Registar ugovora o jednostavnoj nabavi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Naftaplinska 23/a

Kloštar Ivanić

 

 

Na temelju članka 6. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ 101/17) i 56. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, a u svezi članka 16. Pravilnika o provedbi postupaka nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić ravnateljica uspostavlja

 

REGISTAR UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Rb.

Predmet nabave

Evidencijski broj nabave

CPV

Datum sklapanja Ugovora

Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor

Razdoblje na koje je Ugovor sklopljen

Iznos bez PDV-a

Iznos s PDV-om

Napomena

1.

Nabava mesa svinjskog, junećeg, telećeg i mesnih prerađevina

JN- 1/19

15113000-3

27.12.2018.

MM Mesna industrija d.o.o.

01.01.2019.    -31.12.2019.

29.400,00

36.750,00

2.

Nabava mesa pilećeg, purećeg i prerađevina od piletine i puretine

JN- 2/19

15112130-6

28.12.2018.

Valipile d.o.o.

01.01.2019.-31.12.2019.

18.575,00

23.218,75

3.

Nabava voća i povrća

JN- 3/19

15300000-1

28.12.2018.

Gomolava d.d.

01.01.2019.-31.12.2019.

43.700,00

54,625,00

 

4.

Nabava pekarskih proizvoda

JN- 4/19

15612500-6

27.12.2018.

Pekarski obrt Fortuna

01.01.2019.-31.12.2019.

22.737,00

24.388,89

 

5.

Nabava živežnih namirnica

JN- 5/19

15800000-6

28.12.2018.

Metro Cash&Carry d.o.o.

01.01.2019.-31.12.2019.

52.939,75

64.348,74

 

6.

Opskrba električnom energijom

JN- 6/19

09310000-5

19.12.2018.

Hep- Opskrba d.o.o.

01.01.2019.-31.12.2019.

24.395,15

27.566,52

 

7.

Opskrba plinom

JN- 7/19

65210000-8

27.06.2017.

Ivaplin d.o.o.

01.10.2017.-01.06.2019.

Obračun po potrošnji

Obračun po potrošnji

 

 

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi ažurira se prema potrebi, a najmanje 1 (slovima: jednom) u šest mjeseci odnosno sukladno  nastalim promjenama.

 

 

KLASA: 406/01-19-01/01

URBROJ: 238/14-78-19/01

U Kloštar Ivaniću, 02.01.2019.

Ravnateljica:

Grozdana Jakovljević