OBAVIJEST O SUKOBU INTERESA

Temeljem odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti ili s njima povezane osobe u sukobu interesa s kojima

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.