Program predškole

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole u općini Kloštar Ivanić kao program odgojno obrazovnog minimuma se realizira u sklopu cjelokupnog djelovanja Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Plan rada programa predškole je uzsklađen s potrebama djece kao i razvojnim zadaćama karakterističnima za ovu dob djece.

Također valja spomenuti i funkcionalnu pripremu za školu putem razvoja fine motorike, razvijanja odgovornosti, rješavanja zadataka i drugih vještina potrebnih za valjan ulazak u svijet formalnog obrazovanja.

 

MATERIJALNI UVJETI

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić osigurava prostorno materijalne uvjete za provođenje programa predškole. Rad predškole će se odvijati u prostorima područnog vrtića Livada na adresi Trg sv. Ivana, bb. Kloštar Ivanić. Potrebna didaktika kao i potrošni materijal opskrbit će ustanova dječjeg vrtića.

 

VREMENSKO – PROVEDBENI UVJETI

Program predškole je planiran kroz realizaciju od 250 sati godišnje

 

Program predškole se također integrirano realizira u sklopu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

 

Program predškole započinje 1. studenog i traje do svibnja u okviru održavanja 250 sati rada.

 

Upisuje se ukupno 40 djece.

 

Djeca su raspoređena u dvije odgojne skupine, po datumima – parna i neparna.

 

Radno vrijeme je od 8.30 do 11.30 svakim danom, od ponedjeljka do petka.

 

Prostor za izvođenje programa je soba dnevnog boravka u područnom vrtiću „Livada“ na adresi Trg svetog Ivana 1.

 

Odgojitelj koji vodi ovaj program radi na pola radnog vremena i zaposlen je na određeno vrijeme.