ODLUKA O NATJEČAJU

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta  Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-02/16-10-75, URBROJ: 238-14/78-16-01)  i članaka 7. i 8. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-02/15-03-20, URBROJ: 238/14-78-15,01, KLASA: 601-02/15-11-79, URBROJ: 238-14/78-15-01, Upravno vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 26.08.2020.  godine  donosi

 

ODLUKU

o

raspisivanju natječaja

za zasnivanje radnog odnosa

 

I

Upravno vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 26.08.2020. godine razmatralo je prijedlog ravnateljice o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja/ice 1 izvršitelj/ica - na određeno puno radno vrijeme, a najduže do 15.06.2021. godine zbog povećanja opsega posla.

II

Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnateljice i donosi Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja/ice 1 izvršitelj/ica - na određeno puno radno vrijeme, a najduže do 15.06.2021. godine zbog povećanja opsega posla.

Tekst natječaja sastavni je dio ove Odluke, a objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 023/01-20-01/05

URBROJ: 238/14-78-20/01

U Kloštar Ivaniću, 26.08.2020. godine

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nenad Kukec

 

 

Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”  broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta  Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-02/16-10-75, URBROJ: 238-14/78-16-01)  i članaka 7. i 8. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-02/15-03-20, URBROJ: 238/14-78-15,01, KLASA: 601-02/15-11-79, URBROJ: 238-14/78-15-01, Upravno vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 26.08.2020.  godine  donosi

 

ODLUKU

o

raspisivanju natječaja

za zasnivanje radnog odnosa

 

I

Upravno vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 26.08.2020. godine razmatralo je prijedlog ravnateljice o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja/ice – voditelja/ice predškole 1 izvršitelj/ica - na određeno nepuno radno vrijeme u razdoblju od 01.10.2020. godine do ispunjenja satnice programa, a najduže do 31.05.2021. godine.

II

Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnateljice i donosi Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja/ice – voditelja/ice predškole 1 izvršitelj/ica - na određeno nepuno radno vrijeme u razdoblju od 01.10.2020. godine do ispunjenja satnice programa, a najduže do 31.05.2021. godine.

Tekst natječaja sastavni je dio ove Odluke, a objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 023/01-20-

URBROJ: 238/14-78-20-

U Kloštar Ivaniću, 26.08.2020. godine

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nenad Kukec

 

 

Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta  Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-02/16-10-75, URBROJ: 238-14/78-16-01)  i članaka 7.  i 8. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-02/15-03-20, URBROJ: 238/14-78-15,01, KLASA: 601-02/15-11-79, URBROJ: 238-14/78-15-01), Upravno vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 26.08.2020. godine  donosi

 

ODLUKU

o

raspisivanju natječaja

za zasnivanje radnog odnosa

 

I

Upravno vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 26.08.2020. godine razmatralo je prijedlog ravnateljice o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 2 spremačice -1 izvršitelj/ica - na određeno, puno radno vrijeme do povratka spremačice sa roditeljskog dopusta i 1 izvršitelj/ica - na neodređeno puno radno vrijeme zbog upražnjenog radnog mjesta.

II

Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnateljice i donosi Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 2 spremačice - 1 izvršitelj/ica - na određeno, puno radno vrijeme do povratka spremačice sa roditeljskog dopusta i 1 izvršitelj/ica - na neodređeno puno radno vrijeme zbog upražnjenog radnog mjesta.

Tekst natječaja sastavni je dio ove Odluke, a objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 023/01-20-01/03

URBROJ: 238/14-78-20/01

U Kloštar Ivaniću, 26.08.2020. godine

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nenad Kukec

 

 

Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta  Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-02/16-10-75, URBROJ: 238-14/78-16-01)  i članaka 7.  i 8. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-02/15-03-20, URBROJ: 238/14-78-15,01, KLASA: 601-02/15-11-79, URBROJ: 238-14/78-15-01), Upravno vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 26.08.2020. godine  donosi

 

ODLUKU

o

raspisivanju natječaja

za zasnivanje radnog odnosa

 

I

Upravno vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 26.08.2020. godine raspravljalo je o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto spremačice -1 izvršitelj/ica - na određeno, nepuno radno vrijeme zbog povećanja opsega posla, a čemu je uzrok otvaranje područnog objekta.

