PLAN NABAVE

 

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), javni naručitelj Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić donosi

 

PLAN NABAVE

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

za 2019. godinu

 

Red. br.

Predmet nabave

Evidencijski broj nabave

Procijenjena vrijednost nabave u kn

Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CVP)

Vrsta postupka javne nabave

Podjela predmeta nabave po grupama

Ugovor o JN/ Okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje Ugovora/ Okvirnog sporazuma

Napomena

 

1.

Nabava mesa svinjskog, junećeg, telećeg i mesnih prerađevina

JN- 1/19

30.400,00

15113000-3

Postupak jednostavne nabave

 

 

 

 

 

2.

Nabava mesa pilećeg, purećeg i prerađevina od piletine i puretine

JN- 2/19

23.200,00

15112130-6

Postupak jednostavne nabave

 

 

 

 

 

3.

Nabava voća i povrća

JN- 3/19

38.400,00

1530000-1

Postupak jednostavne nabave

 

 

 

 

 

4.

Nabava pekarskih proizvoda

JN- 4/19

20.000,00

15612500-6

Postupak jednostavne nabave

 

 

 

 

 

5.

Nabava živežnih namirnica

JN- 5/19

76.000,00

15800000-6

Postupak jednostavne nabave

 

 

 

 

 

6.

Opskrba električnom energijom

JN- 6/19

53.097,35

09310000-5

Postupak jednostavne nabave

 

 

 

 

 

7.

Opskrba plinom

JN- 7/19

68.000,00

65200000-8

Postupak jednostavne nabave

 

 

 

 

 

 

Ukoliko tijekom godine dođe do promjene vrijednosti navedenih predmeta nabave ili potrebe za nabavom drugih predmeta nabave, pristupit će se izmjenama i dopunama Plana nabave, sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16).

 

Plan nabave, kao i njegove eventualne izmjene, sukladno članku 28. st. 3. objavit će se na Internet stranicama naručitelja, a sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) isti će se objaviti i u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

 

 

 

KLASA: 400/02-18-01/06

URBROJ: 238/14-78-18/01

Kloštar Ivanić, 17.12.2018.

 

 

Ravnateljica:

Grozdana Jakovljević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opći poslovi