Rano učenje stranog jezika / Kraći dramski program/Sportski program

Kraći programi su integrirani u cjelodnevni program.

Dodatno se i odvojeno naplaćuju za korisnike po različitim cijenama na koje utječu troškovi realizacije, honorar voditelja kao i frekventnost izvođenja.

 

Rano učenje stranog jezika – engleski jezik

Ciljevi programa

Poticanje razvoja djetetovih komunikacijskih vještina (slušanje, razumijevanje i govorenje na stranom jeziku) na stranom jeziku kroz situacijske, spontane i planirane aktivnosti.

 

Namjena programa

 

Stvarati bogato i poticajno okružje koje će kod djeteta buditi želju za komunikacijom i aktivnim sudjelovanjem u skupnim i individualnim aktivnostima na materinjem i stranom jeziku. poticati razvoj socijalne kompetencije te svijest o pripadnosti skupini i vrtiću, te osposobiti dijete za stvaranje i izražavanje na engleskom jeziku: govorno, glazbeno, likovno i dramsko.

 

Do pretprošle pedagoške godine se zbog različitog vremena upisa djece što je sa sobom nosilo i različitu razinu predznanja i motivacije se ovaj program provodio u dvije skupine, prošle godine se odlučilo spojiti u jednu skupinu s dvoje odgajatelja što je rezultiralo konzistentnijim i koherentnijim radom s djecom, ali i uočljivijim rezultatima rada.

 

Poseban dramsko scenski program

Ciljevi programa

Cilj dramsko-scenskog programa je podržavanje i poticanje cjelovitog dječjeg razvoja, isticanje individualnih sposobnosti izražavanja, osvještavanje moralnih vrijednosti te stjecanje socijalnih vještina.

Namjena programa

 

Kroz dramski odgoj pomoći djetetu u razvijanju osjećajnosti i osjetilnosti, govornih i komunikacijskih vještina, mašte, kreativnosti, otkrivanje i razvijanje sklonosti, formiranje stavova te stjecanje društvene svijesti, što znači: razvijanje odgovornosti, tolerancije, humanosti i međuljudskih odnosa

 

Kraći sportski program

U suradnji s udrugom Happykid od ove godine se u vrtiću, jer su konačno stečeni adekvatni uvjeti, počinje i s realizacijom kraćeg sportskog programa koji će spomenuta udruga u našem vrtiću organizirati u cijelosti. Cilj je programa djecu upoznati sa svim sportovima kako bi sudjelovanjem aktualizirali potencijal i interes za određeni sport. Udruga posjeduje program za realizaciju verificiran od strane MZO i AZOO.