II

Upravno vijeće donosi Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto spremačice -1 izvršitelj/ica - na određeno, nepuno radno vrijeme, a najduže do 15.06.2021. godine zbog povećanja opsega posla.

Tekst natječaja sastavni je dio ove Odluke, a objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 023/01-20-01/06

URBROJ: 238/14-78-20/01

U Kloštar Ivaniću, 26.08.2020. godine

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nenad Kukec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta  Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  i članaka 7. i 8. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Upravno vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj dana 19.11.2019.  godine  donosi

 

ODLUKU

o

raspisivanju natječaja

za zasnivanje radnog odnosa

 

I

Upravno vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj dana 19.11.2019. godine razmatralo je prijedlog ravnateljice o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja/ice - 1 izvršitelj/ica - na određeno puno radno vrijeme kao zamjena za nenazočnu radnicu.

II

Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnateljice i donosi Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja/ice 1 izvršitelj/ica - na određeno puno radno vrijeme kao zamjena za nenazočnu radnicu.

Tekst natječaja sastavni je dio ove Odluke, a objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 023/01-19-01/01

URBROJ: 238/14-78-19/06

U Klošar Ivaniću, 19.11.2019.

 

Predsjednik upravnog vijeća:

Nenad Kukec

__________________________

 

 

 

Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta  Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  i članaka 7. i 8.  Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Upravno vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj dana 19.11.2019. godine  donosi

ODLUKU

o

raspisivanju natječaja

za zasnivanje radnog odnosa

 

I

Upravno vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj dana 19.11.2019. godine razmatralo je prijedlog ravnateljice o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto administrativnog radnika/ice -1 izvršitelj/ica - na neodređeno puno radno vrijeme.

II

Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnateljice i donosi Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto administrativnog radnika/ice - 1 izvršitelj/ica - na neodređeno puno radno vrijeme.

Tekst natječaja sastavni je dio ove Odluke, a objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 023/01-19-01/01

URBROJ: 238/14-78-19/05

U Kloštar Ivaniću, 19.11.2019.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nenad Kukec

__________________________

 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće  Klošar Ivanić i članka 20. Pravilnika o radu, Upravno vijeće na svojoj 20. sjednici održanoj dana 25.09.2019. godine donosi

 

ODLUKU

o

izboru kandidata

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručnog suradnika - psihologa

 

I

Upravno vijeće razmatralo je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 25.09.2019. godine prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić o zasnivanju radnog odnosa, na temelju provedenog natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića od dana 30.08.2019. godine, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom 1 izvršitelj/ica, sa Tajanom Hodko.

 

II

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić prihvaća prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Proljeće i izabire kandidatkinju Tajanu Hodko za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručnog suradnika-psihologa na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, na temelju natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića dana 30.08.2019.

 

III

Budući da navedena kandidatkinja zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, aktima donesenim na temelju toga Zakona i drugim pozitivnim pravnim propisima, te internim aktima Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić odlučilo je kako je navedeno u točki II. ove Odluke.

 

IV

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 023/01-19-01/02

URBROJ: 238/14-78-19/10

U Kloštar Ivaniću, 25.09.2019.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

 

Nenad Kukec

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće  Klošar Ivanić i članka 20. Pravilnika o radu, Upravno vijeće na svojoj 20. sjednici održanoj dana 25.09.2019. godine donosi

 

ODLUKU

o

izboru kandidata

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto računovodstvenog radnika/ice

 

I

Upravno vijeće razmatralo je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 25.09.2019. godine prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić o zasnivanju radnog odnosa, na temelju provedenog natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića od dana 30.08.2019. godine, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom 1 izvršitelj/ica, sa Kristinom Šilipetar.

 

II

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić prihvaća prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Proljeće i izabire kandidatkinju Kristinu Šilipetar za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto računovodstvenog radnika/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, na temelju natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića dana 30.08.2019.

