Jakovljević
6.  g. Željko Filipović-načelnik

 

 

 

KLASA:601-02/16-02-13

URBROJ:238-14-78-16-02

U Kloštar Ivaniću, 22.02.2016.

 

Temeljem čl. 31. Statuta  sazivam 15. sjednicu  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić dana 22.02.2016. (ponedjeljak), s početkom u 15 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska bb.

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Verifikacija  Zapisnika 14.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice
 3. Donošenje Plana nabave za 2016. godinu – izvještava ravnateljica
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos odgojitelja – zamjena za rodiljni dopust 1 izvršitelj na određeno vrijeme – izvještava ravnateljica
 5. Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu – izvještava ravnateljica
 6. Razno

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

Nenad Kukec