 

III

Budući da navedena kandidatkinja zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, aktima donesenim na temelju toga Zakona i drugim pozitivnim pravnim propisima, te internim aktima Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić odlučilo je kako je navedeno u točki II. ove Odluke.

 

IV

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 023/01-19-01/02

URBROJ: 238/14-78-19/09

U Kloštar Ivaniću, 25.09.2019.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

 

Nenad Kukec

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće  Klošar Ivanić i članka 20. Pravilnika o radu, Upravno vijeće na svojoj 13. telefonskoj sjednici održanoj dana 04.02.2019. godine donosi

 

ODLUKU

o

izboru kandidata

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja/ice

 

I

Upravno vijeće razmatralo je na svojoj 13. telefonskoj sjednici održanoj dana 04.02.2019. godine prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić o zasnivanju radnog odnosa, na temelju provedenog natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića od dana 17.01.2019. godine, na određeno vrijeme (s punim radnim vremenom 2 izvršitelj/ice) za radno mjesto odgojitelja/ice, zamjena za porodiljni dopust, sa Valentinom Ćosić.

 

II

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić prihvaća prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Proljeće i izabire kandidatkinju Valentinu Ćosić za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme - zamjena za porodiljni dopust, na temelju natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića dana 17.01.2019.

 

III

Budući da navedeni kandidat zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, aktima donesenim na temelju toga Zakona i drugim pozitivnim pravnim propisima, te internim aktima Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić odlučilo je kako je navedeno u točki II ove Odluke.

 

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 023/01-19-01/02

URBROJ: 238/14-78-19/05

 

U Kloštar Ivaniću, 04.02.2019.

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

 

Nenad Kukec

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće  Klošar Ivanić i članka 20. Pravilnika o radu, Upravno vijeće na svojoj 13. telefonskoj sjednici održanoj dana 04.02.2019. godine donosi

 

ODLUKU

o

izboru kandidata

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja/ice

 

I

Upravno vijeće razmatralo je na svojoj 13. telefonskoj sjednici održanoj dana 04.02.2019. godine prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić o zasnivanju radnog odnosa, na temelju provedenog natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića od dana 17.01.2019. godine, na određeno vrijeme (s punim radnim vremenom 2 izvršitelj/ice) za radno mjesto odgojitelja/ice, zamjena za porodiljni dopust, sa Marijom Jandrijević Crnčević.

 

II

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić prihvaća prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Proljeće i izabire kandidatkinju Mariju Jandrijević Crnčević za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme - zamjena za porodiljni dopust, na temelju natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića dana 17.01.2019.

 

III

Budući da navedeni kandidat zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, aktima donesenim na temelju toga Zakona i drugim pozitivnim pravnim propisima, te internim aktima Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić odlučilo je kako je navedeno u točki II ove Odluke.

 

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 023/01-19-01/02

URBROJ: 238/14-78-19/06

 

U Kloštar Ivaniću, 04.02.2019.

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

 

Nenad Kukec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13) članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i čl. 11. Pravilnika o radu , Upravno vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 22.5.2017. godine donosi

ODLUKU

O izboru kandidata za obavljanje poslova psihologa pripravnika

I

Upravno vijeće razmatralo je na svojoj 27. sjednici održanoj dana 22.5.2017. godine  prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić o zasnivanju radnog odnosa a i na temelju provedenog natječaja objavljeno na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića od dana 2.5.2017. godine na određeno vrijeme (pola radnog vremena, 1 izvršitelji/ica) za radno mjesto psiholog pripravnik s kandidatkinjom Tajanom Hodko.

II

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić prihvaća prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i izabire kandidatkinju Tajanu Hodko za obavljanje poslova psiholog pripravnik na određeno vrijeme (s pola radnog vremena), a na temelju natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića dana 2.5.2017. godine.

III

Budući da navedena kandidatkinja zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, aktima donesenim na temelju toga Zakona i drugima pozitivnim propisima, te internim aktima Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić upravno vijeće odlučilo je kako je navedeno u točki II ove Odluke.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Kloštru Ivaniću, 22.5.2017.

KLASA:112-03/17-02-15

URBROJ: 238-14/78-17-01

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

 

Nenad Kukec